Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки - файл


скачать (4444.5 kb.)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Методика викладання у вищій школі

для студентів всіх форм навчання


Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Методика викладання у вищій школі» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання технічних і природничих галузей знань / Укл. Л.С.Яковицька, Т.О.Ломова. - Донецьк: ДоНТУ, 2011.

Укладачі:

Л.С.Яковицька, доцент

Т.О.Ломова, доцент

ЗМІСТ
Загальні положення з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» .5

Вступ......................................................................................................................5

Мета і завдання курсу...........................................................................................7

Тема 1. Європейська освітня інтеграція………………………………………12

Тема 2. Сучасний розвиток освітніх інституцій……………………………...20

Тема 3. Дидактичні основи підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти …………………………………………………………………………….59

Тема 4. Організація навчального процесу в системі підготовки спеціалістів з менеджменту організацій………………………………………………………75

Тема 5. Педагогіка як наука……………………………………………………92

Тема 6. Структура педагогічної діяльності……………………………………96

Тема 7. Основи дидактики вищої школи……………………………………..123

Тема 8. Педагогічне проектування і педагогічні технології………………..131

Тема 9. Організація модульно-рейтингової та кредитно-модульної технологій навчання………………………………………………………………………...233

Тема 10. Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю….273

Тема 11. Основи підготовки лекційних курсів ………………………………291

Тема 12. Основи комунікативної культури педагога………………………...311

Тема 13. Педагогічна комунікація ……………………………………………327

Список рекомендованої літератури.............................................................................................................115


ВСТУП

В умовах посилення процесів глобалізації світової економіки питання підвищення ефективності вищої освіти набувають величезної актуальності. В умовах, коли в постіндустріальних державах спостерігається революція інтелектуалів, перетворення науки на безпосередню продуктивну силу, саме вища освіта має забезпечити не лише засвоєння студентами системи знань, а й прищепити їм уміння самостійно генерувати нові знання. Тому на вищу освіту теж чекають значні зміни, особливо у сфері методики викладання навчальних дисциплін.


Скачать файл (4444.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации