Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

«Майстер виробничого навчання, його місце у навчальному процесі» - файл


скачать (496 kb.)
Курсова робота

з предмету «Організація та методики професійного навчання» на тему

«Майстер виробничого навчання,

його місце

у навчальному процесі»

2020


З міст


Вступ ………………………………………………………….

3

Розділ І. Педагогічний процес та його складові у закладах професійної освіти ……………..…….

5

  1. Педагогічний процес в навчальних закладах початкової професійної освіти………………………

5

  1. Навчально-методична документація………………...

7

  1. Специфіка уроку виробничого навчання……………

10

Розділ ІІ. Роль майстра виробничого навчання у навчальному процесі……………………………

15

  1. Наставник і вихователь навчального колективу……

15

  1. Визначення ролі майстра в навчальному процесі…..

20

Висновок……………………………………………………….

32

Список використаних джерел………………………………..

35

Додатки …………………………………………………………

39


Вступ

Актуальність. Серед всіх педагогічних професій існує одна дуже-дуже особлива, яка вимагає не тільки знань в голові, а і професіоналізму в руках. Ці педагоги проводять уроки не 45 хвилин як вчителі у школі, не 90 хвилин як викладачі в вишах, а 6 академічних годин, то б то майже робочий день. Назва такої педагогічної професії – майстер виробничого навчання.

На початку формування професійно-технічної освіти на посадах майстрів виробничого навчання зазвичай працювали висококваліфіковані фахівці певної галузі, як правило, із середньо-спеціальною освітою. Сьогодні, враховуючи розвиток педагогічної науки, сучасних технологій виробництва, змін у сфері послуг, сучасний майстер виробничого навчання це передусім сучасний педагог, який є компетентним професіоналом певної галузі; обізнаним з новітніми педагогічними технологіями; вихователем; менеджером; обізнаним з комп’ютерними технологіями; готовим до самоосвіти та удосконалення своїх знань.

Крім того, майстер виробничого навчання повинен бути людиною з високими загальнолюдськими якостями, бо професійна освіта готує людину до виконання певних функцій, формує особистість кваліфікованого робітника, який в подальшому повинен гідно працювати в суспільстві.

Діяльність майстра виробничого навчання, на наш погляд, враховує п’ять основних складових: підготовка плануючої, облікової, звітної документації, навчальна, виховна, методична та організаційна робота.

Саме значимість даної професії і дало змогу обрати тему нашої роботи: «Майстер виробничого навчання, його місце у навчальному процесі».

Об’єкт дослідження: процес виробничого навчання.

Предмет дослідження: майстер виробничого навчання.

Мета дослідження: розкрити роль майстра виробничого навчання у навчальному процесі.

Завдання дослідження:


  • Розкрити особливості навчального процесу в навчальних закладах початкової професійної освіти.

  • Показати специфіку роботи майстра виробничого навчання.

  • Дослідити особливості уроку виробничого навчання та роль майстра виробничого навчання у ньому.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, спостереження, синтез отриманих знань, узагальнення отриманого досвіду.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.


Скачать файл (496 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации