Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Закономірності виникнення грошей Сутність та функції грошей Теорії грошей Розділ Еволюція грошей - файл


скачать (106.5 kb.)


План

Вступ


Розділ 1. Виникнення та сутність грошей

  1. Закономірності виникнення грошей

  2. Сутність та функції грошей

  3. Теорії грошей

Розділ 2. Еволюція грошей

2.1 Поняття «еволюції грошей» та її основні етапи.

2.2 Вартість сучасних грошей

Розділ 3. Форми грошей

Висновки

Список літературиРозділ 1. Виникнення та сутність грошей.

  1. Закономірності виникнення грошей.

Гроші – це одне з найдавніших економічних явищ, яке виявляє найсуттєвіший вплив на усі сторони людського життя. Стародавні римляни говорили, що гроші рухають світом. Існує багато шкіл і течій економічної науки щодо походження і суті грошей. Вперше наукове дослідження їх походження зроблено А. Смітом. Пізніше велику увагу вивченню цього питання приділив К. Маркс. Вони дослідили історію, закономірності виникнення грошей та їх сутність.

В умовах існування первіснообщинного ладу, більше ніж 1 млн років, людство не знало грошей. Причиною цього був низький рівень розвитку економічної системи, відсутність регулярного обміну. Лише у бронзовому віці (III-II тис. до н. е.) відбувається відокремлення скотарських племен від землеробських, виникає постійний обмін - необхідна умова життя людей. Більш стабільним цей обмін стає після другого великого суспільного поділу праці - відокремлення ремесла від сільського господарства (II-I тис. до н. е.). З цього часу продукти виробляються все частіше спеціально для обміну, тобто стають товарами. Регулярний обмін веде до поступового виділення з усього розмаїття товарного світу особливого товару, який набуває рис загального еквіваленту (тобто рівноцінності, загальної обмінюваності). Усі інші товари виражають у ньому свою вартість. Це дає змогу порівнювати їх між собою.

У стародавніх греків загальним еквівалентом була худоба (гр. pecus - худоба), у скандінавських народів - хутро і шкури, на Русі - хутра родини куниць (куни). У Стародавній Спарті були в обігу металеві гроші. З IV-III ст. до н.е. роль загального еквівалента закріплюється за сріблом і золотом, і лише у другій половині XIX ст. роль грошей монопольно закріпилася за золотом, що означало встановлення золотого стандарту. Це відбулося завдяки таким властивостям золота як однорідність, ковкість, м’якість, подільність, неокислювальність, висока вартість у малій вазі тощо. Золото і срібло були повноцінними грошима, оскільки їх номінальна вартість в основному відповідала вартості металу, що в них містився.

Отже, гроші - це особливий товар, який служить загальним еквівалентом при обміні товарів, є для них формою вартості. Гроші виражають затрати суспільно необхідної праці і завдяки цьому забезпечується їх обмінюваність на всі інші товари. Гроші найрухоміший елемент власності, оскільки за них власник може купити будь-яке інше багатство (заводи, фабрики, землю, цінні папери, золото тощо). За допомогою грошей великі власники добиваються політичної влади, впливають на державний апарат. Саме тому тіньові та мафіозні структури в Україні зрослися з усіма ланками державного апарату, здійснюють вагомий вплив на прийняття тих чи інших законів.

Гроші закономірно виникають у процесі генезису сфери товарного обміну. Теоретична ідея про саморозвиток грошей підтверджується й сучасною практикою розвитку конкретно-історичних функціональних грошових форм, насамперед появою так званих електронних грошей. Економічна сутність і закономірності виникнення та розвитку грошей взаємопов’язані і взаємозумовлені.

В економічній літературі розглядаються два підходи, що визначають необхідність виникнення грошей: раціоналістичний (суб'єктивний) і еволюційний. Раціоналістична концепція виходить з того, що гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми, через необхідність виділення спеціального інструмента для обслуговування сфери товарного обігу і підвищення ефективності її функціонування. Конкретна грошова форма виникає тоді, коли люди усвідомлюють її необхідність і організаційно забезпечують її впровадження у господарський оборот. Прихильниками цієї ідеї є американські економісти: Пол Самуельсон, який визначив гроші як «соціальну штучну умовність» і Джон К. Гелбрейт, на думку якого закріплення за благородними металами грошових функцій - продукт угоди між людьми.

Згідно еволюційному підходу походження грошей пов'язано з об'єктивними причинами: економічним зростанням, суспільним поділом праці, виділенням особливого товару, рухом вартості, необхідністю дотримання еквівалентності обміну. Гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми товарного виробництва і обігу. Тільки на цій основі гроші стають ефективним інструментом контролю за рухом товарів.

Наявність різних точок зору на походження грошей свідчить про складність і навіть таємничість (про що писали багато економістів) цієї економічної категорії. Виникнення грошей було закономірним об’єктивним економічним процесом, завдяки якому з’явився ефективний прискорювач руху товарної маси, інструмент достовірної оцінки економічної інформації.


  1. Скачать файл (106.5 kb.)

   Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации