Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломний проект - Проект участка технического обслуживания - файл ДП форматована ТО.doc


Дипломний проект - Проект участка технического обслуживания
скачать (3380.2 kb.)

Доступные файлы (13):

ДП форматована ТО.doc6394kb.20.09.2009 16:08скачать
Деталі бака А1.cdw
Деталі нагнітач 1 2 А3 4 А4.cdw
Деталі нагнітач 2 2А3 4 А4.cdw
Дыльниця 2.cdw
загальний вигляд нагнітача А1.cdw
Заг вид бака А1.cdw
Різновиди мастил і пристрої.cdw
Схема ТП діагностув А1.cdw
ТЕО.cdw
ТП ПР з діагностуванням.cdw
Специфікація 2 лист.cdw
Специфікація.cdw

содержание

ДП форматована ТО.doc

  1   2   3   4   5

АНОТАЦІЯ
Дипломного проекту на тему: «_______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________»

виконаного студентом групи _____ –_ факультету _____________________

________________________________ під керівництвом______________.

Дипломний проект представлений в обсязі ___ сторінок формату А4 пояснювальної записки та ___ аркушів креслень формату А1 графічної частини.

Запропоновано шлях підвищення прибутковості підприємства завдяки впровадженню нової дільниці технічного обслуговування і діагностування. В конструктивній частині запропоновано конструкцію обладнання, що призначене для збирання відпрацьованих олив та заправки консистентного мастила.

Виконані необхідні техніко-економічні розрахунки, вибрані відповідні умови з охорони праці та навколишнього середовища.

^ ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………….

1. аналіз виробничИХ ПРОЦЕСІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА Коротка характеристика

діяльності ДП ”АВТО 2007”.....................................................................

1.1. Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів та її

місце в автомобільній транспортній системі......................................................

1.2. Коротка характеристика виробничої діяльності підприємства.................

1.3. Основні напрями подальшого удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту.....................................................................................

2. Технологічний розрахунок АТП і дільниці ТО і діагностування..........................................................................................

2.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту мікроавтобусів ГАЗель 32213..............................................................................

2.2. Розрахунок річної виробничої програми АТП по технічному обслуговуванню та ремонту рухомого складу...................................................

   1. Розрахунок кількості ТО і КР..................................................................

   2. Річна трудомісткість сезонного, другого, першого

та щоденного ТО і ПР...........................................................................................

   1. Розрахунок сумарної річної трудомісткісті ТО і ПР

по одній моделі рухомого складу для АТП........................................................

   1. Розрахунок трудомісткості діагностування...........................................

   2. Розрахунок допоміжних робіт.................................................................

2.3. Розрахунок постів та ліній з ТО і ПР............................................................

2.3.1. Розрахунок добової програми кожного виду ТО ....................................

2.3.2. Вибір методу виконання ТО.......................................................................

2.3.3. Розрахунок ритму виробництва.................................................................

2.3.4. Розрахунок такту поста і лінії....................................................................

2.3.5. Розрахунок кількості постів.......................................................................

2.4. Розрахунок та вибір основного технологічного обладнання.....................

2.5. Розрахунок площі дільниці технічного обслуговування і діаностування.........................................................................................................

^ 3. Конструктивна частина..................................................................

3.1. Удосконалення обладнання для збирання відпрацьованих олив................................................................................

3.1.1. Вибір прототипу обладнання для збирання відпрацьованих олив.........

3.1.2. Обгрунтування конструкції обладнання для збору і очищення відпрацьованого мастила......................................................................................

3.1.3. Проектування технологічного процесу виготовлення

сталевого виливка затискача ...............................................................................

3.2. Удосконалення пристрою для заправки консистентного мастила......................................................................

3.2.1. Призначення та сфера застосування пристрою........................................

3.2.2. Патентне дослідження існуючих конструкцій пристрою........................

3.2.3. Розрахунок основних складових на міцність............................................

3.2.3.1. Перевірка на міцність шпонкового з’єднання.......................................


3.2.3.2. Підбір муфти.............................................................................................

^ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ..........................................................................................

4.1. Нормативно-правова база охорони праці.....................................................

4.2. Організація охорони праці на виробництві.................................................

4.3. Обгрунтування організаційно-технічних заходів по покращенню

стану охорони праці та зменшенню травматизму на підприємстві..................

4.4. Обгрунтуванння основних заходів по підвищенню стійкості роботи підприємства в разі виникнення надзвичайних ситуацій (НС).........................

4.5. Негативний вплив обладнання ТО і ремонту автомобілів у АТП на НПС та захисти по його знешкодженню.............................................................

4.6. Техніка безпеки при виконання ремонтно-обслуговуючих робіт на дільниці ТО і в виробничих цехах підприємства..............................................

4.7. Розрахунок освітлення дільниці ТО і діагностуванння..............................

4.8. Пожежна безпека дільниці технічного обслуговування

і діагностуванння..................................................................................................

4.9. Розрахунок блискавкозахисту.......................................................................


^ 5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ.................

висновки.........................................................................................................

Література......................................................................................................

додатки.............................................................................................................
ВСТУП
При перевезені автомобільним транспортом припускають використання рухомого складу (автомобілів і автопоїздів), що знаходиться в справному технічному стані.

Справний технічний стан означає повна відповідність рухомого складу нормам, обумовленим правилами технічної експлуатації, і характеризує його працездатність.

Працездатність автомобіля оцінюється сукупністю експлуатаційно-технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю, керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються конкретними показниками. Щоб працездатність автомобіля в процесі експлуатації знаходилася на необхідному рівні, значення цих показників тривалий час повинні мало змінитися в порівнянні з їхніми первісними величинами.

Однак технічний стан автомобіля, як і всякої іншої машини, у процесі тривалої експлуатації не залишається незмінними. Воно погіршується в наслідку зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей, що приводить результаті до погіршення експлуатаційно-технічних якостей автомобіля.

Зміна зазначених якостей автомобіля в міру збільшення пробігу може відбуватися також у результаті недотримання правил технічної експлуатації або технічного обслуговування автомобіля.

Основним засобом зменшення інтенсивності зношування деталей і механізмів і запобігання несправностей автомобіля, тобто підтримання його в належному технічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічного обслуговування.

Під технічним обслуговуванням розуміють сукупність операцій (прибирально-мийні, кріпильні, регулювальні, мастильні та ін.), ціль яких - попередити виникнення несправностей (підвищити надійність) і зменшити зношування деталей (підвищити довговічність), а послідовно, тривалий час підтримувати автомобіль у стані постійної технічної справності і готовності до роботи.

Навіть при дотриманні всіх заходів зношування деталей автомобіля може привести до несправностей і до необхідності відновлення його працездатності або ремонту. Отже, під ремонтом розуміється сукупність технічних впливів, спрямованих на відновлення технічного стану автомобіля (його агрегатів і механізмів), що втратив обслуговування і ремонту автомобілів.

Основний документ відповідно до якого робиться ТО і ремонт на автопідприємствах – це положення про ТО і ремонт автомобільного транспорту. Згідно цього документа, ТО робиться планово-попереджувально, через визначений пробіг.

Одним з напрямків, що дозволяють підвищити технічний стан парку автомобілів при мінімальних витратах на будівництво виробничої бази для ТО і поточного ремонту, є будівництво й організація баз централізованого обслуговування і ремонту автомобілів.
1. аналіз виробничИХ ПРОЦЕСІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА Коротка характеристика діяльності ДП ”АВТО 2007”
^ 1.1. Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів та її місце в автомобільній транспортній системі

Система технічної експлуатації автомобілів охоплює підсистеми: організації дорожнього руху, керування автомобілем, організації зберігання справних автомобілів і надання технічної допомоги автомобілям на лінії. Отже, система технічної експлуатації автомобілів − сукупність автомобілів, засобів організації дорожнього руху, водіїв, положень і норм, які визначають вибір і підтримування найвигідніших режимів роботи агрегатів автомобілів, а також підтримування і відновлення втраченої працездатності автомобілів у процесі виконання транспортної роботи.

Система ТО і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту охоплює сукупність взаємопов'язаних засобів, документації ТО і ремонту та виконавців, потрібних для підтримування і відновлення якості виробів, що входять до цієї системи.

Технічне обслуговування − комплекс операцій (або операція) для підтримування працездатності (або справності)рухомого складу при використанні за призначенням, очікуванні, зберіганні й транспортуванні.

Ремонт − комплекс операцій для відновлення справності або працездатності рухомого складу та відновлення ресурсів рухомого складу або його складових частин.

Між цими двома групами операцій може бути різне співвідношення залежно від прийнятого критерію оптимальності та методу проведення робіт. Однак у будь-якому разі основна вимога, що ставиться до ТО і ремонту автомобілів, полягає в тому, щоб забезпечити виконання поставленого завдання на обслуговування автомобілів в потрібний момент.

При розробці методів ТО і ремонту автомобілів основну увагу приділяють плановим профілактичним роботам. Правильно організована профілактика сприяє зменшенню кількості відмов і несправностей, збільшує термін служби автомобілів. Проте на здійснення профілактичних заходів і ремонтних робіт затрачається певний фонд часу, і чим більші затрати часу, тим гірші показники використання автомобільної техніки. Для здійснення профілактики сучасних автомобілів потрібні великий штат спеціалістів і дороге устаткування, що збільшує експлуатаційні витрати. Тому питанням правильної організації та виконання профілактичних і ремонтних робіт на автотранспортних підприємствах (ВАТ АТП) має приділятись якомога більше уваги. Це дасть змогу забезпечити економну експлуатацію автомобільної техніки.

При формуванні системи ТО і ремонту рухомого складу головну увагу звертають на режими ТО і ремонту (кількість видів обслуговування, періодичність, перелік і трудомісткість робіт). При цьому керуються такими принципами: кількість видів ТО має бути мінімальною, вищі номери обслуговування мають охоплювати номенклатуру робіт нижчих, треба уникати непотрібних розробок і регулювань спряжених пар, передбачати можливість механізації та автоматизації профілактичних робіт.

Режими ТО розробляють для кількох типових умов експлуатації автомобілів. Перевіряють їх у конкретних умовах експлуатації за критеріями, що дають змогу встановити відповідність вибраних режимів ТО дійсно необхідним. Основними критеріями оцінювання є експлуатаційна надійність, трудомісткість ТО і поточного ремонту (ПР), витрати на виконання ТО і ПР на 1000 км пробігу та ефективність ТО

Експлуатаційну надійність автомобілів визначають за середнім значенням коефіцієнта технічної готовності, трудомісткість ТО і ПР − за хронометражними спостереженнями, а затрати − за експериментальними даними в реальних умовах експлуатації автомобілів.

Режими ТО автомобілів коректують у період державних та експлуатаційних випробувань (перший етап), у перші один-два роки підконтрольної експлуатації спеціально виділеної групи нових автомобілів − в умовах ВАТ АТП (другий етап) і в процесі експлуатації автомобілів (третій етап).

^ Перший етап − це початок практичної перевірки й уточнення початкових режимів ТО автомобілів. Протягом усього періоду збирають і аналізують інформацію про відмови і несправності автомобілів, уточнюють показники їхньої надійності, визначають доцільність і необхідність виконання нетипових робіт, уточнюють обсяг і періодичність виконання типових робіт і структуру форм ТО автомобілів.

^ На другому етапі автомобілі мають обслуговуватись з більшою періодичністю і скороченим (порівняно з рештою парку цього типу автомобілів) обсягом виконання профілактичних робіт. Статистичну інформацію про надійність автомобілів збирають так само, як і на першому етапі.

^ Третій етап − систематичне коректування режимів ТО автомобілів у процесі їх експлуатації. Основою для коректування режимів ТО є досвід експлуатації автомобілів і дані про відмови і несправності, виявлені в процесі ТО.

передбачає такі роботи: збирання статистичної інформації про ^ Коректування режимів ТО відмови і несправності автомобілів; якісний аналіз виявлених відмов і несправностей; розрахунок надійності агрегатів, які впливають на безпеку руху автомобіля (за найбільш небезпечними відмовами і несправностями); оцінка показників надійності; розробка переліку змін у діючих режимах ТО і рекомендацій для удосконалення їх; перевірка нових режимів ТО автомобілів на обмеженій кількості їх за допомогою проведення підконтрольної експлуатації за спеціальними програмами; остаточне доопрацювання режимів ТО і впровадження їх для всього парку автомобілів цієї моделі, що експлуатуються.

На автомобільному транспорті прийнято планово-запобіжну систему ТО і ремонту рухомого складу. Основні принципи її визначені чинним Положенням про ТО і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. Відповідно до Статуту автомобільного транспорту Положення обов'язкове для всіх організацій і підприємств автомобільного транспорту, для організацій і підприємств автомобільної і суміжних галузей промисловості щодо забезпечення установлених нормативів і взаємодії з експлуатаційними та ремонтними організаціями і підприємствами автомобільного транспорту

У Положенні визначено основні напрями взаємодії, завдання і відповідальність організацій і підприємств автомобільного транспорту, промисловості й авторемонтного виробництва щодо забезпечення високої надійності рухомого складу і зменшення витрат на ТО і ремонт. Наприклад, одним із завдань автомобільної промисловості є безпосередня участь в освоєнні нових моделей. Промислові підприємства мають своєчасно забезпечувати автотранспортні й авторемонтні підприємства технічною документацією, зразками не стандартизованого устаткування, оснастки, спеціального інструменту, запасними частинами й експлуатаційними матеріалами, потрібними для організації ТО і ремонту; сприяти при організації капітального ремонту автомобілів на промисловій основі, а також відновлювати деталі як товарну продукцію та ін.

Це Положення визначає порядок проведення технічного обслуговування і ремонту дорожніх транспортних засобів, і його дія поширюється на юридичних та фізичних осіб − суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів (за винятком тролейбусів, мопедів і мотоциклів) незалежно від форм власності.

Системою ТО і ремонту передбачається виконання двох основних частин операцій: контрольна і виконавча. Планово-запобіжний характер системи ТО і ремонту визначається плановим і примусовим (через установлені пробіги або проміжки часу роботи рухомого складу) виконанням контрольної частини операцій, передбачених Положенням, з наступним виконанням за потребою виконавчої частини. Деякі операції ТО і ремонту (наприклад, мастильні операції) можуть виконуватись у плановому порядку без попереднього контролю.

У Положенні розкрито зміст складових елементів ТО і ремонту, визначено види ТО і ремонту.

Система технічного обслуговування та ремонту ДТЗ передбачає:

 • підготовку до продажу;

 • щоденне обслуговування;

 • перше технічне обслуговування;

 • друге технічне обслуговування;

 • сезонне технічне обслуговування;

 • поточний ремонт;

 • капітальний ремонт;

 • технічне обслуговування під час консервації ДТЗ;

 • технічне обслуговування та ремонт ДТЗ на лінії.

^ 1.2. Коротка характеристика виробничої діяльності підприємства
Підприємство ДП ”АВТО 2007” розташоване в м.Коростені.

Повний перелік робіт та послуг, що проводяться і надаються ВАТ АВТО 2007, приведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1

Перелік робіт та послуг і номенклатура вузлів, агрегатів і запчастин, що надає ДП ”АВТО 2007”


Вид послуг

Перелік послуг

Транспортні послуги


–міські, районні та міжміські пасажирські переве-зення;

– міські, районні та міжміські вантажопере-везення;

Технічне обслуго-вування, діагносту-вання і ремонт


– автомобілів;

– автобусів;


Рухомий склад підприємства АТП нараховує 87 одиниць рухомої техніки.
ЛАЗ 695, 697 – 11 шт.

Ікарус 250, 256 – 6 шт.

ПАЗ 632054 – 24 шт.

ПАЗ 3205 – 12 шт.

ГАЗель 32213 – 15 шт.

ГАЗ 53 – 3 шт.

ЗИЛ 130 – 1 шт.

Інші марки авто – оренда.
На території підприємства знаходиться моторний цех, дільниця агрегатного ремонту вузлів, зварювальна дільниця, мідницько-жестянницький участок, дільниця ремонту дизельної та бензинової паливної апаратури, електроучасток, дільниця по реставрації запчастин і вузлів, покраочне відділення, відділ головного механіка, склади, механізована мийка, шино монтажна дільниця, КР виконується власними силами.
Пробіг кожної рухомої одиниці в рік в середньому складає:

130 тис км – міжміські

85-90 тис км – приміські

300 км в день – міські.
Загальна кількість працівників становить 236 чол, з них:

Водіїв – 190 чол.

Ремонтників – 23 чол.

Загально технічних працівників – 23 чол.

ІТР – 31 чол.

Офісних працівників – 22 чол.
Кількість наданих послуг підприємством за останні 5 років збільшилось у 3 рази.

Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію – 0,91
^ 1.3. Основні напрями подальшого удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту
Виконання профілактичних і ремонтних робіт автомобільної техніки в заздалегідь запланований термін або після певного напрацювання не цілком задовольняє підвищені вимоги створення безпеки дорожнього руху та економічної експлуатації рухомого складу. Не виключені випадки появи відмов і несправностей. Деякі профілактичні роботи виконують передчасно або із запізненням. Основною причиною такого стану є те, що більшість робіт з ТО і ремонту автомобільної техніки здійснюється без урахування фактичного технічного стану елементів автомобіля. У зв'язку з цим назріла потреба подальшого вдосконалювання системи ТО і ремонту автомобільної техніки.

Найдосконалішою системою ТО і ремонту автомобілів слід вважати таку, яка найповніше забезпечує взаємодію процесів зміни технічного стану автомобіля (тобто процесів зміни діагностичних параметрів) і процесів відновлення.

Класичним прикладом такої системи можуть бути обслуговування і ремонт автомобільної техніки за технічним станом.

^ Технічне обслуговування автомобілів за технічним станом називається планово-запобіжним. Періодичність і обсяг робіт з технічної діагностики планують. Запобіжний характер їх забезпечується постійним спостереженням за надійністю і технічним станом автомобілів з метою своєчасного виявлення передвідмовного стану. Принцип попередження відмов і несправностей є основним. З цією метою широко можна використовувати значення попереджуючих допусків.

^ Попереджуючий допуск − сукупність значень параметрів між граничним і передвідмовним рівнями. Вихід параметра за граничний стан означає відмову, досягнення передвідмовного рівня − потребу вжиття профілактичних заходів.

Технічне обслуговування і ремонт автомобілів за технічним станом ґрунтуються на глибокому знанні показників надійності елементів автомобіля, застосуванні об'єктивних засобів технічної діагностики, забезпеченні високого рівня експлуатаційної технологічності конструкцій. Інформаційною основою цих чинників є відомості про надійність, технічний стан і експлуатаційні затрати на ТО і ремонт автомобілів.

Застосування цих чинників можливе за умови забезпечення заданого рівня безвідмовності елементів автомобіля і можливості прогнозування рівня їхньої працездатності; своєчасного виявлення відмов і несправностей, у тому числі на початкових стадіях їх виникнення, а також потрібного рівня контролепридатності, наявності індикації відмов, методів і засобів контролю; потрібного рівня експлуатаційної технологічності конструкцій, який дає змогу оперативно відновлювати працездатність і справність елементів автомобіля; екстремального значення цільової функції − мінімум сумарної питомої вартості ТО і ремонту при своєчасній окупності додаткових капітальних вкладень.

Можливі два варіанти ТО і ремонту автомобілів за технічним станом: із контролем рівня надійності елементів автомобіля та з контролем параметрів агрегатів.

При ТО і ремонті автомобілів за технічним станом з контролем рівня надійності елементів автомобіля елементи рухомого складу експлуатують без обмеження ресурсу до відмови. Фактичний рівень надійності елементів автомобіля (наприклад, параметр потоку відмов) не має перевищувати установленого верхнього статистичного рівня. У разі перевищення цього рівня за інших однакових умов для певних елементів автомобіля останній направляють на обслуговування або ремонт; тимчасово визначають міжремонтний ресурс, який розглядають як сигнал про необхідність підвищення надійності цих елементів автомобіля. Щоб застосувати цей варіант ТО і ремонту, треба чітко організувати систему збирання та обробки інформації про відмови і несправності елементів автомобілів у ВАТ АТП.

При ТО і ремонті автомобілів за технічним станом із контролем параметрів агрегатів після відпрацювання установленого ресурсу передбачаються неперервний або періодичний контроль і зміна параметрів, які визначають технічний стан тих чи інших агрегатів. За результатами контролю приймають рішення про подовження експлуатації автомобіля до наступної перевірки.

Зміна функціональних і діагностичних параметрів агрегатів провадиться з певною періодичністю в русі і при виконанні ТО та ремонту автомобіля.

Прогноз технічного стану або надійності агрегату роблять на період не менш як до наступної перевірки значень параметрів. Паралельно використовують статистичну інформацію про надійність елементів автомобіля. Дані прогнозу − технічна основа для прийняття рішення про допуск агрегату до подальшої експлуатації. ТО і ремонт автомобілів за технічним станом із контролем параметрів експлуатованих агрегатів автомобіля належать до найбільш ефективних.
Отже, для підвищення ефективності діяльності підприємства підприємству необхідно впроваджувати нові технології та високоефективне автоматизоване обладнання для технічного обслуговування і діагностування, що дозволить підтримувати техніку у справному стані та своєчасно виявляти необхідність у ремонтних діях.

В завданні до дипломного проекту було поставлено задачу обгрунтувати організаційно-технологічні рішення для створення спеціалізованої дільниці технічного обслуговування і діагностування для 55 мікроавтобусів ГАЗель. Підприємство планує в майбутньому розширити свій парк цих машин, а також надавати послуги по їх обслуговуванню для приватних підприємців, що займаються міськими перевезеннями пасажирів.


 1. Технологічний розрахунок АТП і дільниці ТО і діагностування.


^ 2.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту мікроавтобусів ГАЗель 32213.
У відповідності до завдання на дипломне проектування кількісний і якісний склад автобусів ГАЗель 32213, що будуть обслуговуватися на АТП ДП «АВТО 2007» наведений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Марка

транспо-ртного

засобу

Кількість транспортних засобів з частиною пробігу до КР

Всього

До 0,25

Понад

0,25 до 0,5

Понад

0,5 до

0,75

Понад

0,75

до 1,0

Понад

1,0 до

1,25

Понад

1,25 до 1,5

Понад

1,5 до 1,75

Понад

1,75 до 2,0

Понад

2,0

ГАЗель 32213

5

2

9

1

15

16

2

1

4

55
Рис. 2.1 Мікроавтобус ГАЗ-32213
Найбільш пасажиромістким у ряді Газелей-автобусів є 13-місний ГАЗ-32213, що має модифікацію ГАЗ-322132 - маршрутне таксі. Роки експлуатації Газелей у режимі роботи на знос, що типовий для маршрутних автобусів, є вагомим доказом витривалості й невибагливості цих автомобілів.

Табл. 2.2

Характеристики автобуса ГАЗ-32213

Характеристики:

 

 Довжина/ширина/висота,мм:

5500/1966/2200

 Пасажиромісткість:

13

 Маса автомобіля, кг:

 

 Споряджена:

2400-2500

 Повна:

3250-3500

 Коробка передач:

П’ятиступінчаста механічна

 Максимальна швидкість, км/год:

115

 Витрата палива, л/100 км при 60 км/год:

11,5


Використовуємо нормативи періодичності технічного обслуговування (ТО) та поточного ремонту (ПР) і трудомісткості: для умов експлуатації першої категорії; базових моделей автобусів; помірного кліматичного району з помірною агресивністю навколишнього середовища; пробігу рухомого складу з початку експлуатації, що становить 50 – 75% пробігу до капітального ремонту (КР). Проводимо коригування нормативів ТО і Р відповідно до умов роботи рухомого складу, які задані у завданні. Для цього застосовуємо коригуючі коефіцієнти які враховують:

К1 – категорію умов експлуатації, К1 = 1, експлуатація в м. Коростені;

К2 – модифікацію рухомого складу та організацію його роботи, К2 = 1;

К3 – природньо-кліматичні умови, К3 = 1,0;

К4, К/4 – пробіг з початку експлуатації;

К5 – розмір АТП та кількість технологічно сумісних груп рухомого складу, для 55 автобусів (до 100 одиниць) К5 = 1,15.

Коригування здійснюють шляхом множення значення нормативів на величину результуючих коефіцієнтів, які визначають як добуток окремих коефіцієнтів:

Для періодичності ТО - К1 × К3;

Пробігу до КР - К1 ×К2 × К3 ;

Трудомісткості ТО - К2 ×К5 ;

Трудомісткості ПР - К1× К2 ×К3 × К4 × К5 ;

Витрат запасних частин - К1×К2 × К3 .

Значення коефіцієнтів коригування приймають за таблицями [7,14]. Результуючі коефіцієнти коригування нормативів періодичності ТО та пробігу до КР мають бути не менші 0,5. Після визначення відкоригованої періодичності ТО перевіряється її кратність між видами ТО з подальшим заокругленням для цілих сотень.

Коефіцієнти К4, К/4 розраховують як середньовагові величини:

К4= Кі 4 × Аі к к , ( і = 1, 2,...m), (2.1)

де m – число інтервалів пробігу до КР; Кі 4 – коефіцієнт, який відповідає і-му інтервалу пробігу з початку експлуатації; Аі к – число автомобілів з пробігом з початку експлуатації, що відповідає і-му інтервалу (див.табл.1.2.) з формули (2.1):

К4 = (0,5 × 5 + 0,7 × 2 + 1,0 × 9 + 1,3 × 1 + 1,4 × 15 + 1,5 × 16 + +1,8 × 2 + 2,1 × 1 + 2,5 × 4) / 55 = 1,36

К/4 = (0,7 × 5 + 0,7 × 2 + 1,0 × 9 + 1,3 × 1 + 1,4 × 15 + 1,4 × 16 + +1,4× 2 + 1,4 × 1 +1,4 × 4) / 55 = 1,24

Для автобусів нормативна періодичність ТО-1 і ТО-2 відповідно дорівнює 3500 і 14000 км. Нормативний пробіг до КР складає 250000 км.

Результати коригування нормативів ТО і Р рухомого складу наведені в таблиці 2.3.
2.2. Розрахунок річної виробничої програми АТП по технічному обслуговуванню та ремонту рухомого складу


   1. Розрахунок кількості ТО і КР


Кількість ТО і КР розраховують за сумарним річним пробігом:

, (2.2)

де Ак – облікова кількість автомобілів однієї моделі, Ак = 55 од.;

Др – кількість робочих днів на рік, Др = 225 дні;

Lс.д.–середньо-добовий пробіг автомобіля, Lс.д.= 300 км;

dк – кількість днів простою автомобіля під час КР, dк = 15 днів;

LK – зкоригований пробіг автомобіля до КР, км;

dТО,ПР – зкоригована тривалість простою під час ТО і ПР, дні / 1000 км.

Таблиця 2.3.з.п.

Показники

Одиниці

виміру

Основ-ний

норма-

тив

Значення коефіцієнтів

Резуль-туюч.

коеф.

Зкори-говане

значен.

норма-

тивів

К1

К2

К3

К4

К5

1

Періодичність

ТО – 1

км

3500

1,0

---

1,0

---

---

1,0

3500

2

ТО – 2

км

14000

1,0

---

1,0

---

---

1,0

14000

3

Пробіг до КР

тис.км

250

1,0

1,0

1,0

---

---

1,0

250

4

Трудомісткість

ЩО

люд-год

0,7

---

1,0

---

---

1,15

1,15

0,8

5

ТО - 1

-„-

5,5

---

1,0

---

---

1,15

1,15

6,32

6

ТО - 2

-„-

18

---

1,0

---

---

1,15

1,15

20,7

7

ПР3,6

1,0

1,0

1,0

1,36

4)

1,15

1,56

5,62

8

Простій:

Під час

ТО і ПР0,5

---

---

---

1,24

/4)

---

1,24

0,62

9

КР

дні

15

---

---

---

---

---

---

15

Для нашого парку ГАЗелей 32213:

км
Річна кількість ТО і КР по кожній моделі:

; (2.3)

; (2.4)

; (2.5)

; (2.6)

. (2.7)
Для нашого завдання:

одиниць КР.

одиниць ТО-2.

одиниць ТО-1.

одиниць ЩТО.

одиниць сезонного обслуговування.

При розрахунках кількості технічних дій як результат приймають тільки цілу частину отриманого числа.

Результати розрахунків кількості технічних дій КР (Nк), ТО-2 (N2), ТО-1 (N1), ЩО (Nщо) та сезонних обслуговувань (NС) зводимо в таблицю 2.3.
Таблиця 2.3.

Марка

автобуса

Річна кількість

Nк

N2

N1

Nщо

NС

ГАЗель-32213

8

142

450

6999

110
   1. Річна трудомісткість сезонного, другого, першого та щоденного ТО і ПР


; (2.8)

; (2.9)

; (2.10)

; (2.11)

; (2.12)

де m1 – частка трудомісткості ТО-2, яка припадає на одне сезонне обслуговування (для дуже холодного та дуже сухого кліматичних районів m1 = 0,5; для холодного та жаркого-сухого районів m1 = 0,3; для інших районів m1 = 0,2);

Ак – облікова кількість автомобілів однієї моделі;

tЩО, t1, t2, tп.р – зкоригована нормативна трудомісткість відповідно щоденного, першого, другого технічних обслуго-вувань та поточного ремонту, люд-год та люд-год / 1000 км;

Результати розрахунків трудомісткості технічних дій наведені в таблиці 2.5.


   1. Сумарна річна трудомісткість ТО і ПР по одній моделі рухомого складу для АТП:


Тсум = Тс21ЩОпр = 455+2939,4+2844+5599+

+11799 = 20242 люд-год.


Таблиця 2.5

Результати розрахунків трудомісткості технічних дій

Значення параметрів


Види робіт
Основні роботи,

люд.-год.


Всього по основних

роботах, люд.-год.

Облікова кількість

автомобілів

55
Кількість ЩО

6999
Зкоригована трудоміст

кість ЩО, люд.год.

0,8
Трудомісткість ЩО

5599

5599

Кількість ТО-1

450
Зкоригована трудоміст

кість ТО-1, люд.-год.

6,32
Трудомісткість ТО-1

2844

2844

Кількість ТО-2

142
Зкоригована трудоміст

кість ТО-2, люд.год.

20,7
Трудомісткість ТО-2

2939,4
Кількість сезонних

обслуговувань

110
Множник m1 × t2

0,2×20,7=4,14
Трудомісткість сезонно

го обслуговування, Тс,

люд.-год.

455
Трудомісткість

ТО-2 + Тс

2939,4+455=3384,4

3384,4

Річний пробіг, км

2099551
Зкоригована

трудомісткість ПР,

люд.-год/1000км

5,62
Трудомісткість ПР,

люд.-год.

11799

11799

Сумарна трудоміст-

кість основних робіт,

люд.-год.

-------

20242
   1. ^ Розрахунок трудомісткості діагностування


До трудомісткості діагностування входить до трудомісткості ТО і ПР за видами робіт [3, 4].

Трудомісткість контрольно-діагностичних робіт ТО-1 (загальне діагностування Д-1):
ТД-1= m2 ×Т1; (2.13)

де m2 – частка трудомісткості ТО-1, яка припадає на загальні діагностичні роботи.

ТД-1 = 0,1 × 2844 = 284,4 люд-год.

Трудомісткість контрольно-діагностичних робіт ТО-2 (поглиблене діагностування Д-2):
ТД-2 = m3 × Т2; (2.14)

де m3 – частка трудомісткості ТО-2, яка припадає на поглиблене діагностування.
ТД-2 = 0,1 × 2939,4 = 293,9 люд-год.

Трудомісткість контрольно-діагностичних робіт ПР:
ТД.пр = ТД-1пр + ТД-2пр = m4 × Тпр, (2.15)

де m4 – частка трудомісткості ПР, яка припадає на загальне та поглиблене діагностування.
ТДпр = 0,02 × 11799 = 236 люд-год.
ТД-1пр = ТД-2пр = ½ × 236 = 354 люд-год.


   1. Розрахунок допоміжних робітДопоміжні роботи становлять 30% сумарної трудомісткості ТО і ПР якщо АТП налічує до 200 одиниць транспортних засобів, 25% при кількості автомобілів від 201 до 400 одиниць і 20 % при наявності більше ніж 400 автомобілів. До складу допоміжних робіт входять технічне обслуговування та ремонт обладнання й інструменту, транспортні та вантажо - розвантажувальні роботи, пов’язані з ТО і Р рухомого складу, перегін автомобілів в середині автотранспортного підприємства, зберігання, приймання та видаток матеріальних цінностей, прибирання виробничих приміщень і т. і.
Тдоп = Кдоп × Тсум = 0,3 × 20242 = 6072,6 люд-год.

В свою чергу допоміжні роботи розподіляються наступним чином:

по самообслуговуванню - 40...50%

транспортні - 3...10%

перегін автомобілів - 14...26%

приймання, зберігання та видаток

матеріальних цінностей - 8...10%

прибирання приміщень та території - 14...20%

У таблиці 2.6 наведені результати розрахунків по видах допоміжних робіт.
Таблиця 2.6.

Види

допоміжних

робіт

Самообслу-

говування

Транспортні

роботи

Перегін автомобілів

Приймання,

зберігання

та видаток

матеріальн.

цінностей

Прибирання

приміщень

та території

Середня частка

виду робіт

0.5

0.09

0.25

0.09

0.17

Трудомісткість

виду робіт, люд-год.

3036.30

546.53

1518.15

546.53

1032.34


Таблиця 2.7.

Результати розрахунків по видах робітз.п.

Вид роботи

Вид ТО чи ПР

Роботи по самообслуговуванню

Всього, люд-год.

%

люд-год.

%

люд-год.

1

2

3

4

5

6

7
ЩО

1

прибиральні

40

2239,62239,6

2

мийні

10

559,9559,9
Поглиблені роботи

3

прибиральні

40

2239,62239,6

4

мийні

10

559,9559,9
Всього по ЩО

100

55995599
ТО-1

5

Загальне діагностування (Д-1)

10

284,4284,4

6

Кріпильні, регулювальні, змащувальні, та інші роботи

90

2559,62559,6
Всього по ТО-1

100

28442844
ТО-2

7

Поглиблене діагностування (Д-2)

10

293,0931,5

8

Кріпильні, регулю-

вальні, змащува-льні та інші роботи

90

2645,48383,5
Всього по ТО-2 +Тс

100

3384,43384,4
Постові роботи ПР

9

Загальне діагностування (Д-1)

1

118118

10

Поглиблене діагностування (Д-2)

1

118118

11

Регулювальні та демонтажно-монтажні роботи

35

41304130

12

Зварювальні роботи для рухомого складу з металевим кузовом

4

472472

13

Жерстяницькі роботи для металевого кузова

3

354354

14

Малярні роботи

6

708708

15

Деревообробні роботи

––

––

16

485,8

485,8
Всього постові роботи ПР

50

5899.5

16

485,8

6358,3
Роботи на дільницях ПР

16

Агрегатні

18

2123.8

 

0

2123.8

17

Слюсарно-механічні

10

1179.9

48

1457.42

2637.32

18

Електротехнічні

5

590

25

759.075

1349.08

19

Акумуляторні

2

236

 

0

236

20

Ремонт приладів системи живлення

4

472

 

0

472

21

Шиномонтажні

1

118

 

0

118

22

Вулканізаційні

1

118

 

0

118

23

Ковальсько-ресорні

3

354

2

60.726

414.726

24

Мідницькі

2

236

1

30.363

266.363

25

Жерстяницькі

1

118

4

121.452

239.452

26

Зварювальні

1

118

4

121.452

239.452

27

Арматурні

1

118

 

0

118

28

Оббивальні

1

118

 

0

118
Всього роботи ПР на дільницях

50

5899.5

84

2550.49

8450.19
Всього ПР

100

11799

100

3036.3

14835.3
Разом виробничі роботи

 

20242

100

3036

23278


Крім цього, трудомісткість самообслуговування розподіляється по видах робіт, % : електротехнічні – 25; механічні – 10; слюсарні – 16; ковальські – 2; жерстяницькі – 4; зварювальні – 4; трубопровідні – 22; мідницькі – 1; ремонтно-будівельні та столярні – 16.

Роботи механічні, слюсарні і трубопровідні об’єднуються у слюсарно-механічні, а ремонтно-будівельні та столярні – відносяться до деревообробних.
  1   2   3   4   5Скачать файл (3380.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации