Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лабораторна робота №1 Адміністрування бд мета роботи : навчитися досліджувати бд за допомогою t-sql - файл


скачать (238.5 kb.)

Лабораторна робота № 1
Адміністрування БДМета роботи: навчитися досліджувати БД за допомогою T-SQL

Програмне забезпечення: OC Windows 7.0 та вище, SQL Server 2012 та вище.

Теоретичні відомості


Докладніше про дослідження сервера баз даних за посиланням http://habrahabr.ru/post/241079/

Завдання


На прикладі власного серверу та бази даних:

  1. Дослідити сервер;

  2. Дослідити базу даних;

  3. Дослідити Відображення;

  4. Дослідити функції;

  5. Дослідити тригери;

  6. Дослідити стовпці;

  7. Дослідити таблиці;

  8. Дослідити check – обмеження.


Виконання роботи

  1. Вивчаємо сервера.

Почнемо з запитів, які надають інформацію про ваші сервера.

-- Імена сервера і примірника

Select @@SERVERNAME as [Server\Instance];

-- версія SQL Server

Select @@VERSION as SQLServerVersion;

-- примірник SQL Server

Select @@ServiceName AS ServiceInstance;

-- Поточна БД (БД, в контексті якої виконується запит)

Select DB_NAME() AS CurrentDB_Name;


Як довго сервер працює після останнього перезапуску.

SELECT @@Servername AS ServerName ,

create_date AS ServerStarted ,

DATEDIFF(s, create_date, GETDATE()) / 86400.0 AS DaysRunning ,

DATEDIFF(s, create_date, GETDATE()) AS SecondsRunnig

FROM sys.databases

WHERE name = 'tempdb';


Пов’язані сервера

EXEC sp_helpserver;

--OR

EXEC sp_linkedservers;--OR

SELECT @@SERVERNAME AS Server ,

Server_Id AS LinkedServerID ,

name AS LinkedServer ,

Product ,

Provider ,

Data_Source ,

Modify_Date

FROM sys.servers

ORDER BY name;
Список всіх баз даних

EXEC sp_helpdb;

--OR

EXEC sp_Databases;--OR

SELECT @@SERVERNAME AS Server ,

name AS DBName ,

recovery_model_Desc AS RecoveryModel ,

Compatibility_level AS CompatiblityLevel ,

create_date ,

state_desc

FROM sys.databases

ORDER BY Name;

--OR


SELECT @@SERVERNAME AS Server ,

d.name AS DBName ,

create_date ,

compatibility_level ,

m.physical_name AS FileName

FROM sys.databases d

JOIN sys.master_files m ON d.database_id = m.database_id

WHERE m.[type] = 0 -- data files only

ORDER BY d.name;

Скачать файл (238.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации