Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Бакалаврская дипломная работа - розрахунок та розробка технології виготовлення зубчастого колеса - сателіту - планетарного редуктора (укр.яз) - файл 3 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНОГО ПРИСТРОЮ.docx


Загрузка...
Бакалаврская дипломная работа - розрахунок та розробка технології виготовлення зубчастого колеса - сателіту - планетарного редуктора (укр.яз)
скачать (882.9 kb.)

Доступные файлы (37):

1А3 вихідні дані.bak
1А3 вихідні дані.cdw
1 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА.docx140kb.22.06.2009 15:23скачать
2А3 эпюры.bak
2А3 эпюры.cdw
2а ВИБІР ОБЛАДНАННЯ.docx24kb.22.06.2009 15:07скачать
2Б ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНАї.docx92kb.22.06.2009 15:08скачать
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.docx169kb.22.06.2009 15:18скачать
3А3 сателит.bak
3А3 сателит.cdw
3 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНОГО ПРИСТРОЮ.docx25kb.22.06.2009 15:10скачать
4А3 заготовка.bak
4А3 заготовка.cdw
5А1.bak
5А1.cdw
5А1а.bak
5А1а.cdw
6А2 015 зубонарізна.bak
6А2 015 зубонарізна.cdw
7А1 005 токарна.bak
7А1 005 токарна.cdw
8А2 патрон.bak
8А2 патрон.cdw
ВИСНОВКИ.docx17kb.22.06.2009 15:10скачать
ВСТУП.docx18kb.22.06.2009 14:38скачать
Додатки.docx13kb.22.06.2009 15:12скачать
Додаток А.docx13kb.22.06.2009 15:12скачать
Додаток Б.docx13kb.22.06.2009 15:15скачать
ЗМІСТ.doc39kb.22.06.2009 15:02скачать
ЛІТЕРАТУРА.docx20kb.22.06.2009 15:11скачать
МАРШ.КАРТА.docx26kb.22.06.2009 15:13скачать
ОПЕРАЦ.КАРТdocx.docx41kb.22.06.2009 15:14скачать
РЕФЕРАТ.docx18kb.22.06.2009 14:59скачать
СПЕЦИФИК.ПАТРОН.docx27kb.22.06.2009 15:26скачать
ТИТ.ЛИСТ КАРТ.docx14kb.17.05.2009 16:14скачать
ТІТУЛЬН.+ЗАВДННЯ.docx15kb.22.06.2009 14:58скачать
ЭСКИЗН.КАРТ.docx96kb.22.06.2009 15:15скачать

3 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНОГО ПРИСТРОЮ.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...


3 ПРОЕКТУВАННЯ ВЕРСТАТНОГО ПРИСТРОЮ

В ході обробки деталі сателіт, пристосуванням, яке застосовується найбільш усього є трикулачковий самоцентрувальний патрон.

Трикулачковий самоцентрувальний патрон дає змогу центрувати та закріплювати циліндричні заготовки різних розмірів у межах габаритів патрона та робочих переміщень його рухомих елементів. Циліндричну заготовку встановлюють між рифленими поверхнями трьох кулачків, розміщених у радіальному напрямку під кутом 1200 один до одного. Кулачки можна переставляти , повертаючи їх на 1800, або змінювати іншими під час налагодження верстата. Це дає змогу значно розширити асортимент встановлюваних заготовок.

Згідно з чинним стандартом такі патрони мають найбільші габарити 80..630 мм, силу затискання заготовок 12000..75000 Н, точність центрування ±0,15 мм. Цю точність можна значно підвищити шляхом додаткового оброблення поверхонь кулачків після їх встановлення та закріплення на оброблюваному верстаті.

Розрахуємо силу закріплення на патроні на операцію 005 токарна.

Визначаємо коефіцієнт запасу для самоцентрувального трьох-кулачкового патрону з пневматичним приводом затиску:

Кзап=К0К1К2К3К4К5 (3.1)

де Ко – постійний коефіцієнт запасу;

К0 = 1,5[8]

К1 – коефіцієнт, який враховує стан поверхні заготовки;

К1 = 1[8]

К2 – коефіцієнт, який враховує збільшення сили різання при зношуванні унструменту;К2 = 1,2[8]

К3 – коефіцієнт, який враховує збільшення сили різання при обробці преривних поверхонь заготовки;

К3 = 1,2[8]

К4 – коефіцієнт, який враховує постійність сили затиску приводу;

К4 = 1[8]

К5 – коефіціент, який враховує розташування рукоятки затискного пристрою;

К5 = 1[8]

Кзап=1,5∙1∙1,2∙1,2∙1∙1=2,16

Визначаємо силу затиску одним кулачком патрона:

Wk=Pzsinα/2Do.nnkfТ.П.Dn.k.Kзап (3.2)

де Pz – сила різання, Н;

Dо.п. – діаметр поверхні, яка обробляється, мм;

nк – число кулачків в патроні;

fт.п. – коефіцієнт тертя на робочих поверхнях кулачків;

fт.п. = 0,8[8]

Dn.k. – діаметр поверхні, яка затискається, мм;

Кзап – коефіцієнт запасу.

Wk=24001∙98,83∙0,8∙176,1∙2,16=1212Н

Визначаємо силу на штоці:

Qшт=WкnkКтр1+3akhkfk (3.3)

де Wк – сила затиску одним кулачком патрона, Н;

nк – кількість кулачків;

Kтр – коефіцієнт, який враховує додаткові сили тертя в патроні;

Kтр = 1,05[8]

ак – виліт кулачка від середини його опори в пазу патрона до центру прикладення сили затиску на одному кулачку, мм;ак = 40мм

hк – довжина напрямної частини кулачка мм;

hк = 65мм

fк – коефіцієнт тертя кулачка;

fк = 0,1.

Qшт=1212∙3∙1,05∙1+3∙40650,1=4522,6Н

Визначаємо діаметр поршня циліндра:

Dп=1,44Qшт/p (3.4)

де Qшт – сила на штоці, Н;

р – тиск стиснутого повітря, мН/м;

р = 0,39мН/м.

Dп=1,444522,6/0,39=155мм

Приймаємо найближче стандартне значення діаметру циліндра:

Dц = 200мм

Отже дійсна сила затиску деталі:

Qш.д.=πDц24pŋ (3.5)

де Dц – діаметр циліндра, мм;

р - тиск стиснутого повітря, мН/м;

ŋ – коефіцієнт корисної дії;

ŋ = 0,85.

Qш.д.=3,14∙200240,39∙0,85=10409,1Н


Скачать файл (882.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации