Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ЗВІТ з соціально-психологічної практики на базі: загальноосвітньої школи I-III ступенів - файл 1.doc


ЗВІТ з соціально-психологічної практики на базі: загальноосвітньої школи I-III ступенів
скачать (398.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc399kb.20.11.2011 20:42скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Рівненський інститут слов’янознавства

Київського славістичного університету

Кафедра психології

ЗВІТ

з соціально-психологічної практики

студентки III курсу

спеціальності 6.040101 “Психологія"

Поліщук Маргарити Миколаївни

на базі: загальноосвітньої школи I-III ступенів №13

з “28” березня по “17” квітня 2011 р.


Керівник практики від РІС КСУ:

Панасюк Марія Миколаївна

Керівник практики від

підприємства:

Ольга Степанівна
Рівне 2011

Зміст

 1. Коротка характеристика особливостей робочого місця і посадових обов’язків психолога школи
 1. Відомості щодо виконаної соціально-психологічної роботи

 2. Соціально-психологічні характеристики класу та школяра

 3. Психолого-педагогічний аналіз уроку

 4. Опис проведеного СПТ(соціально-психологічного тренінгу)

 5. Висновки. Мої рекомендації і побажання щодо практики

Додатки до проведеної роботи

Список використаної літератури

 1. Коротка характеристика особливостей робочого місця і посадових обов’язків психолога школи

Робоче місце шкільного психолога розташоване в доступному, зручному місці на першому поверсі школи - це дає можливість оперативно звертатися до психолога, а також дозволяє відвідувачам уникнути зайвих контактів і при необхідності дотримати конфіденційність зустрічі. Кабінет психолога є територіально ізольований.

Його умовно можна поділити на декілька робочих зон, що мають різне функціональне навантаження:

 • зона первинного прийому і бесіди з клієнтом

(оснащена робочим столом, картотекою з даними про дітей, вчителів, батьків. Поряд із столом психолога розміщена шафа з необхідним діагностичним, методичним матеріалом та іншим інструментарієм для психологічного обстеження).

 • зона консультативної роботи та релаксації

(виділена в стороні від робочого столу на невеликій відстані від нього).

 • зона діагностичної роботи

(2 шкільні парти).

 • особиста (робоча) зона психолога

Кабінет психолога технічно оснащений комп’ютером та радіо.

^ Посадові обов’язки психолога школи

Організовує психологічне діагностування учнів школи, сталу систему психологічної освіти вчителів, проведення психолого-корекційної роботи з учнями, допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів, просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу, психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини, психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.

Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей,вибору підлітками професій, формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків, здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок , забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів;

Контролює перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

Розробляє річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

 1. ^ Відомості щодо виконаної соціально-психологічної роботи

Методики, які були проведені:

А-для вивчення групи: стиль поведінки людини в конфліктних ситуаціях (тест Томаса), методика вивчення локус-контролю особистості (Роттер), соціометрія, соціально - психологічний тренінг по оптимізації спілкування.

- психодіагностичне обстеження особистості: особистісний тест Кеттелла (16-ти факторний, 105 пит.), модифікована карта особистості школяра, ціннісні орієнтації Рокича.

- профорієнтаційна робота: методика „Диференціально-діагностичний опитувальник”(ДДО), методика „Орієнтовно-діагностична анкета спрямованості інтересів” (ОДАНІ), бесіда щодо отримання професії психолога.

Соціометрія (див. табл.1, протокол 1, діаграма 1)

Висновок

Виходячи з даних проведеної соціометрії було виявлено, що в досліджуваній групі класу:

 • лідери - 66%

 • перважні або улюбленці- 15%

 • відверненні або приєднані члени групи -15%

 • ізольований -4% У

В основі мотиву вибору дівчат та хлопців лежали дружні взаємини, а також інтереси до спільної діяльності. Серед популярних членів групи можна виділити: Г.,НО.,В.,ДД. Не можна залишати без уваги непопулярних дітей (К,Е.,ББ). Слід виявити і розвинути у них позитивні якості, підняти занижену самооцінку, рівень домагань, щоб поліпшити їх положення в системі міжособових стосунків. Хоча згуртованість в групі з точністю не можна визначити, проте є тенденція до її завищення.

^ Тест Томаса (див.табл.2,протокол 2, діаграма 2)

Висновок

За результатами проведеної методики було виявлено, що стратегія поведінки в конфлікті учасників групи така: 24% більш схильні до суперництва (конкуренції) прагнучи добитися задоволення своїх інтересів в збиток іншому, 12% до пристосування, що означає в протилежність суперництву, принесення в жертву власних інтересів ради іншого; компроміс; 8% налаштовані на уникнення, для якого характерний як відсутність прагнення до кооперації, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей (відхід); 12% стратегію мають співпраця, коли учасники ситуації приходять до альтернативи, що повністю задовольняє інтереси обох сторін, і у 20% досліджуваних зустрічається зіткнення стратегій поведінки в конфлікті.

РСК (див. табл.3, протокол 3)

Висновок

За результатами проведеного дослідження у досліджуваних здебільшого спостерігається екстернальний тип суб'єктивного контролю. Низький рівень інтернальності говорить про те що люди мало простежують зв' язок між своїми діями та значущими для них подій життя, не вважають себе здатними контролювати розвиток таких подій та вважають, що більшість їх є результатом випадку або дії інших людей. Екстернальні особистості, інтерпретують все, що відбуваються в житті , як залежні не від неї, а від якихось зовнішніх сил (Бога, інших людей, долі і т.д.). Оскільки екстернали не почувають себе здатними впливати на своє життя, або контролювати розвиток подій, вони знімають із себе усяку відповідальність за все, що відбувається з ними. Разом з тим, вони характеризуються більшої конформністю, більш поступливі і чуттєві до думки й оцінок інших. У цілому, екстернальні особистості виявляються гарними виконавцями, що ефективно працюють під контролем інших людей.

^ Особистісний тест Кеттелла (16-ти факторний, 105 пит.) – (див. прокол 4)

Н.

A – склонность к добродушию, легкости в общении, эмоциональному выражению; готов к сотрудничеству, внимателен к людям, мягкосердечен, добр, приспособляем. Предпочитает ту деятельность, где есть занятия с людьми, ситуации с социальным значением. Этот человек легко включается в активные группы. Он щедр в личных отношениях, не боится критики. Хорошо запоминает события, фамилии, имена и отчества.

B – склонен медленнее понимать материал при обучении. «Туповат», предпочитает конкретную, буквальную интерпретацию. Его «тупость» или отражает низкий интеллект, или является следствием снижения функций в результате психопатологии.

C – чувствительный, эмоционально менее устойчивый, легко расстраивается.

E – скромный, покорный, мягкий, уступчивый, податливый, конформный, приспособляющийся.

F – безалаберный, импульсивно-живой, веселый, полный энтузиазма.

G – сознательный, настойчивый, на него можно положиться, степенный, обязательный.

H -Робость, застенчивость, эмоциональная сдержанность, осторожность, социальная пассивность, деликатность, внимательность к другим, повышенная чувствительность к угрозе, предпочтение индивидуального стиля деятельности и общения в малой группе (2-3 человека).

I – сильный, независимый, полагается на себя, реалистичный, не терпит бессмысленности.

L – недоверчивый, сомневающийся, часто погружен в свое «Я», упрямый, заинтересован во внутренней психической жизни. Осмотрителен в действиях, мало заботится о других людях, плохо работает в группе. Этот фактор не обязательно свидетельствует о паранойе.

M -Богатое воображение, поглощенность своими идеями, внутренними иллюзиями («витает в облаках»), легкость отказа от практических суждений, умение оперировать абстрактными понятиями, ориентированность на свой внутренний мир; мечтательность.

N – склонен к отсутствию утонченности, к сентиментальности и простоте. Иногда грубоват и резок, обычно естественен и спонтанен.

O -Беспечность, самонадеянность, жизнерадостность, уверенность в себе и в своих силах, безмятежность, небоязливость, хладнокровие, спокойствие, отсутствие раскаяния и чувства вины.

O1 – поглощен интеллектуальными проблемами, имеет сомнения по различным фундаментальным вопросам. Он скептичен и старается вникнуть в сущность идей старых и новых. Он часто лучше информирован, менее склонен к морализированию, более – к эксперименту в жизни, терпим к несообразностям и к изменениям.

Q2 - Зависимость от мнения и требований группы, социабельность, следование за общественным мнением, стремление работать и принимать решения вместе с другими людьми, низкая самостоятельность, ориентация на социальное одобрение.

Q3 - Низкая дисциплинированность, потворство следует своим желаниям, зависимость от настроений, неумение контролировать свои эмоции и поведение.

Q4 – склонен к напряженности, возбудимости.

MD - адекватность самооценки личности, ее определенная зрелость

^ Диференціально-діагностичний опитувальник (ДДО) (див. табл. 4, протокол 5, діаграма 3)

Висновок:

Отже виходячи з даних методики було, що 4% - людина – художній образ, 25% - людина-техніка, 31% - людина – знакова техніка , 38% обстежуваних схильні до типу професії людина-людина. Це означає, що тим, хто отримав такі результати, як Людина-Людина властиво працювати в таких сферах праці як, підбір персоналу, обслуговування людей, інформаційне обслуговування, Людина -Техніка - працювати з обслуговування різних технічних установок, механізмів, контроль за роботою машин і т.п., Людина-Знакова Техніка – комп’ютери, друкарні машинки, Людина – Художній Образ - маляр, друкар. Проте підлітки ще остаточно не вирішили з обранням майбутньої професії Орієнтовно-діагностична анкета направленості інтересів (ОДАНИ) (див. табл. 5, протокол 6, діаграма 4) Висновок:

Отже виходячи з даних проведеної методики виявлено, що у досліджуваних інтерес викликає воєнна справа, техніка, сфера обслуговування, педагогіка, філології та журналістика, геологія та географія, медицина, біологія та спорт. Це зумовлено гендерними особливостями та індивідуальними особливостями.

^ Ціннісні орієнтації Рокича (Табл. 6,7,8,9,10 Протокол 7)

Отже, виходячи з даних методики виявилось, що серед цінностей конкретних відіграє здоров’я, термінальних – любов, професійної самореалізації – активне діяльнісне життя, особистого життя – любов, етнічних цінностей – самоконтроль, цінностей спілкування – чесність, цінностей справи – ефективність в справах, індивідуалістичних цінностей – незалежність, конформіських цінностей – широта поглядів, альтруїстичних цінностей – терпимість. Це зумовлено гендерними особливостями та індивідуальними особливостями.
^
3. Соціально-психолого-індивідуальні якості особистості

А. Якості особистості, що виявляються у спілкуванні з іншими людьми:

А-1. Здатність до усної комунікації та діалогу _____+2

А-2. Здатність до письмового спілкування (літературна форма комунікації) ______+2____

А-3. Здатність до розуміння партнера зі спілкування (перцептивні здібності) ________+2_____

А-4. Здатність до взаємодії з іншими людьми (інтерактивні здібності) ________+1_______

Б. Спрямованість особистості:

Б-5. Пізнавальна спрямованість (інтереси, схильності) __+1___

Б-6. Гуманістичні, духовні ідеали _______+2_______

Б-7. Професійні інтереси, схильності плани ___0____

Б-8. Творча спрямованість ________+1_______

В. Риси характеру особистості:

В-9. Активність _________+2__________

В-10. Організованість ______+1________

В-11. Порядність ____________+2______

В-12. Моральність, духовність ___+2____

В-13. Вольові риси характеру ______-1__

В-14. Діловитість _____0______________

В-15. Старанність ______+1____________

В-16. Бережливість, ощадливість __+1___

Г. Самосвідомість ( Я - підструктура ) :

Г-17. Самоусвідомлення, самопізнання, самооцінка __-1______

Г-18. Саморегуляція, самоорганізація, самоконтроль ___+1___

Г-19. Самореалізація та самовдосконалення _____+1________

Д. Досвід:

Д-20. Загальна культура _________+1_______

Д-21. Освіченість ___________+1___________

Д-22. Правова грамотність _____0__________

Д-23. Політична культура _______0_________

Д-24. Економічна грамотність _____0________

Д-25. Екологічна культура _________0_______

Е. Психічні процеси, інтелект, творчість:

Е-26. Увага та уважність ____+2_____________

Е-27. Відчуття та сприймання __+2___________

Е-28. Мислення (інтелектуальні установки, сприйнятливість до невідповідностей та здатність до висування питань, аналізу та синтезу понять, самостійність в інтелектуальних пошуках) _____+1___

Е-29. Уява та творчість (здатність до створення нових образів з відомих елементів за допомогою творчого синтезу, фантазії) ___+1___

Е-30. Пам’ять (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна) +2

Є. Психофізіологічні якості особистості:

Є-31. Темперамент (сензитивність нервової системи, рухомість, пластичність нервових процесів, сила, працездатність нервових процесів, емоційність) _________+1_________

Є-32. Патологічні прояви особистості (соматичні хвороби та їх вплив на особистість, психічні хвороби та їх особистісні прояви) _-2__
^
Заключна частина

 1. Яскраво виражені прояви своєрідності особистості у соціально-психолого-індивідуальному ряді властивостей:

А. Спілкування - частіше пасивний учасник, емоційний,?тест томаса

Б. Спрямованість - на справу

В. Риси характеру - принциповість, замкнутість, недовірливість

Г. Самосвідомість - інтровертована особистість

Д. Досвід, компетентність - бажання знати нове
^

Е. Психічні процеси, інтелект, творчість – висока концентрація уваги, потреба в розумових навантаженнях, творить заради мети

Є. Психофізіологічні якості - практичне мислення , стійкість до монотонних, одноманітних подразників


 1. Виражені особистісні прояви у діяльнісному ряді властивостей:

 1. Особливості інформаційно-пізнавальних процесів – коли є зацікавленість – уважно сприймає інформацію

 2. Цілі, задуми, плани, програми - закінчити школу

 3. Результати, творчі досягнення – активно вчиться

 4. Провідні емоції, почуття – почуття тривожності, незадоволення в класі

 1. Віковий розвиток особистості:

 1. Адекватність рівня розвитку особистості віковій нормі – відповідає, адекватність

 2. Біологічна спадковість, задатки – задатки до мовленнєвої діяльності, точності у виконанні

 3. Загальна оцінка рівня розвитку здібностей особистості _-1______

^ Рівень розвитку і прояву спеціальних здібностей:
Навчальні _+2__________ Конструктивно-технічні __+1___________

Трудові _____0________ Технологічні _____+1_________________

Ігрові ____-1___________ Організаційні __-2____________________

Спортивні ___+1________ Економічні __-1______________________

Психомоторні ___+2_____ Мовні (лінгвістичні) ___+2_____________

Духовні _____+1________ Літературні ______________+2__________

Моральні ______+2______ Педагогічні _________-1_______________

Правові ____0_________ Психологічні ________-1_______________

Наукові _____+1________ Образотворчі _________0______________

Математичні ___+1______ Вокальні _____________0______________

Фізичні _______-1______ Музично-виконавські ____0____________

Хімічні _________-1_____ Хореографічні __________0____________

Біологічні _____-1_______ Акторські _______________0____________

Екологічні ______-1_____


 1. Дівчинка в класі має небагато друзів, по даним соціометричного дослідження належить до улюбленців. Спілкується більше з дівчатами. До хлопців ставиться негативно, оскільки її принижують. Дружелюбна,проте не любить бути в центрі уваги. Підліток вчиться середньо,подобається зарубіжна література. Може довгий час читати, те що цікаво. Те ж саме можна сказати про трудову діяльність. Не приділяється увага розвитку стосункам. Направленність на справу.

Узагальнюючи сказане вище потрібно відзначити, що для підлітка характерні як позитивні, сильні сторони, так і негативні, слабкі.

Рекомендаці: обстежуваному варто подолати тривожність, можливо пройти тренінг по оптимізації в спілкуванні.
^ Психологічну характеристику:

затвердив шкільний психолог __Ольга Степанівна__________________

Дата складання характеристики особистості ___14.04.11р._________

Характеристика класу

 В 8-А класі Рівненської середньої загальноосвітньої школи навчається 29  учнів. З них дванадцять дівчат та сімнадцять хлопців. Основний колектив сформовано дев’ять років назад, коли учні вперше переступили поріг школи та влилися в лави 1 класу. 

На уроках уважні, але матеріал уроку сприймають не стовідсотково. Поведінка учнів на уроках врівноважена. Але інколи зухвало поводиться один учень. Рівень уваги класу - достатній, рівень мислення класу посередній, але в останні два роки змінюється суттєво на краще. Охоче беруть участь у громадському житті школи, активно боліючи за власний колектив, прагнучи не відставати від діяльності інших класів. Найменш активними в житті класу та школи є один учень, але все-таки приймає участь у заходах.

Класний колектив має низький рівень згуртованості. Соціометрична структура класу має такий вигляд: лідери - 66%, перважні або улюбленці- 15%, відверненні або приєднані члени групи -15%, ізольований -4%. Отже, в класі достатньо велика група лідерів.

Виходячи з даних методики виявилось, що серед цінностей конкретних відіграє здоров’я, термінальних – любов, професійної самореалізації – активне діяльнісне життя, особистого життя – любов, етнічних цінностей – самоконтроль, цінностей спілкування – чесність, цінностей справи – ефективність в справах, індивідуалістичних цінностей – незалежність, конформіських цінностей – широта поглядів, альтруїстичних цінностей – терпимість.

В конфліктних ситуаціях стратегія поведінки переважної частини класу виявляється в суперництві (конкуренції) прагнучи добитися задоволення своїх інтересів в збиток іншому. Середній показник локус-контролю екстернального типу. Це означає, що такі люди інтерпретують так, що ніби все щол відбувається в житті , як залежне не від них, а від якихось зовнішніх сил - Бога, інших людей, долі і т.д.

Проводити психокорекційну роботу бажано було б включаючи і інші класи, та в більшому кабінеті по можливості.

Проведене СПТ дало змогу покращити відносини в класі, допомогло в налагодженні стосунків, продуктивності групової роботи.


^ 4. Психолого-педагогічний аналізу уроку: «Геометрії»

І. Психологічна оцінка структури уроку, заняття у зв’язку з його конкретними цілями та завданнями

Тема: Теорема Піфагора.

Мета : Ознайомити учнів з здобутками Піфагора, його діяльністю. Розвиток уміння вирішувати задачі по теоремі Піфагора. Обговорення розвязків

Завдання уроку:

 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Ознайомлення учнів з здобутками Піфагора

 3. Групове обговорення важливості цієї теореми, її використання в повсякденному житті.

 4. Застосування теореми для вирішення різного типу задач.

 5. Самостійне розв’язування задач різними шляхами, використовуючи теорему Піфагора

Умовно структуру уроку можна поділити на три частини: перевірку домашнього завдання, розгляд нової теми та розв’язування задач використовуючи теорему Піфагора.
^

ІІ. Психологічна оцінка змісту уроку


Була активізація таких сторін пізнавальної діяльності як образної памяті, абстрактного мислення, та уяви. Урок викливав зацікавлення, проте було небажання працювати. Даний матеріал відповідає віковим особливостям пізнавальної діяльності учнів
^

ІІІ. Вияв пізнавальної діяльності учнів, дошкільників на занятті та керування нею


 1. Організація уваги. Збоку вчителя висунуто прохання до учнів бути уважними, підкреслення значимості роботи, яка проводиться, постановка конкретного завдання. Довільна увага мала місце на уроці.

 2. Організація сприйняття та його характер. Об’єктом сприйняття учнів була мова вчителя, текст підручника. Осмисленість сприйняття навчальної інформації.

 3. Активізація пам’яті та її розвиток. мали місце на уроці такі види пам’яті як наочно-образна неупереджена, упреджена, механічна, логічна .

ІV. Виховний вплив особстості вчителя, вихователя та його діяльності на уроці

Спостерігався виховний вплив особистості вчителя, та авторитет директора школи: його зовнішність, мови, манери, характеру спілкування з учнями. Ставлення дітей до нього позитивне.

V. Результати уроку

Мета уроку досягнута.

 1. Програма соціально - психологічного тренінгу по оптимізації спілкування в учнівському колективі (на 1,5 години)

План

 1. Бесіда «Як жити серед людей»

 2. Вправа «Жива газета», завдання «Що я буду вдосконалювати в собі»

 3. Хвилинка пустування

 4. Рольова гра «Школа»

 5. Вправа «Кодування - 2»

 6. Етюд «Усмішка по колу»

Хід заняття

Бесіда «Як жити серед людей»

Людина живе серед людей. Жити серед людей - це жити для людей, а значить і для себе, оскільки не може бути добре одному, якщо всім іншим погано. Без цього не має поваги і до себе. З іншого боку, не поважаючи себе , не поважають людей. Все тут взаємопов’язане. Предявляючи вимоги до інших, в першу чергу пред’являють вимоги до себе. Вимагаючи справедливості, терпимості, чесності, доброти, слід бути таким і самому по відношенню до людей. Ніколи не принижувати інших, і ніколи не дозволяти нікому на світі принижувати себе. Памятайте це старе як світ правило: стався до людей так, як ти хочеш щоб ставились до тебе. У всіх є права і обов’язки. І все це стосується кожного з вас. У вас є інтереси і бажання, але вони є і в інших, а тому терпляче чекай своєї черги і не зачіпай інтереси інших. Ніколи не протиставляй себе іншим. Розумій людей, і вони зрозуміють тебе. Будь людиною, і тобі буде добре серед людей.

^ Вправа «Жива газета»

Придумайте замітку на тему «Яким я хочу бути і якими хочу бачити людей?».

Завдання «Що я буду вдосконалювати в собі?» Подумайте і виступіть кожний на тему: «Що я буду вдосконалювати в собі?» Що потрібно кожному з вас, щоб стати впевненішим, рішучішим, сміливішим, кращим, щоб вас поважали?

^ Хвилинка пустування

Рольова гра «Школа»

Зараз ми пограємо в гру. Сюжет:школа. Ролі: вчителі, учні, директор, завуч. Слова і дії придумайте по ходу гри.

^ Вправа «Кодування - 2»

Учням пропонуються бланки, на яких записані слова. Зверху бланка шифр і кожній букві відповідає певна цифра. Завдання: записати код кожного слова.

Етюд «Усмішка по колу»

^ 5. Соціально-психологічна характеристика особистості учня:

- становище у класному колективі - улюбленець

Висновки. Мої рекомендації і побажання щодо практики

На практики я проводила індивідуальну комплексну діагностику однієї людини з метою дослідження соціально – психологічних характеристик особистості, причин явної асоціальної поведінки; вивчення здібностей, інтересів і нахилів для надання допомоги при виборі. При проведенні індивідуальної психодіагностики дотримувалась правил Етичного кодексу психолога, один із пунктів якого передбачає згоду обстежуваного на проведення дослідження.

Проводила соціально-психологічну роботу. Ознайомилась з принципами організації соціально-психологічної допомоги групі та особистості з урахуванням специфіки бази практики; брала участь у розробці програм з оптимізації соціально-психологічного клімату групи, зменшенню конфліктності між її членами, підвищення рівня групової згуртованості та ефективності у виконанні поставлених перед нею завдань; проводила профорієнтаційу роботу з метою надання психологічної допомоги щодо вибору майбутньої професії.

Табл.1 ^ Результати соціометрії

Індекс групової згуртованості (Сn)

Сn =

       К       ,
BB
де

Сn — показник групової згуртованості на емоціонально-міжособистісному рівні;

К — загальне число взаємних виборів, зроблених членами групи;
BB — максимально можливе число взаємних виборів в даній групі.

Показник К визначається за социометричною матрицею, а ∑BB розраховується за формулою:

BB =

n (n — 1),
2

 де n — число членів групи.

Звідси, ЕВВ=406; К=150; Cn=0,36

Табл.2 Результати тесту Томаса


Досліджуваний

Стратегія поведінки в конфлікті

1.

Конкуренція

2.

Співробітництво/компроміс

3.

Конкуренція/пристосування

4

Компроміс

5.

Компроміс/відхід

6.

Конкуренція

7.

Відхід

8.

Конкуренція

9.

Компроміс

10.

Компроміс

11.

Компроміс

12.

Конкуренція

13.

Конкуренція

14.

Співробітництво

15.

Співробітництво

16.

Співробітництво

17.

Відхід

18.

Конкуренція/ співробітництво

19.

Конкуренція

20.

Пристосування

21.

Співробітництво/компроміс

22.

Пристосування

23.

Конкуренція/ відхід

24.

Пристосування

25.

Співробітництво

26.

Компроміс


Табл.3 Дослідження рівня суб'єктивного контролюдосліджува-

ного

Шкали


Іо

Ід

Ін

Іс

Іп

Ім

Із

1

3


6

3

5

1

4

3

2

3

5

3

6

5

4

3

3

5

5

5

6

4

6

5

4

4

5

4

5

3

4

4

5

4

5

4

5

3

5

4

6

4

6

4

5

3

4

4

7

3

3

3

4

3

4

3

8

3

4

4

4

2

4

4

9

5

6

5

5

4

6

4

10

4

5

5

5

3

5

3

^ Табл. 4 Результати дослідження ДДОДосліджуваний

Результатуае

Л-зтуеке

Л-зтапрва

Л-зтіеку

Л-зторп

Л-зтаіва

Л-лдол

Л-латтмст

Л-лимс

Л-лписм

Л-лясм

Л-лавфіа

Л-тмячс

Л-тарапр

Л-тййсч

Л-тгшг

Л-хо

Табл.5 Результати методики ОДАНИ
Результати обстежуванихСпортТехнікаПедагогікаВоєнна справаМедицинаВоєнна справаГеологія та географіясфера обслуговуванняВоєнна справаТехнікаГеологія та географіяБіологіяФілологія та журналістикасфера обслуговуванняМедицинаВоєнна справаТехнікаПедагогікаФілологія та журналістикасфера обслуговуванняВоєнна справа

Результати проведеної методики Рокича (переважаючі цінності) – табл.6, табл.7, табл.8, табл.9, табл.10

 • «конкретні» і «абстрактні»

Табл.6

^ Конкретные ценности

Место в жизни

Абстрактные ценности

Место в жизни

Активная деятельная жизнь

 2

Жизненная мудрость

 6

Здоровье

 1

Красота природы и искусства

 8

Интересная работа

5

Любовь

 1

Материально обеспеченная жизнь

 8

Познание

 3

Наличие хороших и верных друзей

 4

Развитие

 4

Общественное признание

 7

Свобода

 2

Продуктивная жизнь

 3

Счастье других

 9

Счастливая семейная жизнь

 6

Творчество

 7

Удовольствия

 9

Уверенность в себе

 5

 • ценности профессиональной самореализации и личной жизни

Табл.7

^ Профессиональная самореализация

Место в жизни

Личная жизнь

Место в жизни

Активная деятельная жизнь

 1

Любовь

 1

Интересная работа

 4

Наличие хороших и верных друзей

 3

Общественное признание

 5

Свобода

 2

Продуктивная жизнь

 2

Счастливая семейная жизнь

 4

Развитие

 3

Удовольствия

 5

Среди инструментальных ценностей выделяются:

 • этические ценности, ценности общения, ценности дела

Табл.8

^ Этические ценности

Место в жизни

Ценности общения

Место в жизни

Ценности дела

Место в жизни

Ответственность

 3

Воспитанность

 6

Аккуратность

 7

Высокие запросы

 5

Жизнерадостность

 2

Исполнительность

 6

Независимость

 1

Непримиримость к недостаткам

 3

Образованность

 5

Самоконтроль

 4

Терпимость

 5

Рационализм

 2

Широта взглядов

 2

Чуткость

 4

Смелость в отстаивании своего мнения

 4

 

 

Честность

 1

Твердая воля

 3

 

 

 

 

^ Эффективность в делах

 1

 • индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности

Табл.9

^ Индивидуалистические ценности

Место в жизни

Конформистские ценности

Место в жизни

Альтруистические ценности

Место в жизни

Независимость

 1

Воспитанность

 2

Терпимость

 1

Непримиримость к недостаткам

 3

Самоконтроль

 3

Чуткость

 2

Рационализм

 5

^ Широта взглядов 

 

Смелость в отстаивании 
своего мнения

 2

 

 

 

 

Твердая воля

 5

 

 

 

 

 • ценности самоутверждения, ценности принятия других

Табл.10

^ Ценности самоутверждения

Место в жизни

Ценности принятия 
других людей


Место в жизни

Высокие запросы

 3

Самоконтроль

 5

Независимость

 1

Терпимость

 3

Непримиримость к недостаткам

 7

Чуткость

 1

Образованность

 4

Широта взглядов

 4

Смелость в отстаивании своего мнения

 2

Честность

 2

Твердая воля

 5

 

 

Эффективность в делах

 6

 

 Діаграма1

а

Діаграма 2Діаграма 3Діаграма 4
Протокол 1

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: 8 клас

Дата:13. 03

Час: 10:07
Протокол 2

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: 8 клас

Дата: 4.04

Час: 9:25
Протокол 3

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: 8 клас

Дата: 11.04

Час: 11:06

Протокол 4

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: Н.

Дата: 6.04

Час: 11:22


Протокол 5

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: 8 клас

Дата: 13.04

Час: 8:45
Протокол 6

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: 8 клас

Дата: 5.04

Час: 11:03
Протокол 7

Експериментатор: Поліщук М.

Обстежуваний: 8 клас

Дата: 31.03

Час: 09:16
Скачать файл (398.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации