Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Удк 371 - файл


скачать (136.4 kb.)


ВСТУП
Постановка проблеми. З розвитком промислового виробництва та впровадженням нових технологічних процесів і обладнання залишається проблема забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Рівень охорони праці повинен відповідати як сучасним вимогам соціального суспільства до безпеки праці, так і випереджати темпи розвитку виробництва.

Охорона праці, як система забезпечення життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності, є найважливішою складовою професійної освіти. Отже, підготовка майбутніх інженерів-педагогів із питань охорони праці має величезне значення для здійснення державної політики в галузі охорони праці. Але проблеми формування необхідних знань, умінь і навичок та підвищення їх якості з питань безпеки праці, проблеми удосконалення форм і методів викладання науки охорони праці, проблеми впровадження та використання інформаційних, модульних, особисто-орієнтованих технологій при вивченні охорони праці досі залишаються найбільш актуальними.

Вважаємо, що дослідження пов’язані з професійною підготовкою інженерів-педагогів у галузі охорони праці на основі застосування комп’ютерних технологій навчання є необхідними та потребують ґрунтовного наукового аналізу.

Розділ 1. Теоретичні засади інтерактивного навчання


Скачать файл (136.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации