Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Реферат - Основи митної справи в Україні - файл 1.doc


Реферат - Основи митної справи в Україні
скачать (43.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc44kb.21.11.2011 09:16скачать

1.doc

План

 1. Основи митної справи в Україні

 2. Види мита та їх характеристика

 3. Елементи нарахування та сплати мита

 4. Митні доходи від зовнішньоекономічної діяльності

Література

 1. Основи митної справи в Україні

Митне оподаткування – один із напрямків митної політики держави, спосіб митного регулювання. Становлення і розвиток митної справи в Україні здійснюються в напрямку уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.

Загальне керівництво митною справою в Україні здійснюють:

 1. Верховна Рада України – визначає основні напрямки митної політики, структуру системи органів державного регулювання митної справи, встановлює ставки мита спеціальні митні зони та митні режими на території держави тощо;

 2. Кабінет Міністрів України – забезпечує здійснення митної політики відповідно до Законів, встановлює розміри митних зборів, проводить переговори та укладає міжнародні договори України тощо.

Безпосереднє керівництво митною справою здійснює Державна митна служба України.

Митна служба України включає в себе три рівні:

 • Державний митний комітет України;

 • регіональні митниці;

 • митниці.

Переміщення товарів через митницю України підлягає митному оформленню працівниками митниці з метою забезпечення митного контролю, яке передбачає обов’язкове декларування товару та сплату мита і митних платежів.

Декларування здійснюється шляхом заповнення митних декларацій або валютних декларацій.

Мито – непрямий податок, який стягується при перетині кордону, тобто при імпорті, експорті та транзиті товарів. Даний податок, як і акцизний збір, включається в ціни товарів, сплачується за рахунок покупця, його ставки диференційовані за групами товарів, перелік яких значно ширший, ніж перелік підакцизних товарів.

Митні збори і митні платежі – це своєрідна плата за виконання митницею своїх обов’язків і послуг, яка використовується для розвитку системи митних органів України.

 1. Види мита та їх характеристика

Мита, які застосовують в Україні, класифікують за такими ознаками:

  1. За способом нарахування:

   • Адвалерне – нараховується у відсотках до митної вартості товарів, які обкладаються митом;

   • Специфічне – нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, що обкладаються митом;

   • Комбіноване – поєднує два ці види митного обкладення;

  2. За напрямком переміщення товарів:

   • Експортне (вивізне) – нараховується на товари при їх вивозі за межі митної території України;

   • Імпортне (ввізне) – справляється митницями при поступленні іноземних товарі на внутрішній ринок України;

   • Транзитне – справляється митницею при транзиті товару через митну територію України;

  3. За призначенням:

   • Антидемпінгове – використовується при ввезенні на митну територію України товарів за ціною, яка суттєво нижча їхньої конкурентної ціни та при вивезенні товарів з України за ціною, яка суттєво нижча від ціни інших експортів подібних товарів, якщо такі операції можуть нанести збиток загальнодержавним інтересам;

   • Компенсаційне – використовується при ввезені чи вивезенні товарів, під час виробництва яких використовувалась субсидія, якщо таке вивезення чи ввезення загрожує вітчизняним товаровиробникам або перешкоджає розширенню виробництва подібних товарів в Україні;

   • Спеціальне – використовується як захисний засіб, якщо товари ввозяться на митну територію України в таких кількостях чи на таких умовах, які можуть нанести збиток вітчизняним виробникам подібних;

   • Сезонне – встановлюється на окремі товари на термін, не більше чотирьох місяців з моменту його встановлення;

  4. За порядком встановлення:

   • Автономне – встановлюється країною самостійно, незалежно від міжнародних договорів;

   • Конвенційне – встановлюється на основі двосторонніх та багатосторонніх переговорів та зафіксоване в угодах.

Для встановлення фактів, які стають основою для застосування спеціального, антидемпінгового і компенсаційного мита, проводиться розслідування відповідним уповноваженим державним органом згідно з заявкою українських чи іноземних зацікавлених державних органів, підприємств, організацій, а також ініціативою Митно-тарифного комітету України.

 1. Елементи нарахування та сплати мита

Мито сплачується в національній валюті України за встановленими ставками, виходячи з митної вартості товару.

Митна вартість – це ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті на момент перетину митного кордону України. До митної вартості включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури:

 • На транспортування, навантаження, розвантаження та страхування до пункту перетину митного кордону;

 • Комісійні та брокерські;

 • Плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належить до даних товарів і яка повинна бути оплачена як умова їх ввезення або вивезення.

Порядок оплати і ставки мита визначаються Єдиним митним тарифом України. Згідно з законодавством, Єдиний митний тариф – це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території. Єдиний митний тариф базується на міжнародних визнаних нормах і розвиваються в напрямку максимальної відповідальності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи. Ставки Єдиного митного тарифу є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності або територіального розміщення, за винятком випадків, передбачених законами України і її міжнародними договорами.

Єдиний митний тариф затверджує верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів Укураїни.


Скачать файл (43.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации