Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій Конституційне право - файл 1.doc


Конспект лекцій Конституційне право
скачать (1687 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1687kb.21.11.2011 09:23скачать

1.doc

1   2   3   4   5
Інститут ПРЕДСТАВНИКІВ Президента України

В Автономній Республіці Крим

ЗУ «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим»

від 02.03. 2000 року

Представництво є державним органом, утвореним з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента.

В Конституційному Суді

Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України,

затверджено Указом Президента

від 22.05. 1998 року № 504/98

Постійний представник Президента у Конституційному Суді є посадовою особою, уповноваженою Президентом представляти Президента у Конституційному Суді як суб'єкта права на конституційне подання з питань прийняття рішень та дачі висновків Конституційним Судом.

В Верховній Раді України

Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України,

затверджено Указом Президента

від 25.02. 1997 року

(в редакції Указу від 24.12.1999 року)

Постійний представник Президента у ВР є особою, яка уповноважується Президентом забезпечувати взаємодію між Президентом і ВР, розв'язання питань, що виникають у взаємовідносинах Президента та ВР. Він призначається Президентом на строк повноважень Президента і може виконувати свої обов'язки на громадських засадах.

В Кабінеті Міністрів України

Положення про Постійного представника Президента України у Кабінеті Міністрів України,

затверджено Указом Президента

від 15.03. 2000 року

На Постійного представника покладається здійснення постійного зв'язку між Президентом і КМ.


На Чорнобильській АЕС

Положення про Постійного представника Президента України на Чорнобильській АЕС,

затверджено Указом Президента

від 01.08. 2001 року

Постійний представник Президента на Чорнобильській АЕС є особою, на яку покладаються питання постійного аналізу стану вживаних заходів із вирішення організаційних, економічних, соціальних, технічних, екологічних та інших питань, що виникають у зв'язку зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС, забезпеченням перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему, а також заходів щодо соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич.
Припинення повноважень Президента
ст.. 108, 109, 110, 111 Конституції


Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

^ До

строковоу разі:

відставки (проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні ВР);

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я (має бути встановлена на засіданні ВР і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням ВР, і медичного висновку);

усунення з поста в порядку імпічменту (у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину- за визначеним порядком – що практично здійснити НЕМОЖЛИВО);

смерті.

Зміни 2004

Тимчасове виконання обов`язків покладаються на Голову ВР

ст.. 112 Конституції

Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України.


Повноваження, що стосуються діяльності ВЕРХОВНОЇ РАДИ

ч. 2.ст. 83

Позачергові сесії ВР, ….., скликаються Головою ВР на вимогу Президента ..

1) ст.. 90

Президент має право достроково припинити повноваження ВР, якщо:

1) протягом одного місяця у ВР не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції (Коаліція депутатських фракцій у ВР формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання ВР, що проводиться після чергових або позачергових виборів ВР, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР.);

2) ст.. 90

Президент має право достроково припинити повноваження ВР, якщо:

2) протягом шістдесяти днів після відставки КМ не сформовано персональний склад КМ;

3) ст.. 90

Президент має право достроково припинити повноваження ВР, якщо:

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

7) ст. 106

призначає позачергові вибори до ВР у строки, встановлені цією Конституцією;

8) ст. 106

припиняє повноваження ВР у випадках,

передбачених цією Конституцією;
^ ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА

6) ст. 106

призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою (щодо законопроектів про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції")
ст. 93

Президенту належить право законодавчої ініціативи у ВР. Законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, розглядаються ВР позачергово.

Зміни 2004

29) ст. 106

ст.. 94

підписує закони, прийняті ВР;

У разі якщо Президент не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою ВР і опубліковується за його підписом.

Зміни 2004

30) ст. 106

має право вето щодо прийнятих ВР законів (крім законів про внесення змін до Конституції) з наступним поверненням їх на повторний розгляд ВР;

Порядок проведення виборів Президента України.

Закон

ВР України

"Про вибори Президента України"

474-XIV

1999.03.05
Кабінет Міністрів України - орган виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України

Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України

Компетенція Кабінету Міністрів України.Кабінет Міністрів України

Вищий орган в системі органів виконавчої влади

ст.. 113 Конституції
Зміни 2004

Загальнодержавний колегіальний орган загальної компетенції

Відповідальний перед Президентом і ВР

Підконтрольний і підзвітний ВР у межах, визначених Конституцією.
Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114 Конституції)

Зміни 2004 , ЗУ „Про Кабінет Міністрів України”

Прем'єр-міністр України

Перший

віце-прем'єр-міністр

віце -

прем’єр

міністри

міністри

призначається

ВР за поданням Президента,

який вносить кандидатуру за пропозицією коаліції депутатських фракцій у ВР, сформованої

відповідно до ст.. 83 Конституції,

або депутатської фракції, де є більшість народних депутатів від конституційного складу ВР.

члени

КМ призначаються ВР

за поданням

Прем'єр-міністра
Міністр оборони

та

Міністр закордонних справ призначаються

ВР за поданням Президента

Прем'єр-міністр

керує роботою КМ, спрямовує її на виконання

Програми діяльності КМ, схваленої ВР.

Посади членів КМ належать до політичних посад,

на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство.

Особливості проходження служби на цих посадах визначаються законом.

Статус членів КМ визначається

Конституцією, ЗУ „Про Кабінет Міністрів України”, іншими ЗУ.

Не допускається прирівняння

будь-яких посад в органах державної влади за статусом до посад членів КМ

Відповідальність членів КМ:

солідарна - за результати діяльності КМ як колегіального органу виконавчої влади;

політична - за стан справ у доручених їм сферах державного управління;

можуть бути звільнені ВР - за вчинення ними корупційних діянь та порушення вимог сумлінної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо).


ЗУ „Про Кабінет Міністрів України” від 21.12.2006 року № 514-V - визначає організацію, повноваження і порядок діяльності КМ – конкретизував, доповнив основні положення, які викладені в Конституції.

До нього діяли Тимчасові регламенти КМ, які затверджувались постановами КМ (остання – від 05.062000 року № 915 „Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів україни”), а сам КМ не відповідав своєму конституційному статусу вищого органу в системі виконачох влади, бо не вирішував кадрових питань, обмежений був у прийнятті нормативно-правових актів, фактично недостатньо для вищого рівня влади впливав на здійснення управління з причини відсутності механізму впливу, бо він був у Президента.
НОВОВВЕДЕННЯ ЗУ „Про КМ У” - Загальна чисельність членів КМ встановлюється ВР виходячи з його посадового складу на підставі подання Президента (Міністр оборони, Міністр закордонних справ) та Прем`єр-міністра про призначення на посади членів КМ за пропозиціями щодо кандидатур від коаліції чи фракцій. У разі невнесення Президентом до ВР кандидатур на посади Міністра оборони чи Міністра закордонних справ у строк (не пізніше ніж на 15-й день після одержання пропозиції) подання про призначення на відповідні посади вносить до ВР коаліція депутатських фракцій у ВР.
Ст. 117 Конституції

КМ в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти КМ підписує Прем'єр-міністр України.

Нормативно-правові акти КМ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.Припинення повноважень КМ
ст. 115 Конституції

ст 12 – 19

ЗУ

Про Кабінет Міністрів України”

КМ складає повноваження перед новообраною ВР Заява про складення повноважень КМ подається Прем'єр-міністром чи особою, яка виконує його повноваження, та оголошується на першому засіданні новообраної ВР

Зміни 2004,

Ново

введен

ня

2006


До

строково

у разі:

відставки КМ у зв'язку з прийняттям ВР резолюції недовіри КМ.

Питання про відповідальність КМ не може розглядатися ВР більше ніж один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності КМ або протягом останньої сесії ВР

відставки Прем'єр-міністра за поданою ним заявою

припинення повноважень Прем'єр-міністра у зв'язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я;

смерті Прем'єр-міністра

КМ, який склав повноваження перед новообраною ВР або відставку якого прийнято ВР, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого КМ.

У разі відставки Прем'єр-міністра у зв'язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров'я або смертю на період до початку роботи новосформованого КМ повноваження Прем'єр-міністра виконує Перший віце-прем'єр-міністр.

У разі обрання члена КМ народним депутатом України він набуває повноважень народного депутата України у порядку, визначеному законом, без подання документа про його звільнення з посади і продовжує здійснювати повноваження члена КМ до початку роботи новосформованого КМ.^ ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, визначені в ст. 116 Конституції та конкретизовані ст. 21 ЗУ „Про Кабінет Міністрів України”

1) у сфері економіки

та фінансів:

забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;

розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного і науково-технічного розвитку України;

забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

розробляє проект закону про Державний бюджет і забезпечує виконання затвердженого ВР Державного бюджету, подає ВР звіт про його виконання;

2) у сферах соціальної політики,

охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації аслідків надзвичайних ситуацій:

забезпечує проведення політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

розробляє і здійснює загальнодержавні програми соціального і культурного розвитку України;

забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;

забезпечує здійснення заходів, передбачених державними програмами ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;

3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина

забезпечує проведення державної правової політики;

здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, протидії корупції;

здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;

забезпечує фінансування видатків на утримання судів, та створює належні умови для функціонування судів та діяльності суддів;

4) у сфері зовнішньої політики

організовує і забезпечує зовнішньополітичну діяльність України,

забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України;

5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:


забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;

вживає заходів щодо зміцнення національної безпеки України,

здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України,

вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України,

здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України,

вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях у порядку, визначеному законом;

6) у сфері вдосконалення державного управління та державної служби:


організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;

здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;

утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України; затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;

застосовує дисциплінарні стягнення до керівників органів виконавчої влади та їх заступників, які є державними службовцями;

визначає умови оплати праці працівників бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки, а також грошового забезпечення військовослужбовців

Зміни 2004ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у повноваженнях з органами виконавчої влади визначені в ст. 116 Конституції (з урахуванням Змін 2004) та конкретизовані ст. 23-26 ЗУ „Про Кабінет Міністрів України”

у відносинах з міністерствами та

іншими центральними органами виконавчої влади

КМ спрямовує і координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед КМ, підзвітні та підконтрольні йому;

Питання діяльності міністерств у КМ представляють відповідні міністри;

Питання діяльності інших центральних органів виконавчої влади представляють члени КМ, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи;

КМ призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України; затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;

КМ може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

КМ призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Прем'єр-міністра:

1) керівників центральних органів виконавчої влади, а також членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу КМ;

2) відповідно до пропозицій міністрів - перших заступників та заступників міністрів;

3) відповідно до пропозицій членів КМ, до сфери спрямування і координації яких належать центральні органи виконавчої влади, - перших заступників та заступників керівників цих органів.


у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами

КМ спрямовує і координує діяльність РМ АРК;

РМ АРК підзвітна та підконтрольна КМ з питань виконання нею державних функцій і повноважень;

КМ встановлює порядок участі РМ АРК та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм;

У разі неналежного виконання Головою РМ АРК покладених на нього повноважень КМ має право звернутися до Президента та до ВР АРК з поданням про звільнення його з посади

у відносинах з місцевими державними адміністраціями

КМ спрямовує і координує діяльність МДА;

КМ вносить Президентові подання щодо призначення на посаду або звільнення з посади голів МДА;

КМ погоджує кандидатури заступників голів МДА, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання КМ;

Голови МДА під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед КМ. МДА та їх голови підзвітні та підконтрольні КМ у межах його повноважень;

У разі неналежного виконання головою МДА покладених на нього повноважень КМ має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента з поданням про звільнення його з посади;

КМ затверджує типовий регламент МДА, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників МДА, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання;

КМ розглядає проекти вирішення питань розвитку регіонів сфери повноважень МДА, за участю голів МДА у роботі КМ з урахуванням їх подачі в порядку субординації;

КМ може скасовувати акти МДА повністю чи в окремих частинах.

у відносинах з державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями

КМ може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об'єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об'єктами державної власності.

КМ затверджує положення та статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.;

КМ визначає методологію затвердження фінансових планів державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій і обчислення обсягу доходів бюджету від управління державними корпоративними правами;

КМ координує та контролює діяльність державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій

керівники державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, утворених КМ, несуть персональну відповідальність перед КМ за результати роботи цих об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання державного майнаСистема органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади – це організації, які є частиною державної влади, мають певну компетенцію, структуру, територіальний масштаб діяльності, утворюються в порядку, встановленому законом або іншими правовими актами, володіють певними методами роботи, наділені повноваженнями виступати за дорученням держави й покликані в порядку виконавчої діяльності здійснювати керівництво економікою, соціально-культурним будівництвом і адміністративно-політичною діяльністю.

Законодавче впорядкування системи органів виконавчої влади відсутнєє

Система центральних органів виконавчої влади, їх види, адміністративно-правовий статус, взаємодія визначені в Указі Президента від 15.12.1999 року № 1572 „Про систему центральних органів виконавчої влади”.

Система

органів

виконавчої

влади

Вищий орган

Кабінет Міністрів України

Центральні органи

Міністерства

Державні комітети (державні служби)

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом

Місцеві органи

Місцеві державні адміністрації

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади
Кабінет Міністрів України

Вищий орган в системі органів виконачої влади

ст.. 113 Конституції
Зміни 2004

Загальнодержавний колегіальний орган загальної компетенції

Відповідальний перед перед Президентом і ВР

Підконтрольний і підзвітний ВР у межах, визначених Конституцією.
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у повноваженнях з органами виконавчої влади визначені в ст. 116 Конституції (з урахуванням Змін 2004) та конкретизовані ст. 23-26 ЗУ „Про Кабінет Міністрів України”

у відносинах з міністерствами та

іншими центральними органами виконавчої влади

КМ спрямовує і координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед КМ, підзвітні та підконтрольні йому;

Питання діяльності міністерств у КМ представляють відповідні міністри;

Питання діяльності інших центральних органів виконавчої влади представляють члени КМ, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи;

КМ призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України; затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади;

КМ може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

КМ призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Прем'єр-міністра:

1) керівників центральних органів виконавчої влади, а також членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу КМ;

2) відповідно до пропозицій міністрів - перших заступників та заступників міністрів;

3) відповідно до пропозицій членів КМ, до сфери спрямування і координації яких належать центральні органи виконавчої влади, - перших заступників та заступників керівників цих органів.

у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами

КМ спрямовує і координує діяльність РМ АРК;

РМ АРК підзвітна та підконтрольна КМ з питань виконання нею державних функцій і повноважень;

КМ встановлює порядок участі РМ АРК та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм;

У разі неналежного виконання Головою РМ АРК покладених на нього повноважень КМ має право звернутися до Президента та до ВР АРК з поданням про звільнення його з посади

у відносинах з місцевими державними адміністраціями

КМ спрямовує і координує діяльність МДА;

КМ вносить Президентові подання щодо призначення на посаду або звільнення з посади голів МДА;

КМ погоджує кандидатури заступників голів МДА, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання КМ;

Голови МДА під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед КМ. МДА та їх голови підзвітні та підконтрольні КМ у межах його повноважень;

У разі неналежного виконання головою МДА покладених на нього повноважень КМ має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента з поданням про звільнення його з посади;

КМ затверджує типовий регламент МДА, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників МДА, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання;

КМ розглядає проекти вирішення питань розвитку регіонів сфери повноважень МДА, за участю голів МДА у роботі КМ з урахуванням їх подачі в порядку субординації;

КМ може скасовувати акти МДА повністю чи в окремих частинах.

у відносинах з державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями

КМ може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об'єднання, підприємства, установи та організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об'єктами державної власності.

КМ затверджує положення та статути державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, розмір асигнувань на їх утримання і граничну чисельність працівників, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.;

КМ визначає методологію затвердження фінансових планів державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій і обчислення обсягу доходів бюджету від управління державними корпоративними правами;

КМ координує та контролює діяльність державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій

керівники державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, утворених КМ, несуть персональну відповідальність перед КМ за результати роботи цих об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання державного майна
МІНІСТЕРСТВО

Головний (провідний) орган в системі органів виконачої влади в забезпеченні впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності. підпорядкований КМ.

Міністр

є членом КМ, особисто відповідає за всі питання у відповідній сфері перед перед КМ, має вплив на КМ в цілому завдяки власному представництву;

забезпечує виконання Програми діяльності КМ, формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері;

здійснює керівництво міністерством та визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи міністерства і шляхи досягнення поставленої мети, спрямовує та координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;

скріплює підписом акти Президента з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним, та забезпечує їх виконання;

приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів;

представляє КМ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; виконує інші повноваження

За характером компетенції поділяють:

Галузеві – керують галузями: освіти, юстиції, охорони здоров`я ...

Функціональні (міжгалузеві) – керують в декількох суміжних галузях: економіки, фінансів ...

Особливості

- є єдиним центральним органом, керівник якого входить до складу КМ

- мають можливість впливу на КМ через міністра;

- до конкретного міністра закріплюють комітети (які він координує і сплановує) відповідно до сфери діяльності міністерств;

- діяльність врегульовується окремим положенням про орган

Є самостійними і відповідальними за свою діяльність і підпорядковуються лише КМ.

Для погодженого вирішення питань створююються колегії міністерств, членів яких затверджує КМ, для розгляду наукових рекомендацій створюються науково-технічні (наукові) ради з учених і висококваліфікованих фахівців, які затверджує Міністр.

Діють на основі Загального положення про міністерство (Указ Президента від 12.03.1996 року № 179/96) та положень про окремі міністерства.(видає КМ). Всі мають в назві „Міністерство”

ЗУ

Про Кабінет Міністрів України”

На основі актів законодавства міністерство видає накази, організовує і контролює їх виконання, яке є обов`язковим для виконання (в окремих випадках без виключення всіма суб`єктами) і підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції.
^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ (ДЕРЖАВНА СЛУЖБА) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-міністр або один з віце-прем'єр-міністрів чи міністрів.

^ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ (ДЕРЖАВНА СЛУЖБА)

Державний комітет очолює його голова, що не є членом КМ

Державний комітет ветеринарної медицини,
Державна служба автомобільних доріг України,
ГоловКРУ,
Державний комітет телебачення і радіомовлення

вносить пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам КМ

забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності

здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання

Його структуру, затверджує його голова

Його штатний розпис, кошторис затверджує його голова за погодженям з Міністерством фінансів.

Діяльність регламентується окремим положенням про орган, яке затверджується КМ, ^ Всі комітети мають в назві „Комітет”ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ зі СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

^ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

зі СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Орган очолює його голова, який не є членом КМЄ призначення якого може бути ВР (ФДМ, Антимонопольний комітет ..)

- Головне управління державної служби України (Головдержслужба),

- Державна податкова адміністрація.

- Державний комітет статистики України (Держкомстат),

- Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництво)

- Державна митна служба України (Держмитслужба), Служба безпеки України, Фонд державного майна

^ Має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження

Щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення та звільнення керівників і вирішення інших питань

Його структуру, затверджує його голова

Його штатний розпис, кошторис затверджує його голова за погодженям з Міністерством фінансів.

Діяльність регламентується окремим положенням про орган, яке затверджується КМ, чи ЗУ (ФДМ, СБУ ..), чи Указами Президента (Головдержслужба)
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ з АВТОНОМНИМ СТАТУСОМ

(не структурні), які утворюються і мають щодо них повноваження:

Президент України

Кабінет Міністрів України (Уряд)

Утворюються як не структурні, а автономні департаменти (служби) в центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом
Утворюються як урядові органи державного управління у складі будь-якого органу виконавчої влади і підпорядковується йому

- Державне казначейство України у складі Міністерства фінансів,
- Державна інспекція з контролю за цінами (Держцінінспекція) у складі Міністерства економіки,
- Державна санітарно-епідеміологічна служба (Держсанепідемслужба) у складі Міністерства охорони здоров`я,

Діють на підставі положень, які затверджуються Президентом.

Діють на підставі положень, які затверджуються КМ.

Керівник призначається і звільняється КМ за поданням керівника відповідного органу виконавчої влади

Керівник призначається і звільняється Президентом

Утворюються з метою забезпечення державної політики в особливо важливих сферах діяльності та державного управління.

Можуть утворювати у своєму складі територіальні органи, керівник яких призначається за погодженням з відповідним головою МДА
^ МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ - місцеві органи виконавчої влади, найнижча остання ланка в системі виконавчої влади

М

І

С

Ц

Е

В

І
Д

Е

Р

Ж

А

В

Н

І
А

Д

М

І

Н

І

С

Т

Р

А

Ц

І

Ї

ЗУ від 09.04.1999 року № 586-XIV „Про місцеві державні адміністрації” визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

МДА

утворюються

відповідно

до ст. 118 Конституції

і функціонують в:

1) областях

2) районах

3) районах АРК

4) містах Києві та Севастополі

5) районах міст Києва та Севасополя

МДА в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою, що призводить часто до паралелізму і дублювання у частині повноважень.

діяльність МДА координує і спрямовує КМ;

КМ вносить Президентові подання щодо призначення на посаду (на строк повноважень Президента) або звільнення з посади голів МДА;

КМ погоджує кандидатури заступників голів МДА, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання КМ;

голови МДА під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Президентом і КМ. МДА та їх голови підзвітні та підконтрольні КМ у межах його повноважень;

У разі неналежного виконання головою МДА покладених на нього повноважень КМ має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента з поданням про звільнення його з посади;

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної МДА, на підставі чого Президент приймає рішення (2/3 від членів ради – відставка) і дає обгрунтовану відповідь

Склад МДА, його структуру формують голови МДА.

КМ затверджує типовий регламент МДА, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників МДА, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання;

В управлінні МДА перебувають передані їм об'єкти державної власності;

КМ розглядає проекти вирішення питань розвитку регіонів сфери повноважень МДА, за участю голів МДА у роботі КМ з урахуванням їх подачі в порядку субординації;

Президент, КМ, МДА вищого рівня можуть скасовувати акти МДА повністю чи в окремих астинах.

МДА підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами

Фінансове забезпечення МДА здійснюється за рахунок Державного бюджету.

На виконання Конституції, ЗУ, актів Президента, КМ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова МДА в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази, які є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Повноваження голів МДА припиняються Президентом у разі:

1) порушення ними Конституції і ЗУ; 2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; 3) визнання судом недієздатним; 4) виїзду на проживання в іншу країну; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 6) порушення вимог несумісності; 7) за власною ініціативою Президента з підстав, передбачених ЗУ „Про МДА” та законодавством про державну службу; 8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради; 9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів МДА можуть бути припинені Президентом у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; 2) подання КМ з підстав, передбачених законодавством про державну службу; 3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради 4) сметгі

У разі обрання нового Президента голови МДА продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів МДА.

МДА при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи МДА підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

^ Голови МДА координують діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

З питань здійснення повноважень МДА керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні головам МДА.

Місцеві державні адміністрації, їх повноваження

Організація роботи місцевих державних адміністрацій.

^ МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ - місцеві органи виконавчої влади, найнижча остання ланка в системі виконавчої влади

М

І

С

Ц

Е

В

І
Д

Е

Р

Ж

А

В

Н

І
А

Д

М

І

Н

І

С

Т

Р

А

Ц

І

Ї

ЗУ від 09.04.1999 року № 586-XIV „Про місцеві державні адміністрації” визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

МДА

утворюються

відповідно

до ст. 118 Конституції

і функціонують в:

1) областях

2) районах

3) районах АРК

4) містах Києві та Севастополі

5) районах міст Києва та Севасополя

МДА в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою, що призводить часто до паралелізму і дублювання у частині повноважень.

діяльність МДА координує і спрямовує КМ;

КМ вносить Президентові подання щодо призначення на посаду (на строк повноважень Президента) або звільнення з посади голів МДА;

КМ погоджує кандидатури заступників голів МДА, які здійснюють свої повноваження у сферах, що належать до відання КМ;

голови МДА під час здійснення своїх повноважень відповідальні перед Президентом і КМ. МДА та їх голови підзвітні та підконтрольні КМ у межах його повноважень;

У разі неналежного виконання головою МДА покладених на нього повноважень КМ має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента з поданням про звільнення його з посади;

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної МДА, на підставі чого Президент приймає рішення (2/3 від членів ради – відставка) і дає обгрунтовану відповідь

Склад МДА, його структуру формують голови МДА.

КМ затверджує типовий регламент МДА, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА і типові положення про них, визначає граничну чисельність та фонд оплати праці працівників МДА, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання;

В управлінні МДА перебувають передані їм об'єкти державної власності;

КМ розглядає проекти вирішення питань розвитку регіонів сфери повноважень МДА, за участю голів МДА у роботі КМ з урахуванням їх подачі в порядку субординації;

Президент, КМ, МДА вищого рівня можуть скасовувати акти МДА повністю чи в окремих частинах.

МДА підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами

Фінансове забезпечення МДА здійснюється за рахунок Державного бюджету.

На виконання Конституції, ЗУ, актів Президента, КМ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова МДА в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів – накази, які є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Повноваження голів МДА припиняються Президентом у разі:

1) порушення ними Конституції і ЗУ; 2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; 3) визнання судом недієздатним; 4) виїзду на проживання в іншу країну; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 6) порушення вимог несумісності; 7) за власною ініціативою Президента з підстав, передбачених ЗУ „Про МДА” та законодавством про державну службу; 8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради; 9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів МДА можуть бути припинені Президентом у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; 2) подання КМ з підстав, передбачених законодавством про державну службу; 3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради 4) смерті

У разі обрання нового Президента голови МДА продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів МДА.

МДА при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи МДА підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

^ Голови МДА координують діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

З питань здійснення повноважень МДА керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні головам МДА.
1   2   3   4   5Скачать файл (1687 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации