Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Принцип розвитку
Державний устрій.
Суспільний устрій
Державний устрій
Колегія архонтів
Суспільний устрій
Суспільний устрій
Державний лад
Список основної літератури
Список додаткової літератури
Зразки тестових завдань для перевірки знань
4 Суспільний устрій.
Другий етап
Третій етап
Великий князь Київський
Боярська рада (дума)
Князівські з’їзди (снеми)
Судова система.
Церковні суди.
Збройні сили
Вільні люди
Напіввільні люди.
Невільні люди.
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Звичаєве право.
Міжнародні договори
Договори князів з народом.
Договори між князями.
Нормативні акти князів (устави, статути, уроки, грамоти).
Рішення і постанови народних зборів.
Нормативні збірки.
Релігійні норми.
Судові рішення (судовий прецедент).
Список основної літератури
Список додаткової літератури
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Галицько-волинська держава
В історії Галицько-Волинського князівства можна виділити такі етапи
Напіввільні люди
Невільні люди
Князівські з’їзди (снеми).
Місцеве управління
Джерела права
Князівське законодавство. Залишилося небагато пам’яток права цього періоду. Найбільш відомі 4 пам’ятки права, що збереглися.
Магдебурзьке право.
Церковне законодавство.
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Путні бояри
Козаки. Про них йтиметься у наступних лекціях. Селянство
Міське населення
Великий князь
Пани-Рада (Панів Рада)
Великий вальний сойм.
Центральна адміністрація.
Місцева адміністрація.
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Судова реформа 1564-1566 рр
Судовий процес.
Міжнародні договори
Привілеї і грамоти
Збірники законів
Конституційне право
Цивільне право
Спадкове право
Шлюбно-сімейне право
Кримінальне право
Види покарань
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Українські землі у складі речі посполитої
Панівна верства
Залежні верства
Великий вальний сойм
Центральне управління
Види сеймикових зібрань
Судовий процес
Галузі права
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Панівна верхівка
Залежні верстви
Військова рада
Генеральний уряд
Рада генеральної старшини.
Джерела права
Галузі права
У кримінальному праві
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Суспільно-політичний лад
Лівобережна Україна
Південної України
Правобережна Україна
Козацька старшина.
Українська шляхта.
Центральні органи влади: Московської держави в Україні
Система управління
Генеральна військова канцелярія
Місцеві орган влади і управління
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Право Козацько-гетьманської держави
Джерела права
Генеральний військовий суд
Місцеві суди
Судовий процес
Цивільне право.
Право власності
Зобов’язальне право
Засобами забезпечення зобов’язань були: Завдаток – гроші або цінна річ, яку боржник давав кредитору під час укладання договору.
Спадкове право
Шлюбно-сімейне право
Під час шлюбного договору встановлювався розмір
Види злочинів
Види покарань
Зразки тестових завдань для перевірки знань
План 1 Короткий історичний огляд.
Селяни. Найчисленніша група населення. Указами 1800, 1804, 1808, 1828 рр. завершилося закріпачення селян. Кріпаки
Комітет міністрів
Державна рада
Власна його імператорської величності канцелярія
Місцеві органи управління
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Суд і правова система україни у складі російської імперії у хіх – на початку хх ст.
Півдні і Слобідській Україні
Правобережній Україні
Полтавська і Чернігівська губернії
Місцеві (мирові) суди
Загальні суди
Цивільне право
Зобов’язальне право
Кримінальне право
Адміністративне законодавство
Зразки тестових завдань для перевірки знань
Галицьку надвірну канцелярію
Верховний суд
Кодекс вексельного права
Цивільно-процесуальний кодекс
Кодифікація кримінального права
Кримінально-процесуальні дії
Військовий кримінально-процесуальний кодекс

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации