Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа - История дизайна. Вопросы и ответы к экзамену для поступления в аспирантуру - файл Билеты.doc


Контрольная работа - История дизайна. Вопросы и ответы к экзамену для поступления в аспирантуру
скачать (369.3 kb.)

Доступные файлы (3):

Билеты.doc27kb.11.10.2010 15:44скачать
Ответы1.doc808kb.11.10.2010 15:44скачать
Ответы.doc807kb.11.10.2010 15:44скачать

содержание

Билеты.doc


 1. Предмет та завдання дизайну. Основні поняття та категорії. Термінологія дизайну.

 2. Мета та завдання дизайну. Методи та специфіка роботи дизайнера. Продукти творчості, їх споживчі якості.

 3. Дизайн та художня культура. Краса та художній образ. Зміст та форма в дизайні.

 4. Стиль та стилістика. Стиль та мода. Пошук стильової виразності форми.

 5. Маркетинг та дизайн. Моніторинг споживчого ринку як важлива складова сучасного дизайну.

 6. Ергономіка та дизайн. Предмет, завдання, методи та засоби.

 7. Дизайнер, його завдання, навички та особливості професійної діяльності.

 8. Професійні і творчі організації дизайнерів в Україні та за кордоном.

 9. Мета, завдання та принципи організації системи безперервної дизайн-освіти. Сучасний стан дизайн-освіти в Україні та її дії щодо приєднання національної системи дизайн-освіти до Болонського процесу.

 10. ^ Рух за оновлення мистецтва та ремесел у другій половині 19 ст. та його вплив на формування дизайну. Вчення Д. Рьоскіна та У.Моріса

 11. Перша всесвітня промислова виставка (м. Лондон, 1851 рік) як вживаний етап у розвитку дизайну. Промислові виставки у Росії.

 12. Стиль «модерн» в дизайні і архітектурі кінця 19 – початку 20 ст.

 13. Становлення дизайну в Росії та Україні. Виробниче мистецтво, конструктивізм, ВХУТЕМАС-ВХУТЕІН.

 14. Тенденції та напрямки розвитку сучасного дизайну

 15. Сучасний стан розвитку дизайну в Україні. Проблеми національного та глобалізаційного чинників проектування.

 16. Школа Раєвської – Іванової в Харкові. Творчі та педагогічні концепції В. Єрмілова. Основні принципи та особливості підготовки фахівців – дизайнерів в Україні.

 17. Діяльність піонерів російського дизайну О. Радченко, В. Талліна, Є. Лисиць кого та інших по створенню ВХУТЕМАС-ВХУТЕІНа

 18. Баугаус – школа нового типу. Основні етапи розвитку Баугауса (Веймер – Десну – Берлін)

 19. Дизайн Італії. Своєрідність художньо – пластичної мови.

 20. Становлення організованих форм дизайн-діяльності в США. Комерційний дизайн. Стайлінг.

 21. Втілення національної своєрідності у дизайні Фінляндії.

 22. Зв’язки форми з функцією, конструкцією, матеріалом, технологією.

 23. Естетична виразність форми. Засоби досягнення та критерії оцінки.

 24. Композиція в дизайні. Види композиції. Досягнення єдності – основний закон композиції.

 25. Об’ємно – просторова структура, тектоніка, поняття пластики форми, засоби розмірності.

 26. Комбінаторне формоутворення

 27. Форми використання комп’ютерних технологій в дизайні та інших напрямках проектно – творчої діяльності.

 28. Методи моделювання, ескізування в професійній діяльності дизайнерів.

 29. Дизайнерський аналіз (аналіз вихідної ситуації, побудова об’єкту проектування), синтез, оцінка – основні процедури дизайну.

 30. ^ Проблема форми в дизайні. Виявлення факторів та тенденції формоутворення – одне із завдань перед проектних досліджень.Скачать файл (369.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации