Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Ргз - Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів - файл 1.doc


Ргз - Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів
скачать (120 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc120kb.21.11.2011 23:06скачать

содержание

1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Розрахунково - графічної роботи на тему
«Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів»

Керівник

Харків – 2010


Вихідні дані

№81
Активне навантаження споживачів Р′макс =17,11 МВт;

Коефіцієнт потужності навантаження cos′= 0,88;

Номер графіків навантаження I, II;

Літнє навантаження, % від зимового 80%;

Еквівалентна температура навколишнього середовища Θзл=-3/17 Со
Коригувальні коефіцієнти до вихідних даних
Коефіцієнт коригування активного навантаження, kр=1,8;

Те ж коефіцієнта потужності, kк=0,98;
Розрахунок

Рмакс = Кр  Р′макс Рмакс1 = 30,6 МВт; Рмакс2=19,8 МВт

соs = Кк  cos соs = 0,86;


^ Побудова сумарного графіка і визначення параметрів графіків


Графік навантаження першого споживача

години

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

навантаження %

40

33

35

60

70

68

70

60

60

100

100

80

навантаження Мвт

12,2

10,1

10,7

18,4

21,4

20,8

21,4

18,4

18,4

30,6

30,6

22,5


Графік навантаження другого споживача

години

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

навантаження %

70

80

100

95

70

50

80

90

100

100

80

75

навантаження Мвт

13,9

15,8

19,8

18,8

13,9

9,9

15,8

17,8

19,8

19,8

15,8

14,8


Сумарний графык навантаження

години

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

навантаження МВт

26,1

25,9

30,5

37,2

35,3

30,7

37,2

36,2

38,2

50,4

46,4

37,4^ Для першого споживача: коефіцієнт нерівномірності навантаження ;
Для другого споживача: коефіцієнт нерівномірності навантаження ;

Для підстанції в цілому: коефіцієнт нерівномірності навантаження ;

Розрахунок перевищень температури масла і обмотки, а також температури обмотки

Ступінь

Тривалість ступеня

Відносне навантаження ступеня

Перевищення температури масла на ступені в усталеному стані, 0С

Перевищення температури масла в кінці ступеню, 0С

Перевищення температури обмотки, 0С

Температура найбільш нагрітої точки обмотки, 0С

1

4

0.76

76,45

82,57

14,8

88,25

2

2

0.89

84,15

83,3

19,1

100,25

3

2

1.08

97,9

90,45

26

120,9

4

2

1.03

93,5

91,9

24,15

114,65

5

2

0.9

84,7

88,4

19,4

104,1

6

2

1.08

97,9

93,05

26

120,9

7

2

1.05

95,15

94,08

24,8

116,95

8

2

1.11

100,1

97,03

27,1

124,2

9

2

1.47

129,8

113,09

42,55

172,35

10

2

1.35

121

116,97

37,26

155,26

11

2

1.09

97,9

107,6

26,45

121,35Потужність силових трансформаторів попередньо визначається за формулою

==41,65МВА

Приймаємо номінальну потужність трансформатора Sт.ном. = 40 МВА. Тип трансформатора ТД -40000/110, для цього трансформатора , τ=3 год., х=0.9, у=1.6.

Визначаємо відносне навантаження кожного ступеня. Для першого ступеня . Аналогічно визначаємо Кі для всіх ступенів.

Задаємось початковим значенням перевищення температури масла над навколишнім середовищем θ0 за умови, що трансформатор працює за циклічним графіком, наприклад, приймаємо θ0=580 С. Номінальне перевищення температури масла для системи охолодження М по ГОСТ 14209-97 θм.ном=550 С

Перевищення температури масла на першому ступені при сталому навантаженні К. Згідно з параметрами трансформатора , тоді 0 С, а кінцеве значення перевищення температури на першому ступеню –0 С.

Перевищення температури обмотки над температурою масла на ступені

0 С

Температура обмотки в найбільш нагрітій точці для першого ступеня, якщо температура навколишнього середовища -30 С
0 С

З розрахунків видно, що значення перевищення температури масла на ступені 1 і на ступені 11 співпадають, тому повторно проводити розрахунок не потрібно. Якщо ці величини розходяться більше ніж на 10 – 15%, то необхідно задатися новим значенням початкового перевищення температури і повторити розрахунок.
^ Розрахунок добового зношення трансформатора
Для визначення зношення трансформатора на першому ступені знаходимо середню температуру обмотки протягом цього ступеня

0 С

Відносне зношення трансформатора на першому ступеніАналогічно розраховуються значення відносних зношень на інших ступенях.K2=1.2>1

Розрахунок зносу трансформатора

Ступінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Середня температура

104,8

94,25

110,6

117,8

109,4

112,5

118,2

120,6

148,3

163,8

138,3

Відносне зношення

2,24,3

9,9

3,7

5,3

10,6

13,9

337,8

2005,8

103,9

, год.

8,8

-

8,6

19,8

7,4

10,6

21,2

27,8

675,6

4011,6

207,8


Сумарне зношення ізоляції трансформатора за добу складає 4999,2 годин, або 208 нормальні доби.


Скачать файл (120 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации