Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Подвижной состав, его эксплуатация и ремонт (на укр. языке) - файл Питання.doc


Лекции - Подвижной состав, его эксплуатация и ремонт (на укр. языке)
скачать (24507.4 kb.)

Доступные файлы (7):

1.doc2796kb.19.12.2008 14:54скачать
2.doc4414kb.19.12.2008 14:54скачать
3.doc6748kb.10.02.2010 01:54скачать
4.doc6296kb.19.12.2008 14:54скачать
5.doc5482kb.19.12.2008 14:54скачать
6.doc1725kb.19.12.2008 14:54скачать
Питання.doc48kb.10.02.2010 00:05скачать

Питання.doc

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Загальні принципи руху поїздів і роботи локомотивів

2.1.1. Рухомий склад залізниць. Загальні відомості про рухомий склад залізниць. Локомотиви та вагони.

2.1.3 Типи локомотивів: електровоз, тепловоз і газотурбовоз, їх загальна будова, принципи перетворення енергії палива в роботу сили тяги, порівняльна енергетична ефективність. Класифікація локомотивів

2.1.4 Габарити рухомого складу. Вплив габаритів на техніко-економічні параметри вагонів і масу поїзда.

2.2. Електрорухомий склад і енергопостачання.
2.2.І Загальні відомості про електрифіковані залізниці. Елементи енергетичного кола електрифікованих залізниць, їх призначення та особливості роботи. Контактна мережа.

2.2.2 Електрорухомий склад. Загальна будова та основні характеристики електровозів та електропоїздів постійного та змінного струму. Механічна частина електровозів. Електричне обладнання електровозів. Допоміжні електричні машини, їх призначення.

2.3 Основи теорії тяги поїздів і тягові розрахунки
2.3.1 Виникнення дотичної сили тяги. Основний закон локомотивної тяги. Процес виникнення дотичної сили тяги при електричному приводі колісної пари.

2.3.2 Класифікація та виникнення сил опору руху поїздів. Елементи основного опору, та їх визначення. Додаткові сили опору від підйомів, кривизни колії, бічного вітру і т.п. Загальний опір руху поїздів.

2.3.3 Розрахунок маси поїзда. Методика розрахунку маси поїзда при рівномірному русі на розрахунковому підйомі. Перевірка маси поїзда: по умовах початку руху з місця, з урахуванням запасу кінетичної енергії, по довжині колії станції, а також по умовах допустимого нагрівання обмоток електричних машин.

2.3.4 Гальмівна сила поїзда. Утворення гальмівної сили одиночної колісної пари при механічному гальмуванні. Розрахунок гальмівної сили поїзда при механічному гальмуванні. Гальмівний шлях. Види гальмування.

2.4.5 Рівняння руху поїзда та його рішення аналітичним, графічним та числовим методами. Основні методи розрахунку швидкості та часу руху поїзда.

2.5.7 Методи побудови тягових характеристик тепловозів з електричною передачею, гідравлічною передачею та механічною передачею. Методи побудови тягових характеристик електровозів постійного і змінного струму. Тягово- експлуатаційні показники локомотивів різних видів тяги.

2.5.7. Витрати електроенергії та пального на тягу поїздів електровозами і тепловозами. Основні методи розрахунку Нормування витрат електроенергії і пального на тягу поїздів. Вплив умов експлуатації на витрати електроенергії та палива електровозами і тепловозами.

2.4 Тепловози

2.4.1 Тепловозні дизелі. Класифікація дизелів. Загальна будова тепловозних дизелів Допоміжні системи тепловозних дизелів. Техніко-економічні показники тепловозних дизелів.

2.4.2 Типи передач потужності тепловозів. Гідравлічні передачі потужності. Раціональна сфера використання гідравлічних передач потужності на рухомому складі. Електричні передачі потужності, їх різноманітність. Принцип дії тягових тепловозних генераторів та двигунів постійного та змінного струму.

2.4.3 Екіпажна частина тепловозів. Колісні пари. Передача обертаючого моменту до колісних пар та типи підвішувань тягових електродвигунів.

2.4.4 Надійність роботи та технічне діагностування локомотивів. Методи оцінки надійності локомотивів в експлуатації. Технічне діагностування вузлів та деталей локомотивів. .

  1. Вагони


2.2.1 Загальні відомості про вагони. Класифікація вагонів. Основні частини вагонів та їх призначення. Техніко-економічні параметри вагонів

2.2.2 Ходові частини вагонів. Колісні пари і букси. Типи і розміри колісних пар вагонів залізниць. Типи підшипників. Основні вимоги до візків.

2.2.3 Кузова і рами вагонів. Основні елементи кузовів і рам. Універсальні та спеціалізовані вагони. Пристрої та механізми для виконання вантажно-розвантажувальних операцій

2.2.4 Загальна будова автогальм і принципи їх роботи.
^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Дробинский В.А., Егунов П.М. Как устроен и работает тепловоз.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1960.-367с.

 2. Сидоров Н.И. Как устроен и работает електровоз.- 4-е изд., перераб. и доп.-М.:Транспорт, І980.-223с.

 3. Подвижной состав и тяга поездов /Под ред. В.С.Деева и Н.А.Фуфрянского. М.:Транспорт, 1980.-255с.

 4. Экономика, организация и планирование локомотивного хозяйства/ Е.Н.Исаков и др.-М.:Транспорт, І983.-360с.

 5. Рухомий склад його експлуатація та ремонт. Методичні вказівки до виконання курсової роботи./ Укладачі: професор Кузнєцов Т.Ф., доцент Капіца М.І.- Дніпропетровськ: ДІІТ, 1997, 31 ст.


Додаткова

 1. Тепловозное хозяйство/Под ред. П.К.Крюгера и С.Я.Айзинбуда. М.: Транспорт, 1980..-255с.

 2. Правила тяговых расчетов для поездной работы. М.:Транспорт, І978.-ЗІ8с.

 3. Новиков А.П. Основи теории вождения поездов. М.:Транспорт. 1978.-.І65с.

 4. Вагоны/Под ред. Л. А. Шадура. М.: Транспорт» І980.-439с.

 5. Хуторянский Н.М., Кононов В. Е., Тепловозы: Механическое оборудование. Устройство и ремонт.М.:Транспорт, І986.- 271с.

 6. Подвижной состав и основы тяги поездов. Борцов П И. и др.М.:Транспорт, 1976.-352с.

 7. Локомотивы /общий курс/: Задание на курсовую роботу с методическими указаниями /ДИИТ, Сост. Б.Е.Боднарь, В.У.Варфоломеев. Днепропетровск, 1990.-24с.

 8. Зксплуатация локомотивов и локомотивное хозяйство. Методические указания к выполнению курсового проекта./ Сост. Гагин Л.Ф., Капица М.И. и др. -Днепропетровск: ДИИТ, 1988.-30с.

 9. Тяга поездов. Методические указания по выполнению курсовой работы./ Сост. Капица М.И. , Гончаров А.М. -Днепропетровск: ДИИТ,2000,-32с.Скачать файл (24507.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации