Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпора з кримінально-виконавчого права - файл 1.doc


Шпора з кримінально-виконавчого права
скачать (529.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc530kb.23.11.2011 00:55скачать

1.doc

1   2   3   4   5   6

^ 123.Порядок і умови виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі

КВК

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного
позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як
правило, по дві особи і носять одяг спеціального зразка. За заявою
засудженого та в інших необхідних випадках з метою захисту
засудженого від можливих посягань на його життя з боку інших
засуджених чи запобігання вчиненню ним злочину або при наявності
медичного висновку за постановою начальника колонії його можуть
тримати в одиночній камері.
2. На осіб, які відбувають довічне позбавлення волі,
поширюються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі,
передбачені статтею 107 цього Кодексу.
3. Засуджені до довічного позбавлення волі залучаються до
праці тільки на території колонії з урахуванням вимог тримання їх
у приміщеннях камерного типу.
4. Самодіяльні організації серед засуджених до довічного
позбавлення волі не створюються. Для засуджених, які не мають
загальної середньої освіти, у виправних колоніях утворюються
консультаційні пункти.
5. Засуджені до довічного позбавлення волі мають право:
витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і
предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі до
п'ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
одержувати один раз на шість місяців короткострокове
побачення;
одержувати посилки (передачі) і бандеролі.

Засудженим надається щоденна прогулянка тривалістю одна
година.
6. При сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття десяти років строку покарання засудженому може бути
дозволено додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати.
7. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано
клопотання про його помилування після відбуття ним не менше
двадцяти років призначеного покарання.
124.Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі

КВК

1. Засуджені до довічного позбавлення волі відбувають
покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.
2. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного
позбавлення волі у виправних колоніях максимального рівня безпеки,
тримаються окремо від інших засуджених, які відбувають покарання у
виправних колоніях даного виду.
^ 125.Припинення відбування покарання і порядок звільнення від відбування покарання.
КВК


Підставами звільнення від відбування покарання є:
відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;
закон України про амністію;
акт про помилування;
скасування вироку суду і закриття кримінальної справи;
закінчення строків давності виконання обвинувального вироку;
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання;
хвороба;
інші підстави, передбачені законом.

1. Відбування покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, арешту, обмеження
волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,
позбавлення волі припиняється в першій половині дня останнього дня
строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у
строк покарання відповідно до закону.
2. Засуджені до арешту, обмеження волі або позбавлення волі
після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду,
звільняються в першій половині останнього дня строку покарання.
Якщо строк покарання закінчується у вихідний або святковий день,
засуджений звільняється у передвихідний або передсвятковий день.
При обчисленні строків місяцями строк закінчується відповідного
числа останнього місяця, а коли цей місяць не має відповідного
числа - в останній день цього місяця.
3. З особою, яка звільняється, проводиться повний розрахунок,
повертаються особисті документи, цінності та речі, які їй
належать, видаються гроші, що зберігалися на її особовому рахунку,
а також довідка встановленого зразка, де зазначаються підстави
звільнення. На прохання особи, яка звільняється, видається
характеристика.
4. Паспорт особі, яка звільняється від відбування покарання у
виді арешту, обмеження або позбавлення волі, видається при
звільненні. При відсутності паспорта в особовій справі засудженого
адміністрація установи виконання покарань завчасно вживає заходів
щодо його одержання.
5. Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться
у день надходження відповідних документів, а якщо документи
одержані після закінчення робочого дня - у першій половині
наступного дня.
6. Кримінально-виконавча інспекція в день закінчення строку
покарання у виді громадських чи виправних робіт, а при звільненні
за іншими підставами - не пізніше наступного робочого дня після
одержання відповідних документів направляє повідомлення власнику
підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу,
де засуджений відбував покарання, про припинення виконання
громадських робіт чи відрахувань з його заробітної плати.
Засудженому за його вимогою може видаватися довідка про відбуття
покарання або про звільнення від нього.

126.Порядок дострокового звільнення від відбування покарання.

КВК

1. Амністія застосовується законом до громадян, засуджених
судами України, незалежно від місця відбування ними покарання.
2. Стосовно засудженого, представленого до помилування
органом або установою виконання покарань, відповідне клопотання
подається у порядку, встановленому законодавством.
3. Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 81,
82 ККУ може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, орган або установа виконання покарань надсилає подання до суду у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством. Адміністрація органу або установи виконання покарань після відбуття засудженим установленої ККУ частини строку покарання зобов'язана в місячний термін розглянути питання щодо можливості представлення його до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.
4. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок
психічної хвороби надсилається до суду начальником органу або
установи виконання покарань. Разом з поданням до суду надсилаються
висновок спеціальної психіатричної експертної комісії й особова
справа засудженого.
5. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок
іншої тяжкої хвороби надсилається до суду начальником органу або
установи виконання покарань. Одночасно з поданням до суду
надсилаються висновок медичної або лікарсько-трудової експертної
комісії й особова справа засудженого. У поданні вказуються дані,
які характеризують поведінку засудженого під час відбування
покарання.
6. У разі визнання інвалідом першої або другої групи особи,
засудженої до громадських робіт або обмеження волі, орган чи
установа виконання покарань вносить подання до суду про його
дострокове звільнення від відбування покарання. Разом з поданням
до суду надсилається висновок лікарсько-трудової експертної
комісії.
7. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання
більш м'яким повторне подання в цьому питанні щодо осіб,
засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини до позбавлення волі
на строк не менше п'яти років, може бути внесено не раніше як
через один рік з дня винесення постанови про відмову, а щодо
засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених - не раніше
як через шість місяців.
8. Особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням
або в порядку заміни невідбутої частини покарання більш м'яким,
якщо вони були направлені у місця обмеження волі або позбавлення
волі у випадках, передбачених законом, можуть бути знову
представлені до умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким не
раніше як через один рік з дня винесення ухвали про направлення у
місця обмеження волі або позбавлення волі.
9. У разі встановлення вагітності у жінки, засудженої до
громадських чи виправних робіт, кримінально-виконавча інспекція
вносить до суду подання про її дострокове звільнення від
відбування покарання з часу звільнення від роботи у зв'язку з
вагітністю і пологами.
10. Засуджені до обмеження волі або позбавлення волі жінки,
які стали вагітними або народили дітей під час відбування
покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше
п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, які мають
сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з ними проживання, або
які мають можливість самостійно забезпечити належні умови для
виховання дитини, можуть бути за поданням адміністрації установи
виконання покарань і спостережної комісії звільнені судом від
відбування покарання в межах строку, на який згідно із законом
жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю,
пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.
Залежно від поведінки засудженої після досягнення дитиною
трирічного віку або в разі смерті дитини кримінально-виконавча
інспекція вносить до суду подання про звільнення її від відбування
покарання або заміну його більш м'яким покаранням чи направлення
засудженої для відбування покарання, призначеного за вироком.

^ 127.Правовий статус осіб,які відбули покарання

КВК

Особи, які відбули покарання, несуть обов'язки і користуються
правами, встановленими для громадян України, з обмеженнями, що
передбачені для осіб, які мають судимість. Такі обмеження можуть
бути передбачені тільки законом.

^ 128.Допомога особам,які звільнені від відбування покарання

КВК

Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку
покарання адміністрація установи виконання покарань через
територіальні органи внутрішніх справ і центри зайнятості
населення вживає заходів до трудового і побутового влаштування
засудженого за обраним ним місцем проживання.
2. В установах виконання покарань організовуються курси
підготовки засуджених до звільнення.
3. Інваліди першої та другої груп, а також чоловіки віком
понад шістдесят років і жінки - понад п'ятдесят п'ять років, у
разі потреби, за їхньою згодою направляються у будинки інвалідів і
престарілих. Неповнолітні, які позбавлені батьківського
піклування, у необхідних випадках направляються службами у справах
дітей до шкіл-інтернатів або над ними встановлюється опіка чи
піклування.

1. Особи, які звільнені від відбування покарання,
забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання або роботи
в межах України.
2. У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і
коштів на їх придбання особи, звільнені від відбування покарання,
забезпечуються одягом і взуттям безоплатно. Їм може бути видана
одноразова грошова допомога за рахунок коштів Державного бюджету
України, передбачених на утримання кримінально-виконавчої системи.
Умови і порядок надання допомоги визначаються нормативно-правовими
актами Державного департаменту України з питань виконання
покарань.
3. Особи, які звільнені від відбування покарання і потребують
за станом здоров'я постійного догляду, а також неповнолітні
направляються до місця проживання в супроводі родичів або
працівника колонії.

^ 129.Нагляд за особами звільненими від відбування покарання

КВК

Адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених
у статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі" за постановою судді в порядку, передбаченому статтею 5 вищезазначеного Закону.
1. Постанова судді про встановлення або припинення
адміністративного нагляду у випадках, передбачених пунктами "а",
"б" і "г" статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за
особами, звільненими з місць позбавлення волі" (надсилається судом начальнику колонії.
2. Адміністрація колонії надсилає для виконання постанову
судді органу внутрішніх справ за обраним піднаглядним місцем проживання в день його звільнення.
3. Постанова судді оголошується піднаглядному під розписку.
При цьому особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд,
роз'яснюються обов'язки піднаглядного, сповіщається про
відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та
про встановлені щодо неї обмеження, передбачені статтями 9, 10 і
11 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі"
1   2   3   4   5   6Скачать файл (529.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации