Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
2. Предмет кримінально-виконавчого права.
3. Методи кримінально-виконавчого права.
4. Мета кримінально-виконавчого права.
5. Завдання кримінально-виконавчого права.
6. Система кримінально- виконавчого права.
Особлива частина
7. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права. Зв'язок і відмінність між ними.
8. Наука кримінально-виконавчого права. її предмет і функції.
9. Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна.
10. Система курсу кримінально-виконавчого права.
11. Поняття і значення принципів кримінально-виконавчого права.
12. Принципи кримінально-виконавчого права.їх зміст і значення.
13. Види джерел кримінально-виконавчого права.
14. Кримінально-виюнавчий кодекс України, його система і загальна характеристика.
15.Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі.
16.Поняття та суть виправлення засуджених.
17.Поняття та суть ресоціалізації засуджених.
18.Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених: їх зміст, значення та особливості.
Встановлений порядок виконання та відбування покаран­ня
Суспільно корисна праця
Соціально-виховна робота
Організація професійно-технічного навчання засуджених
Громадський вплив на засуджених
19.Основні права засуджених.
20.Основні обов'язки засуджених.
21.Спеціальні (додаткові) права засуджених іноземців та осіб без громадянства.
22.Право засуджених на особисту безпеку.
23. Види органів виконання покарань
24. Види установ виконання по карань.
25. Державний департамент України з питань виконання покарань: завдання та структура, його територіальні органи управління.
26. Державна виконавча служба
28.Військові частини, гауптвахти
29.Арештні доми
ЗО.Виправні центри
31. Дисциплінарні батальйони
32.Виправні колони, їх види
З3 .Виховні колонії.
З4.Застосування до засуджених заходів медичного характеру
З5.Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань
З6.Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час
З7.Порядок виконання покарання у виді штрафу.
40.Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення права
41.Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займат
43.Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття
44.Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права
45.Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення
46.Порядок виконанняпокаранняу виді громадських робіт.
47. У мови відбування покаранняу виді громадських робіт
49.Обчислення строку покарання у виді громадських робіт
50.Порядок виконання покарання у виді виправних робіт
51.Умови відбування покаранняу виді виправних робіт
5 2. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або
53.Обчислення строку покарання у виді виправних робіт.
54.Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до
55.Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до
56.Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для
57.Обчислення строку виконання покарання у виді службового
59.Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в
61. Розміщення та режим утримання засуджених у дисциплінарному батальйоні.
62.Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців
64.Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі
65.Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач)
Організація праці та виховна робота із засудженими у дисциплінарному батальйоні.
Заохочення, що застосовуються до військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.
68. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються до військоюслужбовців у дисциплінарному батальйоні.
69.Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців
70. Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону.
71,Орган,який виконує покарання у виді конфіскації майна. Його
72. Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію майна.
73.Порядок іу мови виконання покарання у виді обмеження волі.
74.Місця відбування покарання у виді обмеження волі.
75.Процедура направлення засуджених до обмеження волідля
76.Обов'язки адміністрації виправного центру
77. Обов'язки власника пщприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження
78.Правове регулювання праці засуджених до обмеження волі.
84 . Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі
Стаття 69. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі
107.Підстави застосування заходів фізичного впливу,спеціальних засобів і зброї.КВК
108.Права засуджених до позбавлення волі
109.Обовязки засуджених до позбавлення волі
110.Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі
111.Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
112.Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці
113.Умови праці засуджених до позбавлення волі. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
114.Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. Основні напрями,форми і метод соціально-виховної роботи із засу
120.Заходи стягнення,що застосовуються до осіб,позбавлених волі.
122.Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми.
123.Порядок і умови виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі
125.Припинення відбування покарання і порядок звільнення від відбування покарання.КВК
127.Правовий статус осіб,які відбули покарання
128.Допомога особам,які звільнені від відбування покарання
129.Нагляд за особами звільненими від відбування покарання

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации