Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Справочник налоговых льгот в Украине - файл 1.doc


Справочник налоговых льгот в Украине
скачать (852.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc853kb.23.11.2011 04:59скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...


^

Довідник N 59
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів
станом на 01.10.2011


^ Код пільги

Зміст пільги

Документ

N документа

Дата прийняття документа

Початок дії пільги

Кінець дії пільги

**Ознака групування пільг

Ознака цільового призначення

Коментар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

^ ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

 

 

11020025

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", ст. 18

334/94-ВР

28.12.94

28.12.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020182

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів.

Указ Президента України; Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)

202/94

04.05.94

16.07.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020186

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.

Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 4 липня 2002 року

368-IV

25.12.2002

11.02.2003

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020189

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків. мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України.

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

N 1194-IV

18.09.2003

17.09.2003

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020190

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту.

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької"

1606-IV

17.03.2004

25.05.2004

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020191

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи митні збори.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво", стаття 4

1335-IV

25.11.2003

19.11.2004

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020206

У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів.
У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу", ст. VII

1969-IV

01.07.2004

01.07.2004

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020214

Українська сторона звільняє Виконавчі органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво", пп. b) п. 3 ст. 2

948-V

18.04.2007

03.07.2007

 

V

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020215

Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва", п. 5 стаття 7 Угоди

320-VI

04.06.2008

18.07.2008

 

A

1

Зміна редакції

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

11020216

За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", розділ 8.02 стаття 8 Договору

319-IV

04.06.2008

17.07.2008

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020217

Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні", розділ 8.03 стаття 8 Договору

319-IV

04.06.2008

17.07.2008

 

A

1

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020225

Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією", стаття 3 Рамкової угоди

2533-VI

21.09.2010

18.11.2010

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

11020064

Створення банківськими установами страхового резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, розмір якого за рахунок збільшення витрат такої установи, не може перевищувати: 20 відсотків (на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2012 року - 30 відсотків) суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на останній робочий день звітного податкового періоду.

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020082

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

V

0

 

11020085

Сума зарахованого під час сплати суб'єктами господарювання податку в Україні, податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені ними за кордоном, за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів розмір якого не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

Податковий кодекс України, пункти 161.4 - 161.7 статті 160

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020192

Створення небанківськими фінансовими установами, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, страхового резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, розмір якого рахунок збільшення витрат фінансової установи, не може перевищувати розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме: сукупних зобов'язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду.

Податковий кодекс України, пункт 159.2 статті 159

 

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

 

Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

11020193

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань. 

Податковий кодекс України, абзац "а", "б", "д" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020194

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді пасивних доходів.

Податковий кодекс України, абзац "а", "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020195

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг.

Податковий кодекс України, абзац "а" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020196

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін/ дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Податковий кодекс України, абзац четвертий пункту 157.2, абзац п'ятий пункту 157.3, абзац четвертий пункту 157.4 - 157.6 статті 157 (пільга встановлена для неприбуткових установ зазначених в абзацах "а", "б", "в", "г", "ґ" пункту 157.1)

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 

11020197

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Кодексу.

Податковий кодекс України, абзац "б", "г" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020198

Від оподаткування звільняються доходи у вигляді коштів, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством.

Податковий кодекс України, абзац "в" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020199

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань.

Податковий кодекс України, абзац "в" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020200

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді разових або періодичних внесків, відрахувань засновників та членів.

Податковий кодекс України, абзац "г", "ґ" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020201

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді будь-яких інших доходів від надання культових послуг.

Податковий кодекс України, абзац "д" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020202

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді внесків, коштів або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності.

Податковий кодекс України, абзац "е" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020203

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів неприбуткових організацій, отриманих у вигляді вступних, членських та цільових внесків.

Податковий кодекс України, абзац "є" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020204

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до ст. 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Податковий кодекс України, абзац "є" статті 157

2755-VI

02.12.2010

 

 

A

1

 

11020205

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Податковий кодекс України, п. 157.16 ст. 157

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 

11020226

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Податковий кодекс України, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020227

Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

Податковий кодекс України, пп. 136.1.3 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

0

 

11020228

Суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету.

Податковий кодекс України, пп. 136.1.7 п. 136.1 ст. 136 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

A

1

 
1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (852.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации