Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Справочник налоговых льгот в Украине - файл 1.doc


Загрузка...
Справочник налоговых льгот в Украине
скачать (852.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc853kb.23.11.2011 04:59скачать

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...

^ ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ПІДАКЦІЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

 

 

14020012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

 

07.05.92

07.05.92

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14020013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї

 

31.12.93

31.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14020014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво"

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14020015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS).

 

28.12.94

28.12.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14020016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД

 

22.12.93

22.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14020030

Не підлягають оподаткуванню операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України.
Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією.

Податковий кодекс України, пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14020031

Звільняються від оподаткування операції з реалізації легкових автомобілів для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога та для потреб підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Податковий кодекс України, пп. 213.3.1 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14020032

Звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі для знищення підакцизних товарів (продукції), конфіскованих за рішенням суду та таких, що перейшли у власність держави внаслідок відмови власника, якщо вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

Податковий кодекс України, пп. 213.3.4 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14020033

Звільняються від оподаткування операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції).

Податковий кодекс України, пп. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14020034

Звільняються від оподаткування операції з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена митна декларація, що оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника.

Податковий кодекс України, пп. 213.3.8 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14020035

Звільняються від оподаткування операції з реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України, пп. 213.3.11 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14020036

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення.

Податковий кодекс України, п. 217.5 ст. 217

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

0

 

14020037

Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію.

Податковий кодекс України, п. 225.9 ст. 225

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14020038

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
а) спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла.

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

1

 

14020039

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
б) спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів.

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14020040

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який реалізується суб'єктам господарювання з метою його використання як сировини для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу.

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14020041

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
г) біоетанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу.

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

1

 

14020042

Податок справляється за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із:
ґ) біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива.

Податковий кодекс України, пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14020043

Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва етилену за нульовою ставкою акцизного податку.

Податковий кодекс України, пп. 229.2.1 п. 229.2 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14020044

На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуються такі ставки акцизного податку:
20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;
27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Податковий кодекс України, підрозділ 5 Розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

31.12.2012

V

0

 

14020045 НОВА

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалізованими у якості сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою акцизного податку.

Закон України, підпункт 98 в частині доповнення статті 229 пунктом 229.4, підпунктом 229.4.1

3609-VI

07.07.2011

01.01.2012

 

V

1

 

 

^ ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ПОДАТКУ З ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ ТЕРІТОРІЮ УКРАЇНИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Звільнення від сплати податку учасників Угод

 

 

 

 

 

 

0

 

14030012

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво

 

07.05.92

07.05.92

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.12.2010

14030013

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї

 

31.12.93

31.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14030014

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Закон України "Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом ФРН про консультування і технічне співробітництво"

32/97-ВР

24.01.97

24.01.97

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14030015

Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно Закону України.

Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування (Програма технічної допомоги Європейського Співтовариства (TACIS)

 

28.12.94

28.12.94

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14030016

Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно Закону України.

Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД

 

22.12.93

22.12.93

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

02.02.2010

14030019

Звільнення від сплати податку учасників Угоди.

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво"

498-XIV

17.03.99

20.04.99

 

V

0

 

Податковий кодекс України, пункт 3.2 стаття 3

2755-VI

2755-VI

14030024

Не підлягають оподаткуванню операції з ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.
Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України.

Податковий кодекс України, пп. 213.2.2 п. 213.2 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14030025

Звільняються від оподаткування операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами іноземних держав, консульськими установами іноземних держав та для особистого використання членами дипломатичних представництв іноземних держав, консульських установ іноземних держав виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Податковий кодекс України, пп. 213.3.2 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14030026

Звільняються від оподаткування операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України.

Податковий кодекс України, пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14030027

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови пред'явлення органу державної митної служби ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів).

Податковий кодекс України, пп. 213.3.6 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14030028

Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Податковий кодекс України, пп. 213.3.9 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

0

 

14030029

Звільняються від оподаткування операції з ввезення акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на виробництво тютюнових виробів, еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів (не призначених для продажу вроздріб) для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну).

Податковий кодекс України, пп. 213.3.10 п. 213.3 ст. 213

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

A

0

 

14030030

У разі повного або часткового повернення імпортером підакцизних товарів (продукції), ввезених на митну територію України, продавцю у зв'язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України, платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось повернення невикористаних та пошкоджених марок, або органу державної податкової служби, який видав марки, надані відповідні документи, що підтверджують втрату марок.

Податковий кодекс України, п. 218.4 ст. 218

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

0

 

14030031

Легкі дистиляти (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) та важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва етилену без сплати акцизного податку.

Податковий кодекс України, пп. 229.3.1 п. 229.3 ст. 229

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

1

 

14030032

На спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуються такі ставки акцизного податку:
20 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;
27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Податковий кодекс України, підрозділ 5 Розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

31.12.2012

V

0

 

14030033 НОВА

Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості без сплати акцизного податку.

Закон України, підпункт 98 в частині доповнення статті 229 пунктом 229.4, підпунктом 229.4.1

3609-VI

07.07.2011

01.01.2012

 

V

1

 

 

^ ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ ТА ЗБОРАХ

 

 

 

 

 

 

 

 

18020101

Пільги по збору за місця для паркування транспортних засобів, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Податковий кодекс України, пункт 12.3 статті 12 розділу I, стаття 266 розділу 12

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

0

 

18030101

Пільги по туристичному збору, що встановлені органами місцевого самоврядування.

Податковий кодекс України, пункт 12.3 статті 12 розділу I, стаття 268 розділу 12

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

V

0

 

22090000
1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (852.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации