Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Львів–2005 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Право інтелектуальної власності
Система інтелектуальної власності
Об’єктами права інтелектуальної власності
Промисловий зразок
Географічне зазначення
Характеристика об'єктів промислової власності
Сорт рослин
Комерційна таємниця
Раціоналізаторською пропозицією
Особистими немайновими правами інтелектуальної власності
Майновими правами інтелектуальної власності
Передання майнових прав інтелектуальної власності
Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору або за замовленням
Порушення права інтелектуальної власності
Захист права інтелектуальної власності
Правові відносини у сфері інтелектуальної власності в Україні
Державну систему правової охорони інтелектуальної власності
Авторське право
Твори, які не є об’єктами авторського права
Авторське право виникає
Особисті немайнові права автора
Майновими правами інтелектуальної власності на твір
Використанням твору
Опублікування твору (випуск твору у світ)
Використання твору
Випадки правомірного
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
Суміжні права
Виникнення суміжних прав
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав
Використанням виконання
Використанням фонограми, відеограми
Використанням передачі (програми) організації мовлення
Оформлення суміжних
Право інтелектуальної власності на наукове відкриття
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Винахід (корисна модель) визнається новим
Корисна модель
Службовий винахід (корисна модель)
Об’єктом винаходу
Об’єктом корисної моделі
Промисловий зразок
Об’єктом промислового
Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом
Суб’єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок
Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Строки чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності
Права винахідника
Права та обов'язки роботодавця
Заявка на одержання патенту.
Міжнародна заявка
Публікації Укрпатенту про видачу патенту
Видача патенту
Використанням винаходу (корисної моделі чи промислового зразка) визнається
Права, що випливають з патенту
Дії, які не визнаються порушенням прав
Динаміка реєстрації охоронних документів на промислові зразки
Право інтелектуальної власності
Суб’єктами права ІВ на компонування інтегральної мікросхеми
Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними
Право інтелектуальної власності
Правовій охороні
Право інтелектуальноі власності
Суб’єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Строк чинності
Право інтелектуальноі власності
Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну назву
Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційну назву
Право інтелектуальної власності на торговельну марку
Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.
Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Динаміка зростання заявок на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
Право інтелектуальноі власності
Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Право інтелектуальноі власності на комерційну таємницю
Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Органи державної влади зобов’язані охороняти комерційну таємницю
Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Рекомендована література

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации