Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Вопросы и ответы на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г - файл 1.doc


Вопросы и ответы на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г
скачать (384.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc385kb.24.11.2011 10:26скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5


1)Поняття консультування - це:

< надання послуг >

< наради >
2)Підготовка до консультування - це:

< початкові зустрічі >

< визначення повноважень >
3)Початкові контракти - це:

< початкові зустрічі >#
4)Перші зустрічі - це:

< усе разом >#
5)Подальші дії - це:

< усе разом >#
6)Попередній діагноз - це:

< усе разом >#
7)Помилки при попередньому діагнозі - це:

< прийняття симптомів за проблеми >

< одностороній погляд>
8)Використання порівнянь - це:

< усе разом >#
9)Джерела інформації - це:

< контакти з іншими особами >

< спостереження >#
^ 10)Альтернативні підходи - це:

< різні варіанти проблеми >
11)Самодіагноз - це:

< особистий підхід >
12)План завдання - це:

< визначення цілей >

< визначення заходів >

< розробка фаз та етапів >#
^ 13)Визначення ролей - це:

< форми групової роботи >
14)Планування ресурсів - це:

< усе разом >#
15)Пропозиції клієнту - це:

< цінний документ >
16)Розділи пропозицій клієнту -це:

< технічний розділ >

< розділ по кваліфікації >
^ 17)Контракт на консультування - це:

< усе разом >#
18)Психологічний контракт - це:

< взаємоповага >

< взаєморозуміння >#
19)Пошук фактів -це:

< кількість фактів >
20)Групування фактів - це:

< усе разом >#
^ 21)Джерела фактичних данних - це:

< записи >

< п'амять >#
22)Планування дії - це:

< відпрацьовано одне або декілька рішень >

< вибір варіантів >#
^ 23)Причини участі клієнта в плануванні дії:

< усе разом >#
24)Пошук нових ідей - це:

< виявити всі цікаві альтернативи >

< оцінити їх >

< планування заходів >#
^ 25)Стадії творчого мислення - це:

< усе разом >#
26)Методи творчого мислення - це:

< усе разом >#
27)Морфологічний аналіз - це:

< комбінації по новому >
28)Синектика - це:

< повторне обговорення ідей >
^ 29)Латеральне мислення - це:

< новий шанс для ідеї >
30)Перехресне опилення - це:

< комбінування >

< удосконалення ідеї >#
31)Форми представлення змін - це:

< в усній формі >

< письмовий документ >#
^ 32)Хто вирішує впровадження змін:

< клієнт >
33)Ціль провадження змін:

< досягти реальних змін >
34)Роль консультанта в фазі впровадження:

< прискорити зміни >
35)Консультант не приймає участі у слідуючих випадках:

< усе разом >#
^ 36)Необхідна участь в фазі вровадження:

< консультант вирішує складні проблеми >

< консультант появляється на прохання клієнта >#
37)Планування в провадження - це:

< підготовка робочої програми >
38)Контроль за впровадження - це:

< контроль за ходом робіт >
^ 39)"Дисонанс свідомості" - це:

< нові ідеї >
40)Навчання кадрів - це:

< усе разом >#


41)Підготовка кадрів:

< усе разом >#
42)Закріплення нового порядку роботи:

< усе разом >#
^ 43)Завершающий етап - це:

< робота консультанта закінчена >

< закінчення взаємо відносин між клієнтом і консультантом >#
44)Аспекти консультативного процеса:

< робота закінчена >

< обидва задоволені >#
^ 45)Час призупинення співпраці:

< визначити в контракті >
46)Оцінка консультаційних послуг - це:

< ціль досягнута >< завдання можна важати успішним >

^ 47)Аспекти виконання завдання:

< переваги отримані клієнтом >

< процес консультування витримано >#
48)Нові переваги - це:

< усе разом >#
49)Оцінка процесу консультування - це:

< оцінка плану завдання >

< кількість і якість засобів для виконання завдання >

< стиль консультування >#
^ 50)Способи оцінки - це:

< усе разом >#
51)Послідуюча робота це:

< консультант приходить періодично >

< постійні послуги >#
52)Типи контрактів на постійні послуги:

< послуги загального характеру >

< послуги спеціального характеру >#
^ 53)Заключний звіт:

< усе разом >#
54)Види звітів в період консультування:

< усе разом >#
55)Типологія відносин "консультант клієнт":

< усе разом>#
56)Причини звернення клієнта до консультанта:

< незалежні судження >
^ 57)Причини вступу консультанта в консультативні

відносини:

< знайти практичне застосування своїх знань >

< отримати досвід практичної роботи >

< фінансова виногорода >#
^ 58)Форми співпраці консультанта і клієнта:

< зацікавлені сторін в співпраці >

< співпраця дає задоволення >
59)Участь членів колективу в процесі консультування:

< повинна бути актуальна участь членів колективу >
^ 60)Основна задача на початку консультування:

< усе разом >#
61)Фактори взаємовідносин між консультантом і

головними керівниками:

< все разом >#
62)Консультування по рекомендації - це:

< ризикована справа >
^ 63)Показники для консультування - це:

< усе разом >#
64)Цілі зустрічей керівника з консультантом - це:

< отримати нові ідеї>

< обгрунтувати сумніви >

< оцінити свої позитиви і недоліки >
^ 65)Ефект самопізнання - це:

< переосмислення довіду >
66)Співпраця з внутрішніми консультантами - це:

< усе разом >#
67)Розподіл обов'язків між внутрішніми і

зовнішнім консультантами:

< усе разом >#
^ 68)Етичні норми консультанна по змісту - це:

< підпорядкування особистих інтересів - інтересам

клієнтам >#
69)Етичні норми консультанта по формі - це:

< своєчасне виконання послуг >

< зміст послуг >#
^ 70)Результати діяльності консультанта проявляються:

< усе разом >#
71)Головне від процесу консультування:

<поліпшення економічних показників>

<поліпшення моральної обстановки>
^ 72)Ефективність консультування можна визначити по

степені:

< задоволення клієнта і консультанта >

< продовження спільної роботи >#
^ 73)Основні елементи професіоналізма консультанта - це:

< усе разом >#
74)Організаційні форми консультативних фірм - це:

< МП >

< АТ >

< ТОВ >
^ 75)Вимоги до консультанта - це:

< високий рівень знань >

< професіоналізм >
76)Категорії якості консультанта - це:

< інтелектуальні здібності >

< особисті властивості >
^ 77)Інтелектуальні здібності - це:

< усе разом >#


78)Особисті якості - це:

< професіоналізм в відносинах і поведінці >

< терпимість >#
^ 79)Інтелектуальні можливості:

< усе разом >#
80)Основні вимоги до кандидата на посаду

консультанта - це:

< освіта >

< досвід роботи 5-10 років >
^ 81)Просування до четвертого рівня через:

< 10-12 років >#
82)Вимоги до навчання і розвитку консультантів - це:

< широта і глибина знань >

< навчання все життя >#
^ 83)Цілі навчання - це:

< консультант досягає здібностей і впевненості в собі >
84)Підцілі навчання - це:

< усе разом >#
85)Основні принципи підготовки консультантів - це:

< індивідуалізація >

< продовжити навчання 6-13 місяців >

< практичність >#
^ 86)Основні компоненти навчання - це:

< курси навчання 2-12 тижнів >

< польове навчання по мірі необхідності >

< індивідуальне навчання 1-3 тижні >#
^ 87)Роль наставника - це:

< навчання консультанта >

< спільна робота >

< оцінка роботи консультанта >#
88)Методи навчання - це:

< усе разом
89)Подальше навчання це:

< підвищення функціональної майстерності >

< підготовка до розвитку кар'єри >

< положення поведінки і майстерності >#
^ 90)Інші методи навчання - це:

< семінари і конференції >

< інформація для персоналу >

< навчання інших >
91)Суб'єкти сільськогосподарської дорадчої

діяльності - це:

< дорадники >

< експерти-дорадники >

< дорадчі служби >#
^ 92)Основні завдання дорадчої діяльності - це:

< надання дорадчих послуг та уутехніці і технології >

< надання послуг з питань економіки, менеджменту,

маркетингу та ін. >#
^ 93)Методи дорадчої діяльності:

< навчання сільського населення >

< демонстраційні покази >

< інформаційне забеспеченя >#

94)Джерела фінансування дорадчої служби:

< змішане >#
95)Дорадчі послуги - це:

< усе разом >#
^ 96)Структура дорадчої служби:

< усе разом >#
97)Державне регулювання дорадчої діяльності

забезпечують:

<усе вище наведене>#
98)Категорії якості консультанта - це:

< інтелектуальні здібності >

< особисті властивості >
^ 99)Інтелектуальні здібності - це:

< усе разом >#
100)Особисті якості - це:

< професіоналізм в відносинах і в поведінці >

< терпимість >#

^ 101) Концепція міжнародного маркетингу виникла:

< після II світової війни. >
102) Концепція глобального маркетингу виникла у:

< 1983р. >
103) Засновником концепції глобального маркетингу є:

< Теодор Левітт >
104) Стефан Гареллі ввів поняття:

< конкурентне суспільство >
^ 105) Під міжнародним маркетингом розуміють:

< маркетинг, який реалізується національною компанією на зовнішніх ринках >
106) Кожна одиниця „місцевої” економіки на шляху до „глобальної”,

як правило, проходить такі стадії інтернаціоналізації:

< спорадичний експорт, нестабільний експорт, експортна експансія,

розвиток закордонних філій, консолідація з закордонним ринком,

транснаціоналізація діяльності, глобалізація діяльності >#
^ 107) Оперативний маркетинг – це:

< інструмент реалізації корпоративної маркетингової стратегії

в конкретний відрізок часу >
108) Девіз глобальних компаній «Весь світ — мій ринок!» означає, що:

< весь світ потенційно є ринком збуту продукції компанії завдяки

наявності спільних потреб споживачів в різних країнах >#
^ 109) Суб'єкти міжнародного маркетингу виділяються за такими

критеріями:

< необхідність ураховувати особливості світового ринку >
110) Чи є імпортер суб’єктом міжнародного маркетингу:

< так >
111) Основною відмінністю міжнародного маркетингу від внутрішнього є:

< можливість вибору ринку або виходу з нього >

^ 112) Метою як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу є:

< задоволення потреб споживача >
113) „Мислити глобально, діяти локально!” – це девіз:

< транснаціональних компаній >
^ 114) Глобальна компанія:

< застосовує стратегію глобального маркетингу >
115) Правило „Тріади” у міжнародному маркетингу проголошує:

< якщо товари мають попит на ринках Північної Америки, Західної

Європи та Японії, то вони матимуть попит у всьому світі >
^ 116) Компанію, яка розглядає весь світ в якості єдиного ринку збуту

та фокусує увагу на спільне у поведінці споживачів, називають:

< глобальною >
^ 117) Диференційований підхід до організації міжнародного маркетингу

передбачає:

< адаптацію міжнародного маркетингового комплексу та управлінської

діяльності до потреб кожного із зарубіжних ринків >#
^ 118) Найвищий природний рівень глобальності мають такі товари:

< сировина, високотехнічне обладнання, унікальні товари
119) За метою дослідження та впливу чинників міжнародне середовище

поділяють на:

< національне, множинно-національне, регіональне, глобальне середовище >#
^ 120) Чинники міжнародного макросередовища є:

< неконтрольованими з боку фірми >
121) Який тип середовища є найсприятливішим для ведення бізнесу:

< динамічне >
^ 122) Маркетологи вважають, що найбільш загрозливим для ведення бізнесу є:

< турбулентне середовище >#
123) Середовище з непрогнозованими умовами розвитку (несподівані зміни

законодавства, відсутність національної економічної політики тощо) – це:

< турбулентне бізнес-середовище >
124) За складністю міжнародне середовище поділяють на:

< статичне, динамічне, турбулентне >#
^ 125) Велика група нетарифних обмежень, зумовлених дією національних

промислових стандартів, систем вимірювання й інспекції товарів, вимогами

техніки безпеки, санітарно-ветеринарними нормами, правилами пакування й

маркування товарів – це:

< технічні бар’єри >
^ 126) До показників інтенсивності міжнародної торгівлі відносять:

< експорт та імпорт на душу населення, експортна, імпортна

і зовнішньоторговельна квоти >
^ 127) До Бреттон-Вудських інститутів входять:

< Міжнародний валютний фонд і Світовий банк >
128) Для прийняття правильних рішень з міжнародного маркетингу найбільше

значення має такий елемент соціально-культурного середовища:

< система цінностей суспільства >
^ 129) Коли аналізується соціально-культурне середовище,

маркетингом завжди вивчаються такі його елементи:

< референтні групи, робота та дозвілля, сім'я, освіта, мова релігія >
^ 130) Культури, у яких діяльність організовується не за суворим і

незмінним планом, а залежно від мінливого контексту, як реакція

на ці зміни, називають:

< реактивами >
131) Представниками поліактивних культур є:

< іспанці, португальці, греки, бразильці, катарці >
^ 132) Динамічні, легкі у спілкуванні народи, які звикли робити багато

справ одразу, планувати їх черговість не за розкладом, а за ступенем

відносної привабливості, значення того чи іншого заходу у даний момент,

називають:

< поліактивами >
^ 133) До моноактивних культур належать:

< норвежці, датчани, англійці, німці, американці >
134) Моноактивні, поліактивні та реактивні культури Річард

Льюіс виділяє за критерієм:

< організації часу та його використання >
^ 135) Які використовуються критерії у крос-культурному

дослідженні соціально-культурного середовища:

< інтравертність — екстравертність; демократизм — авторитаризм;індивідуалізм — колективізм >
^ 136) Метою дослідження міжнародного політико-правового середовища є:

< визначення політичного ризику і розробка стратегії його зниження >#
137) Сучасною стратегією мінімізації політичного ризику для ТНК є:

< збільшення ринкової влади >#
138) Соціальне законодавство є елементом:

< політико-правового середовища >
^ 139) Якщо країна характеризується високими обмеженнями у бізнесі і

середнім рівнем політичної стабільності, то на матриці оцінки

політико-правового середовища вона потрапить у таку зону:

< несприятливу >
140) Чи можуть ті самі чинники належати і до політичних ризиків,

і до форс-мажорних обставин:

< не можуть >
141) Яка із стадій міжнародного маркетингового дослідження є,

як правило, найвитратнішою (за умов проведення сторонньою

організацією):

< збирання інформації >
^ 142) Існують такі типи міжнародних маркетингових досліджень:

< правильні відповіді 2 і 3 >#
143) Попереднє маркетингове дослідження – це:

< дослідження, метою якого є визначення рівня потенційної

прибутковості діяльності фірми на цільовому чи цільових ринках >
^ 144) Результатом попереднього маркетингового дослідження зарубіжного

ринку є:

< варіанти можливого прибутку залежно від місткості ринку та можливих обсягів продажу >#
^ 145) Первинні дані у міжнародних маркетингових дослідженнях – це:

< інформація, що зібрана уперше для конкретної мети >#
146) Можливість стандартизації міжнародного маркетингового комплексу

визначається:

< взаємодією глобальних чинників на користь стандартизації та

локальних чинників на користь адаптації >
^ 147) Який з наступних економічних показників розраховується та

аналізується першим у разі проведення попереднього маркетингового

дослідження:

< потенційна та реальна місткість ринку >
^ 148) Національне виробництво товару плюс імпорт мінус

експорт – це формула:

< реальної місткості закордонного ринку >
149) Польові дослідження у міжнародному маркетингу можуть проводитися:

< під час міжнародних виставок або ярмарків, зарубіжних відряджень >
^ 150) Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є:

< визначення вимог до інформації, збирання даних, аналіз, впровадження >
151) Розробка прогнозу подальшого розвитку ринку є частиною:

< поглиблених досліджень >#
^ 152) З урахуванням турбулентності міжнародного середовища,

прогноз у міжнародних маркетингових дослідженнях робиться на:

< півтора – два роки >#

^ 153) Умовами ефективної сегментації є:

< перспективність, прибутковість, доступність, можливість

моніторингу параметрів сегменту і наявність суттєвих відмінностей між споживачами >
^ 154) У міжнародному маркетингу під доступністю сегмента розуміють:

< наявність відповідних каналів розподілу >
155) Необхідність контролю за привабливістю сегменту у разі

поглиблення присутності фірми на іноземному ринку:

< зростає >
^ 156) Основним недоліком міжнародної сегментації, що ґрунтується

на ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари, є:

< виділення груп однорідних країн, а не покупців >
^ 157) Ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари – це:

< макросегментація >
158) Існування у кожній країні груп споживачів з однаковими

характеристиками є необхідною умовою сегментації за методом:

< ідентифікації сегментів, що існують у всіх або в багатьох країнах >
^ 159) При кластерному підході до макросегментації у міжнародному

маркетингу використовують такі критерії:

< ринковий потенціал країни, ризик, власні конкурентні переваги >
^ 160) Фірма виділяє багато сегментів на світовому ринку якщо:

< вона орієнтована на зовнішню торгівлю >#
161) Фірма не досліджує та не виділяє ринкові сегменти,

якщо її метою є:

< збільшення прибутку (чи інша недовгострокова мета) >#
^ 162) Фірма виділяє кілька сегментів на світовому ринку, якщо

її метою є:

< встановлення довгострокових зв’язків із світовим ринком >


^ 163) Роль позиціонування у міжнародній маркетинговій діяльності

полягає у наступному:

< розробка та створення іміджу товару так, щоб він посів у свідомості покупця таке місце, що відрізняє його від товарів-конкурентів >#
^ 164) У матриці визначення найефективнішого для фірми

зовнішнього ринку використовуються такі критерії:

< ризик, привабливість ринку, власні конкурентні переваги
^ 165) У разі суб’єктивного підходу до вибору закордонного

ринку відбувається наступне:

< максимізується ризик, а мінімізуються витрати на обґрунтування та ступінь обґрунтованості рішення >#
^ 166) Модель „чотирьох фільтрів” Валвурд дозволяє:

< з великої кількості країн (ринків) вибрати кілька найперспективніших >


167) Підходи до вибору закордонного ринку (суб’єктивний,

дискретний та комплексний) виділяються залежно від:

< глибини обґрунтування управлінського рішення >
^ 168) Перевагою суб’єктивного підходу до вибору закордонного ринку є:

< відсутність витрат на обґрунтування рішення >
169) При дискретно-матричному підході до вибору закордонного

ринку у першу чергу аналізується:

< привабливість ринку >
^ 170) Відповідно до моделі „чотирьох фільтрів” Валвурд після

першого фільтру з подальшого дослідження виключаються

неадекватні ринки, які визначаються за таким критерієм:

< стан макросередовища >#
^ 171) Елементами повного (завершеного товару) у міжнародному

маркетингу є:

< гарантії, кредит, сервіс >#
172) У міжнародній маркетинговій діяльності найдовше залишається

адаптованим такий елемент маркетингового комплексу:

< канали розподілу >
^ 173) Маркетингові дії щодо товарної компоненти маркетингового

комплексу, зумовлені особливостями закордонного ринку та

етапом розвитку фірми, це:

< товарна політика >
^ 174) Поширення у незмінному вигляді, розробка нового

(експортного) товару, адаптація – це:

< товарні стратегії >
175) Максимальна кількість елементів товару у міжнародному

маркетингу фактично:

< може негативно вплинути на конкурентоспроможність товару >
^ 176) Товар, який піднімає на новий якісний рівень задоволення

звичайної,відомої потреби чи дає змогу ширшому колу споживачів

задовольняти на певному рівні відому потребу, – це:

< товар ринкової новизни >#
^ 177) Товар, який відкриває перед споживачем можливість

задоволення зовсім нової потреби, – це:

< піонерний товар >
178) Товарна політика, сутністю якої є пошук для виробництва

нового товару, який ніяк не пов’язаний із товарами, що існували

раніше у номенклатурному портфелі фірми, називається:

< конгломератною >
^ 179) Адаптація товару, зумовлена специфікою сприйняття

символів, дизайну та кольору товару, називається:

< перцепційною адаптацією >#

180) В останній час особлива увага приділяється такій

важливій характеристиці міжнародної торгової марки як:

< відсутність у товарах шкідливих для здоров’я компонентів
^ 181) Головна мета ЄС щодо упаковки імпортованої продукції:

< запобігти забрудненню навколишнього середовища тарою, яка

використовується, та речовинами, які виділяються при її ліквідації >#
^ 182) Експортний товар – це:

< товар, який враховує особливості поведінки споживачів закордонного ринку >
183) При виході на новий зарубіжний ринок фірми, як правило,

застосовують цінову стратегію „проникнення”, основними недоліками

якої є:

< необхідність обґрунтування подальшого підвищення цін >
184) Основним методом встановлення ціни у міжнародній практиці є:

< жоден з названих методів не має самостійного значення >#
^ 185) Приймаючи рішення з таких питань, як визначення цільового

ринку, аналіз сприйняття товару та інших елементів комплексу

маркетингу, фірма розробляє:

< загальну політику ціноутворення >#
^ 186) На процес ціноутворення у міжнародному маркетингу впливають

такі товарні чинники:

< товари-замінники, характеристики товару, стадія життєвого циклу >#
^ 187) Встановлення стандартних або змінних цін, використання єдиних

чи гнучких цін, застосування округлених або неокруглених цін,

використання залежності „ціна – якість” – це:

< інструменти реалізації цінової стратегії >
^ 188) Виберіть вірну послідовність встановлення ціни у міжнародному

маркетингу:

< вибір базисної ціни; вибір базисної умови поставки; врахування

можливості надання знижки; розрахунок ціни до переговорів;

„вторгування” ціни; визначення „красної” ціни >#
^ 189) Якщо на закордонному ринку фірма встановлює низьку ціну

на основний товар, а високу на супутні, то вона використовує

стратегію:

< „збиткового лідера” >
^ 190) Концепція „3С” вибору міжнародного каналу збуту передбачає

використання в обґрунтуванні стратегії розподілу таких критеріїв:

< cost – витрати, control – контроль, coverage – охоплення >
^ 191) Цілями міжнародної системи розподілу товарів є:

< мінімізація збутових витрат і максимізація обсягу продажу (збільшення ринкової частки) >
192) Одним із типових каналів розподілу споживчих товарів є:

< виробник – агент – оптовик – роздрібний торговець – споживач >
^ 193) Одним із типових каналів розподілу продукції

виробничо-технічного призначення є:

< виробник – агент – дистриб’ютор – користувач >
194) Переважна більшість експортерів на світовому ринку

використовує:

< непрямі канали розподілу >#
^ 195) Комплекс просування формують такі елементи:

< зв’язки з громадськістю, персональні продажі, реклама, стимулювання збуту >#
196) До безпосередніх методів міжнародної маркетингової

комунікації належать:

< презентації, переговори, відрядження >#
^ 197) Короткостроковими заходами, що не розв’язують

проблему кардинально, є:

< стимулювання продажу >


198) Миттєвий зворотній зв’язок забезпечує такий елемент

міжнародного комплексу просування, як:

< персональні продажі >
^ 199) Чи спрямовані заходи зі стимулювання збуту тільки

на споживачів:

< ні >#
200) До опосередкованих методів міжнародної маркетингової

комунікації належать:

< реклама, стимулювання продажів, дизайн товару >#
^ 201)Стратегічне управління розглядає організацію як:

< відкриту систему >
202) Результатом аналізу зовнішнього середовища є визначення:

< можливостей організації >

< загроз організації >
^ 203) При розробці прогнозів майбутнього розвитку організації у

стратегічному управлінні частіше всього виконуються методи:

< експертні >

< сценарії >#
^ 204) Визначити правильну послідовність формування цілей

організації:

< місія >

< довгострокові цілі >#

< середньострокові цілі >

< короткострокові цілі >
^ 205)Стратегії розробляються на рівні:< корпорації >

< бізнес - одиниці >

< функціональної служби >
206)У світової економічної науки аналіз основних факторів

зовнішнього середовища непрямого впливу називається:

< PEST- аналізом >
^ 207)Задачами менеджменту організації відносно факторів

зовнішнього середовища непрямого впливу є:

< адаптування до змін цих факторів >

^ 208)За М.Портером стан конкуренції в галузі характеризується:

< суперництвом між фірмами в середині галузі >

< спробами компанії з інших галузей завоювати покупців своїми

товарами-субститутами >

< можливістю появи нових конкурентів в середині галузі >

< здатністю постачальників диктувати свої умови фірмі >

< здатністю споживачів продукції фірми диктувати свої умови >#
^ 209)Зростання прибутку в галузі веде:

< до поширення конкуренції >
210)Збільшення бар’єрів виходу з галузі веде:

< до посилення конкуренції >
^ 211) При виборі цільових ринків фірма може використовувати

стратегії:

< недиференційованого маркетингу >

< концентрованого маркетингу >

< диференційованого маркетингу >#
  1   2   3   4   5Скачать файл (384.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации