Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольна робота по Організація баз даних і знань - файл 1.doc


Контрольна робота по Організація баз даних і знань
скачать (497 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc497kb.25.11.2011 11:51скачать

1.doc

Міністерство освіти і науки України

Львівський Національний Університет імені І.Франка

Економічний факультет

Кафедра інформаційних систем в менеджменті


Контрольна робота з курсу:

«Проектування баз даних і знань»

Варіант 1

Львів 2010

Зміст

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання

 1. На основі аналізу структури та інформації документів, вказаних у вибраному індивідуальному варіанті завдання, необхідно розробити структуру реляційної БД у вигляді реляційних таблиць у третій нормальній формі. Зобразити графічно структуру БД. Для кожної таблиці БД потрібно:

 • визначити її структуру;

 • визначити ключі;

 • визначити доцільні типи даних для кожної графи таблиці;

 • визначити домени для кожного поля таблиці;

 • записати вміст реляційного відношення, що відповідає цій таблиці;

 • визначити множину необхідних розв’язків між таблицями БД.

Умова індивідуального завдання:

Варіант 1: додаток 1.

 1. Реалізувати отриману у завданні №1 структуру реляційної БД індивідуального варіанту роботи засобами вибраної реляційної СУБД. Створити БД з використанням підготовлених у завданні №1 вхідних таблиць та зберегти її на магнітному диску чи дискеті. Описати методику формування цієї БД у середовищі вибраної СУБД.

Умова індивідуального завдання:

^ Варіант 1: додаток 1.

 1. Реалізувати засобами реляційної мови QBE вибраної реляційної СУБД вказані в індивідуальному варіанті роботи запити, використовуючи сформовану у завданні №2 реляційну БД індивідуального варіанту роботи. Для кожного запиту необхідно:

  • описати методику його розробки з використанням QBE;

  • представити результати його виконання (роздруки);

  • навести текст адекватного запиту на мові SQL вибраної СУБД з коротким аналізом та поясненнями;

  • зберегти текст запиту на дискеті (диску).

Умова індивідуального завдання:

Варіант 1: Таблиця 1 Д1.1, Таблиця 2 Д1.6, Таблиця 3 Д1.11.

 1. Використовуючи апарат стандартних звітів вибраної СУБД, отримати вміст сформованої в завданні №2 реляційної БД індивідуального варіанту роботи. Для кожної таблиці БД необхідно:

   • описати методику формування стандартного звіту потрібної структури;

   • запам’ятати текст звіту на дискеті (диску);

   • представити результати його виконання (роздруки).

Умова індивідуального завдання:

Варіант 1: Таблиця 1 Д1.1, Таблиця 2 Д1.6, Таблиця 3 Д1.11.
Запит 1(Таблиця 1 Д1.1):

Вибрати усі матеріали, що поступили з магазину дрібно-гуртової торгівлі у січні 2000 року. Результуюча таблиця запиту повинна включати графи: дата приходу, номер документа, назва постачальника, код і назва матеріалу, ціна.
Запит 2(Таблиця 2 Д1.6):

Реалізувати запит з умовою запиту 1, додатково передбачивши впорядкування рядків результуючої таблиці за зростанням кодів матеріалів.
Запит 3(Таблиця 3 Д1.11):

Отримати сумарні обсяги (у грн..) поступлення матеріалів на склади у розрізі дат.

Завдання 1

1 крок:

Представимо структуру документів: «Відомість приходу матеріалів на склад СК003 за січень 2000 року» і «Відомість приходу матеріалів на склад СК002 за січень 2000 року» реляційною таблицею (відношенням) у I нормальній формі (див табл. 1)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 1.


NS

DP

ND

KP

NP

KM

NM

KO

NO

C

K

СК003

10.01.2000

1001

П001У

Львівський

склозавод

SE0001

Скло 3мм експ.

10

шт..

9,05

100,00

СК003

10.01.2000

1001

П001У

Львівський

склозавод

SV0001

Скло 3мм

10

шт..

7,00

98,00

СК003

10.01.2000

1001

П001У

Львівський

склозавод

TV0100

Банки 10л

10

шт..

3,50

229,00

СК003

10.01.2000

1001

П001У

Львівський склозавод

SE0005

Рідке скло

03

кг

5,35

100,00

СК003

13.01.2000

1005

М002У

Магазин

дрібно гуртової

торгівлі

SV0001

Скло 3мм

10

шт..

7,50

10,00

СК003

13.01.2000

1005

М002У

Магазин

дрібно гуртової

торгівлі

PV0010

Провід мідний

11

м

5,46

149,5

СК002

10.01.2000

1004

М002У

Магазин

дрібно гуртової

торгівлі

ZV0002

Арматура d=35

05

т

1350,00

2,5

СК002

10.01.2000

1004

М002У

Магазин

дрібно гуртової

торгівлі

KE1000

Конденсатори К1

10

шт..

0,34

1500,00

СК002

10.01.2000

1004

М002У

Магазин

дрібно гуртової

торгівлі

ME0100

Мікросхема М1

10

шт..

21,85

70,00


Скорочені позначення назв полів таблиці:

NS

Номер складу

DP

Дата приходу

ND

Номер документа

KP

Код постачальника

NP

Назва постачальника

KM

Код матеріалу

NM

Назва матеріалу

KO

Код одиниці виміру

NO

Назва одиниці виміру

C

Ціна

K

Кількість

2 крок:

Для кожної отриманої таблиці у I НФ визначимо на основі аналізу змісту її потенційні ключі і виберемо серед них первісний(основний) ключ. Для Таблиці 1. потенційними ключами є:

 1. всі атрибути (графи);

 2. NS, DP, ND, KP, KO, KM – складений ключ;

 3. NS, ND, KP, KM – основний ключ


3 крок:

Будуємо діаграму функціональних залежностей неключових атрибутів від атрибутів основного ключа. Для Таблиця 1. маємо:ND

KM

NS

KP

NP

DP

NM

KO

NO

C

K

Функціональні залежності:

 1. ND, KM, NS, KP – NP, NM, NO, KO, C, K. – повна функціональна залежність;

 2. ND, KM, NS, KP – DP

ND, KM, NS, KP – NP ---- неповні ФЗ;

ND, KM, NS, KP – NM

 1. ND - DP

KPNP - ФЗ неключових атрибутів від частин первісного ключа

KM - NM
4 крок:

Перейдемо від IНФ до IIНФ шляхом декомпозиції таблиць, у яких наявні неповні ФЗ. Таблицю 1. розбиваємо на 4 таблиці які знаходяться у II НФ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ^ Таблиця R11 (ND, KM, NS, KP, NO, KO, C, K)

 2. Таблиця R12 (ND, DP)

 3. Таблиця R13 (KP, NP)

 4. Таблиця R14 (KM, NM)


Діаграма ФЗ для Таблиці11:NS

NP

ND

KP

C

K

KO

NO


5 крок:

 1. Перейдемо від IIНФ до IIIНФ шляхом декомпозиції таблиць у яких наявні транзитивні ФЗ. Відношення ^ Таблиця R12, Таблиця R13, та Таблиця R14 вже є у IIIНФ, а відношення Таблиця R11 розбиваємо на дві таблиці: Таблиця R111, Таблиця R112.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Таблиця R111 (ND, KM, NS, KP, KO, C, K)

 2. Таблиця R112 (NO, KO)


Ми отримали РБД зі схемою S = {^ Таблиця R12, Таблиця R13, Таблиця R14, Таблиця R111, Таблиця R112 }

Таблиця R111

NS

KP

KM

ND

KO

C

K

СК003

П001У

SE0001

1001

10

9,05

100,00

СК003

П001У

SV0001

1001

10

7,00

98,00

СК003

П001У

TV0100

1001

10

3,50

229,00

СК003

П001У

SE0005

1001

03

5,35

100,00

СК003

М002У

SV0001

1005

10

7,50

10,00

СК003

М002У

PV0010

1005

11

5,46

149,5

СК002

М002У

ZV0002

1004

05

1350,00

2,5

СК002

М002У

KE1000

1004

10

0,34

1500,00

СК002

М002У

ME0100

1004

10

21,85

70,00

Таблиця R112

KO

NO

10

шт..

03

кг

11

м

05

т

Таблиця R12

DP

ND

10.01.2000

1001

13.01.2000

1005

10.01.2000

1004

Таблиця R13

KP

NP

П001У

Львівський склозавод

М002У

Магазин

дрібно гуртової

торгівлі

Таблиця R14

KM

NM

SE0001

Скло 3мм експ.

SV0001

Скло 3мм

TV0100

Банки 10л

SE0005

Рідке скло

PV0010

Провід мідний

ZV0002

Арматура d=35

KE1000

Конденсатори К1

ME0100

Мікросхема М1


6 крок:

Визначимо реляційні зв’язки між таблицями РБД (див. рис 2)
Рис. 2.

Схема реляційних зв’язків між таблицями РБД

Завдання 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця R111____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Таблиця R112____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця R12
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця R13

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця R14

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запит 1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запит 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запит 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Звіт 1
Звіт 2


Звіт 3

Звіт 4

Звіт 5


Література


    1. Конспект лекцій

    2. Павич Н.Я. «Організація баз даних та знань» Львів 2007р.

    3. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт.

    4. Методичні вказівки «Проектування структури РД на основі теорії нормалізації».Скачать файл (497 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации