Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тестовые задания по дисциплине Автомобильные двигатели (укр) - файл 1.doc


Тестовые задания по дисциплине Автомобильные двигатели (укр)
скачать (393 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc393kb.29.11.2011 20:59скачать

содержание

1.doc

1. Перший двигун внутрішнього згорання був створений…

а) в 1977 р.

б) в 283 р. до Р.Х.

в) в 1860 р.

г) в 1921 р.
2. Перший теоретичний цикл двигуна внутрішнього згорання розробив…

а) Рено

б) Карно

в) Пежо

г) Форд
3. Перший чотирьохтактний двигун сконструював…

а) Дизель

б) Бенц

в) Отто

г) Майбах
4. Перший двигун зі спалахуванням від стискання сконструював…

а) Дизель

б) Ньютон

в) Даймлер

г) Чудаков

5. Який із вказаних типів двигунів не являється двигуном внутрішнього згорання?


а) двигун Ванкеля

б) двигун Уатта

г) двигун Отто

д) двигун Дизеля
6. Метод теплового розрахунку запропонував у 1906 році ...

а) Ленін

б) Гриневецький

в) Дизель

г) Брилінг
7. Найбільший ККД серед теоретичних циклів ДВЗ має…

а) цикл Карно

б) цикл Тринклера

в) цикл Ванкеля

г) цикл Отто
8. Основним показником дизельного палива являється …

а) цетанове число

б) октанове число

в) гептанові число

г) метанове число

^

9. Основним показником бензина являється …


а) цетанове число

б) октанове число

в) гептанові число

г) метанове число

10. Елементарний склад рідких палив виражається в масових долях наступних компонентів, які входять в 1 кг палива …


а) С, Н, СО2

б С, Н, О

в) С, Н, N2

г) CnHmOr , N2
11. З яких компонентів складаються продукти згорання при згоранні суміші з коефіцієнтом надлишку повітря більше одиниці?

а) СО2 , Н2О, О2 , Н2

б) СО2 , Н2О, О2 , N2

в) СО, Н2О, О2 , Н2

г) СО2 , CО, Н2О, N2 , Н2
12. З яких компонентів складаються продукти згорання при згоранні суміші з коефіцієнтом надлишку повітря менше одиниці?

а) СО2 , Н2О, О2 , Н2

б) СО2 , Н2О, О2 , N2

в) СО, Н2О, N2 , Н2

г) СО2 , CО, Н2О, N2 , Н2
13. Ефективність отримання теплової енергії від палива в двигунах внутрішнього згорання оцінюється за допомогою параметра…

а) нижча теплота згорання

б) середня теплота згорання

в) вища теплота згорання

г) абсолютна теплота згорання
14. На рисунку показаний теоретичний цикл ДВЗ …а) з підведенням теплоти при постійному об’ємі

б) з підведенням теплоти при постійному тиску

в) зі змішаним підведенням теплоти

г) з підведенням теплоти при постійній температурі
15. На рисунку показаний теоретичний цикл ДВЗ …

а) з підведенням теплоти при постійному об’ємі

б) з підведенням теплоти при постійному тиску

в) зі змішаним підведенням теплоти

г) з підведенням теплоти при постійній температурі
16. На рисунку показаний теоретичний цикл ДВЗ …

а) з підведенням теплоти при постійному об’ємі

б) з підведенням теплоти при постійному тиску

в) зі змішаним підведенням теплоти

г) з підведенням теплоти при постійній температурі

^

17. Відношення кількості теплоти, що перетворена у корисну механічну роботу, до загальної кількості теплоти, яка була підведена до робочого тіла, це - …


а) індикаторний ККД

б) термічний ККД

в) тепловий ККД

г) ефективний ККД
18. Прототипом робочого циклу бензинового двигуна являється теоретичним цикл …

а) з підведенням теплоти при постійному об’ємі

б) з підведенням теплоти при постійному тиску

в) зі змішаним підведенням теплоти

г) з підведенням теплоти при постійній температурі
19. Прототипом робочого циклу швидкохідного дизельного двигуна являється теоретичний цикл …

а) з підведенням теплоти при постійному об’ємі

б) з підведенням теплоти при постійному тиску

в) зі змішаним підведенням теплоти

г) з підведенням теплоти при постійній температурі
20. Октанове число бензину обирається для двигуна в залежності від його …

а) ступеня стискання

б) літражу

в) максимальної температури в циліндрі

г) маси

1. Тиск залишкових газів в циліндрі двигуна …

а) значно збільшується при зменшенні обертів двигуна

б) значно зменшується при зменшенні обертів двигуна

в) не залежить від обертів двигуна

г) збільшується або зменшується при зменшенні обертів двигуна в залежності від кліматичних умов
2. Який параметр характеризує коефіцієнт залишкових газів?

а) якість очищення циліндрів від продуктів згорання

б) якість роботи системи вентиляції картера

в) рівень токсичних компонентів у відпрацьованих газах

г) якість наповнення циліндра двигуна свіжим зарядом
3. Збільшення температури підігріву свіжого заряду, який поступає в циліндри ...

а) негативно впливає на наповнення циліндра двигуна

б) позитивно впливає на наповнення циліндра двигуна

в) абсолютно не впливає на наповнення циліндра двигуна

г) суттєво не впливає на наповнення циліндра двигуна

4. Втрати тиску на впуску в циліндр двигуна можна визначити …

а) з рівняння Бернуллі

б) за формулою Лагранжа

в) по теоремі Коши

г) по теоремі Піфагора
5. Відношення дійсної кількості свіжого заряду, що поступив у циліндр, до тієї кількості, яка могла б поміститись в робочому об’ємі циліндра при умові, що температура і тиск в ньому дорівнюють температурі і тиску середи, із якої поступає свіжий заряд, це - …

а) коефіцієнт наповнення циліндра

б) коефіцієнт залишкових газів

в) коефіцієнт свіжого заряду

г) коефіцієнт корисної дії двигуна
6. Температура в кінці стискання для бензинових двигунів знаходиться в межах …

а) 600 … 800 К

б) 0 … 200 К

в) 1500 … 2000 К

г) 1000 … 1500 К
7. Температура в кінці стискання для швидкохідних дизелів без наддування знаходиться в межах …

а) 700 …900 К

б) 0 … 300 К

в) 1500 … 2000 К

г) 1000 … 1500 К

^

8. Коефіцієнт, який виражає долю нижчої теплоти згорання палива, яка використовується на підвищення внутрішньої енергії газу і на виконання роботи має назву …


а) коефіцієнт використання теплоти

б) коефіцієнт внутрішньої енергії

в) коефіцієнт нижчої теплоти згорання палива

г) коефіцієнт згорання
9. Який параметр не використовується при тепловому розрахунку бензинового двигуна?

а) коефіцієнт залишкових газів

б) ступінь підвищення тиску

в) ступінь стискання

г) ступінь попереднього розширення
10. Дійсний тиск в кінці згорання для карбюраторних двигунів знаходиться в межах …

а) 3,0 … 6,5 МПа

б) 1,2 … 2,8 МПа

в) 7,0 … 13,5 МПа

г) 18,8 … 23,5 МПа
11. Дійсний тиск в кінці згорання для дизельних двигунів знаходиться в межах …

а) 5,0 … 12,0 МПа

б) 3,0 … 6,5 МПа

в) 10,0 … 20,5 МПа

г) 25,8 … 35,5 МПа

12. В тепловому розрахунку двигуна для спрощення розрахунків крива процесу розширення приймається за …

а) політропу

б) адіабату

в) ізотерму

г) ізобару
13. Значення коефіцієнта наповнення циліндру двигуна для різних типів ДВЗ коливається в межах …

а) 0,7 … 0,97

б) 0,6 … 0,92

в) 0,7 … 0,8

г) 0,2 … 0,7
14. Ступінь підвищення тиску в дизельних двигунах ...

а) менше ніж в бензинових і газових

б) більше ніж в бензинових і газових

в) така ж сама, як в газових двигунах

г) така ж сама, як в бензинових двигунах

^

15. Жорсткість роботи двигуна оцінюється параметром, що вимірюється в …


а) МПа/град. п.к.в.

б) мм/град. п.к.в.

в) МПа

г) кг/га
16. Якого типу сумішоутворення в дизельних двигунах не існує?

а) об’ємне

б) плунжерне

в) плівкове

г) об’ємно-плівкове
17. Швидкість розповсюдження полум’я в циліндрі під час детонаційного згорання збільшується до величини …

а) 20 … 40 м/с

б) 1500 …2300 м/с

в) 200 … 400 м/с

г) 1000 … 1400 м/с


18. Як впливає величина кута випередження запалювання на детонаційну роботу двигуна?

а) зі збільшенням кута випередження запалювання детонація зростає

б) зі збільшенням кута випередження запалювання детонація зменшується

в) зі збільшенням кута випередження запалювання детонація може як зростати, так і зменшуватись в залежності від типу двигуна

г) кут випередження запалювання на детонацію не впливає
19. Явище запалювання суміші в циліндрі до моменту подачі іскрового разряду під впливом сильно нагрітих елементів камери згорання (електроди свічки запалювання, гострі кромки клапанів тощо) має назву ...

а) калільне запалювання

б) детонація

в) теплове запалювання

г) детонаційне запалювання
20. Можливість роботи дизельного двигуна з повною потужністю при значенні коефіцієнта надлишку повітря, що найбільш наближений до одиниці, досягається при використанні …

а) двохкамерного сумішоутворення

б) об’ємного сумішоутворення

в) плівкового сумішоутворення

г) об’ємно-плівкового сумішоутворення


1. Індикаторний ККД двигуна враховує ...

а) теплові втрати в двигуні

б) механічні втрати в двигуні

в) втрати на привод допоміжних агрегатів двигуна

г) теплові та механічні втрати в двигуні
2. Тиск механічних втрат в двигуні розраховується за емпіричними формулами, до яких входить параметр …

а) середня швидкість поршня

б) літраж двигуна

в) кількість циліндрів двигуна

г) маса двигуна
3. Відмінність між теоретичним та дійсним середнім індикаторним тиском оцінюється …

а) коефіцієнтом повноти індикаторної діаграми

б) коефіцієнтом індикаторного тиску

в) ступінню підвищення тиску

г) коефіцієнтом наповнення циліндру
4. Механічний ККД двигуна – це відношення …

а) ефективного ККД до індикаторного ККД

б) індикаторного ККД до ефективного ККД

в) індикаторного тиску до ефективного тиску двигуна

г) середньої швидкості поршня до максимальної швидкості поршня

^

5. Умовний постійно діючий тиск газів на поршень, при якому за один хід розширення виконується робота, яка до дорівнює роботі за цикл, має назву …


а) середній індикаторний тиск

б) робочій тиск

в) теоретичний тиск

г) середній ефективний тиск
6. Потужність, що розвивається газами в циліндрі двигуна називається …

а) індикаторна потужність

б) внутрішня потужність

в) ефективна потужність

г) циліндрова потужність

^

7. Залежність тиску в циліндрі від ходу поршня або робочого об’єму циліндра називається …


а) згорнута індикаторна діаграма

б) розгорнута індикаторна діаграма

в) зовнішня швидкісна характеристика двигуна

г) графік роботи двигуна

^

8. Залежність тиску в циліндрі від кута повороту колінчастого валу двигуна називається…


а) згорнута індикаторна діаграма

б) розгорнута індикаторна діаграма

в) зовнішня швидкісна характеристика двигуна

г) графік роботи двигуна


9. Ефективний ККД двигуна враховує ...

а) теплові і механічні втрати

б) лише теплові втрати

в) лише механічні втрати

г) втрати на привод допоміжних агрегатів


^

10. Літрова (питома) потужність двигуна – це …


а) відношення ефективної потужності двигуна до робочого об’єму двигуна

б) відношення індикаторної потужності двигуна до робочого об’єму двигуна

в) відношення ефективної потужності двигуна до повного об’єму двигуна

г) відношення індикаторної потужності двигуна до повного об’єму двигуна
11. Залежність основних параметрів двигуна від частоти обертання колінчастого валу при повній подачі палива називається ...

а) зовнішня швидкісна характеристика

б) часткова швидкісна характеристика

в) регулювальна характеристика

г) швидкісна характеристика
12. Розподіл загальної теплоти, що введена у двигун з паливом на теплоту, еквівалентну ефективній роботі, теплоту, що передається охолодній рідині та відпрацьованим газам визначається в …

а) тепловому балансі двигуна

б) тепловому розрахунку двигуна

в) динамічному розрахунку двигуна

г) тяговому розрахунку двигуна
13. Яке співвідношення між індикаторним та ефективним ККД двигуна?

а) ефективний ККД менший за індикаторний

б) ефективний ККД більший за індикаторний

в) ефективний ККД дорівнює індикаторному ККД

г) ефективний ККД більший або дорівнює індикаторному ККД
14. Скруглення теоретичної індикаторної діаграми виконується при врахуванні …?

а) фаз газорозподілу та кута випередження запалювання

б) механічних втрат на привод генератора, водяного насосу та компресора

в) механічних втрат на тертя в КШМ

г) частоти обертання колінчастого валу двигуна
15. Моменти відкриття та закриття клапанів, які виражені в кутах повороту колінчастого валу відносно мертвих точок – це …

а) фази газорозподілу

б) характеристика ГРМ

в) клапанна характеристика

г) клапанно-обертова характеристика двигуна

^

16. Ефективний ККД бензинових двигунів на номінальному режимі знаходиться в межах …


а) 0,25 … 0,33

б) 0,10 … 0,25

в) 0,30 … 0,60

г) 0,75 … 0,95


^

17. Ефективний ККД дизельних двигунів на номінальному режимі знаходиться в межах …


а) 0,35 … 0,40

б) 0,25 … 0,33

в) 0,30 … 0,60

г) 0,55 … 0,75

18. Якщо індикаторний ККД двигуна становить 0,4, а механічний – 0,8, тоді ефективний ККД має значення …


а) 0,32

б) 0,05

в) 1,20

г) 2,00

^

19. Якщо середній ефективний тиск двигуна становить 1,0 МПа, а тиск механічних втрат – 0,3 МПа, тоді середній індикаторний тиск має значення …


а) 1,30

б) 0,70

в) 0,30

г) 3,33
20. Відношення кількості теплоти, яка еквівалентна корисній роботі на валу двигуна, до загальної кількості теплоти, що внесена в циліндри двигуна з паливом – це …

а) індикаторний ККД

б) ефективний ККД

в) тепловий ККД

г) термічний ККД

1. Побудова розгорнутої індикаторної діаграми графічним способом виконується за методом ...

а) професора Брікса

б) професора Брукса

в) професора Ткаченка

г) доктора Барменталя
2. Двигун, КШМ якого має наступну особливість - «вісь циліндра не пересікає вісь колінчастого валу» - має назву …

а) дезаксіальний

б) центральний

в) непересічний

г) аксіальний
3. Основний конструктивний параметр КШМ двигуна λ - це …

а) відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна

б) відношення кількості циліндрів до діаметра поршня

в) відношення радіуса кривошипа до діаметра циліндра

г) відношення довжини шатуна до діаметра циліндра
4. Під час кінематичного розрахунку двигуна знаходяться наступні величини (виберіть найбільш повну відповідь) …

а) хід, швидкість, прискорення поршня

б) швидкість, прискорення поршня

в) швидкість поршня

г) хід, швидкість, прискорення, маса поршня

^

5. Прискорення поршня двигуна (згідно розрахунковій формулі) не залежить від …


а) діаметра циліндра

б) частоти обертання колінчастого валу

в) довжини шатуна

г) радіусу кривошипа колінчастого валу
6. Кінематичний розрахунок двигуна - це …

а) розгляд руху елементів КШМ без розгляду причин, що визвали цей рух

б) розгляд руху елементів КШМ з розглядом причин, що визвали цей рух

в) розрахунок сил і моментів в КШМ двигуна

г) розрахунок допустимих навантажень на деталі КШМ двигуна

^

7. Зміщення осі поршневого пальця виконується для …


а) зменшення бічної сили N

б) зменшення сумарної сили Р

в) полегшення операцій збирання КШМ двигуна

г) зменшення сил інерції

^

8. При приведенні мас КШМ в динамічному розрахунку двигуна всі маси вважаються зосередженими в двох місцях, а саме …


а) вісь поршневого пальця та вісь шатунної шийки

б) вісь поршневого пальця та вісь корінної шийки

в) вісь корінної шийки та вісь шатунної шийки

г) вісь циліндра та вісь шатунної шийки


9. При виконанні приведення мас КШМ в динамічному розрахунку двигуна для спрощення не враховується рух …

а) шатуна

б) колінчастого валу

в) поршня

г) шатунної шийки колінчастого валу


^

10. Сумарна сила Р, яка прикладена до поршневого пальця складається з …


а) сили тиску газів та сили інерції зворотно-поступальних мас КШМ

б) сили тиску газів та сили інерції обертальних мас КШМ

в) сили інерції обертальних мас КШМ та сили інерції зворотно-поступальних мас КШМ

г) сили тиску газів та сили тертя в КШМ
11. Якщо виконується розрахунок 4-х циліндрового двигуна, тоді графік сумарного крутного моменту двигуна будується в диапазоні ...

а) 0 …180°

б) 0 …90°

в) 0 …360°

г) 0 …720°
12. Якщо виконується розрахунок 8-ми циліндрового двигуна, тоді графік сумарного крутного моменту двигуна будується в диапазоні …

а) 0 …180°

б) 0 …90°

в) 0 …360°

г) 0 …720°
13. Що зображено на рисунку?а) полярна діаграма навантаження на шатунну шийку двигуна

б) розгорнута діаграма навантаження на шатунну шийку двигуна

в) діаграма зносу шатунної шийки

г) розгорнута індикаторна діаграма двигуна
14. На рисунку показаний графік сумарного крутного моменту для …


а) 8-мициліндрового двигуна

б) 4-хциліндрового двигуна

в) 12-тициліндрового двигуна

г) 6-тициліндрового V-подібного двигуна
15. На рисунку показаний графік сумарного крутного моменту для …а) 8-мициліндрового двигуна

б) 4-хциліндрового двигуна

в) 12-тициліндрового двигуна

г) 6-тициліндрового V-подібного двигуна

^

16. Що зображено на рисунку?
а) діаграму зносу шатунної шийки карбюраторного двигуна

б) діаграму зносу шатунної шийки дизельного двигуна

в) полярну діаграму навантаження на шатунну шийку карбюраторного двигуна

г) полярну діаграму навантаження на шатунну шийку дизельного двигуна


^

17. Що зображено на рисунку?
а) діаграму зносу шатунної шийки карбюраторного двигуна

б) діаграму зносу шатунної шийки дизельного двигуна

в) полярну діаграму навантаження на шатунну шийку карбюраторного двигуна

г) полярну діаграму навантаження на шатунну шийку дизельного двигуна

^

18. Сумарна сила, що діє на шатунну шийку, є сумою сил …


а) S та К

б) Т та К

в) К та К

г) S та КR

19. Тиск в циліндрі двигуна має значення 5,7 МПа. Яке значення має питома сила тиску газів на поршень?

а) 5,60 МПа


б) 5,70 МПа

в) 5,80 МПа

г) 4,70 МПа
20. Місце, в якому на шатунній шийці колінчастого валу необхідно розташувати масляний отвір визначається за допомогою …

а) діаграми навантаження шатунної шийки

б) діаграми зносу шатунної шийки

в) індикаторної діаграми двигуна

г) діаграми масляних отворів шатунної шийки


Скачать файл (393 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации