Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лабораторная работа №2 (на укр.яз) - файл Лабораторна_робота_№2.doc


Лабораторная работа №2 (на укр.яз)
скачать (8.4 kb.)

Доступные файлы (1):

Лабораторна_робота_№2.doc68kb.12.02.2007 02:22скачать

содержание

Лабораторна_робота_№2.doc

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Курс “Інтерфейси”

Тема: “Організація квазістатичної ключової системи управління на базі LPT-порта”

Мета роботи: Здійснити програмну реалізацію системи автоматичного управління простими об´єктами, які працюють в ключовому режимі.

Основні теоретичні відомості


Паралельний порт ЕОМ IBM PC (LPT-порт) фізично складається з набору регістрів, які в логічній моделі ЕОМ мають свої визначені адреси. Звичайно значення адрес можна одержати переглянувши BIOS системи, або, скориставшись за допомогою різноманітних тестових програм. Можна отримати таку інформацію й програмно. Для цього слід програмно прочитати таблицю базових адрес портів. Таблиця базових адрес портів знаходиться в області даних BIOS, починаючи з комірки 408h: LPT1- 0:408, LPT2-0:40A, LPT3:-0:40C. Якщо порт не встановлений, то у відповідній комірці записаний 0.

Однак для більшості випадків справедливим є наступний розподіл адрес:

Таблиця 1


^ Номер LPT

LPT1

LPT2


Регістр даних:

378 h

278 h

Регістр стану:

379 h

279 h

Регістр управління:

37А h

27А h

Паралельний порт може працювати в одному з наступних режимів: Normal, ECP, EPP. Для режиму Normal, швидкість передачі даних обмежена 150 кБайт/сек при відстані передачі до 3м.

Програмування паралельного порту полягає у записі нулів та одиничок у відповідні регістри при виводі інформації з ЕОМ, та їх зчитування з відповідних регістрів при вводі інформації в ЕОМ від зовнішніх пристроїв. При цьому слід пам'ятати, що виведена інформація залишається у відповідному регістрі порта до наступного виводу, а інформація, яка вводиться - не запам’ятовується в регістрі, і є активною (може бути зчитана) тільки протягом часу дії ввідного сигналу. Перевага застосувань паралельного порта полягає в його широкій розповсюдженості та уніфікації використання. Напрям обміну даними регістрів паралельного порта для режиму Normal наведені в Таблиці 2.

Таблиця 2.

Тип регістру
^

Напрям дії


Регістр даних:

Вивід з ЕОМ

Регістр стану:

Ввід до ЕОМ

Регістр управління:

Вивід з ЕОМ

Розподіл, назва та номери виводів регістрів паралельного порта для режиму Normal наведені в Таблиці 3.

Таблиця 3.1


^ Регістр даних.

Bіt7

Bit6

Bit5

Bit4

Bit3

Bit2

Bit1

Bit0

Назва


D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

№ конт.


9

8

7

6

5

4

3

2

Таблиця 3.2


^ Регістр стану.

Bіt7

Bit6

Bit5

Bit4

Bit3

Bit2

Bit1

Bit0

Назва


-busy

-ack

pe

slct

-error

0

0

0

№ конт.


11

10

12

13

15

x

x

xТаблиця 3.3


^ Регістр управлін.

Bіt7

Bit6

Bit5

Bit4

Bit3

Bit2

Bit1

Bit0

Назва


0

0

0

irq en

slckt in

-init

auto lf

strobe

№ конт.


x

x

x

x

17

16

14

1


Прим. Знак “-“ означає інверсію сигналу. Знак “х” означає відсутність вихідного контакту. Знак “0” означає невикористання даного біту в регістрі.


Як видно з таблиці 3.2 для вводу інформації за допомогою паралельного порту можна використати тільки 5 ввідних ліній, тому байт даних для вводу доцільно розбивати на тетради, з організацією почергової їх передачі. Передачу даних можна організовувати асинхронно або з використанням синхронізуючих (стробуючих) сигналів. Швидкість передачі даних обмежується кількістю можливих записів в порт ( < 300 000 зап./сек.) та довжиною з’єднувальної шини. При невисокій обчислювальній спроможності ЕОМ (платформи на основі процесорів Intel 286, 386, 486) та складності алгоритму передачі/прийому інформації, швидкість передачі може обмежуватись і цими факторами. У випадку реалізації алгоритмів передачі, для забезпечення цілісності даних слід використовувати наступні (один з можливих, або їх комбінацію) прийоми:

 • Зменшення швидкості передачі даних до значення 100%-ї відсутності помилок передачі;

 • Організація по блокової передачі даних з передачею контрольної суми для кожного блоку і повтором передачі блоку у випадку неспівпадіння контрольної суми. Розмір блоку та алгоритм передачі вибирається розробником.

 • Використання надлишкового завадостійкого кодування (коди Хемінга, тощо).

Реалізація алгоритму здійснюється за допомогою будь-яких засобів програмування (Сі, Паскаль, Асемблер) - на вибір.

В результаті виконання роботи необхідно:

 1. Створити програмне забезпечення (ПЗ), яке б дозволяло здійснювати ввід інформації від зовнішньої управляючої кнопки (контакт ERROR)

 2. Виконати вивід управляючої інформації на світлові індикатори в залежності від кількості натисків зовнішньої управляючої кнопки.

 3. ПЗ повинне забезпечувати мінімальну можливість зміни щілинності імпульсів, які виводяться на індикатор.


^

Варіанти виконання роботи

Варіанти виконання роботи вибираються згідно останньої цифри Q в номері залікової книжки у відповідності до Таблиці 4:

Таблиця 4

Q

Кількість натисків управляючої кноп.

Дія

Примітка

1

2

“біжучий вогник”

світло – 1 індикатор

2

3

“біжучий вогник”

тінь – 1 індикатор

3

4

“біжучий вогник”

світло – 2 індикат.

4

5

“біжучий вогник”

тінь – 2 індикат.

5

6

“подвійний БВ”

світло – 1 індикатор

6

5

“подвійний БВ”

тінь – 1 індикатор

7

4

“подвійний БВ”

світло – 2 індикат.

8

3

“потрійний БВ”

тінь – 2 індикат.

9

2

“потрійний БВ”

світло – 1 індикатор

10

3

“потрійний БВ”

світло – 2 індикат.^

Підготовка до виконання роботи


Підготовка до виконання лабораторної роботи включає:

 • Вибір варіанту завдання у відповідності до Таблиці 4.

 • Написання ПЗ в чорновому вигляді
^

Вимоги до оформлення звіту


Звіт повинен оформлятись на форматах А4 згідно до загальноприйнятих вимог. Допускається текстову та графічну частини виконувати вручну. Звіт повинен містити:

 • Вибраний варіант

 • Текстовий опис алгоритму функціонування програм

 • Друковану версію тексту програм передачі і прийому інформації.

 • Блок-схему алгоритму функціонування програми

 • Висновки


Контрольні питання

 1. Що таке “брязкіт” контактів ?

 2. Навести способи усунення “брязкоту”.

 3. Що відбувається при збільшенні щілинності імпульсів, чому ?Скачать файл (8.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации