Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Банковское дело - файл ЛЕКЦИЯ 5.doc


Лекции - Банковское дело
скачать (367.9 kb.)

Доступные файлы (12):

ЛЕКЦИЯ 10.doc78kb.24.01.2005 20:18скачать
ЛЕКЦИЯ 11.doc61kb.24.01.2005 20:23скачать
ЛЕКЦИЯ 12.doc191kb.24.01.2005 20:31скачать
ЛЕКЦИЯ 5.doc88kb.24.01.2005 20:04скачать
ЛЕКЦИЯ 7.doc245kb.24.01.2005 20:07скачать
ЛЕКЦИЯ 8.doc526kb.24.01.2005 20:09скачать
ЛЕКЦИЯ 9.doc119kb.24.01.2005 20:10скачать
ЛЕКЦІЯ 1.doc172kb.06.03.2006 16:23скачать
ЛЕКЦІЯ 2.doc209kb.08.06.2005 18:47скачать
ЛЕКЦІЯ 3.doc205kb.21.01.2005 20:04скачать
ЛЕКЦІЯ 4.doc401kb.25.05.2005 02:05скачать
ЛЕКЦІЯ 6.doc230kb.24.01.2005 20:05скачать

ЛЕКЦИЯ 5.doc

Дисципліна: “Основи банківської справи “


ЛЕКЦІЯ 5


Ліцензування банківської діяльності.


Розглянуті питання:


  1. Необхідність ліцензування банківської діяльності.

  2. Умови одержання ліцензії для новоствореного банку.

  3. Умови одержання письмового дозволу.


Рекомендована література: 9, 18, 28, 33, 36, 39, 53, 62 і ін.

Лекції розроблені : к.е.н., доц.Житний П.Є.

ас. Шаповалова С.М.

План:
1. Загальні положення про порядок видачі банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензування окремих операцій для банків і банківських корпорацій.

2. Операції, здійснювані банками на підставі отриманих банківський ліцензії і письмовий дозвіл.

3. Умови, виконання яких, надає право банкам одержувати банківську ліцензію.

4. Умови одержання письмового дозволу.

5. Спеціальні вимоги, пропоновані до банок, на здійснення визначеного виду діяльності.

6. Документи, надані банком для одержання банківської ліцензії.

7. Спеціальні документи, що надає банк для одержання банківської ліцензії.

8. Документи, надані банком для одержання письмового дозволу.

9. Особливості видачі ліцензії і письмового дозволу банківським корпораціям для здійснення окремих видів операцій.

10. Порядок розгляду територіальним керуванням НБУ документів для видачі банківської ліцензій, письмового дозволу, ліцензії на виконання окремих видів операцій.

11. Порядок розгляду НБУ пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензії на виконання окремих видів операцій.

12. Умови, необхідні філіям банків банківських і інших операцій.

13 Надання банками додаткової інформації.

  1. Необхідність ліцензування банківської діяльності.

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, забезпечення захисту інтересів кредиторів, вкладників банків, а також згідно із законами України "Про банки і банківську діяльність" , "Про Національний банк України" та іншими законами і нормативно-правовими актами України Національний банк України (далі - Національний банк) визначає порядок видачі банкам та банківським корпораціям банківських ліцензій, письмових дозволів і ліцензій на виконання окремих операцій.

Порядок і умови видачі банкам і банківським корпораціям банківських ліцензій на здійснення банківських операцій та письмових дозволів на здійснення інших операцій і банківським корпораціям - ліцензій на виконання окремих операцій, а також визначає умови, за яких Національний банк може відмовити у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.
^ Письмовий дозвіл Національного банку - документ, який видає Національний банк у порядку і на умовах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Положенням, на підставі якого банки мають право здійснювати окремі операції, передбачені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

^ Ліцензія на виконання окремої операції для банківської корпорації - документ, який видає Національний банк банківській корпорації в порядку і на умовах, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність” та цим Положенням. Виходячи з розміру зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків – учасників банківської корпорації, та на підставі якого банківська корпорація має право на виконання окремої операції.

Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії.

Після отримання банківської ліцензії банк зобов'язаний протягом усього часу дії банківської ліцензії дотримуватися ліцензійних вимог, у тому числі щодо розміру регулятивного капіталу.
^ Операції, що можуть виконувати банки на підставі отримання

банківської ліцензії та письмового дозволу
На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

^ За наявності банківської ліцензії банки мають право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

^ За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі операції:

1.Операції з валютними цінностями:

а) неторговельні операції з валютними цінностями;

б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

в) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

г) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

і) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

д) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

е) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

є) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

ж) операції з банківськими металами на валютному ринку України;

з) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

и) інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

^ 2.Ємісію власних цінних паперів;

3.Організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4.Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

^ 5.Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6.Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

7.Перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

^ 8.Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

^ 9.Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

10.Депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

2.Умови одержання ліцензії для новоствореного банку

Умови, дотримання яких надає банку право отримати банківську ліцензію

Національний банк видає банку банківську ліцензію у разі дотримання ним таких обов'язкових умов:

На час звернення банку з клопотанням про видачу банківської ліцензії зареєстрований підписний капітал банку повинен бути повністю сплачений:

для місцевих кооперативних банків, що діють у межах однієї області - 1 млн.євро;

для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області (за винятком місцевих кооперативних банків), у тому числі: спеціалізованих ощадних та іпотечних банків - 3 млн.євро;

для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, у тому числі: спеціалізованих інвестиційних та розрахункових (клірингових), центрального кооперативного банку і банківської корпорації - 5 млн.євро.

Перерахування розміру статутного капіталу в гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день укладення установчого договору;

Організація охорони банку має відповідати вимогам інструкції про вимоги з організації охорони установ банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.03.2001 N 134 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 12.04.2001 за № 338/5529.

Наявність як мінімум трьох осіб призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком, кандидатури яких відповідають кваліфікаційним вимогам (додаток 1).

Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. На зазначені посади не можуть бути призначені особи, які були керівниками банків, що визнані відповідно до чинного законодавства України банкрутами або щодо яких Національний банк прийняв рішення про ліквідацію чи про відкликання банківської ліцензії, та особи, які притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою Національного банку.

Національний банк може відмовити у видачі банківської ліцензії, якщо умови не виконані банком протягом одного року з дати його державної реєстрації. У такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідовується.

3. Умови отримання письмового дозволу

Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видається банку за таких умов:

а) наявність банківської ліцензії;

б) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку, що підтверджується незалежним аудитором;

в) банк не є об'єктом застосування заходів впливу:

протягом усього періоду діяльності - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за шість місяців до часу звернення до Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу;

протягом шести місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж шість місяців;

г) банк подав план (бізнес-план) щодо певних видів операцій, на право здійснення яких банк бажає отримати письмовий дозвіл, і цей план схвалено Національним банком. Процедура схвалення плану (бізнес-плану) вважається виконаною у разі відсутності зауважень з боку Національного банку при прийнятті відповідного рішення про видачу банку письмового дозволу на здійснення операцій;

і) банк має достатні фінансові можливості для здійснення такої діяльності;

д) наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні операції згідно з поданим банком планом (бізнес-планом), служби внутрішнього аудиту, а також підрозділу з питань аналізу та управління ризиками, що має відповідати за встановлення лімітів щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів, країн контрпартнерів, структури балансу відповідно до рішень правління (ради директорів) з питань політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності банку;

е) наявність керівників підрозділів банку, зазначених у підпункті "д" пункту 4.1 цього Положення, кандидатури яких відповідають кваліфікаційним вимогам (додаток 1) та спеціальним вимогам, викладеним у главі 5 цього Положення.

^ Якщо банк, який має письмовий дозвіл, бажає розширити перелік операцій, то обов'язковими вимогами для цього є:

банк не є об'єктом застосування заходів впливу протягом шести місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про розширення переліку операцій у письмовому дозволі;

відповідність регулятивного капіталу банку вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку;

відповідність формування фондів та резервів вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку;

наявність підрозділу, який виконуватиме зазначені операції;

наявність керівника підрозділу, відповідального за виконання зазначених операцій, кандидатура якого відповідає кваліфікаційним вимогам ;

наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення зазначених операцій та відповідає вимогам чинного законодавства України;

Розширення чи зміна переліку операцій, які банки здійснюють на підставі письмового дозволу, здійснюється шляхом відкликання попереднього письмового дозволу та заміни його на новий.
^ Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії

Банк для отримання банківської ліцензії подає до територіального управління Національного банку (далі - територіальне управління) за його місцезнаходженням (або Генеральному департаменту банківського нагляду) такі документи:

а) клопотання банку про видачу банківської ліцензії за підписом голови правління банку ;

б) інформацію про керівників банку ;

в) відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку, потрібним для здійснення банківських операцій;

г) документ на право власності на приміщення (свідоцтво про власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право власності) або договір оренди на приміщення, в якому буде розміщено банк на строк не менше ніж п'ять років;

і) відомості про відповідність технічного стану та організації охорони приміщень банку вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

^

Спеціальні документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії


Для отримання банківської ліцензії банк подає територіальному управлінню за його місцезнаходженням (або Генеральному департаменту банківського нагляду) такі спеціальні документи:

план (бізнес-план), що визначає види діяльності згідно з банківською ліцензією на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо), який має містити:

розрахунок балансового звіту (за формою N 11 (місячна) на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;

розрахунок звіту про фінансовий результат (за формою N 2-КБ) усієї діяльності банку та окремо за кожним видом діяльності на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління і головного бухгалтера банку;

опис банківських операцій з обгрунтуванням їх економічної доцільності (економічного ефекту);

коло клієнтів, які банк має намір залучити з метою обслуговування;

розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років за підписом голови правління і головного бухгалтера;

економічне обгрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів);

опис та дані про управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, у тому числі підрозділи внутрішнього аудиту та з питань аналізу та управління ризиками, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень);

внутрішні положення про правління (раду директорів) банку. Також відповідні внутрішні положення, що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому банківська ліцензія Національного банку. У разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися банком при отриманні банківської ліцензії, змінені положення банк має подавати до територіального управління за його місцезнаходженням та до Генерального департаменту банківського нагляду в двотижневий строк з дня внесення змін до них.

^

Документи, які подає банк для отримання письмового дозволу


Банк для отримання письмового дозволу подає до територіального управління за його місцезнаходженням (Генеральному департаменту банківського нагляду) такі документи:

клопотання банку про видачу письмового дозволу за підписом голови правління банку;

висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку в складі позитивного висновку про діяльність банку за звітний рік або окремий висновок, що підтверджує відповідність рівня регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку на дату прийняття уповноваженим органом банку рішення про отримання письмового дозволу;

план (бізнес-план), що визначає види окремих операцій, які банк планує здійснювати, на поточний рік та стратегію діяльності на наступні три роки (у розрізі кожного року окремо), який має містити:

розрахунок балансового звіту;

розрахунок звіту про фінансовий результат усієї діяльності банку та окремо за кожним видом діяльності;

перелік та докладний опис видів операцій, які планує здійснювати банк, з обгрунтуванням їх економічної доцільності (економічного ефекту);

розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років за підписом голови правління і головного бухгалтера;

економічне обгрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів);

відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку, потрібним для здійснення операцій;

інформацію про керівників підрозділів;

копію рішення Комісії Національного банку або Комісії при територіальному управлінні Національного банку про погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку;

опис та дані про управлінську та організаційну структуру підрозділів банку, які здійснюватимуть операції, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень;

відповідні внутрішні положення банку , що регулюють виконання ним операцій, право на здійснення яких надає йому письмовий дозвіл Національного банку (у тому числі про облікову політику). Внутрішні положення про службу внутрішнього аудиту, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами, тарифний комітет, та підрозділ аналізу та управління ризиками. У разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися банком при отриманні письмового дозволу, змінені положення банк має подавати до територіального управління за його місцезнаходженням та до Генерального департаменту банківського нагляду в двотижневий строк з дня внесення змін до них.
^ Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій

Клієнтами банківської корпорації можуть бути банки та інші фінансові установи.

Вимоги Національного банку щодо видачі банківській корпорації банківської ліцензії встановлено на рівні загальних вимог для банків, виходячи з розміру статутного капіталу банківської корпорації.

Згідно з банківською ліцензією банківська корпорація обслуговує банки та інші фінансові установи та не має права обслуговувати інших юридичних осіб і фізичних осіб.

Письмовий дозвіл видається банківській корпорації лише на ті операції, які вона має право виконувати відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" та на які їй передано повноваження від банків, що увійшли до банківської корпорації, оформлені відповідно до чинного законодавства України. Письмовий дозвіл видається банківській корпорації, виходячи з розміру регулятивного .

^ Банківська корпорація для отримання ліцензії на виконання окремої операції подає територіальному управлінню за її місцезнаходженням такі документи:

клопотання банківської корпорації про видачу ліцензії на виконання окремої операції за підписом голови правління банківської корпорації (форма клопотання аналогічна до форми, наведеної в додатку 3, з урахуванням вимог цього підпункту);

докладний опис операції, яку планує виконувати банківська корпорація;

економічне обгрунтування доцільності виконання цієї операції (техніко-економічне обгрунтування);

проекти документів/угод, згідно з якими буде виконана ця операція;

розрахунок прибутковості за визначеною операцією на період виконання операції за підписом голови правління і головного бухгалтера;

розрахунок зведеного (консолідованого) балансу банків-учасників банківської корпорації на дату звернення до Національного банку;

розрахунок зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків-учасників банківської корпорації на дату звернення до Національного банку;

розрахунок економічних нормативів на базі зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків-учасників банківської корпорації на дату звернення до Національного банку;

економічне обгрунтування прогнозних показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок показників економічних нормативів на базі зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу).
Порядок розгляду територіальним управлінням Національного банку документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій
При отриманні від банку пакета документів та інформації, зазначених у главах 6-9 цього Положення територіальне управління розглядає їх та перевіряє наявність усіх документів.

У разі відсутності хоча б одного з документів територіальне управління протягом трьох днів із часу отримання документів повинно повернути банку пакет документів із супровідним листом з обгрунтуванням причин його повернення.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів територіальне управління розглядає його щодо дотримання банком умов.

^ Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій
Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку розглядає отримані документи банку та висновок територіального управління щодо їх відповідності вимогам чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку.

У разі потреби подані документи розглядаються іншими структурними підрозділами Національного банку, які в межах своєї компетенції подають Генеральному департаменту банківського нагляду свої висновки та пропозиції про можливість видачі банку банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій.

Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку готує висновок про можливість видачі банку банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій і подає проект відповідного рішення на розгляд Комісії Національного банку.

Якщо на момент звернення банку до Національного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу або розширення переліку операцій у ньому, або під час розгляду Національним банком наданих банком відповідних документів Національним банком розглядається питання про застосування до цього банку заходів впливу, то Національний банк може відкласти вирішення питання про видачу письмового дозволу або розширення переліку операцій у ньому до часу прийняття рішення щодо застосування/незастосування до банку заходів впливу.

У разі прийняття рішення про видачу банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій Генеральний департамент банківського нагляду надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням банку відповідним чином оформлені банківську ліцензію, письмовий дозвіл, ліцензії на виконання окремих операцій із супровідним листом для видачі представнику банку. Банківська ліцензія, письмовий дозвіл, ліцензії на виконання окремих операцій видаються голові правління банку або уповноваженому представнику банку на підставі належним чином оформленої довіреності та за наявності копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за видачу банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій і за бланк банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.

Про відмову у видачі банківської ліцензії, письмового дозволу або ліцензій на виконання окремих операцій Національний банк України повідомляє банк у письмовій формі із зазначенням причин відмови протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів.

Банківська ліцензія, письмовий дозвіл та ліцензії на виконання окремих операцій набирають чинності з дня прийняття Комісією Національного банку відповідного рішення.

Банківська ліцензія, письмовий дозвіл та ліцензії на виконання окремих операцій не можуть передаватися третім особам.

Оплата за видачу банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій здійснюється у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
^
Надання банками додаткової інформації

Банки зобов'язані повідомити про всі структурні та кадрові зміни в складі керівників банку та про внесення змін до внутрішніх положень, що регулюють здійснення ними операцій, протягом трьох робочих днів після змін, а в строк до п'яти робочих днів подати пакет документів територіальному управлінню Національного банку за їх місцезнаходженням (Генеральному департаменту банківського нагляду). Територіальне управління протягом 15 календарних днів надсилає Генеральному департаменту банківського нагляду Національного банку інформацію про такі зміни та про результати розгляду зазначених документів щодо можливості подальшого здійснення банком відповідних операцій, для проведення яких дотримання цих вимог є обов'язковим.

рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.


Скачать файл (367.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации