Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломный проект Совершенствование работы электротехнического отделения ЗАО Комплекс Арго в г. Днепропетровск - файл Завдання на ДП.Лисенко.doc


Дипломный проект Совершенствование работы электротехнического отделения ЗАО Комплекс Арго в г. Днепропетровск
скачать (502 kb.)

Доступные файлы (14):

1 ЕО КОМПЛЕКС АГРОМАРС раздел1,2,3,4,5 с рамкой.doc1068kb.06.11.2010 19:40скачать
Ведомость оснащения.doc76kb.18.02.2009 13:00скачать
Завдання на ДП.Лисенко.doc64kb.06.11.2010 19:32скачать
Маршр. карта 02 ПР РС -50.doc172kb.06.11.2010 19:35скачать
Операційна. карта Рс 950 01 02.doc60kb.06.11.2010 19:35скачать
Отзыв Лисенко .doc29kb.06.11.2010 19:35скачать
Рецензия на ДП Лісенко .doc29kb.06.11.2010 19:36скачать
Спецификация к СЧ1 РС 950.doc134kb.06.11.2010 19:37скачать
Специфікація до схеми.doc63kb.06.11.2010 19:37скачать
Титульный лист к диплому Лисицький.doc30kb.06.11.2010 19:38скачать
АГРО АИС ЭО предлагаемая план..cdw
АГРО АИС ЭОсуществующая план..cdw
карты эскизов РС950 .frw
Прибор проверки РС950.cdw

Завдання на ДП.Лисенко.doc

Міністерство освіти і науки України

Автотранспортний технікум

„Схвалено”

Цикловою комісією ТЕ автомобілів

Голова комісії__________

„___”________2009р

„Затверждую”

Завідуючий відділенням

_______________

„ ” 2001р


ЗАВДАННЯ №_026_

на дипломне проектування

студенту групи ___ ___спеціальності 5.090240

„Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”
_________________ Олексію Івановичу

Тема проекту:__Удосконалення роботи електротехнічного відділення

ЗАТ „Комплекс Арго” у м. Дніпропетровськ ____________________________________________________________

Затверджена наказом по АТТ № ___Г від___________
Додоткові вказівки:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Строк подання завершеного проекту__15.02.09_
^ ВИХІДНІ ДАНІ
Тип підприємства-_____________Комплексне_______________________________________

Склад основного автомобільного парку, що обслуговується:


1 Марка рухомого складу

ЗІЛ 431610

КамАЗ-3220

2 Кількість автомобілів

73

89

3 Середньодобовий пробіг, км

180

190

4 Кількість днів роботи автомобілів за рік

250

250

5 Період роботи автомобілів

2 зміни

2 зміни

6 Коефіцієнт технічної готовності

0,9

0,9


(Склад основного автомобільного парку з врахуванням додаткових вказівок)
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ВСТУП
1 ДОСЛІДНИЙ РОЗДІЛ
Характеристика підприємства. Характеристика рухомого складу, що обслуговується. Існуючий стан об'єкту проектування (назва об'єкту) _Електротехнічного відділення___

Обгрунтування теми дипломного проекту та вихідних даних. Визначення прийнятого до розрахунків складу основного автомобільного парку. Його технічна характеристика.

^ 2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ
Розрахунок виробничої програми підприємства з ТО і ПР. Технологічна розробка (назва об'єкту) Електротехнічного відділення__________

Технологічний процес (назва процесу)_на ремонт реле поворотів _____

Маршрутна карта на технологічний процес.

Операційна карта- на регулювання частоти спрацьовування______

Вибір складу оснащення та розрахунки площі об'єкту. Опис прийнятого планування, будівельна характеристика.
^ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

Структура і загальна організація виробництва ТО і ПР, керування ним на підприємстві.

Організація виробництва в (назва об'єкту)__Електротехнічного відділення______

Умови праці. Охорона праці. Протипожежний захист. Захист навкілля. Розрахунок витрат електроенергії.
^ 4 КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

Розроблення та виготовлення конструкції (назва ії) Прилад перевірки та регулювання реле поворотів

Призначення, обгрунтування, будова, робота та розрахунок конструкції. Технологічна інструкція з експлуатації конструкції.
^ 5 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

Визначення вартості та амортизації основних виробничих фондів. Калькуляція собівартості робіт, фінансових показників роботи об'єкту. Визначення економічної ефективності капі-тальних вкладень і прийнятих у проекті організаційно-технічних заходів. Визначення економічної ефективності розробленої конструкції.
6 ВИСНОВОК

Техніко-економічні показники проекту. Порівняльна оцінка технічного,організаційного рівня, умов праці та економічних показників існуючого об'єкту, що пропонується.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
Аркуш 1_______Електротехнічне відділення___Планування існуюче

_________________________________

Аркуш 2_______Електротехнічне відділення___Планування що пропонується

__________________________________________________________________________

Аркуш 3_______Прилад перевірки реле поворотів Схема електрична
Аркуш 4_______Карта ескізів на перевірку реле поворотів

_____________________


Календарний графік виконання проекту

Пояснювальна записка

Обсяг,

%

Строк виконання
Графічна частина

Обсяг,

%

Строк виконання

1 Дослідний розділ

5

13.01

Аркуш 1

5

18.01

2 Технологічний розділ

15

25.01

Аркуш 2

10

23.01

3 Організаційний розділ

10

05.02

Аркуш 3

15

03.02

4 Конструкторський розділ

5

08.02

Аркуш 4
12.02

5 Економічний розділ

12

10.02

Виготовлення конструкції приладу
До 15.02.200

6 Висновок

3

11.02

15

7 Оформлення записки

5

13.02

Дата видачі завдання ”___”___грудня___2008р.
Керівник проекту ___________________ /_________/
Завдання до виконання прийняв ___________________ /______/


Скачать файл (502 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации