Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломный проект Совершенствование работы электротехнического отделения ЗАО Комплекс Арго в г. Днепропетровск - файл Отзыв Лисенко .doc


Дипломный проект Совершенствование работы электротехнического отделения ЗАО Комплекс Арго в г. Днепропетровск
скачать (502 kb.)

Доступные файлы (14):

1 ЕО КОМПЛЕКС АГРОМАРС раздел1,2,3,4,5 с рамкой.doc1068kb.06.11.2010 19:40скачать
Ведомость оснащения.doc76kb.18.02.2009 13:00скачать
Завдання на ДП.Лисенко.doc64kb.06.11.2010 19:32скачать
Маршр. карта 02 ПР РС -50.doc172kb.06.11.2010 19:35скачать
Операційна. карта Рс 950 01 02.doc60kb.06.11.2010 19:35скачать
Отзыв Лисенко .doc29kb.06.11.2010 19:35скачать
Рецензия на ДП Лісенко .doc29kb.06.11.2010 19:36скачать
Спецификация к СЧ1 РС 950.doc134kb.06.11.2010 19:37скачать
Специфікація до схеми.doc63kb.06.11.2010 19:37скачать
Титульный лист к диплому Лисицький.doc30kb.06.11.2010 19:38скачать
АГРО АИС ЭО предлагаемая план..cdw
АГРО АИС ЭОсуществующая план..cdw
карты эскизов РС950 .frw
Прибор проверки РС950.cdw

Отзыв Лисенко .doc

Відгук

Керівника проекту про якість дипломного проекту


студента Автотранспортного технікуму, заочного відділення, спеціальності 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», студента

Олексія Івановича

Тема проекту «Удосконалення роботи електротехнічного відділення ЗАТ „Комплекс Арго” у м. Дніпропетровськ.
Дипломний проект студента представлений пояснювальною запискою, графічною частиною на трьох аркушах та конструкцією прилада виконаного в натурі.

Проект виконаний відповідно до завдання й у повному обсязі.

Роботу над проектом студент розпочав вчасно, виконував її сумлінно відповідно до наміченого графіка.

Пояснювальна записка складена грамотно, виклад матеріалу в ній послідовний.

Розрахункова частина проекту виконана з урахуванням сучасних вимог, виробнича програма АТП розрахована з застосуванням комп'ютера.

Графічна частина виконана відповідно до вимог ЕСКД.

Працюючи над розробкою та модернізаціею приладу для перевірки та регулюванню реле поворотів, студент довів, що має достатній запас теоретичних знань і практичних навичок і може самостійно вирішувати поставлені перед ним технічні і виробничі задачі.

Робота над проектом показала, що студент цілком підготовлений як технік-механік по ТЕ і ремонту автомобілів і двигунів і йому може бути присвоєна відповідна кваліфікація.
Проект заслуговує оцінки «добре».
Керівник проекту:

інженер механік________ .
Вказівки. У відгуку про проект відбивається: відповідність проекту завданню, якість графічної частини і пояснювальної записки, реальність і ефективність прийнятих рішень, теоретична і практична підготовка студента, його уміння самостійне вирішувати виробничі і конструкторські задачі.

Дається загальна оцінка виконаного проекту по п'ятибальній системі.


Скачать файл (502 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации