Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду - файл 1.doc


Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду
скачать (530.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc531kb.16.11.2011 07:47скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду


Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 лютого 2006 року N 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2006 р. за N 480/12354

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 18 лютого 2008 року N 128,
 від 13 липня 2009 року N 481

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508, Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 500, та з метою вдосконалення функціонування органів державного пожежного нагляду МНС України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи органів державного пожежного нагляду (додається).

2. Начальникам ГУ(У) МНС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення Інструкції з особовим складом і забезпечити її застосування органами державного пожежного нагляду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України полковника внутрішньої служби Улинця Е. М.

 

Міністр 

В. І. Балога 

ПОГОДЖЕНО: 

  

^ Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
А. Дашкевич  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 лютого 2006 р. N 59

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2006 р. за N 480/12354 


^

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи органів державного пожежного нагляду


(У тексті Інструкції слова "проектно-кошторисна документація" в усіх відмінках замінено словами "проектна документація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 лютого 2008 року N 128)


^

1. Загальні положення


1.1. Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 (із змінами), Положення про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року N 500 (із змінами), Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324, та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

(частина перша пункту 1.1 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Інструкція визначає порядок організації та здійснення державними інспекторами державного пожежного нагляду за дотриманням на території України вимог пожежної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, включаючи об'єкти, які становлять власність іноземних юридичних осіб або підприємців з іноземними інвестиціями, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства.

1.2. Державний пожежний нагляд здійснюють:

Державний департамент пожежної безпеки - урядовий орган державного управління, який діє у складі МНС;

територіальні органи державного пожежного нагляду - управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані Державному департаменту пожежної безпеки, на які покладено здійснення державного пожежного нагляду;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

місцеві органи державного пожежного нагляду - відділення, відділи, управління тощо з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані територіальним органам державного пожежного нагляду, на які покладено його здійснення, або Державному департаменту пожежної безпеки.

1.3. Державний пожежний нагляд очолює начальник Державного департаменту пожежної безпеки (далі - Держпожбезпеки), який за посадою є головним державним інспектором України з пожежного нагляду. Перший заступник начальника Держпожбезпеки є одночасно першим заступником головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Заступники начальника Держпожбезпеки є одночасно заступниками головного державного інспектора України з пожежного нагляду. Начальники структурних підрозділів Держпожбезпеки та їх заступники є одночасно старшими державними інспекторами України з пожежного нагляду.

Начальники територіальних органів державного пожежного нагляду за посадою є головними державними інспекторами з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а їх заступники, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за організацією наглядово-профілактичної роботи, є заступниками головних державних інспекторів з пожежного нагляду.

Начальники місцевих органів державного пожежного нагляду є головними державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах.

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Інші посадові особи Держпожбезпеки, територіальних та місцевих органів державного пожежного нагляду, які відповідно до покладених на них функцій здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є відповідними державними інспекторами (України, областей, міст, селищ міського типу, районів у містах, районів, підрозділів пожежної охорони на договірних об'єктах) з пожежного нагляду.

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

У разі відсутності начальника Держпожбезпеки обов'язки головного державного інспектора України з пожежного нагляду виконує його перший заступник або один із заступників, на якого покладені відповідні функції.

У разі відсутності начальника територіального органу державного пожежного нагляду обов'язки головного державного інспектора з пожежного нагляду виконує заступник головного державного інспектора з пожежного нагляду або особа, яка згідно з наказом виконує його обов'язки, а в місцевому органі - державний інспектор з пожежного нагляду, на якого покладені відповідні функції.

На посади начальників органів державного пожежного нагляду призначаються особи, які мають практичний стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше ніж 3 роки та у яких є відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "спеціаліст" за напрямом "пожежна безпека". На посади інженерно-інспекторського складу органів державного пожежного нагляду призначаються особи, у яких є відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "бакалавр" за напрямом "пожежна безпека". Разом з цим допускається призначення на посади органів держпожнагляду осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче, ніж "спеціаліст" за напрямом "будівництво" або "правознавство", а також інших спеціальностей, враховуючи спеціалізацію основного виробництва відповідної територіальної одиниці, за умови проходження ними курсів перекваліфікації у навчальних закладах системи МНС за напрямом "пожежна безпека". Призначення, повторний прийом, поновлення, переведення з інших міністерств та органів виконавчої влади на посади середнього та старшого начальницького складу органів держпожнагляду, присвоєння інженерно-інспекторському складу первинних та чергових спеціальних звань, а також внесення змін до штатної чисельності органів держпожнагляду здійснюються наказом Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з Держпожбезпеки відповідно до внесених керівниками територіальних органів держпожнагляду пропозицій до подання начальників головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(абзац сьомий пункту 1.3 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

1.4. Органи держпожнагляду у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, а також рішеннями місцевих Рад та їх виконкомів, прийнятими в межах їх компетенції, та цією Інструкцією.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

1.5. Органи державного пожежного нагляду мають власну печатку та бланк.

1.6. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Вони вирішують покладені на них завдання у взаємодії з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян.

1.7. Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Адміністрації Держприкордонслужби України та Державного департаменту України з питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної безпеки.

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Згідно з інструкціями про порядок здійснення державного пожежного нагляду на цих об'єктах органи державного пожежного нагляду один раз на п'ять років проводять перевірки діяльності служб та підрозділів пожежної охорони з вибірковою перевіркою стану пожежної безпеки на підконтрольних їм об'єктах.

1.8. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах, у шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, у рухомому складі залізничного, морського, річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється згідно із чинним законодавством відповідними органами та службами органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вказані об'єкти, споруди або лісовий фонд.

1.9. Державний пожежний нагляд за виконанням вимог пожежної безпеки на об'єктах, які розташовані в лісах, на об'єктах морського, річкового, повітряного та залізничного транспорту (крім рухомого складу), здійснюється органами державного пожежного нагляду на підставі спільних нормативно-правових актів та цієї Інструкції.

1.10. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

1.11. Державний пожежний нагляд за введенням в експлуатацію та експлуатацією електроустановок здійснюється в порядку, установленому МНС і Мінпаливенерго.

1.12. У цій Інструкції поняття вживаються у такому значенні:

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів, технічне переоснащення підприємств.

(поняття пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Відключення дільниць електромережі - дільниця, експлуатація якої припинена шляхом накладання однієї пломби, печатки або безпосереднього знеструмлення, незалежно від кількості електроспоживачів, які на ній знаходяться.

^ Відомчі організації - сукупність підприємств, установ та організацій, які обслуговують відповідну галузь державного управління.

Вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, який належить згідно з Общесоюзными нормами технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затвердженими 27.02.86 МВС СРСР (далі - ОНТП 24-86), до категорії "А" та "Б" за вибухопожежною небезпекою.


(поняття пункту 1.12 "Вибухопожежонебезпечний об'єкт" вживається в значенні, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень", згідно з наказом Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)^ Види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення - окремі роботи (послуги), визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, затвердженими наказом Держпідприємництва України та МНС України від 01.09.2004 N 99/33 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за N 1144/9743 та N 1145/9744 (далі - Ліцензійні умови), які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення.

Державний інспектор з пожежного нагляду - посадова особа органу державного пожежного нагляду, яка наділена законами та іншими нормативно-правовими актами повноваженнями щодо здійснення державного пожежного нагляду.

^ Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд) - це наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов'язана із здійсненням контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішення інших встановлених законодавством питань у цій сфері.

^ Діяльність протипожежного призначення - господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

^ Документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.

^ Експертиза щодо пожежної безпеки - дослідження, випробування, перевірка, аналіз, оцінка науково-технічних розробок, проектної, проектної та іншої документації, новоутворених або діючих підприємств та інших об'єктів, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, пристроїв, матеріалів, речовин відповідності нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки.

(абзац одинадцятий пункту 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Абзац дванадцятий пункту 1.12 виключено

(згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 18.02.2008 р. N 128,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять п'ятий
 уважати абзацами дванадцятим - двадцять четвертим)

^ Засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі. До засобів протипожежного захисту належать: установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту, системи централізованого пожежного спостереження, первинні засоби пожежогасіння, блискавкозахист, вогнезахист конструкцій, протипожежні перешкоди та системи протипожежного водопостачання.

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов.

Об'єкт з масовим перебуванням людей - це будинки дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних закладів із стаціонаром, культових будинків та споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладів, критих спортивних споруд, готелів, мотелів, кемпінгів, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням людей з кількістю 50 осіб та більше.


(поняття пункту 1.12 "Об'єкт з масовим перебуванням людей" вживається в значенні, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень", згідно з наказом Міністерства  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)^ Оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та територій, технологічних процесів, організаційної роботи тощо вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

^ Підконтрольні об'єкти - рухоме та нерухоме майно підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також інших об'єктів, які належать до сфери управління суб'єктів господарювання або фізичних осіб - підприємців, щодо якого встановлені вимоги пожежної безпеки, за виконанням і додержанням яких здійснюється нагляд (контроль) органами держпожнагляду.

(абзац сімнадцятий пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Пожежна небезпека - сукупність чинників, які зумовлюють можливість виникнення та (або) розвитку пожежі на об'єкті.

(абзац вісімнадцятий пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Пожежонебезпечна продукція - продукція з такими властивостями, прояв яких створює (може створити) пожежну небезпеку.

^ Припис держпожнагляду на усунення порушень вимог пожежної безпеки (далі - припис) - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу держпожнагляду відповідному керівнику (власнику) або уповноваженим особам суб'єкта господарювання, фізичним особам - підприємцям та громадянам щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

(абзац двадцятий пункту 1.12 у редакції наказу Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Продукція протипожежного призначення - продукція, що призначена для забезпечення пожежної безпеки, у тому числі пожежна техніка, обладнання, спорядження, вогнегасні і вогнезахисні речовини, засоби спеціального зв'язку і управління, а також інші засоби, що спрямовані на запобігання, виявлення і гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт.

^ Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного чинним законодавством.

^ Система централізованого пожежного спостереження - комплекс технічних засобів, призначений для передавання у заданому вигляді повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок пожежної автоматики (пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення) з об'єкта протипожежного захисту на пункт зв'язку чергових частин пожежно-рятувальних підрозділів, а також їх приймання, оброблення, передавання і реєстрування.

^ Суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

^ Експертний висновок - документ, який складений за результатами перевірки (оцінки) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, пристроїв, матеріалів, речовин та здійснення експертизи проектної документації на об'єкти будівництва щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Мала архітектурна форма - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв. м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування (територіального органу ліцензування) про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)

Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам з пожежної безпеки.

(пункт 1.12 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства України з
 питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи від 18.02.2008 р. N 128)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Скачать файл (530.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации