Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Учебно-методический комплекс по Беспроводным технологиям связи (на казахском языке) - файл общая УМК по ТБС на каз языке.doc


Учебно-методический комплекс по Беспроводным технологиям связи (на казахском языке)
скачать (135.8 kb.)

Доступные файлы (1):

общая УМК по ТБС на каз языке.doc789kb.19.11.2010 01:54скачать

общая УМК по ТБС на каз языке.doc

1   2   3   4   5

6 Студенттердің білімін бақылау және бағалау

^ 6.1 № 1 ағымдық бақылау
1. WLL - Wireless Local Loop - радиоқолжеткізім (радиоұзарту) немесе сымсыз қосу төмендегіні қамтамасыз етеді:

А) Максималды мобилділік және оперативті байланысты;

В) Байланысты ұйымдастырудың жылдам тәсілін қамтамасыз етеді, яғни кабельді төсеу үлкен шығынды қажет ететін болса немесе байланысты ұйымдастырудың басқа жолының мүмкін емес жағдайында оның тиімділігі артады;

С) Жиіліктік ресурсы шектелген өткізу жолағын;

Д) А,В,С

Е) Дұрыс жауабы жоқ.

2. Сымсыз байланыстардың түрлері:

А) Кабельді теледидарлама;

В) Көпарналы электрбайланыс;

С) Жергілікті телефон желілері;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

3. Сымсыз байланыстың тарихы төмендегіден басталады:

А) Ресейдегі Поповтың электромагниттік толқындарды зерттеуінен;

В) Максвелдің электромагниттік өріс теориясын ашуынан;

С) Марконидің электромагниттік толқындар тәжірибесінен;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

4. Радиоқабылдау техникасының дамуы келесі кезеңдерден басталады:

А) Алғашқы транзисторлы радиоқабылдағыштардан;

В) Алғашқы шамды радиоқабылдағыштардан;

С) Алғашқы ИМС-лы радиоқабылдағыштардан;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

5. Алғашқы радиоқабылдағыштар төмендегідей болды:

А) Шамды;

В) Транзисторлы;

С) Өте үлкен ИМС-лы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

6. Супергетеродинді радиоқабылдағыштар қашан ойлап табылды?

А) 1913 ж.

В) ХХ ғасыр соңында;

С) 1895 ж.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

7. Қазіргі таңдағы сымсыз жүйенің радиоқабылдағыш техникасы негізінен төмендегіден тұрады:

А) Комбинацияланған;

В) Супергетеродинді;

С) Тіке күшейтетін;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

8. Алғашқы супергетеродинді радиоқабылдағыштар қашан ойлап табылды?

А) 1913 ж.

В) ХХ ғасыр соңында;

С) 1895ж.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
9. Алғашқы супергетеродинді радиоқабылдағыштар төмендегі негізде жасалды:

А) Кіші ИМС-лы;

В) Орта ИМС-лы;

С) Үлкен ИМС-лы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
10. Ашық кеңістікте электр байланысының сигналдарын беру радиотолқын көмегімен атқарылатын ақпараттарды беру жүйесі қалай аталады?

А) Байланыс жүйесі;

В) Оптикалық байланыс жүйесі;

С) Сымды байланыс жүйесі;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

11. Барлық радиожүйелер төмендегі принцип бойынша бөлінеді:

А) Сымды;

В) Оптикалық;

С) Комбинацияланған;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
12. Радиожелілер мен радиожолдар – ..................................түрі.

А) Біржақты радиожүйе;

В) Екі жақты радиожүйе;

С) Сымсыз байланыс;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ.

13. Бір жақты радиожүйелер төмендегідей бөлінеді:

А) Симплексті;

В) Дуплексті;

С) Күрделі симплексті;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

14. OSI-7 моделін радиожүйеде қолдану....

А) Міндетті;

В) Міндетті емес;

С) Стандартқа байланысты;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ15. Радиожүйелерде арналарды ұйымдастыру үшін сымды байланыс жүйелеріндегідей келесі принцип қолданылуы мүмкін:

А) Жиіліктік бөлу;

В) Кодалау бойынша бөлу қолданылатын көпшіліктік қолжеткізілім;

С) Стандартқа байланысты;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

16. Котелников теоремасына сәйкес, fm спектрімен шектелген үздіксіз сигналдағы ақпаратты dt≤2 fm уақыт аралығынан алынған, осы сигналдың дискретті есебі ретінде беруге болады. Жоғарыда көрсетілген теорема арналарды ұйымдастырудың қандай принципіне сәйкес келеді?

А) арналары уақыт бойынша бөлінген байланыс жүйелерінде;

B) арналары жиілік бойынша бөлінген байланыс жүйелерінде;

C) арналары кодалау бойынша бөлінген байланыс жүйелерінде;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ

17. Көпшіліктік қолжеткізілімнің әдістерін атаңыз.

A) арналары жиілік бойынша бөлінген байланыс жүйелері;

B) арналары уақыт бойынша бөлінген байланыс жүйелері;

С) «Созылған спектр» технологиясы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

18. Қай құрылғы кез келген радиожолдар құрылғыларының қатарына кіреді?

А) АФТ (антенді-фидерлі күрежол);

В) Коммутациялық станция;

С) Басқарғыш құрылғы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

19. Тәжірбиеде төмендегі қасиетке ие антенналар жиі қолданылады:

А) Барлық жаққа бағытталған;

В) Бағытталған;

С) Тар бағытталған;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

20. Тәжірбиеде қолдау таппаған көпшіліктік қолжетілімдіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

21. Аналогтық радиожүйе байланысында жұмыс жасайтын тәжірбиеде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

22. Цифрлық/сандық радиорелелік байланыс жүйесінде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

23. Тәжірбиеде GSM стандартты ұялы байланыста кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімдліктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

24. Тәжірбиеде Smart Trank стандартты аналогты трнакингті байланыс жүйесінде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

25. Цифрлы транкингті Tetra стандартты байланыс жүйесінде кең қолданыс тапқан көпшіліктік қолжетімділіктің түрін анықтаңыз?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

26. Байланысты ұйымдастыру кезінде, қандай технологияда арналардан жоғарғы өткізу қабілеті талап етеді?

А) FDMA

В) СDMA

Д) ТDMA

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

27.Қазіргі таңда радиорелелік байланыс(РРБ) цифрлық электрбайланыс желісінің маңызды бөлігіне айналды, атап айтқанда бұл байланыс түрі – ведомстволық (салалық), корпоративтік (мекемелік), аймақтық, ұлттық, тіпті халықаралық деңгейге дейін дамыды. Сонымен қатар РРБ төмендегідей ерекшелікке ие:

А) Байланыс құралдарын орналастыру жылдам, әрі аз мөлшердегі қаражат жұмысалады ( аз салмақты/габаритті жаңа радиорелелік жүйелер инфрақұрылымдық ғимараттарды, тіректерді салмай ж/е орналастырмай, бұрынғыларын, яғни ескілерін қолдануға мүмкіндік береді);

В) Экономикалық тұрғыдан тиімді, тіпті кейде күрделі рельефті жерлерде (орман, тау және батпақты) көпарналы байланыс ұйымдастырудың жалғыз жолы болып табылады;

С) Табиғатта кездесетін әр түрлі қайғылы жағдай оқиғаларынан құтқару операциясы кезінде авариялық байланысты қалпына келтіру мүмкіндігі бар.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

28. Қазіргі таңда радиорелелік байланыс(РРБ) цифрлық электрбайланыс желісінің маңызды бөлігіне айналды, атап айтқанда бұл байланыс түрі – ведомстволық (салалық), корпоративтік (мекемелік), аймақтық, ұлттық, тіпті халықаралық деңгейге дейін дамыды. Сонымен қатар РРБ төмендегідей ерекшелікке ие:

А) Кабельдерді төсеу қымбатқа түсетін немесе оны төсеу мүмкін емес үлкен қалалар мен индустриялды аймақтарда жаңа цифрлық тарамдалған желілерді дамытуда тиімділігі жоғары;

В) Тәжірбиеде талшықты және басқада кабельдер көмегімен ұйымдастырылған желілердегідей ақпаратты берудің жоғарғы сапасын қамтамасыз етеді;

С) Радиорелелік жолдар құрылғыларының қазіргі ТМД елдерінде сертификатталған санының 200-н астам түрлері бар. Тұтынушыларға солардың арасынан өзіне қажетті радиорелелік жабдықтарды таңдап алуы қиынға түседі;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

29. Радиорелелік аппаратураларды таңдау сатысы кезінде, әдетте бізге белгілісі: жобаланып жатқан желінің топологиясы ( желінің интервал аралығы, оның саны және кофигурациясы), берілетін ақпараттардың көлемі және түрі, байланыс сұлбасы (аралық станциялардағы арналар мен ағындар таралуы ж/е сұлбасы), талап етілген байланыс сапасы. Сол себепті, осы кезеңде ережеге сәйкес төмендегі критерийлер ескерілуі тиіс:

А) Аппаратуралардың жұмысқа пайдалануында температуралық шартының орындалуы, гидрометеорологиялық (жаңбыр, қар, бұршақ, мұздану, шық ж/е т.б.) әсерлерге қарсылығы, желден пайда болатын жүктемеге қарсылығы, габаритті-салмақтық сипаттамасына қойылатын талаптардың орындалуы, аппараттық ғимараттан антеннадан мүмкін болу алшақтығы;

В) Сенімділігі, гарантталған жөндеу және гарантталған жөндеуден кейінгі болуы мүмкін жөндеу жұмыстарымен қамтамасыз ету, жұмысқа пайдалану кезіндегі жөндеуге жарамдылығы.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

30. Радиорелелік аппаратураларды таңдау сатысы кезінде, әдетте бізге белгілісі: жобаланып жатқан желінің топологиясы ( желінің интервал аралығы, оның саны және кофигурациясы), берілетін ақпараттардың көлемі және түрі, байланыс сұлбасы (аралық станциялардағы арналар мен ағындар таралуы ж/е сұлбасы), талап етілген байланыс сапасы. Сол себепті, осы кезеңде ережеге сәйкес төмендегі критерийлер ескерілуі тиіс:

А) Барлық РРБЖ қашықтықтан бір пункттен басқару мүмкіндігі;

В) Аппаратура жағдайын, реальды уақыт масштабында ақпаратты берудің сапалық сипаттамаларын бақылау, істен шығуларды іздеу, сервистік және қызметтік арналардың болуы.

С) Берілген аумақта РРБЖ-ң еркін жиіліктік ресурстардың бар болуы.

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
31. Радиорелелік байланыс жолдары (РРБЖ) 1.1 суретте көрсетілген қарапайым құрылымдық сұлбадағыдай сигналды көп реттік ретранслияция жасау принципіне негзделген. Мұндай РРБЖ-да келесі станциялар болуы мүмкін:

А) Шеткері, аралық және торабтық станциялар;

В) Шеткері және торабтық станциялар;

С) Аралық және торабтық станциялар;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

32. Қазақстанда ұялы байланыстың жұмыс жасауы қай жылы басталды?

А) 1999ж

В) 2002ж

С) 1996ж

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ

33. Қазақстан Республикасындағы алғашқы ұлттық мобильді оператор қандай стандартпен жұмыс істеді?

A).GSM

B).NMT

C).CDMA

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
34. Жылжымалы ұялы байланыстағы радиожиілікті жабу (жаймалау) жүйесін тиімдендіру үшін ұялы жоспарлау жүгізу керек. Осы ұялы жоспарлаудың негізгі аспектілерін атаңыз:

А) Жүйенің құны, жүйенің өткізу қабілеттілігі;

В) Жабу (жаймалау), шақырулардың ықтималды блокталуы;

С) Қолжетімді жиілік анализі (сараптамасы), байланыс сапасы;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ

35. Жылжымалы ұялы байланыстағы радиожиілікті жабу (жаймалау) жүйесін тиімдендіру үшін ұялы жоспарлау жүгізу керек. Осы ұялы жоспарлаудың негізгі аспектілерін атаңыз:

А) Абоненттік тарату анализі (сараптамасы) мен басқада факторлар;

В) Номинальды ұялы жоспар, базалық станцияны орналастыратын объектіні таңдау;

С) Жобаны түзу, жүйенің құрылысы, тиімдендіру мен даму сұрақтары;.

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ

36. Базалық станцияны орналастыратын объектіні таңдау кезінде келесілерге мән берген жөн:

А) Номинальды жоспар торшасына бекіту;

В) Объекті типін;

С) Антенналарды орналастыру орны;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ

37. Базалық станцияны орналастыратын объектіні таңдау кезінде келесілерге мән берген жөн:

А) Антенналарды кеңістік бойынша алшақтату;

В) Кездесетін кедергілерге;

С) Жабдықтарды орналастыру орны;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
38. Базалық станцияны орналастыратын объектіні таңдау кезінде келесілерге мән берген жөн:

А) Базалық станцияны қоректендіруге;

В) Транспорттық желіге;

С) Жалға берушімен шартқа;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
39. GSM желісі белгілі бір жүйелерге бөлінеді. Әрбір жүйе өзіне тән функциональды құрылғылардан тұрады. Сонымен, олар өз кезегінде мобилді радиобайланыс желісінің компоненттері болып табылады. Әрбір жүйе компьютерлік орталықпен басқарылады. Бұл жүйеге............................төмендегі жатады:

А) Коммутациялық жүйе - Switching System (SS);

В) Базалық станция контроллері (BSC);

С) Базалық станция (BTS);

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
40. MSC- мобильді байланыстың коммутация орталығы, HLR-орналасудың тіректік регистрі, VLR-визитті регистр, AUC- аутентификация орталығы, EIR- жабдықтарды идентификациялау регистрі..................... компоненттері болып табылады.

А) Коммутациялық жүйе - Switching System (SS);

В) Базалық станция контроллері (BSC);

С) Базалық станция (BTS);

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
41. BSS жүйесі барлық радиоинтерфейстік функцияларға жауап береді және ол келесі функциональды блоктардан тұрады:

А) Коммутациялық жүйе - Switching System (SS);

В) Базалық станция контроллері (BSC);

С) Базалық станция (BTS);

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
42. МS ұялы байланыстың белгілі бір жүйесіне жатпайды, бірақ желі элементтері ретінде қарастырылады. МS дегеніміз не?

А) Базалық станцияны контроллері;

В) Базалық станция;

С) АФТ

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
43. Сымсыз қолжеткізімділіктің түрлерін атаңыз:

А) Қозғалмалы ұялы байланыс;

В) Көпканалды электробайланыс;

С) Жергілікті телефон желелері;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
44. Радиоқабылдағыш техникаларының дамуы келесі сатылардан тұрады:

А) Алғашқы транзисторлы радиоқабылдағыштар;

В) Супергетеродинді радиоқабылдағыштар;

С) Алғашқы ИМС-лы радиоқабылдағыштар;

Д).A.B.C

Е) Дұрыс жауабы жоқ
45. Жаңа заманғы радиоқабылдағыштар..........

А) Шамды;

В) Транзисторлы;

С) Өте үлкен ИС-лы;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
46. Барлық сымсыз жүйелер төмендегіше бөлінеді:

А) Сымды;

В) Оптикалық;

С) Комбинацияланған;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
47. Екібағытты радиожүйелерді ұйымдастыру тәсілдері төмендегіше бөлінеді:

А) Симплексті;

В) Антенналы- фидерлі;

С) WLL;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
48. Қазіргі таңғы телекоммуникация әлемінде сымсыз байланыстың қолданатын саласы:

А) Локальді желілер;

В) Корпоротивті желілер;

С)Глобальді желілер;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
49.WLL –технологиялы сымсыз байланыс .........................негізінде қолданылады.

А) Локальді желілер;

В) Корпоротивті желілер;

С)Глобальді желілер;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
50.Tetra-технологиялы сымсыз байланыс ..........................негізінде қолданылады.

А) Абоненттік желілер;

В) Жалпы қолданыстағы телефон желілерінің станцияаралық байланыс жролдары;

С) Глобальді желілер;

Д) А, В, С

Е) Дұрыс жауабы жоқ
51. Радиотелефон байланысындағы транкингтік стандартын атаңыз.

A)GSM;

B)DECT;

C)Smart-II;

Д)A.B.C

E)Дұрыс жауабы жоқ.
52. Радиотелефонды стационарлы байланыс стандартын анықтаңыз.

A)GSM;

B)DECT;

C)Smart-II;

Д)A.B.C

E)Дұрыс жауабы жоқ.
53. Радиотелефонды транкингтік аналогты байланыс стандартын атаңыз.

A) GSM;

B) LTR;

C) WLL;

Д) A.B.C

E) дұрыс жауабы жоқ.
54. Радиотелефонды транкигктік цифлық байланыс стандартын атаңыз

A) iDEN;

B) LTR;

C ) WLL;

Д) A.B.C

E) Дұрыс жауабы жоқ.
55. Қандай радиобайланыс түрі 3 жүйешеден (сегменттен) тұрады? Мұндағы маңызды параметр орбита биіктігі болып табылады.

A) iDEN;

B) LTR;

C ) WLL;

Д) A.B.C

E) Дұрыс жауабы жоқ.
56. Орбитаның биіктігі оның манызды параматрлерінің бірі болып табылатын, радиотелефонды байланыстың қай түрі 3-сегменттен тұрады?

А DECT;

B iDEN;

C WLL;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ.
57. Пейджингтік байланыста тасымалдаушы орта ретінде қолданылады...

А ТОБЖ;

B коаксиальды кабель;

C оптикалық сымсыз желілер;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
58. РРБЖ біздің елімізде қолданылады...........................

А корпоративті желілер;

B локалдік желілерде;

C глобалдік желілерде;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
59. Жылжымалы радиобайланыс жүйесі төмендегіше бөлінеді:

А Жалпы қолданыстағы телефон желілері;

В қалааралық жүйелерде;

C жергілікті желілерде;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
60. Жылжымалы радиобайланыс жүйесі төмендегіше бөлінеді:

А Жалпы қолданыстағы телефон желілері;

В Шнурсыз телефония жүйелерінде;

C жергілікті желілерде;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
61. Персональды радиошақырулар жүйесі дегеніміз.....................

А шнурсыз телефония;

В транкингті жүйелер;

C пейджингті байланыс;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
62.Персональды радиошақырулар жүйесі дегеніміз.........................

А персональды радиобайланыстың жерсеріктік жүйелері;

В транкингтік жүйелер;

C ұялы телефония;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
63.Персональды радиошақырулар жүйесі дегеніміз................

А персональды радиобайланыстың жерсеріктік жүйелері;

В ЛЕЖ-не сымсыз қолжеткізімділік жүйелері;

C ұялы телефония;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
64. Шнурсыз телефония жүйелері бұл – төмендегі стандартқа тән:

А CDMA

В GSM

C AMPS

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
65.Шнурсыз телефония жүйелері бұл - төмендегі стандартқа тән:

А DECT

В GSM

C AMPS

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
66. Персональды радиошақырулардың стандартты жүйесі мыналардан тұрады:

А MS;

В ATC;

C байланыс жолдары;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
67. Персональды радиошақырулар жүйесі дегеніміз...

А шнурсыз телефония;

В пейджингтік байланыс;

C ұялы байланыс;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
68. Персональды радиошақырулар жүйесі құрамына төмендегілер кіреді:

А жер станциялары;

В геостационарлы спутниктік сегменттер;

C n-санды қабылдағыштар;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ

69. Персональды спутниктік радиошақырулар жүйесі құрамына төмендегілер кіреді:

А базалық таратқыштар;

В геостационарлы спутниктік сегменттер;

C n-санды қабылдағыштар;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
70. Персональды спутниктік радиошақырулар жүйесі құрамына төмендегілер кіреді:

А базалық таратқыштар;

В шақыруларды өңдеу орталығы;

C n-санды қабылдағыштар;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
71. Соңғы уақытта пейджингтік жүйелердің даму көрсеткіштерінің төмендеуіне себеп болған факторды атаңыз....

А ұялы телефония;

В компьютерлік технология;

C классикалық телефония;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
72. Соңғы уақытта пейджингтік жүйелердің даму көрсеткіштерінің төмендеуіне себеп болған факторды атаңыз....

А спутниктік жүйелер;

В компьютерлік технология;

C классикалық телефония;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
73. Цифрлық транкингті байланыстың қай стандарты ETSI арқылы стандартталған?

А Smart II

В Smart-Trank

C TETRA

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
74. Цифрлық транкингті байланыстың қай стандарты ETSI арқылы стандартталған?

А Smart II

В Smart-Trank

C LTR

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
75. Ұялы байланыстың бірінші ұрпағы аналогты болатын және көпстанциялы қолжеткізімділік үшін мына әдіс қолданылған:

А CDMA

В FDMA

C TDMA

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
76. Ұялы байланыстың бірінші ұрпағы аналогты болатын және көпстанциялы қолжеткізімділік үшін мына әдіс қолданылған:

А «Созылған спектр»

В CDMA

C TDMA

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
77. Өткен ғасырдың 80 жылдарында өзара үйлесімсіз көптеген аналогты жылжымалы ұялы байланыс жүйелері құрылған болатын, бұлар келесі стандарттар еді ...

А CDMA FDMA,TDMA;

В TETRA, Smart-II, LTR;

C AMPS, TACS, NMT,C-Nets;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
78. Өткен ғасырдың 80 жылдарында өзара үйлесімсіз көптеген аналогтжылжымалы ұялы байланыс жүйелері құрылған болатын, бұлар келесі стандарттар еді ...

А WLL, WMAX, Wi-Fi;

В TETRA, Smart-II, LTR;

C CDMA FDMA,TDMA;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
79. Жылжымалы ұялы байланыс жүйесінің II ұрпағының стандарттарын атаңыз:

А CDMA, FDMA,TDMA;

В TETRA, Smart-II, LTR;

C WLL,WMAX, Wi-Fi;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
80. Қозғалмалы ұялы байланыс жүйесінің II ұрпағының стандарттарын атаңыз:

А IS-94/136, IS-95, PDC;

В TETRA, Smart-II, LTR;

C WLL,WMAX, Wi-Fi;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
81. GSM стандартын жасамас бұрын, 80-жылдары Еуропада өзара үйлесімсіз көптеген стандарттар қолданылатын, олар...

А IS-94/136,IS-95,PDC;

В TETRA,Smart-II,LTR;

C TACS,NMT,C-Netz,Radiocom-2000;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
82. GSM стандартын жасамас бұрын 80-жылдары Еуропада өзара үйлесімсіз көптеген стандарттар қолданылатын, олар...

А WLL,WMAX, Wi-Fi;

В TETRA,Smart-II,LTR

C IS-94/136,IS-95,PDC;

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
83.GSM стандартын жасамас бұрын 80-жылдары Еуропада өзара үйлесімсіз көптеген стандарттар қолданылатын,олар...

А IS-94/136,IS-95,PDC;

В WLL,WMAX, Wi-Fi;

C TETRA,Smart-II,LTR

D A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
84. GSM жүйесінің қызмет көрсету аймағы MSC (қозғалмалы байланыстың коммутация орталығы) арқылы қызмет көрсетілетін фрагменттерге бөлінген. Әр MSC орталығы өзіне сәйкес VLR визитті орналасу регистрімен байланысқан. VLR –н басқа GSM жүйесі басқада регистрлермен жабдықталған:

A.AUR

B.HLR

C.EIR

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
85. GSM жүйесінің қызмет көрсету аймағы MSC (қозғалмалы байланыстың коммутация орталығы) арқылы қызмет көрсетілетін фрагменттерге бөлінген. Әр MSC орталығы өзіне сәйкес VLR визитті орналасу регистрімен байланысқан. VLR –н басқа GSM жүйесі басқада регистрлермен жабдықталған:

A.AUR

B.OMS

C.BTS

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
86. GSM жүйесінің қызмет көрсету аймағы MSC (қозғалмалы байланыстың коммутация орталығы) арқылы қызмет көрсетілетін фрагменттерге бөлінген. Әр MSC орталығы өзіне сәйкес VLR визитті орналасу регистрімен байланысқан. VLR –н басқа GSM жүйесі басқада регистрлермен жабдықталған:

A.OMS

B.EIR

C.BTS

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
87. GSM жүйесінің OMS жүйешесі төмендегі жеке элементтердің жұмысын қамтамасыз етеді:

A.PLMN;

B.PSTN;

C.ISDN;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ

88. GSM жүйесінің OMS жүйешесі төмендегі жеке элементтердің жұмысын қамтамасыз етеді:

A. PSTN;

B.PLMN;

C.ISDN;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
89. GSM жүйесінің OMS жеке элементтердің жұмысын қамтамасыз етеді:

А. AUR;

B. ISDN;

C.BTS

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
90. GSM жүйелерінде мына стандартпен көпстанциялы қолжетімділік қолданылады…

A.FDMA/ TDMA

B. FDMA

C.TDMA

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
91. GSM стандартты жүйелерде төмендегідей көпстанциялы қолжетікізімділік қолданылады…

A.FDMA/ TDMA

B. FDMA

C.TDMA

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
92. GSM стандартты жүйелерде төмендегідей көпстанциялы қолжетікізімділік қолданылады…

A. CDMA

B. TDMA

C. FDMA/ TDMA

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
93. GSM жүйесінде 25 МГц жолақты, жиілік диапазоны  890 -ден 915 МГц -ке тең екі диапазон ерекшеленеді. Олар ақпаратты келесі сұлба түрінде беруге қолданылады............................

A.жылжымалы станциядан базалыға;

B. базалы станциядан жылжымалыға;

C.басқа желілерден;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
94. GSM жүйесінде 25 МГц жолақты, жиілік диапазоны  890 -ден 915 МГц -ке тең екі диапазон ерекшеленеді. Олар ақпаратты келесі сұлба түрінде беруге қолданылады............................

A.OMS-нен;

B базалы станциядан жылжымалыға;

C.басқа желілерден;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
95. GSM жүйесінде 25 МГц жолақты, жиілік диапазоны  935 -ден 960 МГц -ке тең екі диапазон ерекшеленеді. Олар ақпаратты келесі сұлба түрінде беруге қолданылады............................

A базалы станциядан жылжымалыға;

B OMS-тен;

C.басқа желілерден;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
96. GSM жүйесінде 25 МГц жолақты, жиілік диапазоны  935 -ден 960 МГц -ке тең екі диапазон ерекшеленеді. Олар ақпаратты келесі сұлба түрінде беруге қолданылады............................

A жылжымалы станциядан базалыға;

B OMS-тен;

C.басқа желілерден;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
97. GSM жүйесінде төменде көрсетілген әдіс байланысты ұйымдастыру үшін қолданылады.........................................

A. арналарды жиіліктік бөлу қолданылатын симплекс;

B. арналарды жиіліктік бөлу қолданылатын дуплекс;

C. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын симплекс;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
98. GSM жүйесінде төменде көрсетілген әдіс байланысты ұйымдастыру үшін қолданылады.........................................

A. арналарды жиіліктік бөлу қолданылатын симплекс;

B. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын дуплекс;

C. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын симплекс;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
99. GSM жүйесінде төменде көрсетілген әдіс байланысты ұйымдастыру үшін қолданылады.........................................

A. арналарды кодалау бойынша бөлу қолданылатын симплекс;

B. арналарды кодалау бойынша бөлу қолданылатын дуплекс;

C. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын симплекс;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
100. GSM-ның ерекшеліктерінің бірі, бұл басқа GSM операторы қызмет көрсетілетін, өзге елдегі жылжымалы станциямен байланыс орнату. Бұл қызмет түрі қалай аталады?

A. хэндовер;

B. дуплексті беру;

C. симплекті беру;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
^ 6.2 № 2 ағымдық бақылау

1.Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. радиоастрономия

B. радионавигация

C. теле­дидарлама

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
2. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. радиобайланыс жүйесі

B. радиохабарлама

C. теле­дидарлама

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
3. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. сымсыз оптикалық

B. сымды жоғары жиілікті

C. теле­дидарлама

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
4. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A.локальды

B. сымды жоғары жиілікті

C. сымсыз оптикалық

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
5. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. локальды сымсыз

B. сымды жоғары жиілікті

C. оптикалық

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
6.Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A.локальды

B. радиобасқару

C. оптикалық кабельді

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
7.Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. радиоастрономия

B. радиобасқару

C. радиорелелі байланыс

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
8.Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. транкингті

B. станциялардың басқару жүйелері

C. оптикалық кабельді

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
9. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:
A. аналогты ұялы байланыс

B. цифрлы ұялы байланыс

C. радиорелелі байланыс

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
10. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:
A. радиохабарламалы

B. радионавигация

C. радиолокация

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
11. Электромагниттік толқындарды шағылыстыру ж/е қабылдауға арналған радиотехникалық құрылғы антенна деп аталады. Мұндай құрылғылар кез-келген радиотехникалық жүйенің элементі болып табылады. Мұндай жүйелерге төмендегілер жатады:

A. радиохабарламалы

B. радиобасқару

C. радиолокация

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
12. Кез-келген антеннаның бағыттағыш қасиеті бағыттау сипаттамасымен, яғни диаграммасымен бағаланады. Антенналардың бұл қасиеті сандық түрде келесі параметрімен бағаланады:

A. антенна материалымен

B. антенна биіктігімен

C. терминал антеннасының биіктігімен

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
13. Кез-келген антеннаның бағыттағыш қасиеті бағыттау сипаттамасымен, яғни диаграммасымен бағаланады. Антенналардың бұл қасиеті сандық түрде келесі параметрімен бағаланады:

A. антенна материалымен

B. антенна биіктігімен

C. жабдықтардың сапалылығымен

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
14. Кез-келген антеннаның бағыттағыш қасиеті бағыттау сипаттамасымен, яғни диаграммасымен бағаланады. Антенналардың бұл қасиеті сандық түрде келесі параметрімен бағаланады:

A. Бағыттау әсерінің коэффициентімен (КНД)

B. Бағыттау диаграммасының енімен

C.Бағыттау диаграммасының жан-жағындағы гүлшелерінің деңгейімен

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
15.Кез-келген антеннаның бағыттағыш қасиеті бағыттау сипаттамасымен, яғни диаграммасымен бағаланады. Антенналардың бұл қасиеті сандық түрде келесі параметрімен бағаланады:

A. таратқыш қуатымен

B. Бағыттау диаграммасының енімен

C. қабылдағыш қуатымен

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
16.Антенналарды келесі қасиеттері бойынша бөлуге болады:

A. шағылысу элементінің сипатына орай;

B. радиотехникалық жүйе түріне орай;

C. ауқымдық принципіне сәйкес;

D. А,В,

Е. В,С
17. Антенналарды келесі қасиеттері бойынша бөлуге болады:

A. РТ таралу ортасына орай;

B. радиотехникалық жүйе түріне орай;

C. жұмыс істеу принципіне сәйкес;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
18.Ұялы байланыс жоспарлау кезінде қандай мақсатта алты бұрышты ұяшық қолданылады?

A. байланыстың сапасы жақсарады;

B. байланыстың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі;

C. ұяшықтың барлық бөлігінде байланысқа қолжеткізім болады;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
19.Ұялы байланыс жоспарлау кезінде қандай мақсатта алты бұрышты ұяшық қолданылады?

A. байланыстың жылдамдығы артады;

B. байланыстың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі;

C. абоненттің әрқашан роумингке мүмкіншілігі болады;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
20. Ұялы байланыста неліктен «қолданылған жиіліктер» қайта қолданылады?

A. байланыстың жылдамдығы артады;

B. байланыстың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі;

C. абоненттің әрқашан роумингке мүмкіншілігі болады;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
21. Ұялы байланыста неліктен «қолданылған жиіліктер» қайта қолданылады?

A. бөлінген жиіліктік ресурстың тар болуына орай;

B. бөлінген жиіліктік ресурсты тиімді пайдалану мақсатында;

C. абоненттердің санын арттырып, жұмыс істеу аумағын ұлғайту мақсатында;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.

22. 1-суретте f1 – f7 жиіліктерден тұратын ұяшықтарды құру мысалы берілген. Осындай «жиілікті қайта» қолдану.........................................


A. байланыс үшін бөлінген жиіліктік спектрді тиімді қолдануға себебін тигізеді;

B. базалық станциялардың тиімділігін арттырады;

C. мобильді станциялардың жұмысын тиімдендіреді;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
23. Әртүрлі жиілік жиынтығын құрайтын ұяшық тобы қалай аталады?

(1 сурет)…….


A. хендовер

B. регистр

C. ұяшық торшалары

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
24. Әртүрлі жиілік жиынтығын құрайтын ұяшық тобы қалай аталады?

(1 сурет)…….


A. кластер

B. регистр

C. ұяшық торшалары

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
25.Жобалау-ұялы байланысты ендіру жолындағы ең бір күрделі, жауапты кезеңінің бірі болып саналады, сондықтан жобалау кезінде келесіні іске асыру шарт:

A. БС орналасу жерін анықтау;

B. қолда бар жиіліктік арналарды ұяшықтар арасында тарату;

C. «жиілікті қайта тарату» принципіне сәйкес территориальды-жиіліктік жоспар құру;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.

26. GSM стандартында қолданылатын «баяу секірістердің» қолдану мақсаты неде?
A. Кері арналарды ұйымдастыру;

B. Жиіліктік спектрді кеңейту;

C. Эстафеталық таратуды ұйымдастыру;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
27. GSM стандартында қолданылатын «баяу секірістердің» қолдану мақсаты неде?
A. Кері арналарды ұйымдастыру;

B. Радиотолқындардың көп сәулелілігін ескере отырып, байланысты ұйымдастыру;

C. Эстафеталық таратуды ұйымдастыру;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
28. GSM стандартында қолданылатын «баяу секірістердің» қолдану мақсаты неде?
A. Кері арналарды ұйымдастыру;

B. Радиотолқындардың көп сәулелілігін ескере отырып, байланысты ұйымдастыру;

C. Кластерді ұйымдастыру;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.

29. Тәжірбиеде ұяшық радиусы төмендегімен анықталады:

A. Фидердегі радиосигналдың өшуімен;

B. MS қуатымен;

C. Абоненттік станция сигналының қуатымен;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
30. Тәжірбиеде ұяшық радиусы төмендегімен анықталады:

A. Жиілікті дуплексті алшақтатумен;

B. MS қуатымен;

C. Абоненттік станция сигналының қуатымен;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
31. Тәжірбиеде ұяшық радиусы төмендегімен анықталады:

A. Жиілікті дуплексті алшақтатумен;

B. Базалық станция қуатымен;

C. Абоненттік станция сигналының қуатымен;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
32.Арналарды дуплексті алшақтату дегеніміз не?
A.Радиоарналардың ақпаратты сыйымдылығын арттыру технологиясы;

B.Ұялы байланыс хаттамасы;

C. CDMA стандартындағы қызметтік арна;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
33.Арналарды дуплексті алшақтату дегеніміз не?
A.Радиоарналар спектрін кеңейту жолы;

B.Тіке ж/е кері арналаржиілігінің айырмасы;

C. CDMA стандартындағы қызметтік арна;

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.+
34. Суретте көрсетілген (2-сурет) біртекті емес ортада радиотоқындардың траекториясының қисаю үрдісі қалай аталады?Сурет 2

A.Толқындардың дифракциясы

B. Толқындардың рефракциясы

C.Интерливинг

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
35. Екі немесе одан да көп ЭМТ-ң өз амплитудалары ж/е фазаларымен қосылу үрдісін қалай атайды?
A.Толқындардың дифракциясы

B. Толқындардың рефракциясы

C.Интерливинг

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
36. Екі немесе одан да көп ЭМТ-ң өз амплитудалары ж/е фазаларымен қосылу үрдісін қалай атайды?
A.Толқындардың интерференциясы

B. Толқындардың рефракциясы

C.Интерливинг

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
37. Радиобайланыстың аналитикалық жақын ықтимал ұзақтығын анықтау үшін ..................................... қолданылады.

A. OSI моделі

B.есептеудің қарапайым әдісі

C. МККР ұсынысы бойынша жасалынған әдісі

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
38. Ли (ағылшынша W.C.Y. Lee) радиотолқындардың таралуының өте қарапайым моделін ұсынды, негізінен АҚШ өткізген өлшеу жұмыстарына сүйенеді. Бұл өлшеулер қай тасымалдаушы жиілікте өткізілді?

A.1800 МГц.

B.450 МГц.

C. 900 МГц.

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.
39. Окамура мен оның серіктестері ойлап тапқан модельге негізделген Хата моделі белгілі бір жиілікте төменде көрсетілген жағдайда ғана қолданылуы мүмкін:

A. квазитегіс жер бетінде

B.ашық жерлерде

C.күрделі құрылымды жер бетінде

D. А,В,С

Е. Дұрыс жауабы жоқ.


40. GSM-ның ерекшеліктерінің бірі, бұл басқа GSM операторы қызмет көрсетілетін, өзге елдегі жылжымалы станциямен байланыс орнату. Бұл қызмет түрі қалай аталады?

A. хэндовер;

B. дуплексті беру;

C. роуминг;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
41. GSM-ның ерекшеліктерінің бірі, бұл басқа GSM операторы қызмет көрсетілетін, өзге елдегі жылжымалы станциямен байланыс орнату. Бұл қызмет түрі қалай аталады?

A. ұяшық ішіндегі хэндовер;

B. ұяшық аралық хэндовер;

C. аутентификация;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
42. Жылжымалы ұялы байланыстағы қосылыстарды үздіксіз бір ұяшықтан екінші ұяшыққа беру үрдісі қалай аталады?

A. арналарды жиіліктік бөлу қолданылатын симплекс;

B. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын дуплекс;

C. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын симплекс;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
43. Жылжымалы ұялы байланыстағы қосылыстарды үздіксіз бір ұяшықтан екінші ұяшыққа беру үрдісі қалай аталады?

A. хэндовер;

B. дуплексті беру;

C. роуминг;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
44. Жылжымалы ұялы байланыстағы қосылыстарды үздіксіз бір ұяшықтан екінші ұяшыққа беру үрдісі қалай аталады?

A. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын симплекс;

B. симплексті беру;

C. роуминг;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
45. Ұялы байланыстың (стандартқа тәуелсіз) соңғы ұрпақтарындағы SIM-картаның қызметін атаңыз........

A. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын симплекс;

B. дуплексті беру;

C. роуминг;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
46. Ұялы байланыстың (стандартқа тәуелсіз) соңғы ұрпақтарындағы SIM-картаның қызметін атаңыз........

A. арналарды уақыттық бөлу қолданылатын дуплекс;

B. ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету;

C. роумингпен қамтамасыз ету;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
47. Жиілікті қайта қолдану коэффициентінің мәні 1 (бірлік) тең. Берілген коэффициент қай стандартқа жатады?

A. TDMA;

B. FDMA;

C. CDMA;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ
48. Жиілікті қайта қолдану коэффициентінің мәні 1 (бірлік) тең. Берілген коэффициент қай стандартқа жатады?

A. TDMA/ FDMA;

B. FDMA;

C. Smart-Trank;

D.A.B.C

E Дұрыс жауабы жоқ


Ескету: Ағымдық бақылау сұрақтары базасы үнемі жаңартылып отырады. Сондықтан кафедра оқытушылары дәл осы сұрақтардың түсетініне кепілдік бермейді.
7 ^ Пән бойынша студенттер өздігінен танысатын сұрақтары

1.Толығырақ сымсыз байланыс түрлерінің маңызды ерекшеліктерін анықтау және радиобайланыс жүйелерінің негізгі параметрлерін толығырақ қарап шығу

2.TETRA стандартының ерекшеліктері

3.Сымсыз телефон базасындағы жүйе - WLL жүйесі

4.Көпарналы әдістердің эффективтілігіне қарай салыстыру.

5.Уолш кодасы

6. Оптикалық атмосфералық жүйелер. Инфрақызыл порт.

7. Сөйлесім кодері, DECT транскодері.

8. Жылжымалы мобильді сымсыз байланыстың қызметтік есептеу аймағының алгоритм параметрі

9.Мобильдік станциясы антенналары.

10.Радиотолқындардың тарату ерекшеліктері. Сигналдың тынуы. Жылдам тыну.

11. Бөгеттерге қарсы тұрақтылық коды.

12. Жүйенің спектр кеңейтуі. Оның негізгі концепциялары. Кеңейтілген спектр.

13. Жүйелердегі синхрондау сұрақтары.Спектрді кеңейту.

14. HiperLAN 2 және IEEE802.11 стандарттары

15. Сымсыз локальді желілерді құру. Негізгі элементтері мен түрлері.
8 Реферат тақырыптарының мысалдары

1. Радиоарна сапасы көрсеткіштері.

2.Радиожүйелердің энергетикалық параметрлері.

3.Қуат пен жиілік жолаған тиімді пайдалану көрсеткіштері.

4.Сымсыз байланыс жүйелерінің экономикалық көрсеткіштері.

6. Сымсыз байланыс жүйелерін құрудың техникалық концепциясы.

7. Радиоарналардың негізгі параметрлері.

8. Радиоарналардың негізгі параметрлерін анықтаудың негізгі әдістері.

9. Сымсыз байланыс жүйелерінің энергетикалық ж/е техникалық параметрлерін анықтаудың әдістері.

10. Сымсыз байланыс жүйелерінің функциональды схемалары/сұлбалары (негізгі түрлерінің).

11. Сымсыз байланыс жүйелерінің негізгі функциональды бөліктері мен құрылғыларының мақсаты мен жұмыс істеу принципі.

12.Көпарналы қолжеткізімді ұйымдастыру түрлері ж/е қолдану саласы.

13. Сымсыз байланыс жүйелері стандартарының техникалық параметрлері Основные технические параметры стандартов БС (негізгі түрлерінің).

14.Сигналдарды алшақтату әдістерін салыстыру.

15.Кеңейтілген спектрлі жүйелердің құрылымдық сұлбасы.

16.Сымсыз оптикалық ж/е радиобайланыстың негізгі ерекшеліктері.

17. Сымсыз байланыс жүйелеріндегі лазерлі ж/е инфрақызыл сәулелерді қолдану аясы. Оның болашағы.

18. Кеңейтілген спектрлі жүйелердің негізгі концепциясы.

19. Сымсыз байланыс жүйелеріндегі локальді желілер.

20.Елімізде сымсыз байланыс жүйелерінің жаңа стандарттарын енгізудегі жұмыстар.

Наурыз Қаныш Жаңабергенқызы

Мирманов Арман Барлықұлы

^ 050719 «Радиотехника, электроника и телекомму­никациялар»

мамандығының
« Сымсыз байланыс технологиясы» пәнінен

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Теруге жіберілді ________

Басуға қол қойылды ______

Пішімі 60х881/16

Тапсырыс №__

Шартты баспа парағы_________

Таралымы _______дана


© С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің баспаханасы, 2010 г. ______бет.,

010011, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 62а
1   2   3   4   5Скачать файл (135.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации