Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
2.Які області України домінували 2003 р. за темпами зростання внутрішнього туризму?
3.Охарактеризуйте динаміку організованого іноземного туризму в Україні у 2000-2003 рр.
6.Охарактеризуйте стан та тенденції розвитку туризму в світі?
7.Коли створено Всесвітню туристську організацію (ВТО)? Назвіть основні цілі ВТО
8.Назвіть області України, які є найперспективнішими для прийому туристів.
10.У чому полягала трансформація готельної справи в другій половині ХХ ст.?
11.Охарактеризуйте основні тенденції розвитку туризму другої половини ХХ ст.
12.У чому полягає стратегічна мета розвитку вітчизняного туризму?
35.У чому полягая роль міграції населення Галичини в історії туризму?
36.Коли було створено АТ «радянський туризм»?
38. Назвіть музеї,що функціонують на українських землях у складі російської імперії у 20ст.
40. Які обєкти прочанства були популярні в російській імперії у ХІХст.?
42. Які події ХІХ – початку ХХ століть позначилися на розвиткові Ялти як курорту?
50.З якою метою Т.Кук організовував свої перші тури?
55. З чим повязаний термін ресторан?Коли і де зявились перші ресторани?
56. Чому в епоху просвітництва почали розвиватися морські курорти?
57. Охарактеризуйте роль Шардена в історії мандрів та картографування в Україні
61. Які країни посідали провідне місце у мореплавстві в епоху Великих географічних відкриттів?
62. Назвіть відомих мандрівників ХVІ ст. Чим вони сприяли розвиткові подорожування в світі?
Значення подорожей
64.Назвіть та охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку туризму
65.у чому полягає значення великих географічних відкритів?
66.Що вивчає історія туризму?

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации