Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій з англ мови 5курс - файл конспект лекцій з англ мови 5курс.doc


Конспект лекцій з англ мови 5курс
скачать (150.7 kb.)

Доступные файлы (1):

конспект лекцій з англ мови 5курс.doc731kb.22.09.2010 03:08скачать

содержание

конспект лекцій з англ мови 5курс.doc

  1   2   3
АНГЛІЙСЬКА МОВА

CONTENTS


ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………………4


PART I………………………………………………………………………………7

Часи дієслова……………………………………………………………….7

Узгодження часів. Непряма мова……………………………………...26

Пасивний стан дієслова…………………………………………………30

Модальні дієслова та їх еквіваленти…………………………………..35

Інфінітив та інфінітивні звороти………………………………………41

Герундій …………………………………………………………………..49

Дієприкметник……………………………………………………………56

Умовний спосіб дієслова………………………………………………...62


PART II…………………………………………………………………………….70

Контрольна робота. Варіант 1………………………………………….70

Контрольна робота. Варіант 2………………………………………….72

Контрольна робота. Варіант 3………………………………………….74

Контрольна робота. Варіант 4………………………………………….76

Контрольна робота. Варіант 5………………………………………….78

APPENDIX I……………………………………………………………………….81

APPENDIX II…………………………………………………………………….118

APPENDIX III…………………………………………………………………...121


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………127


PART I

^ ЧАСИ ДІЄСЛОВА


В англійській мові розрізняють чотири групи часових форм дієслова:

Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous

У кожній групі є ще форми Past, Present, Future та Future-in-the-Past. Якщо зобразити час як пряму лінію, то дії, що виражені часовими формами, можна схематично розмістити таким чином:




^ 1. 1. Indefinite Tenses (неозначені часи) вживаються для вираження дії, яка відбувається в теперішньому, минулому або майбутньому часі, але не вказує на її характер, тривалість, завершеність, передування іншій дії або певному моменту часу. Іншими словами, часи групи Indefinite тільки констатують факт виконання дії. Перекладаються дієсловами доконаного та недоконаного виду.

I study English. – ^ Я вивчаю англійську мову (вивчаю взагалі,необов’язково в момент мовлення).

2. Continuous Tenses (тривалі часи) виражають дію як процес, дію, яка відбувається в конкретний момент або період часу. Перекладаються дієсловами недоконаного виду.

I am watching TV. – Я дивлюся телевізор (зараз, коли говорю про це).

^ 3. Perfect Tenses (доконані часи) виражають дію, яка відбулася до певного моменту або періоду часу і звичайно вказують на наявність якого-небудь результату дії.

I have written my paper. – ^ Я вже написав свою роботу (робота вже написана, і я можу зайнятися іншою справою).

4. Perfect Continuous Tenses (перфектно-тривалі часи) виражають дію, яка почалася до якогось моменту та триває аж до цього моменту.

I have been trying to solve this problem for 2 hours. – ^ Я вже дві години намагаюсь розв’язати цю задачу (на даний момент я працюю вже дві години і продовжую її розв’язувати).


Усі дієслова мають чотири основні форми, які використовуються для утворення всіх інших часових форм, як простих так і складних:

Таблиця 1

Форми

I

(Infinitive)

II

(Past Indefinite)

III

(Past Participle)

IV

(Present Participle)

Правильне


неправильне

live

- - - - - - - - - -

write

Lived

- - - - - - - - - -

Wrote

lived

- - - - - - - - - -

written

living

- - - - - - - - - -

writing

^ В яких часах використо-

Вується

Present

Indefinite


Future

Indefinite

Past Indefinite

Perfect


Passive Voice

Continuous


Perfect

Continuous



Примітка: За способом утворення II та III форм всі дієслова поділяють на правильні (додавання закінчення –ed до інфінітива без частки to) та неправильні (які потрібно запам’ятовувати). IV форма утворюється від I-ої додаванням закінчення –ing.


^ УТВОРЕННЯ ЧАСІВ

Indefinite:

Present: I ((e)s)

Common thermometers use a liquid as an agent to measure temperature.

- Звичайні термометри використовують рідину для вимірювання температури.

An ammeter measures the current in amperes. - Амперметр вимірює струм в амперах.

Past: II

Heinrich Hertz discovered the photoelectric effect in 1887.

- Хайнріх Герц відкрив фотоелектричний ефект у 1887.

Future:


The creation of the legal base for conducting commercial operation

will provide adoption of Ukraine in the global economic space.

- Створення законодавчої бази для проведення комерційних операцій забезпечить прийняття України до світового економічного простору.

Continuous:

be + IV

Present:

Nanotechnology is attracting much interest.

- Нанотехнології викликають велику зацікавленість.




Past:

Pen Mining was conducting mining operations on very steep

slopes.

- Компанія „Пен Майнінг” виконувала гірничі роботи на дуже крутих схилах.




Future:

“SBI” will be erecting a bridge over that river the whole summer.

- Компанія “SBI” ціле літо будуватиме міст над тією річкою.


Perfect:

have + III



Present:

Concrete technology has advanced a little since those remote days.

З того часу технології бетону не набагато розвинулися.


Past: had + III

By the end of the decade they had succeeded in accomplishing the task.

До кінця десятиріччя їм вдалося виконати це завдання.


shall have

will have

F
+ III
uture
:

They will have completed the construction of the next block of the

station by the end of the year.

- До кінця року вони завершать будівництво наступного блоку електростанції.


Perfect Continuous

(have+III)

(be+IV) => have+been+IV




Present:

At the experimental plant the workers have been applying the new method for rather a long time. - На експериментальному заводі робітники використовують цей новий метод вже досить довго.


Past: had been + IV

The chief engineer of the plant reported that they had been applying the new method for rather a long time. – Головний інженер заводу доповів, що вони використовують цей новий метод вже досить довго.




Future:

We have been working with that firm for a decade by the end of the next year.

- На кінець наступного року буде вже десять років, як ми працюємо з цією фірмою.

Дані про утворення часових форм та порядок слів в англійському реченні можуть бути представлені таким чином:

Стверджувальні речення: ^ Таблиця 2

Заперечні речення: Таблиця 3

Деякі питальні речення: Таблиця 4

Таблиця 2

+

Підмет

Присудок

Інші члени речення

Допоміжне дієслово

Головне дієслово

Indefinite


Past


I, he, she, it


We, you, they


---------------------


wrote (II)


a test yesterday.


Present


I, we, you, they


He, she, it


---------------------

write

(I)

writes


a test every month.


Future


I, we


He, she, it, you, they

shall


will


write (I)


a test tomorrow.


Continuous


Past


I, he, she, it


We, you, they

was


were


writing (IV)


a test at 11 a.m. yesterday.


Present


I

He, she, it

We, you, they

am

is

are


writing (IV)


a test at the moment.


Future


I, we


He, she, it, you, they

shall


will


be* writing (IV)


a test at 11 a.m. tomorrow.

Perfect


Past


I, he, she, it


We, you, they


Had


written (III)


a test by that time.


Present


I, he, she, it


We, you, they

have


has


written (III)


a test already.


Future


I, we


He, she, it, you, they

shall


will


have* written (III)


a test by the end of the class.


* - допоміжні дієслова be та have віднесені до графи головного дієслова, щоб в подальшому уникнути проблем при утворенні заперечних та питальних речень.


Таблиця 3


-


Підмет

Присудок

Інші члени речення

Допоміжне дієслово




Головне дієслово

Indefinite


Past


I, he, she, it


We, you, they


Did


not


write (I)


a test yesterday.


Present


I, we, you, they


He, she, it

do


does


not


write (I)


a test every month.


Future


I, we


He, she, it, you, they

shall


will


not


write (I)


a test tomorrow.

Continuous


Past

I, he, she, it


We, you, they

was


were


not


writing (IV)


a test at 11 a.m. yesterday.


Present

I

He, she, it

We, you, they

am

is

are


not



writing (IV)


a test at the moment.


Future


I, we


He, she, it, you, they

shall


will


not


be* writing (IV)


a test at 11 a.m. tomorrow.

Perfect


Past

I, he, she, it


We, you, they


Had


not


written (III)


a test by that time.


Present

I, he, she, it


We, you, they

have


has


not


written (III)


a test already.


Future


I, we


He, she, it, you, they

shall


will


not


have* written (III)


a test by the end of the class.


*- частка not ставиться після першого допоміжного дієслова, тому допоміжні дієслова be та have віднесені до графи головного дієслова.

Таблиця 4


?

Питальне слово (вираз)

Допоміжне дієслово

Підмет

Головне дієслово

Інші члени речення

Indefinite


Past




What


Why


When*


Where


What color


How many…


How much…


What kind of…


How often


How long ago


та ін.




did

I, he, she, it


we, you, they


write

(I)


a test yesterday?


Present


do


does

I, we, you, they


he, she, it


write (I)


a test every month?

shall


will

I, we


he, she, it, you, they


write (I)


a test tomorrow?


Future


was


were

I, he, she, it


we, you, they


writing (IV)


a test at 11 a.m. yesterday?

Continuous


Past


am

is

are

I

he, she, it

we, you, they


writing (IV)


a test at the moment?


Present


shall


will

I, we


he, she, it, you, they


be** writing (IV)


a test at 11 a.m. tomorrow?


Future



had

I, he, she, it


we, you, they


written (III)


a test by that time?

Perfect


Past


have


has

I, he, she, it


we, you, they


written (III)


a test already?


Present


shall


will

I, we


he, she, it, you, they


have** written (III)


a test by the end of the class?


Future


*- питання when не ставиться в часах Perfect.

**- перед підметом ставиться перше допоміжне дієслово, тому be та have віднесені до графи головного дієслова.


Примітка:

Таблиці 2, 3, 4 стосуються всіх дієслів, крім дієслова to be в Present та Past Indefinite, який відмінюється та утворює стверджувальні, заперечні та питальні речення таким чином:


Таблиця 5

число

однина

множина

особа


займенник

Present

Past


займенник

Present

Past


1


I


am



Was


We



are



were


2


-


-


You


3

He

She

it


are


they


Схеми речень:

+ _____ ...... . Mr. Smith is our professor.

- _____ not ...... . Mr. Jones is not our professor.


? (?) ______ ...... ? Is Mr. Jones our professor?

What is Mr. Jones?


Основні випадки вживання часів


INDEFINITE

Present Indefinite

 1. Для вираження звичайної повторюваної або постійної дії стосовно теперішнього часу.

We call this engine “diesel”. – ^ Ми називаємо такий двигун «дизель».


 1. Для вираження дії або стану, які необмежені якимись часовими рамками та відбуваються незалежно від волі людини.

The Earth goes round the Sun. - ^ Земля обертається навколо Сонця.


 1. Для вираження дії, яка відбувається в момент мовлення, з дієсловами, що не вживаються в Continuous:

to like – подобатися to know – знати

to love – любити to feel – відчувати

to hate – ненавидіти to understand – розуміти

to wish – бажати to notice – помітити

to desire – бажати to forget – забувати

to see – бачити to believe – вірити

to seem – здаватися to recognize – впізнавати

to appear – здаватися to possess – володіти

to contain – вміщувати to consist – складатися

to remember – памятати to want – хотіти


I dont understand this phenomenon. Я не розумію цього явища.


 1. Для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови, які приєднуються сполучниками:

if – якщо till, until – до тих пір поки

unless – якщо тільки не as soon as – як тільки

provided that – при умові що as long as – поки

when – коли before – перед тим як


If someone weighs 70 kilos at the North Pole, he will doubtless weigh less at the equator. - Якщо хто-небудь буде важити 70 кг на Північному полюсі,

то на екваторі він, безумовно, важитиме менше.


 1. Для вираження запланованої дії в майбутньому, здебільшого з дієсловами, які означають рух:

to go – йти to sail – відпливати

to come – приходити to return – повертатися

to leave – відїжджати to arrive – прибувати

to start – вирушати


The train for Kyiv leaves at 9.40 p.m. – Поїзд до Києва від’їжджає в 9.40 вечора.


 1. Для пожвавлення розповіді для вираження дії або ряду дій в минулому:

Fore more than one century scientists were working hard to discover the secret of atom.

- Більше ніж сторіччя вчені з різних країн наполегливо

працювали, щоб дізнатись таємницю атома.


Past Indefinite

 1. Для вираження одноразової або постійної минулої дії з такими часовими обставинами:

yesterday – вчора on Monday – в понеділок

last week – минулого тижня in 1991 – в 1991

an hour ago – годину тому during the war – під час війни

at 5 o’clock – о 5 годині just now – тільки що

the other day – цілими днями та ін.

The reaction ended 5 minutes ago. - Реакція закінчилася 5 хвилин тому.


 1. Для вираження ряду послідовних дій у минулому:

Dmitry Mendeleyev received a secondary education at the

Tobolsk Gymnasium and then entered the Petersburg

Pedagogical Institute from which he graduated with a gold medal in 1857.

- Дмитро Мендєлєєв отримав середню освіту в Тобольській гімназії, потім вступив до Петербурзького педагогічного інституту, який закінчив з золотою медаллю в 1857 році.


 1. Для вираження повторюваної дії в минулому.

Last month we repeated that experiment several times.

- Минулого місяця ми декілька разів повторювали той експеримент.


Примітка:

З цією метою також вживаються конструкції would + Infinitive та used to + Infinitive:

In my youth I used to go in for sports. - В юності я, бувало, займався спортом.

They would repeat the experiment many times to achieve necessary accuracy.

- Вони повторювали експеримент багато разів, щоб досягти потрібної точності.


Future Indefinite

 1. Для вираження одноразової, постійної або повторюваної дії в майбутньому.

At the next conference we shall speak on decisive trends in modern science.

- На наступній конференції ми поговоримо про вирішальні тенденції в сучасній науці.


Примітка:

Future Indefinite іноді виражає не майбутню, а передбачену дію, яка відноситься до теперішнього часу. Таке вживання Future Indefinite зустрічається в ділових листах та газетах чи журнальних статтях і перекладається теперішнім часом з виразами мабуть, певно, можливо.

You will expect that this question has already been settled.

- Ви, мабуть, очікуєте, що питання вже врегульовано.


Примітка:

1. В підрядних реченнях умови та часу замість Future Indefinite вживається Present Indefinite.

If a current flows through a conductor, it will set up a magnetic field in the

neighbourhood of the conductor.

- ^ Якщо через провідник пройде струм, він утворить магнітне поле поряд з провідником.


2. Крім Future Indefinite для вираження майбутньої дії вживаються:

а) вираз to be going to + Infinitive:

Today we are going to change the conditions of this reaction to see whether we can accelerate it. - Сьогодні ми збираємось змінити умови цієї реакції, щоб побачити, чи можемо ми її прискорити.


б) Present Continuous:

We are taking our exam on Monday. - Ми здаємо свій екзамен в понеділок.


в) Present Indefinite (див. Present Indefinite п.5):

The delegation leaves next Tuesday. - Делегація відїздить наступного вівторка.


г) Future Continuous:

Next Tuesday I will be meeting the representative of the firm to clear up all these points.

- Наступного вівторка я зустрінусь з представником фірми, щоб прояснити ці питання.


CONTINUOUS

Present Continuous

 1. Для вираження дії, що відбувається в момент мовлення:

We are carrying on a very complicated experiment now.

- Ми зараз проводимо дуже складний експеримент.


 1. Для вираження дії, що відбувається в певний період теперішнього часу, хоч і не обов’язково в момент мовлення:

The firm is carrying on negotiations for the purchase of ore.

- Ця фірма веде переговори щодо придбання руди.


 1. Для вираження тривалої дії, що відбувається одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу:

The engineers are testing the equipment at the plant while the managers are settling some packing problems. – Інженери тестують обладнання на заводі, в той час як

менеджери вирішують деякі проблеми з упаковкою.



 1. Для вираження тривалої дії в майбутньому замість Future Continuous в підрядних часу та умови:

Wake me up if I am sleeping when you come.

- Розбуди мене, якщо я буду спати, коли ти прийдеш.

 1. Для вираження запланованої майбутньої дії з дієсловами, що означають рух (обов’язково з обставиною часу):

They are flying to Washington tomorrow.

- Завтра вони вилітають до Вашингтону.


Past Continuous

 1. Для вираження дії, що відбувалась, тривала в певний момент в минулому. Цей момент може бути вказаний:

а) обставинами часу:

at 5 o’clock – о п’ятій

at noon – опівдні

at midnight – опівночі

at that moment – в той час та ін..

At that time electrical engineering was just making its first steps.

- ^ В той час електротехніка робила свої перші кроки.

б) іншою минулою дією, вираженою дієсловом в Past Indefinite.

The apparatus was working when they came.

- Апарат працював, коли вони прийшли.


 1. Для вираження дії, що тривала протягом якогось періоду часу в минулому:

In June the firm was carrying on negotiations for the purchase of wheat.

- У червні фірма вела переговори стосовно купівлі пшениці.


 1. Past Continuous вживається іноді разом з Past Indefinite з такими виразами часу, як

all day long – весь день,

all day yesterday – вчора весь день,

all the time – весь час,

the whole evening – цілий вечір,

from 9 till 5 – з 9 до 5 та ін.

для вираження дії як процесу:

The engineers were testing the machines all day yesterday.

Інженери тестували машини весь вчорашній день.


Але коли дія з такими виразами часу є однією з двох або кількох дій, які відбувались одна за іншою, вживається Past Indefinite:

I came home at 4, had an hour’s rest, and then worked the whole evening.

Я прийшов додому о четвертій, годину відпочив, а потім працював весь вечір.


 1. Для вираження двох одночасних дій, коли треба підкреслити тривалість або процес:

While he was looking through the catalogue, I was writing a reply to the firm.

Поки він проглядав каталог, я писав відповідь фірмі.


Future Continuous

 1. Для вираження тривалої дії, що відбуватиметься в якийсь момент або період часу в майбутньому. Цей момент може бути вказаний іншою майбутньою дією, вираженою дієсловом в Present Indefinite в підрядних часу та умови, або такими означеннями часу:

at 10 o’clock – о десятій

at noon – опівдні

at midnight – опівночі

at that moment – в той час та ін.

The apparatus will be working when they come. – Апарат буде працювати, коли вони прийдуть.


 1. Для вираження наміру виконати дію, коли мова йде про заздалегідь намічену дію:

He will be meeting us at the station. – Він зустріне нас на вокзалі.


^ PERFECT

Present Perfect

 1. Для вираження дії, яка відбулася до моменту мовлення, коли головним є результат цієї дії, а не вона сама. Час дії не зазначається:

My supervisor has gone to Kyiv. - Мій керівник поїхав до Києва. (Неважливо коли він поїхав, головне, що зараз він у Києві)


 1. В реченнях з такими обставинами часу:

а) що означають період часу, який ще не закінчився:

today – сьогодні

this week – цього тижня

this year – цього року

this morning – сьогодні вранці та ін.

I have not seen him today. - Сьогодні я його не бачив.


б) що означають період часу, який почався в минулому і тривав до моменту мовлення:

up to now, up to the present – до цього часу

lately – нещодавно, за останній час

recently – останнім часом

so far – до цього часу

since – відтоді

not yet – ще не

We haven’t finished the experiment yet. - Ми ще не закінчили цей експеримент.


в) для вираження дії або стану, що триває з якогось моменту в минулому аж до моменту мовлення (переважно з дієсловами, які не вживаються в Continuous), найчастіше з прийменниками forпротягом (період тривалої дії), sinceз… (початок дії):

How long have you been here? - Скільки часу ви вже тут?

I have known him since his childhood. - Я знаю його з дитинства.


г) з прислівниками неозначеного часу та частотності:

ever – коли-небудь

never – ніколи

often – часто

seldom – рідко

already – вже

just – щойно

yet – ще


Have you ever done business with a foreign firm?

- Ви коли-небудь вели справи з іноземною фірмою?


Примітка:

Present Perfect ніколи не вживається з такими означеннями минулого моменту або періоду часу, як:

yesterday – вчора

last week – минулого тижня

an hour ago – годину тому

at 4 o’clock – о четвертій годині

in October – в жовтні

in 1995 – в 1995 році

on Tuesday – у вівторок та ін.,

а також у питальних реченнях з when (коли?). З такими обставинами вживається Past Indefinite.


Past Perfect

 1. Для вираження дії, що відбулася раніше іншої минулої дії, позначеної дієсловом у Past Indefinite:

They informed us that they had chartered the s.s. “Nova” for the transportation of goods.

- Вони проінформували нас, що вони зафрахтували пароплав

«Нова» для транспортування товарів.


Примітка:

Під час переліку минулих послідовних дій дієслова вживаються у Past Indefinite:

They chartered the vessel, loaded the goods and sent us a telegram.

- Вони зафрахтували судно, повантажили товари та послали нам телеграму.


Але якщо така послідовність перервана згадкою про дії, що відбулися раніше, то вони позначаються дієсловами у Past Perfect.

Якщо зустрічається цілий ряд передминулих дій, тільки декілька перших позначаються дієсловами у Past Perfect, решта – у Past Indefinite. Але перейти з Past Perfect на Past Indefinite в одному реченні неможливо.


 1. Для вираження минулої дії, що закінчилася до певного моменту в минулому, який позначається словосполученнями з прийменником byдо:

They had finished the loading by the 1st of May.

- Вони закінчили завантаження до 1-го травня.


Примітка:

В складнопідрядному реченні з підрядним, яке починається з after - після того як, дія підрядного речення передує дії головного. Якщо існує необхідність підкреслити, що дія підрядного передує головному реченню, то дієслово підрядного вживається у Past Perfect. Якщо такої необхідності немає, то дієслово підрядного речення вживається у Past Indefinite.

After they had settled some problems, they signed the contract.

- Після того, як вони врегулювали декілька проблем, вони підписали контракт.

After he signed the letter, he asked the secretary to send it off.

- Після того, як він підписав листа, він попросив секретарку відіслати його.


3. В складнопідрядних реченнях з підрядним, яке починається з when коли, дія головного може передувати дії підрядного, і, навпаки, дія підрядного може передувати дії головного. Якщо дія головного речення передує дії підрядного, то в головному вживається Past Perfect, а у підрядному - Past Indefinite:

We had shipped the goods when the telegram came.

- Ми вже відвантажили товари, коли прийшла телеграма.


Наявність частки not в головному реченні вказує на те, що дія не встигла відбутися до початку іншої минулої дії:

We had not shipped the goods, when the telegram came.

- Ми ще не відвантажили товари, коли прийшла телеграма.


Якщо дія підрядного передує дії головного, то в підрядному часто вживається Past Indefinite. Але якщо виникає необхідність підкреслити, що дія підрядного речення відбулася раніше дії головного, то після when можна вжити Past Perfect:

I remembered it when they had gone. - Я згадав це, коли вони (вже) пішли.


4. В складнопідрядних реченнях с підрядним, яке починається з before – перед тим як, до того як, дія головного речення передує дії підрядного, тому в головному вживається Past Perfect (іноді - Past Indefinite), а в підрядному - Past Indefinite:

We had shipped the goods before your telegram arrived.

- Ми (вже) відвантажили товари, до того як прийшла телеграма.


Іноді Past Perfect вживається в підрядному реченні, а в головному - Past Indefinite. В такому випадку before перекладається ще до того як:

Director returned before we had discussed the contract.

- Директор повернувся ще до того, як ми обговорили

(встигли обговорити) контракт..


5. В складнопідрядних реченнях с підрядним, яке починається з until (till) – поки … не, до тих пір поки…не, і в головному і в підрядному вживається Past Indefinite. Але коли необхідно підкреслити, що дія підрядного речення передує дії головного після till (until) вживається Past Indefinite:

They watched the loading until all the cases had been loaded.

- Вони спостерігали за відвантаженням, поки всі ящики не були повантажені.


6. В головних реченнях, коли підрядне починається з when, який є частиною сполучника з прислівником hardly (scarcely) в головному реченні - hardly (scarcely)… when – ледь (тільки)…як, не встиг…як:

The secretary had hardly finished typing a letter when the manager brought another one.

- Не встигла секретарка закінчити друкування листа, як менеджер приніс ще одного.

Past Perfect вживається також у головному реченні, коли підрядне починається зі сполучника than, який є частиною складеного сполучника з прислівником no sooner головного речення - no sooner… than:

She had no sooner finished typing a letter than the manager brought another one.

- Не встигла вона закінчити друкувати листа, як менеджер приніс ще одного.


Future Perfect

 1. Для вираження дії, яка відбудеться до визначеного моменту в майбутньому. Цей момент може бути виражений:

а) обставиною часу:

by 2 o’clock – до другої години

by Monday – до понеділка

by the end of the year – до кінця року

by that time – до того часу та ін.

We shall have shipped all the goods by the end of the year.

- ^ Ми відвантажимо всі товари до кінця року.


б) іншою майбутньою дією, вираженою дієсловом в Present Indefinite в підрядних реченнях часу та умови:

We shall have shipped all the goods when you come.

- Ми вже відвантажимо всі товари, коли ви приїдете.

^ PERFECT CONTINUOUS

Present Perfect Continuous

 1. Для вираження тривалої дії, яка почалася в минулому, продовжується в момент мовлення або у теперішньому часі. При вживані Present Perfect Continuous завжди вказується період часу дії:

for an hour – протягом години

for a month – протягом місяця

for a long time – протягом довгого часу, давно

lately – останнім часом

since yesterday – відучора

all day – весь день


I have been thinking over this contract all day.

- Я думаю про цей контракт весь день.


 1. Для вираження тривалої дії, яка почалася в минулому та щойно закінчилася:

I feel tired as we have been discussing the points for three hours.

- Я почуваюся втомленим, тому що ми обговорювали ці

пункти 3 години.


 1. В питальних реченнях з since whenз якого часу, відколи та how longяк довго, скільки часу:

How long have you been doing business with that firm?

- Як довго ви ведете справи з тією фірмою?


Past Perfect Continuous

 1. Для вираження тривалої дії, яка почалася раніше іншої дії в минулому, вираженої Past Indefinite, та ще відбувалася в момент її виконання з такими обставинами часу:

for 3 weeks – протягом 3 тижнів

for a long time – протягом довгого часу, давно та ін.

Director had been going through the morning mail for half an hour when our customer rang. – Директор продивлявся ранкову пошту вже півгодини, коли подзвонив наш клієнт.


 1. Для вираження тривалої минулої дії, яка закінчилася безпосередньо перед іншою минулою дією:

They felt tired as they had been discussing the terms of payment for almost 5 hours.

^ Вони почувалися втомленими, тому що обговорювали умови оплати майже 5 годин.


Future Perfect Continuous

 1. Для вираження тривалої майбутньої дії, яка почнеться раніше іншої майбутньої дії та буде виконуватися в момент її настання.

By the beginning of the next year we shall have been working with this firm for 15 years.

- ^ На початок наступного року ми буде працювати з цією фірмою вже 15 років.


Примітка:

Така форма вживається дуже рідко.

ВПРАВИ

^ 1.Визначте час дієслова-присудка та перекладіть:

1. A simple experiment with a glass of water and a postcard will show you how real this pressure is.

2. Under ordinary circumstances light travels in straight lines and does not bend around the objects.

3. Instead of replying to my words he gave me the article he referred to in his report.

4. The apparatus will be working when you come.

5. In the sixties of that century electrical engineering was just making its first, rather timid, steps.

6. We have denoted work by the letter M.

7. The air around us has always been under pressure.

8. After I had finished the inspection of the new engine I spoke to the engineer.

9. Genetics is making a fresh surge forwards.

10. In the 17th century alchemists used many materials in their search for “the philosopher’s stone”.

11. They did not find any above-norm concentrations of minerals in plants.

12. We have been considering the decay of unstable nuclei.

13. For many centuries scientists of the world have been successfully working to uncover still unsolved secrets of nature.

14. When I came they had already been discussing the problem for an hour.

15. Director was speaking to somebody on the telephone and the secretary was typing a letter.


^ 2. Поставте дієслово в дужках в потрібну форму та перекладіть:

1. It (to take) the Earth 24 hour to rotate round its axis.

2. Einstein (to present) his theory of relativity in 1905.

3. The recent advancements in instrumentation (to facilitate) the solution of this problem.

4. The first section of the combine (to commence) operation next year.

5. Your experiment (not to give)good results until you (to change) the speed.

6. In our experiments we usually (to apply) the latest instruments.

7. Considerable changes currently (to take place).

8. It (to be) very difficult in early days of the atom smashing do deliver a hit on the nucleus.

9. Since when it (to become) possible to use computer in typing?

10. Genetics (to make) a fresh surge forwards.

11. That day I ( to make) acquaintance with Professor N. who (to write) the book..

12. Director will not be available at that time. He (to receive) a foreign delegation.

13. At their last meeting they (to discuss) every detail of the building.

14. He (to enter) the laboratory, (to switch) the light and (to begin) calculating the results of the experiments.

15. In recent years a considerable number of works (to appear) on various problems of elementary particle physics.

16. The apparatus (work) when you come.

17. The scientists (to discuss) the results for three hours before they (to come) to this conclusion.

18. When I came they (to discuss) the new method of producing high quality steel.

19. We left the port after the ship (to disappear).

20. After returning home he (to resume) his work.

3. Перекладіть:

1. Розвиток транспорту значно скоротив за останні 200 років витрати на подорожі.

2. Будинки, збудовані з полімерів, будуть і міцними і дешевими.

3. Транспорт в багатьох відношеннях впливає на наше життя.

4. Декілька університетів країни проводять фундаментальні дослідження з автоматизації цього процесу.

5. Механік встановить це обладнання ще до травня.

6. Ми на знаємо, на які результати вони чекають.

7. На останньому засіданні майже всі заперечували проти цієї пропозиції.

8. Коли ми увійшли, юрист перевіряв контракт.

9. Супутникове телебачення поширилося по всьому світі.

10. Більше століття тому одна американська газета запропонувала значну винагороду тому, хто винайде замінник слонової кістки.

11. Багато студентів-медиків спостерігали за операцією, яку виконував відомий хірург.

12. Фрахтувальники подали на розгляд до арбітражу листи, якими вони обмінювалися з судновласниками.

13. Ми не очікували, що вони вже опублікували цю інформацію.

14. Протягом багатьох століть вчені працюють, щоб розкрити таємниці природи.

15. Інженер-механік зайнятий, він замінює пошкоджені частини.


^ УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ

НЕПРЯМА МОВА


Якщо в головному реченні дієслово-присудок виражає минулу дію (Past Indefinite), то дієслово-присудок в підрядному реченні має бути в одному з минулих часів або в майбутньому з точки зору минулого:

They informed us that they had already shipped the goods.

- Вони повідомили нам, що вже відвантажили товар.


Схематично зміни часових форм дієслів-присудків підрядних речень можна представити як зсув вліво:




Таким чином:

Present Indefinite è Past Indefinite

Present Continuous è Past Continuous

Present Perfect è Past Perfect

Present Perfect Continuous è Past Perfect Continuous

Past IndefiniteèPast Perfect

Для майбутніх часів існує форма Future-in-the-Past, яка відрізняється від відповідних майбутніх часів зміною:

shall/will è should/would


Director said, “We shall sign the contract next Monday”.

Director said they would sign the contract the following Monday.


При зміні часових форм відбуваються також деякі інші зміни:

this è that

these è those

here è there

now è then

yesterday è the day before

today è that day

tomorrow è (the) next day, the following day

ago è before, earlier

last week è the week before

next year è the next / following year

та ін.


The notice said that the conference on the problem would be

held at our university the next year.

^ В об’яві говорилося, що конференцію з цієї проблеми буде

проведено в нашому університеті наступного року.


Випадки відхилень від правил узгодження часів

Правило узгодження часів не застосовується в таких випадках:

 1. Дієслово-присудок підрядного речення передає загальновідомий факт:

The teacher told us that the Earth goes round the Sun.

- Вчитель сказав нам, що Земля обертається навколо Сонця.


 1. Must, should, ought в підрядному реченні не змінюються:

Director says (said) that we must send a telegram.

- Директор говорить (сказав), що ми повинні послати їм

телеграму.


 1. Форма Present умовного способу не змінюється:

It is (was) necessary that we should send them a telegram.

- (Було) Необхідно, щоб ми послали їм телеграму.


 1. Дієслово-присудок може не змінюватися в означальних реченнях, причини та порівняння:

The goods were loaded on the s.s. “Nova”, which will arrive at Odessa in 3 days.

- Товари були навантажені на пароплав «Нова», який прибуде в Одесу через 3 дні.


ВПРАВИ

^ 1. Передайте непрямою мовою та перекладіть:

1. The professor asked his assistant, “What are you doing in the laboratory at such a late hour?”

2. А first-year student asked, “Is nuclear fusion a complicated process?”

3. He said, “I will take upon myself the whole responsibility.

4. The engineer asked, “Have you ever seen a jet engine in action?”

5. A man asked over the telephone, ”Am I speaking to Martin Brown?”

6. The inventor shouted to his friends, “Come and see a new device for measuring pressure that I have designed!”

7. The assistant answered, “I am carrying out an experiment.”

8. She said to me, “Replace the broken parts of the engine.”

9. The typist said, “I am sure I shall still be typing your report if you come in an hour”

10. She asked, “Will you still be erecting this bridge?”

2. Перекладіть:

1. Він запитав нас, чи рухається промінь зі швидкістю двадцять тисяч миль в секунду.

2. Вчені повідомили, що декілька годин тому було виконано запуск ракети.

3. Викладач запитав студентів, чи приділять вони увагу проблемі затрати палива.

4. Головний інженер доповів, що воду було очищено саме таким способом.

5. Фірма хотіла знати, які установи відповідальні за організацію виставок та ярмарок в нашій країні.

6. Доповідаючий повідомив, що попит на електроенергію зростає по всьому світі.

7.Ми бачили, що одна форма енергії перейшла в іншу.

8. Професор повідомив нам, що кількість протонів визначає атомний номер.

^ 3. Передайте прямою мовою:

1. The secretary said that they would be called into his room in the alphabetical order.

2. He said that a man with such a profound knowledge could not make a mistake.

3. Professor said that they would not do any more experiments as it was getting late.

4. She asked me what equipment the state had provided the institute of nuclear research with.

5. Mr. Smirnov said that he had many doubts and he would therefore ask many questions.

6. Scientists said that they had smashed an atom when the nucleus had been made to absorb particles.

7. The manager ordered his staff to check all accounts.

8. An architect asked how many days it would take to make a basement.

9. A plumber told her to change taps.

10. A financier said that he had made a report.

^ 4. Виправте помилки та перекладіть:

1. The engineer told us that he had spent some years on this experiment.

2. She asked if Director had signed the agreement yesterday.

3. I knew that Mercury was the closest planet to the sun.

4. The friends wondered at what time they would return to Paris tomorrow.

5. He asked us not to open the window now because it was quite hot in there.

6. The lab-assistant informed that the inspectors were making calculations now.

7. He phoned me yesterday to say that he wants to see me.

5. Перекладіть:

1. We knew that not all substances were good conductors of electricity.

2. In the article they wrote when they were going to obtain the detailed information about the phenomena.

3. The representative of the firm wanted to know why they had not received the machines in time and asked when all the necessary documents would be ready.

4. We didn’t expect that the plane had been late and wondered who would meet us at the airport.

5. The secretary said that director was still having a press conference and he would be late for the talks.

6. The policeman asked if I could give him the passport.

7. Our monitor hoped that by 5 o’clock we should have finished our work


^ ПАСИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА


Особа або предмет, що виконує дію, називається суб’єктом дії.

Особа або предмет, на які спрямовано дію, називається об’єктом дії.


Якщо підмет є суб’єктом дії в реченні, то дієслово-присудок вживається в активному стані:

A number of factors influence the operation of receiving station.

- Багато факторів впливають на роботу приймальної станції.


Якщо підметом речення є об’єкт дії, то дієслово-присудок вживається в пасивному стані:

The operation of the receiving station is influenced by a number of factors.

- На роботу приймальної станції впливають багато різних факторів.


В українській та російській мовах тільки перехідні дієслова можуть утворювати пасивний стан. Але в англійській мові деякі неперехідні дієслова з прийменниковим додатком теж можуть вживатися в пасивному стані.


Перехідні та неперехідні дієслова


Дієслова, які можуть мати при собі прямий додаток, називаються перехідними.

Прямий додаток – додаток в знахідному відмінку (кого? що?):

We measured the water level. - Ми виміряли (кого? що?) рівень води.


Дієслова, які не можуть мати при собі прямий додаток, називаються неперехідними.

They work very hard. - Вони дуже тяжко працюють.


В англійській мові одне й те саме дієслово може бути як перехідним так і неперехідним.

I opened the window (перехідне) - Я відчинив вікно.

The shop opened at 9 (неперехідне) - Магазин відчинився о дев’ятій.


Утворення пасивного стану


be + III


Таблиця 6




Indefinite

Continuous

Perfect

Past









had + been + III

Present










Future




_
shall

will
_____




have + been + III




Cranes are used for lifting heavy weights.

- Крани використовуються для підняття важких вантажів.


Особливості вживання пасивного стану


Англійській мові вживання пасивного стану більш поширене, ніж в українській. В англійській мові більше перехідних дієслів. Крім того, багато неперехідних дієслів з безприйменниковим та з прийменниковим додатком теж вживаються в пасивному стані.


 1. Пасивні звороти з неперехідними дієсловами з безприйменниковим непрямим додатком. Безприйменниковий непрямий додаток може стати підметом не при всіх дієсловах. До найуживаніших дієслів, які можуть утворювати пасивний стан, відносяться:

to give - давати

to grant – давати, надавати

to offer - пропонувати

to pay - платити

to promise - обіцяти

to show - показувати

to tell - розповідати

to teach – вчити, викладати та ін.

They showed us some of the results in a simplified form.

We were shown some of the results in a simplified form.

^ Деякі з результатів були показані нам в спрощеній формі.


 1. Пасивні звороти з неперехідними дієсловами з прийменниковим непрямим додатком.

Прийменниковий непрямий додаток може стати підметом не при всіх дієсловах. До найуживаніших дієслів, які можуть утворювати пасивний стан, відносяться:

to account for – пояснювати що-небудь

to agree upon – домовитися про

to arrive at – досягти чого-небудь

to allude to – посилатися на

to comment on (upon) – коментувати що-небудь

to depend on (upon) – покладатися на

to dispose of – реалізувати, ліквідувати

to insist on (upon) – наполягати на

to interfere on (upon) – заважати кому-небудь, чому-небудь

to laugh at – сміятися з

to listen to – слухати кого-небудь, що-небудь

to look after – піклуватися про

to look at – дивитися на

to look into – розглядати

to object to – заперечувати проти

to provide for – передбачати

to refer to – посилатися на, відсилати до, іноді знайти

to rely on – покладатися

to speak of (about) – говорити про

to send for – посилати за

to wait for – чекати на та ін.


These mixtures are referred to as gases. - Ці суміші відносяться до газів.


 1. Пасивні звороти з дієслівними сполученнями з прийменниковим непрямим додатком:

to take care of – піклуватися про

to lose sight of – губити з очей

to put an end to – покласти кінець

to make use of – використати

to take notice of – помітити, звернути увагу та ін.

His words were not taken notice of. - На його слова не звернули увагу.


 1. Пасивні звороти з перехідними дієсловами, які відповідають українським неперехідним:

to affect – впливати на

to answer – відповідати на

to attend – бути присутнім на

to enjoy – відчувати задоволення від

to follow – іти слідом за

to influence – впливати на

to join – приєднуватися до

to need – відчувати потребу в

to watch – слідкувати за та ін.

The rate of the reaction is affected by moisture. – Вологість впливає на швидкість реакції


 1. Пасивні звороти з перехідними дієсловами, які відповідають українським неперехідним з додаткам в давальному відмінку:

to help – допомагати

to aid – допомагати

to assist – допомагати

to hinder – заважати

to threaten – погрожувати

to envy – заздрити та ін.


Recent discoveries have been greatly assisted by the development of the research technique.

- Останнім часом розвиток дослідницьких технологій дуже допомагає робити відкриття.


 1. Пасивні звороти з формальним підметом it:






It

was

is

can be

was to be

must be

should be

said

reported

expected

known

mentioned

believed



that …



Іноді it замінюють на as: As is shown in Figure 1…

Іноді it та be випускають: As shown in Figure 1…

- Як показано на малюнку 1…

ВПРАВИ

1. Перекладіть:

1. The production of rubber was improved by stimulating further studies.

2. The black balls are made of some sort of vegetable gum.

3. In scientific monographs much space is often devoted to the description of various experiments.

4. These papers have been published in one of the scientific journals.

5. These substances can be used in agriculture.

6. Experimental work in the Academy was developing rapidly while that in the universities was hindered by the church.

7. These data had been obtained before the experiment began.

8. It was found that the element was radioactive.

9. As shown in Fig. 5 the amount of information to be handled has been increasing for the last six months.

10. Equation (17) will be simplified to obtain the following results.

11. There are two aspects to be considered in solving the problem.

12. There is no doubt that in the course of further development of all sciences extensive use will be made of modern computing machines.

13. From their very nature charged particles are influenced by electric fields.

14. Attention was also given to the electron microscopic observations.

15. Account should be taken of the low melting point of the substance.

16. For practical reasons atomic weights have been referred not to hydrogen equal to 1, but to oxygen equal to 16.

17. Advantage is often taken of the effect of temperature on solubility.

18. The working method of science may be dealt with in many ways.

19. The exchange of letters is always followed by personal meetings before concluding transactions.

20. Some properties of concretes are dealt with in this chapter.

^ 2. Замініть активний стан пасивним та перекладіть:

1. The mine will produce large quantities of coal this year.

2. This plant had fulfilled the yearly plan by the 15th November.

3. They granted the firm a long-term credit.

4. I am afraid that they will not arrive at an agreement

5. As the buyers had not opened a letter of credit, we could not ship the goods.

6. We found no evidence to contradict this.

7. Computation techniques is to assist in the solution of certain problems.

8. Einstein’s theory of relativity forms the foundation of modern physics.

9. The observer should account for and explain the significance of the variation.

10. Intermolecular forces affect differently internal and boundary pressures.

11. Many factors influenced the rate of the reaction.

12. People did not even touch the problem of pollution some 50 years ago.

13. They will take steps to diminish friction.

14. They teach the students French and German.

15. We are to take care to remove all the impurities.

16. The importance of water to living things is so evident that we needn’t insist on it.

17. These elements are present in such infinitesimal amounts that we can hardly think of them even as traces.

3. Перекладіть:

1. Дослідницька робота ведеться в усіх інститутах нашої країни.

2. Золото не піддається впливу вологи.

3. Ліс перевозять на спеціальних суднах, які називаються лісовозами.

3. Проблема термінології тут не порушується.

4. Домовленість була досягнута після довгих переговорів.

5. Заключення угоди коментувалось в газетах.

6. Їм буде надано довгостроковий кредит.

7. Нам не показали каталогів, які були отримані з Лондона.

8.Фактично, програмне забезпечення та диск, який його вміщає, вважаються одним й тим самим.

9. Він думав, що товари будут оглянуті, як тільки їх розвантажать.

10. Це питання треба вирішити ще до того, як угода буде підписана.

11. Слід потурбуватися про те, щоб були видалені всі домішки.

12. На ту статтю часто посилаються.

13. Про ці негативні моменти вже потурбувались.

14. Я впевнений, що його доповідь слухатимуть з великою увагою.

15. Я думаю, що проти вашего плана не будуть заперечувати.

16. Треба домовитись про умови оплати.

17. Мотор зупиняється за допомогою цієї рукоятки (handle).

18.Нафта перевозиться в танкерах.

19. Цей список статей рекомендовано вам для вашої курсової роботи.

20. На результати цих дослідів можна покластися.

21. Всі цікавляться тим питанням.

22. Глава 7 розглядає деякі властивості металів.

23. Зараз велика увага приділяється іншим способам очищення води.

24. Як показано на Рис.5, температура коливається в дуже незначних межах.

25. Лист не может бути відіслано сьогодні, тому що він ще не підписаний директором.

26. Які товари вантажили, коли ви приїхали в порт?

27. Я буду дуже радий, якщо ваша стаття буде надрукована в газеті.


^ МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

В англійській мові є група дієслів (can, may, must, ought, should, need, dare) які називаються модальними. Модальні дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова. Вони виражають можливість, необхідність, бажаність, імовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом.


Модальні дієслова мають ряд особливостей:

^ 1. Модальні дієслова не мають форм інфінітива, дієприкметника та герундія, а також складних часових форм.

2. Після модальних дієслів інфінітив вживається без частки to.

Виняток становить ought, після яких інфінітив вживається з часткою to, а також дієслова need і dare, після яких інфінітив може вживатися з часткою to і без неї.

3. У третій особі однини теперішнього часу модальні дієслова не мають закінчення (e)s:

He must do it now. - Він повинен зробити це зараз.

4. Питальна та заперечна форма теперішнього та минулого часу модальних дієслів утворюються без допоміжного дієслова, модальне дієслово в реченні виконує таку саму функцію, як і допоміжне дієслово:

^ May I take it? - Я можу взяти це?

You should not speak to him. - Вам не слід розмовляти з ним.


Примітка: Can у теперішньому часі пишеться разом з часткою not:

She cannot cook well. - Вона не вміє добре готувати.


^ CAN (COULD)

Дієслово can виражає:

1. фізичну або розумову здатність, уміння або можливість виконати дію в теперішньому (can) або минулому (could) часі:

I couldnt solve this problem. - Я не зміг розв’язати задачі.


2. сумнів, здивування, невіру в питальних та заперечних реченнях з різними формами інфінітива: Indefinite, Continuous та Perfect:

You cannot think so. – Не може бути, щоб ви так думали.

Can they be carrying out the experiment at such a late hour?

Невже вони проводять дослід в такий пізній час?

Can you have said it? – Невже ви це сказали?


Дієслово could виражає:

 • можливість або здатність виконати дію в минулому (з Indefinite Infinitive):

In 1774 Scheele could obtain phosphorus by distilling bones with sand and charcoal.

- В 1774 Шеєле міг отримувати фосфор шляхом перегоняння кісток з піском та деревним вугіллям.


Примітка:

1. Дієслово can не має майбутнього часу. Замість can вживається сполучення to be able to - бути спроможним:

I will be able to use this new device very soon.

- Я зможу користуватися цим новим прибором невдовзі.


2. Вираз to be able іноді вживається в теперішньому і минулому часі та має значення «бути в змозі»:

The girl was not able to answer. - Дівчина була не в змозі відповідати.


Continuous Infinitive з дієсловом can означає дію, яка відбувається у теперішньому часі.

She can’t be speaking on the phone now.

- Не може бути, щоб вона зараз розмовляла по телефону.


Perfect Infinitive означає дію, яка відбулася у минулому:

He cannot have done this. - Не може бути, щоб він зробив це.


Вживання could замість can у цих значеннях не змінює часу дії, а лише підсилює сумнів, невпевненість.

^ MAY (MIGHT)

Дієслово may вживається для вираження дозволу і перекладається як «могти, мати дозвіл».

May I use your phone? - Можна скористатися вашим телефоном?


Дієслово may має дві форми: теперішній час may і минулий час might. Але в значенні минулого часу might вживається дуже рідко, головним чином у підрядних реченнях за правилом послідовності часів:

Нe asked the engineer if he might switch on that machine.

- Він спитав інженера, чи можна ввімкнути ту машину.


Також форма може вживатися для вираження докору, несхвалення, осуду:

If you wanted, you might find this information.

- Якби ти хотіла, ти могла б знайти ці відомості. (зараз)


Perfect Infinitive після форми might виражає докір з приводу того, що дія не відбулася в минулому:

You might have read the instruction before usage.

- Ти міг би прочитати інструкцію перед застосуванням. (але не прочитав)


MUST

Дієслово must виражає обов’язок, необхідність, а також наказ і пораду:

They must do the work at once. - Вони мають зробити роботу зараз.

You must consult a doctor. - Ви повинні порадитися з лікарем.


Дія, виражена інфінітивом у сполученні з must, може стосуватися теперішнього або майбутнього часу:

The students must be at the lessons now.

- Cтуденти повинні зараз бути на заняттях.

Must we copy out this task tomorrow?

- Чи треба переписувати це завдання завтра?


Примітка:

Must має лише форму теперішнього часу. Для вираження обов’язку в минулому або майбутньому часі вживається to have to:

We had to buy the equipment at these prices.

- Ми повинні були купити це обладнання за такими цінами.


З to have to вживається лише Indefinite Infinitive. Питальна та заперечна форма to have to утворюється з допоміжним дієсловом do:

She didn’t have to get up early. - Вона не мусила рано вставати.


В теперішньому часі, а також в минулому та майбутньому за контекстом, have to має значення «бути змушеним»:

Unfortunately they have to cut the time of the experiment.

^ На жаль, ми змушені скоротити час експерименту.


У заперечних реченнях must виражає заборону.

You must not speak aloud at the library.

- У бібліотеці не дозволяється голосно розмовляти.


Сполучення must з Continuous Infinitive виражає припущення, що дія відбувається в момент мовлення або протягом теперішнього періоду часу:

They must be working on the third floor.

- Вони, напевно, працюють на другому поверсі.


Сполучення must з Perfect Infinitive виражає припущення, що дія відбулася у минулому:

We must have lost the documents. - Ми, напевно, загубили документи.


Примітка:

Дієслово must має ще один еквівалент – to be to, який виражає обов’язок, що випливає з попередньої домовленості, плану, розкладу, графіка:

He is to meet Mr. Brown at five. - Він повинен зустріти пана Брауна о 5 годині.


Тo be to вживається для вираження наказу або інструкції:

You are to speed up the reaction. – Прискорте реакцію.


Тo be вживається лише в двох часах - Present Indefinite and Past Indefinite:

I was to call to the office. - Я мав зателефонувати до офісу.


Після to be to в Past Indefinite вживається також Perfect Infinitive, який вказує на те, що виражена ним дія не відбулася:

We were to have arrived at the airport at three.

- Ми мали прибути до аеропорту о 3 годині (але не прибули).


^ SHOULD, OUGHT TO

Дієслова should і ought to виражають моральний обов’язок (з точки зору того, хто говорить), пораду, рекомендацію. Кожен з них має лише одну форму.


Сполучення should і ought to з Indefinite Infinitive виражають дію стосовно теперішнього або майбутнього часу:

Ann is in hospital. Her friends ought to visit her. - Анна у лікарні. ЇЇ друзям слід відвідати її.

You should stay in bed and take medicine when you get the flu. - Коли ви захворіли на грип, вам краще залишатися у ліжку та приймати ліки.


Continuous Infinitive з should і ought виражає дію стосовно теперішнього часу:

I think, you ought nоt to be inspecting the machine-tool.

Гадаю, вам не слід обстежувати станок зараз.

Perfect Infinitive з дієсловами should і ought у стверджувальній формі означає, що бажана дія не відбулася:

The secretary should have sent the letter. - Секретарці слід було відправити листа.

Заперечна форма з should і ought у Perfect Infinitive виражає дію, що відбулася як небажана:

You shouldnt have waited for the results. - Вам не слід було чекати результатів.

.

NEED

Дієслово need вживається як модальне і як смислове. Як модальне, дієслово need з Indefinite Infinitive виражає необхідність виконання дії стосовно теперішнього або майбутнього часу і вживається у формі теперішнього часу у питальних та заперечних реченнях:

Need she come there? - Їй треба приходити туди?

You neednt hurry. - Вам не треба поспішати.


Perfect Infinitive з дієсловом need означає, що дія, в якій не було необхідності, відбулася:

You needn’t have made the preliminary tests. - Не треба було робити ці тести.


DARE

Дієслово dare означає «мати сміливість або зухвальство зробити щось». Воно вживається переважно в питальних та заперечних речення:

How dare you say it? - Як ви смієте казати це?


ВПРАВИ
  1   2   3



Скачать файл (150.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации