Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді - файл 1.doc


Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді
скачать (1351 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1351kb.03.12.2011 16:08скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
I. Законодавчі та інші основоположні

нормативні акти про охорону праці:

 1. Закон України “Про охорону праці” //Відом. Верх. Ради України. - 2003. - №2. - С. 18-32.

 2. Закон України “Про пожежну безпеку” //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.3. - С. 200 - 242.

 3. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.3. - С.244-276.

 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”// Орієнтир. - 2002. - №15. - С. 1-5. - (Урядовий кур'єр; № 73).

 5. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” //Бізнес. – 2002. - № 34/1-2: Соціальне страхування. – С.104-123.

 6. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкого державного соціального страхування //Відом. Верх. Ради України. – 2003. - № 10-11. – С.314-318.

 7. Про внесення змін до Порядку визначення страхових таріфів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003р. № 985 // Офіцій- ний вісник України. – 2003. - № 27. – С.38-63.

 8. Закон України “Про відпустки” (зі змінами та доповненнями, внесеними законами України від 27 листопада 2003р. № 2073-III, від 6 лютого 2003р. № 490 – IV// Все о бухгалтерском учете. – 2003. - № 47. – С.44-51.

 9. Закон України “Про дорожній рух” //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.3. - С.167-199.

 10. Закон України “Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України” //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.1. - С.31-41.

 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Х.: Одиссей, 2001. - 271с.

 12. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993р. №733 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.1. - С.45-46.

 13. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці: Затв Указом Президента України від 16 січня 2003р. № 29/2003 //Офіційний вісник України. – 2003. – 4. – С. 54-60.

 14. Концепція управління охороною праці: Затв. наказом М-ва праці і соціальної політики від 22 жовтня 2001р. № 432 //Охрана труда. - 2002. - №3. - С.5-9.

 15. Типове положення про службу охорони праці (зі змінами від 17.05.1996р. №82): Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 3.08.1993р. //Охорона праці в Україні: Зб. офіц. нормат. актів /Упоряд. А.В.Довбня. - К., 2000. - С.94-103.

 16. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993р. № 73 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.1. - С.68-71.

 17. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р. № 135 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.1. - С.73-77.

 18. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001р. № 1094 //Все о бухгалтерском учете. - 2001. - №83. - С.8-19.

 19. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001р. № 270 //Охрана труда. - 2001. - №6. - С.45-52.

 20. Типове положення про навчання з питань охорони праці.- ДНАОП 0.00 4.12.99: Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 17 лютого 1999р. №27 //Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності /Під заг. ред. Л.С. Сачкова - К., 2000. - С. 221 - 255.

 21. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994р. № 130 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.3. - С.157-166.

 22. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 11 жовтня 1993 р. №94 // Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.1. - С.204-206.

 23. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003р. № 1631 //Урядовий кур’єр. –2003. - № 203. – С. 8-12.

 24. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994р. №263/121 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995.-Т.З.-С.64-68.

 25. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України від 31 березня 1994р. №46 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.З.- С.71-166.

 26. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України від 22 березня 1996р. №59 // Бюл. нормат. актов м-в и ведомств Украины. - 1996. - № 6. - С.92.

 27. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України від 29 грудня 1993р. № 256 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.З. - С.33-60.

 28. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України від 10 грудня 1993р. №241 // Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.З. - С.62.

 29. Положення про медичний огляд працівників певних категорій: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України від 31 березня 1994р. №45. //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.З. - С. 4-31.

 30. Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці” у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) // Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.1. - С.239-250.

 31. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993р. № 132 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.2. - С. 93-96.

 32. Рекомендації Держнаглядохоронпраці щодо застосування “Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві” //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.2. - С. 97-107.

 33. Положення про розробку інструкцій з охорони праці: Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. № 9 //Охорона праці в Україні: Зб. офіц. нормат. актів /Упоряд. А.В. Довбня. - К. 2000. - С. 191-203.

 34. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 31 березня 1994р. №27 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.2. - С.33-52.

 35. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезчності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: Затв. наказом М-ва охорони здоров'я України від 27 грудня 2001р. № 528 //http: //alpha raba.kiev.ua. - 2003, 21 лют.

 36. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92р. №442 //Збірник норма-тивних документів з безпеки життєдіяльності /Під. заг. ред. Л.С. Сачкова - К., 2000. - С.354-356.

 37. Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. №1290 // Законодавство України про охорону праці /Упоряд. В. Вакуленко. - К., 1999. - Кн.2. - С.382-438.

 38. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001р. № 163 // Офіційний вісник України. - 2001. - 9. - С.37-147.

 39. Перелік професійних захворювань: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000р. № 1662 //Охрана труда. - 2001. - №4.- С.40-42.

 40. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996р. №170 //Охорона праці в Україні: Зб. офіц. нормат. актів /Упоряд. А.В.Довбня. - К., 2000. - С.349-357.

 41. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003р. № 994. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 27. – С. 76-77.

 42. Типове положення про базову (головну) організацію міністерства, відомства, об'єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 8 липня 1994р. № 66 //Законодавство України про охорону праці. - К., 1995. - Т.2. - С. 110-115.

 43. Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки."// Відом. Верх. Ради України. – 2004. - №9. –С.258.

 44. Порядок обліку пожеж та їх наслідків: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003р. № 2030 // Урядовий кур’єр. – 2004р. - № 18. – С.10.

 45. Типове положення про кабінет охорони праці: Затв. наказом Держ. ком. України по нагляду за охороною праці від 18 липня 1997р. №191 //Охорона праці в Україні: Зб. офіц. нормат. актів /Упоряд. А.В. Довбня. - К., 2000. - С.107-112.

 46. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів /Відп. ред. І.О. Заєць. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 416с.^

ІІ. Міжгалузеві нормативні акти:

 1. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 03.11.99р. Наказ № 208.

 2. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 р. Наказ №128.

 3. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 18.10.94р. Наказ №104. (зі змін. і доп. від 11.07.97р.).

 4. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 26.05.94 р. Наказ №51. (зі змін. і доп. від 11.07.97р.).

 5. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С. – Затв. Держнаглядохоронпраці України 23.07.96р. Наказ №125 (зі змін. від 24.07.97р.).

 6. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. – Затв. Держнаглядохоронпраці України 08.09.98р. Наказ №177.

 7. Правила безпеки систем газопостачання України. – Затв. Держнагляд-охоронпраці України 01.10.1997р. Наказ № 254.

 8. Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок – Затв. Міністерством праці і соціальної політики України 21.06.2001. Наказ № 272.

 9. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 09.01.98р. Наказ №4.

 10. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем. – Утв. Госпроматомнадзором СССР 01.11.91г.

 11. Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин. – Затв. Держнаглядохоронпраці України 10.02.99р. №21.

 12. Правила пожежної безпеки в Україні (введені в дію наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95р. №400). – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 195с.

 13. Зміни до Правил пожежної безпеки в Україні: Наказ від 5.03.2002р. №217 / М-во внутр. справ України. - [Б.м.], 2002. - 22с.

 14. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації. – Затв. Міністерством внутрішніх справ України 20.11.97р. Наказ № 779.^

III. Галузеві нормативні акти:

 1. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 8.05.96р. Наказ № 79.

 2. Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об'єктах оптової торгівлі. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 8.05.96р. Наказ № 78.

 3. Правила охорони праці для підприємств громадського харчування. - Затв. Держнаглядохоронпраці України 25.06.96р. Наказ № 107.

 4. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в магазинах споживчої кооперації. - Затв. Президія ЦК профспілки працівників держторгівлі і спо-живчої кооперації, Правління Центрспоживспілки 23.09.59р. Постанова №44.
^

ІV. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці:

 1. ГОСТ 12.0.003-74. “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”.

 2. ГОСТ 12.1.002-84. “ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. До-пустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”.

 3. ГОСТ 12.1.003-83. “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”.

 4. ГОСТ 12.1.004-91. ”ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”.

 5. ГОСТ 12.1.005-88. “ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-духу рабочей зоны”.

 6. ГОСТ 12.1.006-84. “ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”.

 7. ГОСТ 12.1.007-76. “ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требо-вания безопасности”.

 8. ГОСТ 12.1.010-76. “ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования”.

 9. ГОСТ 12.1.012-90. ”ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования”.

 10. ГОСТ 12.1.013-78. “ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требо- вания”.

 11. ГОСТ 12.1.014-84. “ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентра- ций вредных веществ индикаторными трубками ”.

 12. ГОСТ 12.1.018-93. “ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электри- чества. Общие требования”.

 13. ГОСТ 12.1.019-79. “ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номен- клатура видов защиты”.

 14. ГОСТ 12.1.029-80. “ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Клас-сификация”.

 15. ГОСТ 12.1.030-81. “ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-ление”.

 16. ГОСТ 12.1.036-81. “ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и обществен-ных зданиях”.

 17. ГОСТ 12.1.038-82. “ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов”.

 18. ГОСТ 12.1.041-83. “ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования”.

 19. ГОСТ 12.1.044-89. “ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения”.

 20. ГОСТ 12.2.003-91. “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требова-ния безопасности”.

 21. ГОСТ 12.2.006-87. “ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний”.

 22. ГОСТ 12.2.022-80. “ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности”.

 23. ГОСТ 12.2.032-78. “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”.

 24. ГОСТ 12.2.033-78. “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие энергономические требования”.

 25. ГОСТ 12.2.049-80. “ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргоно- мические требования”.

 26. ГОСТ 12.2.053-91. “ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности”.

 27. ГОСТ 12.2.061-81. “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требова-ния безопасности к рабочим местам”.

 28. ГОСТ 12.2.062-81. “ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения за-щитные”.

 29. ГОСТ 12.2.064-81. “ССБТ. Органы управления производственным оборудова- нием. Общие требования безопасности”.

 30. ГОСТ 12.2.071-90. “ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности”.

 31. ГОСТ 12.2.085-82. “ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности”.

 32. ГОСТ 12.2.092-94. “ССБТ. Оборудование электромеханическое и электро- нагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний”.

 33. ГОСТ 12.2.096-83. “ССБТ. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности”.

 34. ГОСТ 12.2.124-90. “ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требова -ния безопасности”.

 35. ГОСТ 12.3.002-75. “ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”.

 36. ГОСТ 12.3.009-76. “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требова-ния безопасности”.

 37. ГОСТ 12.3.010-82. “ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации”.

 38. ГОСТ 12.3.020-80. “ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности”.

 39. ГОСТ 12.3.046-91. “ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования”.

 40. ГОСТ 12.4.009-83. “ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание”.

 41. ГОСТ 12.4.011-89. “ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

 42. ГОСТ 12.4.021-75. “ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования”.

 43. ГОСТ 12.4.026-76. “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

 44. ГОСТ 12.4.040-78. “ССБТ. Органы управления производственным оборудова- нием. Обозначения”.

 45. ГОСТ 12.4.123-83. “ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования”.

 46. ГОСТ 12.4.124-83. “ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования”.

 47. ГОСТ 12.4.125-83. “ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействий механических факторов. Классификация”.

 48. ГОСТ 12.4.154-85. “ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электри-ческих полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры”.

 49. ГОСТ 12.4.155-85. “ССБТ. Устройства защитного отключения. Классифи-кация. Общие технические требования”.

 50. ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80). “Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий”.

 51. ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77). “Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтоков”.

 52. ГОСТ 30331.8-95 (МЭК 364-4-47-81). “Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током”.

 53. ГОСТ 30331.9-95 (МЭК 364-4-473-77). “Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков”.^

V. Державні стандарти України з безпеки праці:

 1. ДСТУ 2156-93. “ССБП. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення”.

 2. ДСТУ 2272-93. “ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення”.

 3. ДСТУ 2273-93. “ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення ”.

 4. ДСТУ 2293-99. “ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять”.

 5. ДСТУ 2300-93. “ССБП. Вібрація. Терміни та визначення”.

 6. ДСТУ 2325-93. “ССБП. Шум. Терміни та визначення”.

 7. ДСТУ 2555-94. “ССБП. Машини та устаткування для кондитерської промисловості. Вимоги безпеки”.

 8. ДСТУ 2583-94. “ССБП. Машини та устаткування для хлібопекарської промисловості. Вимоги безпеки”.

 9. ДСТУ 3038-95. “Гігієна. Терміни та визначення основних понять”.

 10. ДСТУ 3152-95. “Автоклави продовольчі. Загальні технічні вимоги та вимоги безпеки”.

 11. ДСТУ 3191-95. “Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Загальні вимоги безпеки”.

 12. ДСТУ 3235-95. “Устаткування овоче- фруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки”.

 13. ДСТУ 3273-95. “Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги”.

 14. ДСТУ 3675-98. “Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань”.

 15. ДСТУ 3734-98. “Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги”.

 16. ДСТУ 3960-2000. “Система тривожної сигналізації. Система охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення”.

 17. ДСТУ 3972-2000. “Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань”.

 18. ДСТУ ЕN 294 – 2001. “Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон руками”.

 19. ДСТУ ЕN 563-2001. “Безпечність машин. Температура поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь.”

 20. ДСТУ pr ЕN 13157-2001. “Вантажопідіймальні крани. Крани з ручним приво- дом. Вимоги безпеки.”

 21. ДСТУ ЕN 1672-1-2001. “Обладнання для харчової промисловості. Вимоги безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1. Вимоги безпеки”.

 22. ДСТУ EN 1672-2-2001. “Обладнання для харчової промисловості . Основні положення. Частина 2. Вимоги гігієни”.

 23. ДСТУ EN 50014-2001. “Апаратура електрична для потенційно вибухонебез -печних середовищ. Загальні вимоги”.

 24. ДСТУ pr ЕN 12937-2002. “Безпечність машин. Технічні правила та вимоги до підіймально-транспортних засобів”.


VI. Державні санітарні норми:


 1. ДСН 3.3.6.037-99. “Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”.

 2. ДСН 3.3.6.039-99. “Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій”.

 3. ДСН 3.3.6.042-99. “Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”.
^

VII. Будівельні норми та правила:

 1. ДБН Д.2.3-28-99. “Збірник 28. Обладнання підприємств харчової промисло- вості”.

 2. ДБН Д.2.6-6-2000. “Збірник 6. Холодильні і компресорні прилади”.

 3. ДБН В.2.5-13-98. “Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автома-тика будинків і споруд”.

 4. СНиП 2.01.02-85. “Противопожарные нормы. Проектирование зданий и соору- жений”.

 5. СНиП 2.04.02-84. “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

 6. СНиП 2.04.05-91. “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”.

 7. СНиП 2.09.04-87. “Административные и бытовые здания”.

 8. СНиП 2.11.01-85. “Складские здания”.

 9. СНиП 2.11.02-87. “Холодильники”.

 10. СНиП II-4-79. “Часть II. Нормы проектирования. Глава 4. Естественное и искусственное освещение”.^

VIІI. Довідкова та навчальна література:

 1. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП) /Офіційне видання Держнаглядохоронпраці. - Друга ред. - К.: Основа, 1998. - 222с.

 2. Справочник по охране труда на промышленном предприятии /К.Н. Ткачук, Д.Ф. Иванчук, Р.В. Сабарно, А.Г. Степанов. - К.: Техника, 1991.-285с.

 3. Осокін В.В., Сорока І.В., Селезньова Б.А. Охорона праці у торгівлі: Підручник для студентів торговельно-економічних і комерційних вузів. - К. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. - 228с.ЗМІСТ
стр.

1. Розділ І. Законодавчі та організаційні основи охорони праці в Україні..

3

2. Розділ II. Виробнича санітарія……………………………………………….…

29

3. Розділ III. Техніка безпеки………………………………………………………

51

4.Розділ IV. Пожежна безпека у торгівлі ………………………………………

91

5. Перелік питань………………………………………………………………………

118

5.1. Розділ І. Законодавчі та організаційні основи охорони праці в Україні………………………………………………………………………….


118

5.2. Розділ II. Виробнича санітарія…………………………………………….

121

5.3. Розділ III. Техніка безпеки………………………………………………….

122

5.4. Розділ IV. Пожежна безпека у торгівлі………………………………….

125

6. Список рекомендованої літератури ……………………………………………

128

6.1. Законодавчі та інші основоположні нормативні акти про охорону праці……………………………………………………………………………..


128

6.2. Міжгалузеві нормативні акти……………………………………………..

132

6.3. Галузеві нормативні акти……………………………………………………

132

6.4. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці……..

133

6.5. Державні стандарти України з безпеки праці…………………………

135

6.6. Державні санітарні норми………………………………………………….

137

6.7. Будівельні норми та правила………………………………………………..

137

6.8. Довідкова та навчальна література……………………………………..

137

^

Ціна договірнаОсокін Володимир Васильович, професор, докт. техн. наук

Селезньова Юлія Анатоліївна, доцент, канд. техн. наук
Кафедра холодильної і торгової техніки

^

видання 2-е, зі змінами та доповненнями
Охорона праці:

питання і відповіді

(у сфері торгівлі, виробництва

харчової продукції, митної

справи, підприємницької і

економічної діяльності)


Комп’ютерна верстка

^ Савченко І.В.
Технічний редактор О.І. Шелудько
Зведений план – 2004р., позиція № 393

Підписано до друку 2004р.

Папір офсетний Друк – ризографія

Обл.- вид. арк. 9,12 Тираж 300 прим.
Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім. М. Туган-Барановського
РВВ ДонДУЕТ, м. Донецьк-50, вул. Щорса, 31, тел. 337-93-61
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Скачать файл (1351 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации