Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді - файл 1.doc


Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді
скачать (1351 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1351kb.03.12.2011 16:08скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^


Рис. 7. Вогнегасник вуглекислотний


Для приведення вогнегасника у дію необхідно спрямувати розтруб-снігоутворювач на осередок горіння та повільно повертати маховичок вен­тиля проти годинної стрілки. При цьому вуглекислота надходить через сифонну трубку та вентиль у розтруб, де перетворюється у снігоподібну масу. Залежно від ємкості балону, час дії вуглекислотних вогнегасників 25...40с, корисна довжина струменя вогнегасної речовини 1,5...3,5м.

52. Питання: Яким є принцип дії порошкових вогнегасників?

Відповідь: Вогнегасники порошкові призначені для ліквідації пожеж класів А, В, С, а також загорянь в електроустановках, що знаходяться під напругою до 1140В. У цих вогнегасниках у якості вогнегасної речовини використовується порошок марки П-2АПМ або ПСБ, як енергоносій – стиснене повітря. У вогнегасниках ємкістю 4, 8 і 10л, відповідно, ОП-4, ОП-8, ОП-10 (рис. 8) порошок знаходиться в посудині, стиснене повітря – у спеціальному балоні.
1 - опора,

2 - мембрана еластична,

3 - спушувач,

4 - сифон,

5 - посудина з порошком,

6 - рукоятка,

7 - важіль,

8 - пробійник,

9 - клапан,

10 - головка,

11 - насадок,

12 - балон зі стисненим повітрям,

13 - фіксатор-насадка

Рис. 8. Вогнегасник ОП-10
Для при­ведення вогнегасника у дію витягають запобіжну чеку, що фіксує поло­ження пробійника відносно головки, та ударом долоні переміщають про­бійник всередину посудини. При цьому пробійник проколює гострим кін­цем мембрану, герметизуючу балон зі стисненим повітрям. Внаслідок цьо­го стиснене повітря (маса його 65...70г) надходить через спушувач у поро­жнину мембрани і потім - у масив порошку та у зазор між днищем посуди­ни та мембраною. У посудині відбуваються механічне розпушування по­рошку мембраною, що коливається, та рівномірне псевдозрідження його потоками повітря. Псевдозріджений порошок під тиском повітря 1,0…1,4МПа надходить у сифон. Утримуючи вогнегасник однією рукою за рукоятку та підпружинений важіль, другою рукою спрямовують насадок на осередок горіння. Шляхом притискання зусиллям руки важіля до руко­ятки відкривають клапан у запірній головці. При цьому повітряно-порошкова суміш витісняється з посудини через насадок на осередок го­ріння. Мінімальна довжина струменя вогнегасної речовини 4,5м. Тривалість дії цього вогнегасника не менше 15с.

У вогнегасниках ємкістю 2, 6 і 9 л (виробництво Маріупольського механічного заводу) стиснене повітря знаходитися не в спеціальному балоні, а безпосередньо у внутрішньому просторі вогнегасника, заповненому порошком. Для контролю наявності тиску повітря усередині вогнегасника на корпусі його встановлений манометр. Повітряно-порошкова суміш витісняється з нього через насадок при притисненні зусиллям руки підпружиненного важеля до рукоятки.

53. Питання: Які існують вимоги до розміщення вогнегасників у будівлях?

Відповідь: Усередині будівель вогнегасники встановлюють біля пожежних кранів, а також на видних та доступних місцях (у коридорах, вестибюлях, на сходових клітках, біля виходів з приміщень) на висоті не більше 1,5м (від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника) та на відстані не мен­ше 1,2м від краю дверей при їх відчиненні. Кількість вогнегасників для підприємства, бази та складу, інших об'єктів визначають розрахунком згі­дно з діючими нормами.

Відстань від місця розміщення вогнегасника до можливого осеред­ку пожежі не повинна перевищувати: 20м - для громадських будівель та споруд; 30м - для приміщень категорії А, Б і В (приміщення з горючими газами та вогненебезпечними рідинами); 40м - для приміщень категорії В (окрім вказаних вище приміщень) та Г; 70м - для приміщень категорії Д.

54.Питання: Якими є норми оснащення переносними вогнегасниками громадських і адміністративно-побутових приміщень?

Відповідь: У "Правилах пожежної безпеки в Україні" подано рекомендації щодо оснащення переносними вогнегасниками приміщень залежно від їх площі, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класу можливої пожежі. У приміщеннях з горючими газами та вог­ненебезпечними рідинами, віднесених до категорій А (наприклад, склади товарів побутової хімії та ЛЗР), Б (відділення сушки крохмалю) і В (склади соняшникової та інших рослинних олій, лікеро-горілчаних виробів і ви­на), при наявності небезпеки виникнення пожеж класу В (горіння рі­дин) та С (горіння газів) на кожні 200м2 площі повинен бути один порош­ковий вогнегасник з масою заряду 10кг (наприклад, ОП-10). При наяв­ності небезпеки виникнення пожежі класу Е (горіння електроустановок) у цих приміщеннях на ту ж площу встановлюють додатково два вуглекислотні вогнегасники ємкістю 5 або 8л (ОУ-5 або ОУ-8).

У приміщеннях категорії В, де відсутні горючі гази і вогне­небезпечні рідини (наприклад, склади готового одягу, тканин, культ­товарів, дерев'яної тари, паперу та готових пакетів), на кожні 200м2 площі встановлюють вогнегасники: один повітряно-пінний ємкістю 10л (наприклад, ОВП-10,01) та один порошковий з масою заряду 5кг - при наявності небезпеки виникнен­ня пожеж класу А (горіння деревини, текстилю, паперу тощо); один такий же порошковий та один вуглекислотний (ОУ-5 або ОУ-8) ємкістю 5 або 8л - на випадок виникнення пожежі класу Е. Приміщення категорії Г (наприклад, приміщення обпалення птахів, гарячі цехи підприємств гро­мадського харчування) повинні мати: один порошковий вогнегасник з ма­сою заряду 5кг на кожні 400м2 площі - на випадок небезпеки виникнення пожежі класу С; один повітряно-пінний вогнегасник ємкістю 10л та один порошко­вий вогнегасник з указаною вище масою заряду на кожні 900м2 площі - при небезпеці виникнення пожежі класу А; такий же порошковий та один вуглекислотний (ОУ-5 або ОУ 8) вогнегасники на ту ж площу - на випа­док пожежі класу Е. У приміщеннях категорії Д (наприклад, машинні від­ділення хладонових холодильних установок, холодильні камери з темпе­ратурою +10°С і нижче) на кожні 900м2 площі встановлюють вогне­гасники: повітряно-пінний ємкістю 10л та порошковий з масою заряду 5кг - на випадок виникнення пожежі класу А; такий же порошковий та один вуглекислот­ний (ОУ-5 або ОУ-8) вогнегасники - при наявності небезпеки виникнення пожеж класу Е. Виробничі приміщення категорії Д, а також приміщення, в яких знаходяться негорючі речовини та матеріали, можуть не обладнува­тись вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100м2. У приміщеннях, де розміщені персональні ЕОМ, та в дисплейних залах встановлюють пе­реносні вуглекислотні вогнегасники з розрахунку один на 10м2 площі. У громадських будівлях та спорудах при небезпеці виникнення пожежі класу А необхідно мати на кожні 400м2 площі два повітряно-пінні вогнегасники ємкістю по 10л та два порошкові вогнегасники з масою заряду по 5кг, а при небезпеці виникнення пожежі класу Е - два такі ж порошкові та один вуглекислот­ний (ОУ-5 або ОУ-8) вогнегасники. На кожному поверсі цих будівель та споруд встановлюють не менше двох переносних вогнегасників. На кожних п'ять торгових автоматів встановлюється один вуглекислотний вогнегасник.

Будинки, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі, автотранспортні засоби, кіоски, палатки і відкриті майданчики (сектори) ринків повинні бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння. Для утримання їх у стаціонарних умовах обладнаються спеціальні пожежні пости, щити, стенди, шафи.

55. Питання: Які наявні вимоги до оснащення й розміщення на території торговельних підприємств протипожежних щитів ?

Відповідь: На території торговельних підприємств первинні засоби пожежо-гасіння (шанцевий інструмент, відра, вогнегасники) групують на спеціаль­них щитах. Щити розташовують так, щоб кожний з них обслуговував гру­пу споруд у радіусі не більше 100м, сховища з вогненебезпечними матеріа­лами - на відстані 50м. Територію підприємства забезпечують пожежними щитами з розрахунку 1 щит на площу до 5000м2. На території ринків на кожний 1 га площі повинен приходитися один пожежний щит. Засоби пожежогасіння фарбують у червоний колір, а надписи на них та поверхня щита повинні бути білими.

56. Питання: Як забезпечується повідомлення про пожежі?

Відповідь: Успішна боротьба з пожежами можлива при наявності пожежної сигналізації та надійного зв'язку підприємств з пожежними частинами. Сьогодні широко використовуються радіо­зв'язок, а також телефонний, радіотелефонний та телетайпний зв'язок. На­дійне та швидке повідомлення про пожежі на різних об'єктах забезпечує електрична пожежна сигналізація, яка складається з пожежних сповіщувачів ручної та автоматичної дії, приймально-контрольного пристрою та спеціальної елект­ричної мережі, що їх з'єднує.

57. Питання: Яка область застосування автоматичних установок пожежної сигналізації?

Відповідь: Автоматична пожежна сигналізація передбачається при торговель­ній площі 3500 м2 і менше у двоповерхових будівлях магазинів та їх одно­поверхових будівлях при розташуванні торговельних залів у цокольних та підвальних поверхах.

Обладнанню автоматичними установками пожежної сигналізації підлягають: в магазинах усі приміщення (незалежно від пло­щі), крім тих, що призначені для зберігання і підготовки для продажу м'я­са, риби, фруктів та овочів (у негорючій упаковці), негорючих будівельних матеріалів, а також приміщень з мокрим процесом (охолоджувальні каме­ри, мийні) та приміщень для інженерного устаткування будівель (при від­сутності горючих матеріалів); на підприємствах громадського харчування зали, комори сухих продуктів, службові приміщення, приміщення для пер­соналу і гардеробні - незалежно від їх площі. Автоматичною пожежною сигналізацією повинні бути також обладнані: приміщення складів горю­чих матеріалів площею до 1000 м2, негорючих матеріалів у горючій упаковці площею до 1500 м2; такі ж приміщення площею до 700 м3, розташовані у підвалах; складські приміщення площею до 200м2 для зберігання мастиль­них матеріалів у підвалах та цокольних поверхах, а також площею до 750м2 для зберігання гумотехнічних виробів та шин. Автоматична пожежна сигналізація не передбачається у приміщен­нях, обладнаних автоматичним пожежогасінням, а також приміщеннях з мокрим процесом, з інженерним устаткуванням будівель (при відсутності горючих матеріалів).

На ринках обладнають автоматичною пожежною сигналізацією магазини, павільйони, групи кіосків і приміщення адміністративного призначення незалежно від їхньої площі.

58. Питання: Якими є вимоги до технічного обслуговування й утримання протипожежних систем та установок ?

Відповідь: Технічне обслуговування протипожежних систем та установок по­жежної автоматики здійснюють за договором спеціальні організації. На підприємствах, базах та складах наказом адміністрації призначається по­садова особа, відповідальна за експлуатацію цих систем та установок. Від­повідальність за збереження і правильну експлуатацію їх несуть керівники підприємств торгівлі та громадського харчування, баз та складів. Контроль за працездатним станом протипожежних систем та установок пожежної автоматики здійснює оперативний (черговий) персонал. Для осіб, працю­ючих у захищених приміщеннях, повинні бути розроблені та вивішені інструк­ції про їх дії і порядок евакуації при сигналі про спрацювання цих систем та установок.
^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Розділ І. Законодавчі та організаційні основи охорони праці в Україні


 1. Питання: Які державні акти складають законодавчу основу охорони праці в Україні?

 2. Питання: У якому першоджерелі наведено перелік чинних в Україні нормативно-правових актів про охорону праці?

 3. Питання: Сформулюйте поняття про охорону праці.

 4. Питання: Якими є основні принципи державної політики в галузі охорони праці в Україні?

 5. Питання: Які існують гарантії громадян на охорону праці при укладанні трудового договору і під час роботи на підприємстві?

 6. Питання: Якою має бути тривалість робочого часу протягом кожного тижня для працівників різних категорій?

 7. Питання: Які види і тривалість відпусток передбачено для працівників різних категорій ?

 8. Питання: Які пільги передбачено законодавством України для працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці?

 9. Питання: Яким має бути порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними і знешкоджуючими речовинами ?

 10. Питання: Як оплачується робота в нічний час?

 11. Питання: Назвіть загальні вимоги законодавства до охорони праці жінок, неповнолітніх осіб та інвалідів.

 12. Питання: Які граничні норми підіймання і переміщення важких речей визначено для жінок?

 13. Питання: Які граничні норми підіймання і переміщення важких речей визначено для неповнолітніх осіб?

 14. Питання: Якою є правова основа загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату потерпілим працездатності?

 15. Питання: Якими є організаційна структура і економічний механізм функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань?

 16. Питання: Якими є порядок нарахування і розміри страхових внесків страхувальників у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань?

 17. Питання: Які виплати здійснює і які витрати фінансує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань?

 18. Питання: Які та в якому розмірі виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань потерпілому в разі тимчасової втрати ним працездатності?

 19. Питання: Який існує порядок визначення ступеня втрати потерпілим на виробництві професійної працездатності?

 20. Питання: Яким є розмір одноразової страхової виплати потерпілому у випадку стійкої втрати ним професійної працездатності?

 21. Питання: Яким має бути розмір одноразової допомоги родині, утриманцям потерпілого у випадку його смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання?

 22. Питання: Яким є порядок відшкодування працівнику моральної шкоди, що завдана умовами виробництва?

 23. Питання: Розкрийте сутність Концепції управління охороною праці в Україні.

 24. Питання: Якою є організаційна основа управління охороною праці на підприємстві (в установі, організації) ?

 25. Питання: Які завдання вирішуються в системі управління охороною праці на підприємстві (в установі, організації)?

 26. Питання: Визначте особливості формування служби охорони праці на підприємстві (в установі, організації).

 27. Питання: У чому полягають функції служби охорони праці на підприємстві (в установі, організації)?

 28. Питання: Назвіть права спеціалістів служби охорони праці.

 29. Питання: Яким чином бере участь в управлінні охороною праці на підприємстві (в установі, організації) трудовий колектив ?

 30. Питання: Які програми, що передбачають вирішення завдань охорони праці, розробляються і виконуються в Україні ?

 31. Питання: Який існує порядок планування заходів щодо охорони праці на підприємствах (в установах, організаціях) ?

 32. 32. Питання: Який існує порядок фінансування заходів щодо охорони праці на підприємствах (в установах, організаціях)?

 33. Питання: Якими є види і форми навчання працівників з питань охорони праці ?

 34. Питання: Якими є види і терміни проведення інструктажів працівників з питань охорони праці?

 35. Питання: За якої умовою працівники звільняються від первинного, повторного, позапланового інструктажів?

 36. Питання: Яким є порядок навчання працівників за програмою технічного мінімуму?

 37. Питання: Яким є порядок навчання працівників для обслуговування облад-нання і виконання робіт з підвищеною небезпекою?

 38. Питання: Яким є порядок перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів?

 39. Питання: Розкрийте призначення і зміст інструкцій з охорони праці.

 40. Питання: Які органи здійснюють державний нагляд за охороною праці на підприємствах (в установах, організаціях)?

 41. Питання: Як здійснюється контроль за станом охорони праці на підприємствах (в установах, організаціях)?

 42. Питання: Який існує порядок накладення штрафу на юридичних і фізичних осіб, які використовують найману працю, за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів держнагляду і сплати суми його?

 43. Питання: Визначте основні види і сутність відповідальності фізичних осіб за порушення законів, нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів держнагляду, представників профспілок, їхніх організацій і об'єднань.

 44. Питання: Сформулюйте поняття про небезпечну зону, небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

 45. Питання: Сформулюйте поняття про травму, виробничу травму, нещасний випадок, виробничий травматизм.

 46. Питання: Назвіть основні причини виробничого травматизму і розкрийте їхню сутність.

 47. Питання: Як класифікують нещасні випадки ?

 48. Питання: Сформулюйте поняття про професійні захворювання та отруєння.

 49. Питання: Сформулюйте поняття про аварію.

 50. Питання: Які ушкодження працівників розслідуються як нещасні випадки на виробництві?

 51. Питання: Які умови та обставини виниклого нещасного випадку визначають його зв'язок з виробництвом?

 52. Питання: Які нещасні випадки з працівниками вважаються такими, що не пов'язані з виробництвом?

 53. Питання: Який існує порядок розслідування, документального оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві?

 54. Питання: Який існує порядок спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві?

 55. Питання: Який нормативно-правовий документ регламентує розслідування й облік нещасних випадків, не пов'язаних з виконанням трудових обов'язків?

 56. Питання: Які події розслідуються як нещасні випадки невиробничого характеру ?

 57. Питання: Яким є порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками ?

 58. Питання: Яким є порядок розслідування нещасних випадків, що відбулися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах ?

 59. Питання: Яким є порядок розслідування й обліку випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь ?

 60. Питання: Яким є порядок розслідування аварій ?Розділ II. Виробнича санітарія


 1. Питання: Сформулюйте поняття про виробниче середовище.

 2. Питання: Сформулюйте поняття про умови праці, безпечні умови праці.

 3. Питання: Як класифікуються умови праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу?

 4. Питання: У чому полягають сутність і мета атестації робочих місць за умовами праці?

 5. Питання: Сформулюйте поняття про мікроклімат виробничих приміщень.

 6. Питання: Які фактори визначають норми мікроклімату виробничих приміщень?

 7. Питання: Які існують норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря у виробничих приміщеннях на постійному і непостійному робочому місцях залежно від періоду року і важкості виконуваної роботи?

 8. Питання: Якими є природа і небезпека інфрачервоних теплових випромінювань?

 9. Питання: Які визначено норми теплового опромінення працівників?

 10. Питання: Які прилади використовуються для реєстрації параметрів навколишнього середовища, що визначають теплове самопочуття людини?

 11. Питання: Які шкідливі випромінювання і супутні шкідливі фактори виникають під час роботи звичайних електричних апаратів?

 12. Питання: Сформулюйте поняття про шкідливу речовину і її гранично допустиму концентрацію.

 13. Питання: Яким чином класифікують шкідливі речовини за фізіологічним впливом на організм людини і ступенем їхньої небезпеки?

 14. Питання: Які прилади і методики використовуються для визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі?

 15. Питання: Якими є фізична природа і небезпека шуму?

 16. Питання: Які показники використовуються для гігієнічної оцінки шуму?

 17. Питання: Якими є фізична природа і небезпека вібрації?

 18. Питання: Які показники використовуються для санітарного нормування і контролю вібраційного навантаження?

 19. Питання: Яким є призначення вентиляції і як вона класифікується?

 20. Питання: Назвіть особливості та область застосування природної вентиляції.

 21. Питання: Визначте будову і область застосування систем примусової вентиляції.

 22. Питання: Сформулюйте принцип розрахунку вентиляції з кількості людей, що знаходяться одночасно в приміщенні.

 23. Питання: Сформулюйте принцип розрахунку вентиляції щодо виділення шкідливих речовин і кратності повітрообміну.

 24. Питання: З’ясуйте призначення і будову місцевої вентиляції.

 25. Питання: З’ясуйте призначення і будову аварійної вентиляції.

 26. Питання: Які існують основні методи і засоби захисту працівників від виробничих випромінювань?

 27. Питання: Яким чином забезпечується захист працівників від електро- магнітних полів?

 28. Питання: Які існують методи захисту робітників від шуму?

 29. Питання: Яким чином забезпечуються вібробезпечні умови праці?

 30. Питання: Як забезпечується природне освітлення приміщень і робочих місць?

 31. Питання: Назвіть критерії оцінки якості природного освітлення приміщень і робочих місць.

 32. Питання: Як класифікується штучне освітлення та які існують норми освітленості при використанні його?

 33. Питання: Які існують вимоги до конструкції світильників і розміщення їх у приміщеннях?

 34. Питання: Як використовується колір при вирішенні питань охорони праці?

 35. Питання: Які індивідуальні засоби забезпечують захист працівників від шкідливих виробничих факторів?


Розділ III. Техніка безпеки 1. Питання: Сформулюйте поняття про небезпечні зони, небезпечні виробничі фактори.

 2. Питання: Сформулюйте поняття про техніку безпеки, про безпеку праці.

 3. Питання: Які наявні загальні вимоги безпеки до територій, будівель і приміщень підприємств торгівлі?

 4. Питання: Які технічні рішення забезпечують захист працівників від небезпечних виробничих факторів?

 5. Питання: Сформулюйте поняття про безпеку виробничого процесу.

 6. Питання: Які фактори визначають наслідок впливу електричного струму на організм людини?

 7. Питання: Проаналізуйте різні схеми включення людини в мережі трифазного струму.

 8. Питання: Які величини напруги електричного струму є безпечними?

 9. Питання: Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом?

 10. Питання: Які існують основні методи і засоби захисту людей від дії електричного струму?

 11. Питання: Розкрийте сутність забезпечення електробезпеки при заземленні електроустановок, машин і апаратів.

 12. Питання: Які заземлювачі та заземлюючі пристрої застосовуються на практиці?

 13. Питання: Поясніть сутність забезпечення електробезпеки при зануленні електроустановок, машин і апаратів ?

 14. Питання: Якими є особливості заземлення або занулення пересувних (переносних) машин і апаратів ?

 15. Питання: При яких величинах електричної напруги та умовах заземлення або занулення електроустановок є обов'язковими?

 16. Питання: Як забезпечується захисне відключення ушкодженої електро- установки ?

 17. Питання: Як забезпечується захист від статичної електрики ?

 18. Питання: Як забезпечується захист від атмосферної електрики ?

 19. Питання: Як класифікуються електрозахисні засоби і які є вимоги до них ?

 20. Питання: Які наявні вимоги до ізоляції струмоведучих частин електроустаткування ?

 21. Питання: Які існують правила надання першої допомоги потерпілому від дії електричного струму ?

 22. Питання: Які навні вимоги до організації вантажо-розвантажувальних робіт на підприємствах, базах і в складах ?

 23. Питання: Якими є вимоги до укладання вантажів у штабелі, до проходів і проїздів між ними ?

 24. Питання: Які існують вимоги до будови рамп і естакад ?

 25. Питання: Який наявний порядок реєстрації і технічного опосвідчення ліфтів?

 26. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпечну експлуатацію ліфтів ?

 27. Питання: Якими є вимоги безпеки до підйомників для переміщення вантажів?

 28. Питання: Який порядок технічного опосвідчення вантажопідіймальних машин?

 29. Питання: Які ставляться вимоги безпеки до вантажопідіймальних машин ?

 30. Питання: Якими є заходи безпеки при експлуатації авто- і електро- навантажувачів, електроштабелерів?

 31. Питання: Якими є вимоги безпеки до конструкції й експлуатації конвеєрів ?

 32. Питання: Які наявні вимоги безпеки до конструкції та експлуатації машин для обробки продуктів різанням ?

 33. Питання: Які існують вимоги безпеки до конструкції та експлуатації машин для перемішування і збивання продуктів, обробки їх тиском?

 34. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпеку експлуатації електричних харчоварильних котлів?

 35. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпеку експлуатації електричних кип'ятильників?

 36. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпеку експлуатації експрес-кавоварок?

 37. Питання: Як конструктивно забезпечена безпека експлуатації посудомийних машин безперервної дії ?

 38. Питання: Як конструктивно забезпечена безпека експлуатації електричних сковорід з безпосереднім обогрівом ?

 39. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпечну експлуатацію надвисокочастотних печей?

 40. Питання: Як забезпечується безпека експлуатації електричних плит з відкритою жаровою поверхнею?

 41. Питання: Якими є загальні вимоги безпеки при експлуатації персональних електронно-обчислювальних машин?

 42. Питання: Яка область поширення "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"?

 43. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпеку посудин, що працюють під надлишковим тиском ?

 44. Питання: Якими є загальні вимоги безпеки до конструкції і маркування балонів для збереження і транспортування різних газів?

 45. Питання: Яким є порядок опосвідчення балонів?

 46. Питання: Яким є порядок збереження, транспортування та експлуатації балонів з газами ?

 47. Питання: Які ставляться вимоги безпеки до будови та експлуатації автосатураторів?

 48. Питання: Яким має бути порядок технічного опосвідчення апаратів (посудин) холодильних установок?

 49. Питання: Які технічні засоби забезпечують безпечну експлуатацію аміачних і хладонових холодильних установок ?

 50. Питання: Які існують вимоги до приміщень аміачних холодильних установок і розміщення в них устаткування ?

 51. Питання: Які ставляться вимоги до конструкції електроустаткування в машинному, апаратному і конденсаторному відділеннях аміачних холодильних установок?

 52. Питання: Якими є вимоги до приміщень хладонових холодильних установок і розміщення в них устаткування?

 53. Питання: Які існують вимоги до вентиляції машинних, апаратних і конденсаторних відділень аміачних холодильних установок?

 54. Питання: Якими є вимоги до вентиляції машинних відділень хладонових холодильних установок ?

 55. Питання: Які наявні загальні вимоги безпеки до торговельного холодильного обладнання ?

 56. Питання: Якими є загальні вимоги безпеки до конструкції й експлуатації торговельних автоматів?

 57. Питання: Які наявні загальні вимоги безпеки до поточно-механізованих ліній ?

 58. Питання: Як враховуються при проведенні експертизи небезпечних речовин їх фізико-хімічні властивості й клас небезпеки ?

 59. Питання: Які ставляться вимоги до стану небезпечних вантажів, що призначені для експертизи ?

 60. Питання: Якими є ознаки аварійних ситуацій при експертизі небезпечних речовин?

 61. Питання: Якими є є загальні вимоги до лабораторій для експертизи небезпечних речовин ?

 62. Питання: Які наявні загальні вимоги безпеки при проведенні митного огляду вантажів ?


Розділ IV. Пожежна безпека у торгівлі


 1. Питання: Якою є роль Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в забезпеченні пожежної безпеки?

 2. Питання: Якою є структура пожежної охорони в Україні?

 3. Питання: Як організований державний пожежний нагляд в Україні?

 4. Питання: Якими є обов'язки керівників підприємств, установ і організацій, орендарів у забезпеченні пожежної безпеки різних об'єктів?

 5. Питання: Які наявні умови створення і функції добровільних пожежних дружин на підприємствах (в установах, організаціях) і на різних об'єктах ?

 6. Питання: Якими є економічні методи стимулювання роботи членів добровільних пожежних дружин?

 7. Питання: Якими є умови створення, склад та функції пожежно-технічних комісій на підприємствах (в установах, організаціях) і на різних об'єктах?

 8. Питання: Які наявні види і порядок проведення інструктажів з питань пожежної безпеки?

 9. Питання: Яким є порядок навчання працівників за програмою пожежно-технічного мінімуму?

 10. Питання: Яким є порядок перевірки знань посадових осіб з питань пожежної безпеки?

 11. Питання: Якими є види і призначення інструкцій з пожежної безпеки?

 12. Питання: Сформулюйте поняття про горіння, загоряння і пожежу.

 13. Питання: Як класифікуються пожежі залежно від розмірів матеріального збитку?

 14. Питання: На які класи поділяються пожежі горючих речовин та матеріалів?

 15. Питання: Як класифікуються рідини залежно від температури спалаху пари?

 16. Питання: На які розряди поділяються речовини і матеріали за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє середовище, впливати на людину безпосередньо або на відстані?

 17. Питання: Які існують вимоги до торгівлі товарами з підвищеною пожежною небезпекою?

 18. Питання: Які заходи пожежної безпеки передбачаються в матеріальних складах і базах загального призначення?

 19. Питання: На які категорії поділяються приміщення і будівлі (частини будівель – пожежні відсіки) виробничого і складського призначення за вибухопожежною та пожежною небезпекою?

 20. Питання: Сформулюйте поняття про пожежонебезпечну зону й зробіть класифікацію пожежонебезпечних зон.

 21. Питання: Які ставляться вимоги безпеки до пожежонебезпечних зон і використовуваних у них електричних машин, апаратів, приладів, світильників?

 22. Питання: Сформулюйте поняття про вибухонебезпечну зону й зробіть класифікацію вибухонебезпечних зон.

 23. Питання: Якими є вимоги безпеки до вибухонебезпечних зон і використовуваних у них електричних машин, апаратів, приладів, світильників?

 24. Питання: Сформулюйте поняття про систему запобігання пожежі і систему протипожежного захисту.

 25. Питання: Сформулюйте поняття про вогнестійкість і межу вогнестійкості.

 26. Питання: Як класифікуються будівлі та споруди за вогнестійкістю?

 27. Питання: Як визначається необхідний ступінь вогнестійкості будівель та споруд?

 28. Питання: Якими є призначення і величини протипожежних розривів між різними будівлями та спорудами ?

 29. Питання: Які існуютьвимоги до утримання протипожежних розривів між різними об'єктами?

 30. Питання: Які ставляться вимоги до протипожежних стін?

 31. Питання: Які ставляться вимоги до евакуаційних виходів і проходів у будинках?

 32. Питання: Якими є вимоги до евакуаційних виходів із приміщень?

 33. Питання: Яка допустима місткість торговельних залів магазинів, а також ресторанів, кафе, їдалень?

 34. Питання: Який допустимий час евакуації людей з будинків універмагів, універсамів, ресторанів, їдалень, кафе?

 35. Питання: Як визначити фактичний час евакуації людей з будинку?

 36. Питання: Якими є вимоги пожежної безпеки до електропроводки в приміщеннях?

 37. Питання: Які наявні вимоги пожежної безпеки до конструкції і розміщення в приміщеннях світильників?

 38. Питання: Які існують вимоги пожежної безпеки до систем водяного, парового, повітряного опалення приміщень?

 39. Питання: Якими є причини пожежної небезпеки вентиляційних установок, методи і засоби її усунення?

 40. Питання: Якими є заходи пожежної безпеки при використанні побутових кондиціонерів?

 41. Питання: Які ставляться вимоги пожежної безпеки при експлуатації газового устаткування?

 42. Питання: Які наявні вимоги пожежної безпеки до промислової каналізації?

 43. Питання: Як забезпечується пожежна безпека вогневих робіт?

 44. Питання: Які вогнегасні засоби використовуються для припинення процесів горіння?

 45. Питання: Якими є вимоги до водогінної мережі для зовнішнього гасіння пожежі?

 46. Питання: Які існують умови влаштування в будівлях внутрішнього протипожежного водогону?

 47. Питання: Які ставляться вимоги до водогінної мережі для гасіння пожежі всередині будівлі?

 48. Питання: Яким є принцип дії спринклерної установки автоматичного гасіння пожежі?

 49. Питання: Яким є принцип дії дренчерної установки автоматичного гасіння пожежі?

 50. Питання: Яким є принцип дії повітряно-пінного вогнегасника ОВП-10?

 51. Питання: Яким є принцип дії вуглекислотних вогнегасників?

 52. Питання: Яким є принцип дії порошкових вогнегасників?

 53. Питання: Які існують вимоги до розміщення вогнегасників у будівлях?

 54. Питання: Якими є норми оснащення переносними вогнегасниками громадських та адміністративно-побутових приміщень?

 55. Питання: Які наявні вимоги до оснащення й розміщення на території торговельних підприємств протипожежних щитів ?

 56. Питання: Як забезпечується повідомлення про пожежі?

 57. Питання: Яка область застосування автоматичних установок пожежної сигналізації?

 58. Питання: Якими є вимоги до технічного обслуговування й утримання протипожежних систем та установок ?

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Скачать файл (1351 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации