Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Мета вивчення теми
Правові основи функціонування
3. Класифікація підприємств за певними ознаками.
4. Добровільні об’єднання підприємств.
5. Необхідність, сутність та основні принципи управління підприємством
6. Функції управління
7. Система методів управління
7. Виробнича структура підприємства та чинники, що її визначають
8. Основні принципи класифікації виробничих структур
9. Загальна характеристика організаційної структури управління
10. Основні типи організаційних структур управління
2. Сутність, значення і основні принципи планування діяльності підприємства
3. Види планування
4. Методи планування на підприємстві
5. Стратегічне планування, його сутність, цілі і основні етапи
6. Особливості та зміст тактичних планів.
Система операт
Бізнес-план підприємства, його значення і зміст
2. Система оцінки трудового потенціалу підприємства
3. Визначення чисельності окремих категорій працівників
4. Кадрова політика та система управління персоналом
2. Економічна сутність, класифікація і структура основних фондів
3. Види оцінки основних фондів
4. Спрацювання і амортизація основних фондів
5. Методи амортизації основних фондів та їх характеристика
6. Поняття, види і чинники формування виробничої потужності пі
7. Методичні основи розрахунку виробничої потужності
8. Показники і шляхи підвищення ефективності використання основних фондів і виробничої потужності підприємства
9. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства
10. Нематеріальні активи підприємства
11. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів
Мета вивчення теми
1. Інвестиції, їх види та характеристика
2. Поняття, склад і структура виробничих інвестицій
3. Загальні принципи та етапи планування виробничих інвестицій на під­приємствах
4. Оцінка ефективності використання виробничих інвестицій
5. Фінансові інвестиції і оцінювання їх ефективності
Мета вивчення теми
2. Науково-технічний прогрес, його значення, сутність і основні напрями
3.Організаційний прогрес та його характеристика.
4.Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.
Питання для самоконтролю
1 Поняття та основні елементи виробничого процесу
2. Основні принципи організації виробничого процесу
3.Основні типи організації виробництва та їх порівняльна характ
4. Організація виробничого процесу у часі
5. Методи організації виробництва та їх характеристика
6 Суспільні форми організації виробництва, їх сутність та соціально-економічне значення
8. Поняття, види та значення інфраструктури підприємства
8. Система технічного обслуговування виробництва
Мета вивчення теми
2. Поняття, значення та основні показники якості продукції
4.Сутнісна характеристика та основні шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.
5. Стандартизація і сертифікація продукції
6. Роль маркетингу у формуванні плану виробництва і реалізації пр
7. Значення та зміст виробничої програми підприємства
8. Натуральні і вартісні показники виробничої програми
9. Матеріально-технічне забезпечення виробництва та його організація на підприємстві
10. Обчислення потреби підприємства в матеріальних ресурсах
Питання для самоконтролю
Мета вивчення теми
2. Планування продуктивності праці
7. Форми і системи оплати праці
8. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.
2. Планування витрат підприємства
3. Калькулювання собівартості продукції
4. Управління витратами виробництва
5.Значення, сутнісна характеристика та види цін на продукцію підприємства.
6. Структура ціни та види її структурної побудови
7. Методи ринкового ціноутворення
Питання для самоконтролю
Мета вивчення теми
2. Фінансовий план підприємства, його зміст і структура
3. Доходи підприємства та методика їх обчислення
4. Економічна сутність, значення, порядок обчислення та основні напрями розподілу прибутку підприємства
5. Рівень рентабельності – важливий якісний показник ефективності діяльності підприємства
6. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
7. Сутність, характеристика та основні показники оцінки ефективності виробництва
8. Основні резерви підвищення ефективності виробництва
Аналітична оцінка рівня та
Необхідність, сутність та види реструктуризації підприємств
4. Етапи, способи здійснення та ефективність реструктуризації підприємств
5. Санація підприємств, її форми і види
6. Основні етапи класичної моделі санації
7. Банкрутство підприємств як економічне явище
9. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство
10. Ліквідація збанкрутілих підприємств
Питання для самоконтролю

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации