Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Розділ 1. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ З ПАРАМЕТРОМ
1.2. Оптимізаційна задача з параметром у цільовій функції
1.3. Графічна інтерпретація розв'язання задачі
А і () для продукції В
А, – кількість одиниць продукції В.
АВ, потім він перейде у точку В
ВС. У цьому випадку лінія рівня паралельна відрізку ВС
ВС. Якщо , то максимум залишається в точці В
1.4. Оптимізаційна задача з параметром у правих частинах обмежень
1.5. Контрольні завдання
1.6. Контрольні питання
Розділ 2. динамічні моделі задач управління
Динамічне програмування
2.1. Математична модель задачі динамічного програмування
Загальна постановка задачі динамічного програмування
2.2. Принцип оптимальності та алгоритм розв’язання задач динамічного програмування
Яким би не був стан системи
2.3. Задача про оптимальну заміну обладнання
2.4. Задача оптимального розподілу обмежених ресурсів
2.5. Задача про оптимальне розміщення виробничих підприємств
2.6. Контрольні завдання
2.7. Контрольні питання
Розділ 3. методи експертних оцінок
Методи експертних оцінок
Методи "мозкової атаки"
Метод "сценаріїв"
Методи "ділових ігор"
Метод "нарад"
Метод "суду"
Метод "Дельфи"
Метод QUEST (Qualitative Utility Estimates for Science and Technology
Метод SEER (System for Event Evaluation and Review
Метод PATTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers
3.2. Етапи експертного оцінювання
Метод самооцінки
3.3. Методи теорії рангової кореляції. Кореляція рангів та її
Перший етап
Другий етап
Третій етап
3.4. Випадок двох експертів
3.4.1. Критерій рангової кореляції К. Спірмена
Властивості коефіцієнта рангової кореляції Спірмена
3.4.2. Критерій рангової кореляції М. Кендалла
Сума рангів
3.4.3. Вагові коефіцієнти рангів
3.5. Випадок багатьох експертів. Методи визначення середніх рангів
3.5.1. Метод середніх арифметичних рангів
3.5.2. Метод медіан рангів
3.5.3. Коефіцієнт конкордації
3.6. Контрольні завдання
3.7. Контрольні питання
Розділ 4. матричні методи дослідження
Балансовий метод
Таблиця 4.1 – Принципова схема міжгалузевого балансу
Перший квадрант
Третій квадрант
Четвертий квадрант
Модель Леонтьєва
4.4. Продуктивність моделі Леонтьєва
Нормою матриці
Перший спосіб
Другий спосіб
Кінцева продукція
Умовно чиста продукція
Валова продукція
4.5. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників
Економічний зміст
Витрати праці
4.5.2. Балансові моделі фондомісткості
4.5.3. Балансові моделі ціноутворення
4.5.4. Лінійна модель обміну
4.5.5. Міжгалузеві регіональні баланси
Галузі виробництва
4.6. Приведення моделі Леонтьєва до задачі лінійного програмування
4.7 Динамічна міжгалузева балансова модель
Коефіцієнти капіталовкладень
4.8. Контрольні завдання
4.9. Контрольні питання
Розділ 5. прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності
Теорія ігор
Коаліційною грою
Стратегією гравця
5.2. Основні труднощі застосування теорії ігор в практичних ситуаціях
5.3. Способи описання ігор
5.4. Парні ігри з ненульовою сумою
Віткою дерева
5.5. Поняття рівноваги Неша
5.6. Математична модель матричної гри з сідловою точкою
Принцип мінімакса
Змішаною стратегією
5.8. Геометрична інтерпретація розв’язання ігор в змішаних стратегіях
5.9. Приведення матричної гри до задачі лінійного програмування
5.11. Контрольні питання
Розділ 6. завдання для індивідуального розв'зання
6.2. Знайти оптимальний розвязок задачі динамічного програмування
Час , протягом якого
Час , протягом якого
Час , протягом якого
Товарообіг у населених пунктах, тис. грн.
Прибуток від виготовлення продукції, млн. грн.
Строк експлуатації
6.5.1. Перевірити матричну гру на наявність сідлової точки
6.5.2. Скласти матрицю виграшів, проаналізувати гру.
Продовження квантилей розподілу Стьюдента

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации