Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы - файл Plany seminariv 2007-2008.doc


Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы
скачать (159 kb.)

Доступные файлы (9):

Dodatky2007-2008.doc220kb.15.10.2007 22:06скачать
Eko.doc66kb.24.09.2006 21:14скачать
Plany seminariv 2007-2008.doc120kb.15.10.2007 22:04скачать
Priepa.doc53kb.24.09.2006 21:15скачать
RytRobZaoch.doc309kb.20.09.2007 19:13скачать
Zalik2007-2008.doc114kb.15.10.2007 22:07скачать
Лекция 1.doc40kb.15.02.2011 12:44скачать
Лекция 3.doc37kb.22.02.2011 12:48скачать
Леция 2.doc44kb.17.02.2011 10:46скачать

Plany seminariv 2007-2008.doc

Доц. К.К.Баранцева

Плани семінарських занять

з курсу “Основи риторики”

для студентів 5 курсів
Семінар № 1 (заняття №1, 2 години)
Тема: Риторика як техніка мовленнєвого винаходу.
План.

1. Генералізовані закони мовлення та суспільно-мовленнєва практика.

2. Умови мовленнєвого винаходу: загальний аналіз.

3. Риторичний аналіз як вилучення смислів у текстах різних видів та стилів, необхідних для побудови осмисленого текстуального масиву (комунікації).
^ Питання та завдання

І. Опрацюйте матеріали лекції У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та статтю А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”. У процесі роботи над ними сконцентруйте увагу на наступних питаннях:

1). Визначте спільну головну думку обох статей, ті положення, які їх об'єднують.

2). Визначте основні думки кожної із статей та зазначте, які з цих думок співпадають, які є відмінні, які мають протилежний зміст. Виокремте ті абзаци із статей, у яких обидва автори викладають близькі думки.

ІІ. Схарактеризуйте кожен з текстів за наступними параметрами:

- можливість віднести кожен з текстів до ораторської чи гомілетичної промови;

- особливості етосу мовленнєвого винаходу кожної із статей (спробуйте виокремити всі “загальні місця”, з яких виходять автори обох текстів, а також уявити склад аудиторії, на яку розрахована кожна із статей, та ті умови поведінки, в тому числі й мовленнєвої, які така аудиторія ставить перед авторами даних текстів);

- особливості логосу даних статей (тобто специфіку засобів переконання, що апелюють до розуму, словесних засобів, що використовуються творцями цих текстів для реалізації задуму промови);

- особливості пафосу мовлення.

У процесі виконання цього завдання див. тексти лекцій та додатки №№ 1, 2 до планів семінарських занять).

Кожен раз будьте готові докладно аргументувати Вашу точку зору.

ІІІ. Зазначте, що саме у змісті кожної із статей, на Вашу думку, стосується питання розвитку риторики як дисципліни, особливостей сучасного етапу її розвитку, її перспектив у майбутньому.

IV. Підготуйте (письмово) резюме та анотацію кожної із статей, а також узагальнене резюме і узагальнену анотацію обох статей. Для виконання цього завдання скористайтеся додатком №3 до планів семінарських занять або підручником: Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция.): Учебное пособие для вузов. – М.: “Издательство ПРИОР”, 2001. – С.139-141.
Література:

1. Эко Умберто. От Интернета к Гутенбергу:текст и гипертекст // Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 г.

2. Приепа Андрей. Задача дня: продавливать и не подставляться // Логос. 2000. – №1 (22). – С.4-8.

Підручники:

1. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 2001. – С.139-141.

2. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1999.

3. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория речевой коммуникации. – М., 2001.

Додаткова:

 1. Аристотель. Риторика. – В кн.: Античные риторики. - М., 1978.

 2. Аристотель. Топика. Сочинения в 4-х т. - М., 1978, т. 2.

 3. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. – М., 1991.

 4. Античные риторики. - М.: МГУ, 1978.

 5. Безменова Н.А. Теория и практика риторики массовой коммуникации. – М., 1989

 6. Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М., 1961

 7. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986

 8. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беседы по риторике. – Пермь, 1992

 9. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978

 10. Иванушкина П.Ф. Риторика. Логические, психологические и языковые основы речевой деятельности. – Ставрополь, 1993

 11. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: Стиль и композиция. – М., 1992

 12. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. – М., 1992

 13. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994

 14. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992Семінар № 2 (заняття №2, 2 години).
Тема: Етапи здійснення мовленнєвого винаходу.

Інвенція як початковий етап мовленнєвого винаходу.
План.

1. Мотиви відбору матеріалу для здійснення промови.

2. Таксономія та її значення у процесі здійснення мовленнєвого винаходу.

3. Урахування особливостей “загальних місць” у процесі мовленнєвого винаходу.

4. Типи матеріалу у складі повідомлення та фази інвенції.
Питання та завдання:

1. Опрацюйте теоретичний матеріал розділу “Інвенція” з підручника: “Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М., 2001.” – С.22-61 або скористайтеся матеріалами аналогічних розділів інших підручників, матеріалами лекцій.

2. Після опрацювання теоретичного матеріалу виконайте наступні практичні завдання.

1) Ви – батько чи мати першокласника. Вчителька Вашого сина просить усіх батьків підготувати промови на тему “Значення слова у житті людини” (у якій Ви маєте відбити головні ідеї статей У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”) та представити їй багаторівневі плани таких промов. Той з батьків, чий план промови виявиться найкращим, найцікавішим та найвідповіднішим аудиторії першокласників, отримає почесне право виступити з цією промовою на класній годині. Зробіть усе, щоб Вашій дитині не було за Вас соромно.

2) Ви – претендент на отримання посади викладача КНЛУ. Випробування, запропоноване Вам, – прочитати публічну лекцію на тему “Значення слова у житті людини ”(у якій Ви маєте відбити головні ідеї статей У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”) перед студентами п'ятого курсу. Але перед цим усі претенденти мають пройти перший відбірковий етап: представити студентам для ознайомлення багаторівневі плани своїх лекцій. Виходячи з плану, студенти мають вибрати того претендента, на лекцію до якого вони запишуться. Таким чином, право прочитати пробну лекцію набудуть лише ті, до кого студентів запишеться найбільше. Зробіть усе, аби пройти відбір.

Складіть зазначені багаторівневі плани викладення теми письмово. Кожен студент готує плани для обох типів аудиторії.

3. У процесі підготовки таких планів продумайте всі нюанси, важливі на етапі інвенції: з'ясуйте рівень зацікавленості у матеріалі (Вашої особистої та уявних слухачів); здійсніть градуювання предмету повідомлення, його таксономічний аналіз (для цього Ви можете, зокрема, скористатися відповідними підручниками та довідковими виданнями, у тому числі, наявними у читальному залі КНЛУ та у кабінеті №253), за необхідності – інтимізацію матеріалу; визначте для кожного з варіантів промови і, відповідно, планів, систему загальних місць (топіку), що гратиме роль “зовнішніх підпор”, які забезпечують певну маневреність промовця, вміння по з'ясуванню типу мовленнєвої ситуації швидко пристосувати схему до умов мовленнєвого контакту; систематизуйте свої думки, використовуючи правила фази орієнтації, фази вибору та фази занурення.

При цьому підготуйте письмово:

- список питань, які Ви поставили б аудиторії для з'ясування загальних місць (топосів), які мають бути покладені в основу кожного з варіантів промови і, відповідно, її плану, а також будьте готові прокоментувати спосіб, у який Ви збираєтесь їх задати аудиторії (для кожного з типів аудиторії окремо);

- табличку (одну для обох типів виступу) (створену по аналогії з таксономічною схемою характеристики кицьки Марії-Антуанетти, представленої в підручнику Є.В.Клюєва, с.35), яка демонструє таксономічну характеристику понять, що входять у назву теми Вашої промови, і яка, відповідно, сприятиме кращому градуюванню теми для різних типів аудиторії.
Література:

Підручники:

1. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 2001. – С.22-61.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2003. – С.90-109.

3. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1999. – С.121-177; 404-441.

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория речевой коммуникации. – М.: Дело, 2001. – С.10-45; 46-105.

5. Сагач Г. Риторика. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2000.

6. Абрамович С.Д. Риторика: Для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ. – Л.: „Світ”, 2001.

7. Михальская А.К. Педагогическая риторика: История и теория: Учебное пособие для студентов пед. институтов и университетов. – М.: Изд. центр „Академия”, 1998.

Додаткова:

 1. Аристотель. Риторика. – В кн.: Античные риторики. - М., 1978.

 2. Аристотель. Топика. Сочинения в 4-х т. - М., 1978, т. 2.

 3. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. – М., 1991.

 4. Античные риторики. - М.: МГУ, 1978.

 5. Безменова Н.А. Теория и практика риторики массовой коммуникации. – М., 1989

 6. Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М., 1961

 7. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986

 8. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беседы по риторике. – Пермь, 1992

 9. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978

 10. Иванушкина П.Ф. Риторика. Логические, психологические и языковые основы речевой деятельности. – Ставрополь, 1993

 11. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: Стиль и композиция. – М., 1992

 12. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. – М., 1992

 13. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994

 14. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992

 15. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения.-М., 1990.Семінар № 3 (4 години)
Тема: Етапи здійснення мовленнєвого винаходу.

Диспозиція як мистецтво організації повідомлення.
План.

1. Тактика та варіанти вступу до промови.

2. Моделі та методи викладення матеріалу в основній частині повідомлення.

3. Закінчення повідомлення: типи доцільного (релевантного) фіналу та „елегантний фінал”.


Заняття 3 (2 години)
Питання та завдання:

1. Опрацюйте теоретичний матеріал розділу “Диспозиція” з підручника: “Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М., 2001.” – С.62-82, 137-146 (таким чином, Ви опрацьовуєте лише параграфи №№ 2 (Вступ), 3 (Основна частина) підпункт 3.1, 4 (Закінчення), оминаючи підпункт 3.2 (Аргументація).

У процесі опрацювання даного матеріалу зверніть увагу на зразки, наведені у додатках №№ 4, 5 до планів семінарських занять.

2. Після опрацювання теоретичного матеріалу виконайте наступні практичні завдання.

2.1. Проаналізуйте вступи до промов, представлені у додатку№6 до планів семінарських занять, та визначте: 1) тип вступу, його тактику; 2) використані у ньому моделі та методи викладення.

2.2. Проаналізуйте за наступними параметрами:

- тип вступу;

- модель та метод викладення основної частини;

- тип закінчення

тексти, представлені у додатку№7 до планів семінарських занять.

Результат аналізу коротко зафіксуйте письмово для оперативнішої роботи на семінарському занятті.

2.3. Підготуйте письмово усі типи вступу (рекламний з метою активізації уваги присутніх; рекламний з метою стимулювання інтересу до промовця; вербування союзників завдяки зняттю протиріч; вербування союзників з допомогою відкладальної тактики; презентація теми у спокійній мовленнєвій ситуації) та усі типи закінчення (сумативне закінчення з розгортанням на зміст промови; сумативне закінчення з розгортанням на структуру промови; типологізуюче закінчення з перспективою; типологізуюче закінчення з фоном; апелююче закінчення; “елегантний фінал”) до однієї з двох відомих Вам статей: або до статті У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст”, або до статті А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”.


Заняття 4 (2 години)
Питання та завдання:

3. Підготуйте письмово (обсягом не більше, ніж на 3-4 хвилини) дві промови відповідно до представлених нижче типів ситуації:

1) Ви – батько чи мати першокласника. Вчителька Вашого сина попросила Вас підготувати коротку промову на тему “Значення слова у житті людини” (з орієнтацією на головні ідеї статей У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”) й представити її на класній годині. Зробіть усе, щоб Вашій дитині не було за Вас соромно.

2) Випадково Ви потрапили у гурт студентської молоді (студенти 3-5-х курсів різних київських вищих навчальних закладів). Студенти обговорюють проблеми української освіти, переваги та недоліки підписання Україною Болонської Декларації. Декілька особливо активних молодих людей намагаються довести, що наші негаразди пов'язані, у першу чергу, з орієнтацією нашої освітньої системи на гуманітарний цикл предметів, з витратою студентами зайвого часу на вивчення непрофілюючих предметів: філософії, культурології, політології, риторики та ін., замість того, щоб присвятити цей час вивченню вузькоспеціалізованих курсів, ознайомленню з новими технологічними досягненнями тощо. Вони стверджують, що «порожнє патякання» на семінарах з гуманітарних предметів лише привчає людину до неробства та відбирає дорогоцінний час. Дайте достатньо коротку, але дієву відповідь стосовно значення слова у житті людини (орієнтуючись на головні ідеї статей У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”), що заперечувала б наведену вище позицію.

При цьому для кожної з двох підготовлених Вами промов оберіть особливості побудови з наступного списку :

1) використовуючи один з представлених нижче варіантів вступу:

- рекламний з метою активізації уваги присутніх;

- рекламний з метою стимулювання інтересу до промовця;

- вербування союзників завдяки зняттю протиріч;

- вербування союзників з допомогою відкладальної тактики;

- презентація теми у спокійній мовленнєвій ситуації.

2) будуючи викладення основної частини відповідно до однієї з наступних моделей та одного з наступних методів:

- за допомогою моделі природного порядку слідування елементів цілого (ordo naturalis (ab ovo));

- за допомогою моделі штучного порядку слідування елементів цілого (ordo artificialis (in medias res)) з використанням одного з наступних методів:

- дедуктивного;

- індуктивного;

- аналогічного;

- стадіального;

- концентричного;

3) використовуючи один з представлених нижче варіантів закінчення:

- сумативне закінчення з розгортанням на зміст промови;

- сумативне закінчення з розгортанням на структуру промови;

- типологізуюче закінчення з перспективою;

- типологізуюче закінчення з фоном;

- апелююче закінчення;

- “елегантний фінал”.

Можливо також поєднання певних умов одного рівня (наприклад, поєднання стадіального та концентричного методів викладення тощо). При цьому Ви маєте чітко зафіксувати обрані Вами умови та зазначити їх письмово після тексту промови з метою точної оцінки того, як Ви справилися з власноручно обраним завданням, а також бути готові відстоювати Ваш вибір моделей та методів викладення відповідно до запропонованої ситуації.

Таким чином, кожен студент готує 2 промови, обираючи моделі та методи їх побудови сам. При цьому ці дві промови мають відрізнятися умовами та методом їх побудови. На семінарі студент представлятиме усно ту з промов, яку обере викладач або яка буде доцільнішою з точки зору роботи на семінарі.

Будьте готові пояснити, захистити принципи побудови Вашого варіанту викладення.
Література:

Підручники:

1. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 2001. – С.62-82, 137-146.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2003. – С.110-133.

3. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1999. – С.177-229.

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория речевой коммуникации. – М.: Дело, 2001. – С.169-258.

5. Сагач Г. Риторика. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2000.

6. Абрамович С.Д. Риторика: Для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ. – Л.: „Світ”, 2001.

7. Михальская А.К. Педагогическая риторика: История и теория: Учебное пособие для студентов пед. институтов и университетов. – М.: Изд. центр „Академия”, 1998.

Додаткова:

 1. Аристотель. Риторика. – В кн.: Античные риторики. - М., 1978.

 2. Аристотель. Топика. Сочинения в 4-х т. - М., 1978, т. 2.

 3. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. – М., 1991.

 4. Античные риторики. - М.: МГУ, 1978.

 5. Безменова Н.А. Теория и практика риторики массовой коммуникации. – М., 1989

 6. Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М., 1961

 7. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986

 8. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беседы по риторике. – Пермь, 1992

 9. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978

 10. Иванушкина П.Ф. Риторика. Логические, психологические и языковые основы речевой деятельности. – Ставрополь, 1993

 11. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: Стиль и композиция. – М., 1992

 12. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. – М., 1992

 13. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994

 14. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992

 15. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения.-М., 1990.Семінар № 4 (заняття №5, 2 години).
Тема: Категорії риторики. Умови здійснення доцільного мовленнєвого винаходу.
План.

1. Рersuasio як найширша категорія класичної риторики. Реалізація переконання у конкретних повідомленнях.

2. Логос як сукупність засобів переконання, що апелюють до розуму.

3. Етос як етичні умови переконання, які одержувач промови пропонує її творцю. Поняття топіки.

4. Пафос як сукупність засобів переконання, що апелюють до почуттів. Типи пафосу за Арістотелем.

5. Взаємодія етосу, логосу та пафосу у процесі здійснення конкретного мовленнєвого винаходу.
Питання та завдання:

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за джерелами, що зазначені у списку літератури, за матеріалами, поданими у додатках №№ 1, 2 до планів семінарських занять, або скористайтеся матеріалами аналогічних розділів інших підручників, матеріалами лекцій.

2. Після опрацювання теоретичного матеріалу виконайте наступні практичні завдання.

2.1. Проаналізуйте вступи до промов, представлені у додатку №6, та тексти промов, представлені у додатку №7 до планів семінарських занять на предмет типу пафосу, властивого для кожного з цих текстів. Виходячи із специфіки пафосу та логосу зазначених промов, спробуйте змоделювати аудиторію, на яку вони були розраховані, та схарактеризувати принципові риси етосу такої аудиторії.

Результат аналізу коротко зафіксуйте письмово для оперативнішої роботи на семінарському занятті.

2.2. Підготуйте письмово (обсягом не більше, ніж на 3-4 хвилини) дві промови, виходячи з представлених нижче типів ситуації:

1) Ви – представник студентської громадської організації – виступаєте на колегії Міністерства освіти та науки України у процесі обговорення основних положень документу «Основні засади реформування вищої освіти в Україні”. Мета Вашого виступу – переконати членів колегії Міністерства у необхідності орієнтації на гуманітаризацію вищої освіти. У якості аргументів використайте у Вашій промові головні ідеї статей У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”.

2) Ви потрапили на святкування ювілею Вашої літньої родички. Гості ювілярки – в основному, особи пенсійного віку – розпочали жваву й гарячу розмову, у якій вони нещадно критикують сучасну молодь, її життєві пріоритети, цінності, поведінку, зокрема, висловлюють обурення неповагою молоді до літератури, до книги взагалі, та її захопленням комп'ютерною технікою, яка скоро взагалі відучить людину читати та думати. Короткою промовою переконайте гостей у тому, що протиставлення книги та комп'ютеру є штучною проблемою, що сьогоднішня молодь як ніколи раніше усвідомлює значення слова у житті людини. У якості аргументів використайте у Вашій промові головні ідеї статей У.Еко “От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст” та А.Прієпи “Задача дня: продавливать и не подставляться”. При цьому не зіпсуйте Вашій родичці ювілей.

Визначте, який з видів ораторики (судова, дорадча чи епідейктична промови) або гомілетики (навчальна промова, проповідь, пропаганда) буде доречнішим для кожного з типів ситуації. Побудуйте Вашу промови відповідно до вимог відповідного типу ораторики чи гомілетики.

При цьому для кожної з двох підготовлених Вами промов оберіть відповідний пафос із наступних типів: героїчний, сентиментальний, романтичний, натуралістичний, іронічний. Можливо також поєднання певних типів пафосу (наприклад, поєднання сентиментального та іронічного пафосу тощо).

При цьому Ви маєте чітко зафіксувати обраний Вами тип ораторики чи гомілетики, тип (або поєднання конкретних типів) пафосу та зазначити ці дані письмово перед текстом промови з метою точної оцінки того, як Ви справилися з власноручно обраним завданням, а також маєте бути готові відстоювати Ваш вибір типу промови та пафосу відповідно до запропонованої ситуації. Крім того, будьте готові пояснити специфіку логосу підготовлених Вами промов, її залежність та зв'язок з етосом відповідної аудиторії.

Таким чином, кожен студент готує 2 промови, самостійно обираючи тип промови й тип пафосу та особливості логосу відповідно до етосу уявної аудиторії. На семінарі студент представлятиме усно ту з промов, яку обере викладач або яка буде доцільнішою з точки зору роботи на семінарі.

Будьте готові пояснити, захистити принципи побудови Вашого варіанту викладення.
Література:

Підручники:

1. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. – М.: ПРИОР, 2001. – С.13-15.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2003. – С.10-14.

3. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1999. – С.69-71; 441-465.

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория речевой коммуникации. – М.: Дело, 2001. – С.4-5.

5. Сагач Г. Риторика. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2000.

6. Абрамович С.Д. Риторика: Для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ. – Л.: „Світ”, 2001.

7. Михальская А.К. Педагогическая риторика: История и теория: Учебное пособие для студентов пед. институтов и университетов. – М.: Изд. центр „Академия”, 1998.

Додаткова:

 1. Аристотель. Риторика. – В кн.: Античные риторики. - М., 1978.

 2. Аристотель. Топика. Сочинения в 4-х т. - М., 1978, т. 2.

 3. Античная поэтика: Риторическая теория и литературная практика. – М., 1991.

 4. Античные риторики. - М.: МГУ, 1978.

 5. Безменова Н.А. Теория и практика риторики массовой коммуникации. – М., 1989

 6. Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий. – М., 1961

 7. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986

 8. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или беседы по риторике. – Пермь, 1992

 9. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978

 10. Иванушкина П.Ф. Риторика. Логические, психологические и языковые основы речевой деятельности. – Ставрополь, 1993

 11. Кохтев Н.Н. Ораторская речь: Стиль и композиция. – М., 1992

 12. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. – М., 1992

 13. Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994

 14. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992

 15. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения.-М., 1990.Скачать файл (159 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации