Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы - файл Лекция 3.doc


Лекции по риторике - лекции 1-3 + материалы
скачать (159 kb.)

Доступные файлы (9):

Dodatky2007-2008.doc220kb.15.10.2007 22:06скачать
Eko.doc66kb.24.09.2006 21:14скачать
Plany seminariv 2007-2008.doc120kb.15.10.2007 22:04скачать
Priepa.doc53kb.24.09.2006 21:15скачать
RytRobZaoch.doc309kb.20.09.2007 19:13скачать
Zalik2007-2008.doc114kb.15.10.2007 22:07скачать
Лекция 1.doc40kb.15.02.2011 12:44скачать
Лекция 3.doc37kb.22.02.2011 12:48скачать
Леция 2.doc44kb.17.02.2011 10:46скачать

Лекция 3.doc

Л3 Основні етапи ораторської діяльності

  1. Інвенція як мистецтво попередньої систематизації матеріалу

А) мотиви відбору матеріалу (категорія інтересу, груповий, суспільний, індивідуальний інтерес)

Б) поняття градуювання тем (наближення теми до аудиторії, перетворення індивідуального інтересу на інтерес широкого загалу)

В) основні параметри моделювання аудиторії (кількість слухачів, соціально-культурні ознаки, індивідуально-особистісні ознаки аудиторії, суспільно-психологічні, прогнозує ставлення до промовця)

Джерело: Клюєв ( у спеців сем. 3)

  1. Диспозиція як розділ риторики (розташування матеріалу у майбутньому повідомленні, складається з викладу і аргументації)

А) вступ до промови. Типи вступу (рекламний-коли виступ не очевидний (аудит не готова), вербування союзників (аудит ворожа),презентація теми

Б) основна частина. Моделі та методи викладення матеріалу. (природня – історичний або хронологічний метод; фабульна – неприродна подача матеріалу + дедуктивний метод..)

В) закінчення промови, типи закінчення (релевантні (сумативне = сумуюче - підбивання підсумків; типологізуюче – с фоном (основна проблема у порівнянні з іншою) і з преспективаю (надає певні прогнози); апелюючи закінчення – саме неділове, апелює до почуттів аудиторії), не релевантні; елегантний фінал – несподіваний жарт)

  1. Елокуція у складі риторики. Основні прийоми.

(Клюєв ст. 178-200)

  1. Акція та меморія у складі риторики. (застосування вербальних і невербальних засобів впливу). ( Колотілова «Риторика» ст. 105-116)


ТЕМА 4: Аргументація як аспект диспозиції. Поняття про критику.

  1. Логічна аргументація. Теза, аргументи.

  2. Структура та види аргументації.

  3. Поняття про критику та її види.

  4. Види аргументів.


Літ-ра: Клюєв (глава 3 ст 99 -106) Колотілова51.

***

Аргументація – обґрунтування прийнятності, слушності певних тверджень або намірів дії.

Неориторика.

Риторична аргументація ширша ніж логічна (додаються етос, пафос..)

Теза - твердження у якому оратор намагається переконати аудиторію.

Аргументи - твердження за допомогою яких оратор обґрунтовую тезу.

Форма( схема) – спосіб зв’язку аргументів і тези.

^ Аналогійна аргументація.
Аналогія- порівняння а схожістю. Дюбуа: аналогії повинні бути в одній семантичній площині.

2) Структура та види аргументації.

1. залежно від способу обґрунтування:

Емпірична (обґрунтування тези шляхом безпосереднього звертання о дійсності (експеримент, анкетування)) і теоретична аргументація (обґрунтування тези, в основі якого лежать міркування). Риторична і логічна аргументація.

2. залежно від форми або схеми (спосіб зв’язку тези і аргемунтів):

А) симптоматична арг. ( можна зіставити з дедуктивною логічною аргументацією) – обґрунтування шляхом наведення певних ознак того, про що говориться у тезі

Б) причинна аргументації (можна зіставити з індуктивним методом) – наводяться причинно-наслідкові зв’язки між аргументом і тезою.

В) аналогійна аргументація ( міркуванн0- теза обґрунтовується шляхом наведення схожості.

3. Пряма і непряма аргументація

Пряма – аргументи безпосередньо обґрунтовують тезу. (всі вищенаведені)

Непряма а - теза обґрунтовується опосередковано, шляхом встановлення неприйнятності антитези.

Розділова аргументація – паралельно приводяться і теза і антитеза, процедура складна і краще використовувати у підготовленій аудиторії.
Види аргументів:
Аргументи до логосу – твердження, які стосуються предмета промови, тези, яка захищається оратором, «аргумент до суті справи».

Аргументи до етосу і пафосу апелюють до учасників спілкування, «аргументи до людини»

До етосу:

А) А до особи - підкреслює певні особисті якості;

Б) А до авторитету – на підтвердження тези приводяться дії інших людей, важливих для даної аудиторії: аргумент конкретної людини, авторитет установи, власний авторитет.
Аргументи до пафосу – апеляція до почуттів, з метою сприяння сприйняттю тез оратора.

А) а до вигоди

Б) а до пихи (тщеславие)

В) а до жалю – намагаються викликати співчуття

Г) до сили - вказують на неприємні наслідки

Д) до публіки - звернення до почуттів аудиторії з метою відвертання слухачів від об’єктивного розглядання проблеми (популізм, демагогія)
Критика – обґрунтування неприйнятності певної аргументації (у логіці – спростування)

Існує критика тези, аргументів, форми.

Критика тези – найзначущий , спрямована на обґрунтування того твердження, яке захищалося іншою людиною:

А) шляхом зведення до абсурду;

Б) шляхом обґрунтування антитези.

(сем. 2, Анісімова)

Риторична теза не обов’язково має доводитися.


Скачать файл (159 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации