Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Суммирующее заключение
Важнейшим требованием тактики суммирующего заключения
Процедура суммирования, развернутая на предмет сообщения
Суммирование, развернутое на структуру сообщения
Життя в гармонії з природою.
Рекламна тактика.
Питання та завдання
Навчальний рік
Назва частин, розділів за темами
Назва розділів і тем лекцій, зміст (тема, мета вивчення, провідна ідея, основні проблеми, ключові поняття лекції), тема, мета, к
Календарні строки
Тема 1: “Риторика як теорія мовленнєвої доцільності. Класифікація цільових установок мовлення”.
Провідна ідея
Основні проблеми
Ключові поняття
Провідна ідея
Основні проблеми
Ключові поняття
Провідна ідея
Основні проблеми
Ключові поняття
Мета: здійснити рубіжний контроль за глибиною знань та сформованістю умінь, передбачених темами №№ 1, 2, 3. Зміст
Тема 4: “Аргументація як аспект диспозиції. Логічні помилки та маніпулятивні прийоми”.
Провідна ідея
Ключові поняття
Тема 5: “Етапи розвитку та історичні особливості риторики”.
Провідна ідея
Основні проблеми
Ключові поняття
Іv. навчально-методичні матеріали з дисципліни
4.2 Додаткова література.
4.3. Засоби навчання
V. вимоги до рівня підготовки студента
5.2 Вимоги до умінь та навичок
5.3. Зразки контрольних матеріалів.
ЗРАЗОК навчального матеріалу для
В) зразок
Питання та завдання
С) зразок
Дорогі друзі!
Люди акцентують увагу на збереженні природи – і не можуть створити умови для цього, бо споживацька розбещеність егоцентричної лю
Навчальний курс орієнтується на формування таких
У процесі освоєння курсу у студентів виховуються такі
Питання до заліку з предмету “основи риторики”
Алгоритмічні завдання
Творчі завдання
Уявна аудиторія – студенти Вашого курсу.
Дорогі друзі!
Люди акцентують увагу на збереженні природи – і не можуть створити умови для цього, бо споживацька розбещеність егоцентричної лю
Навчальний курс орієнтується на формування таких
У процесі освоєння курсу у студентів виховуються такі
Питання до заліку з предмету “основи риторики”
Алгоритмічний рівень
Творчий рівень
4. Умови ведення мовлення як виокремлення царин ораторської практики
Чорна риторика (Чи перестав ти бити свого батька?).
5.Класифікація цільових установок мовлення.
Аналогійна аргументація
1) Персуасія як найширша категорія класичної риторики.
2) Логос як сукупність засобів переконання, що апелюють до розуму.
Логіка ґрунтується на дедуктивному методі
3) Етос як етичні умови переконання
4) Пафос як сукупність засобів переконання, що апелюють до почуттів.

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации