Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекция - Римська імперія в I ст. н. е - файл 1.doc


Лекция - Римська імперія в I ст. н. е
скачать (106.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc107kb.04.12.2011 03:59скачать


1.doc

Тема лекції. Римська імперія в I ст. н.е.

План.


 1. Проблеми розвитку системи принципату у I ст. н.е. Джерела.

 2. Спадкоємці Октавіана. Зміцнення системи принципату за часів династії Юліїв-Клавдіїв (Тіберій, Калігула).

 3. Народні рухи в провінціях. Бюрократизація управління за часів Клавдія. Правління Нерона.

 4. Економічна і соціальна політика Флавіїв.

 5. Загальні особливості правління імператорських династій у I ст. н.е.


Література


 1. Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание 12 Цезарей. - М., 1966.

 2. Егоров А.Б. Рим на грани эпох: Проблема рождения и формирования принципата. - Л., 1985.

 3. Историки Рима. - М., 1970.

 4. Лифшиц Р.М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима. - Минск, 1957.

 5. Рычков К. Все монархи мира: Древней Греции, Рима, Византии (словарь, хрон.таблица).

 6. Стучевский И.А. Нерон //Вопросы истории. – 1966 - №6.

 7. Утченко С.Л. Становление Римской империи и проблема социальной революции. // Вопросы истории. – 1964.- №7.

 8. Федоров Е.СТ. Императорский Рим в лицах. - Смоленск, 1995.

 9. Штаерман Е.М. Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи /Италия/. - М., 1971.

 10. ВДИ: 1970 №3; 1981 №4.1.

Система принципата, при якій формально існували всі республіканські установи, а фактично влада знаходилася в руках одного прінцепса, виникла як наслідок громадянських воєн, як компроміс між різними угрупуваннями італійського суспільства (землевласницька сенаторська знать, торгово-лихварські круги, різні прошарки міського і сільського плебсу). Основоположником політичного режиму, який прийнято називати прінципатом, був Октавіан Серпень. Система прінципата захищала інтереси крупних власників, як італійських, так і провінційних. Величезна і різнорідна середземноморська держава римлян поступово перетворювалася на єдину державу, в якій розчинялися нащадки стародавніх мешканців Риму. Імператор ставав необмеженим володарем Середземномор'я як єдиного цілого. Необхідні нові методи управління, створення імператорської бюрократичної машини. У правління найближчих наступників Серпня відмічені вище явища ще починали затверджуватися, на їх шляху стояла стара римська сенаторська знать, що чіплялася за свої привілеї. Зіткнення між прінцепсамі і сенаторською опозицією було неминуче. Характер взаємостосунків Сенату і прінцепса не залежав від особистих достоїнств або недоліків того або іншого імператора, а був закономірною особливістю історичного періоду. Тому слід визнати, що діяльність імператорів I ст. (Нерона, Тіберія, Калігули), що відрізнялися особливою жорстокістю, об'єктивно сприяла торжеству історичної необхідності - знищенню старої римської аристократії і зміцненню імператорської влади, хоча по собі їх методи правління (як ми побачимо нижче) виглядають малопрівлекательно.

_Протягом I ст. н.е. у влади змінилося дві династії: 1)династия Юлієв-Клавдієв (14р.н.э.-68 р.н.э. Тіберій, Калігула і Нерон); 2) династія Флавієв (69 р.н.э.-96 р.н.э. Веспасиан, Тіт і Доміциан)

Основні тенденції внутрішнього розвитку і зовнішньої політики I ст. н.е. можуть бути визначені таким чином.

У політичному житті:

1) відбувалося формування бюрократичного державного апарату. Створювалися відомства (при Клавдії), які очолювали імператорські вільновідпущеники, здатні, зраджені імператору і не пов'язані із старою знаттю;

2) до управління державою притягувалася верхівка провінційного населення;

3) скоротилося застосування відкупної системи збору податків, був введений строгіший контроль над діяльністю відкупників;

4) прінцепси були позбавлені надійної соціальної опори, залежали від настрою війська. Особливо значущою була роль преторіанськой гвардії, яка була основною опорою імператора, що ставило його в залежність від волі війська.

У економіці:

 1. землеробство приходило в занепад. Набуло поширення крупне землеволодіння з екстенсивним (направленими тільки у бік кількісного збільшення, а не у бік поліпшення якості) методами господарювання. Початок застосування праці вільних арендаторов-колонов (як писав Луций Колумелла в своєму трактаті «Про сільське господарство» відбулася зміна у відношенні до рабів);

 2. залежність прінцепсов від армії визначила необхідність збільшення витрат на армію;

 3. даний період характеризується подальшим розвитком рабовласницького способу виробництва і економіки провінцій, чому сприяли спроби імператорів декілька обмежити свавілля намісників і експлуатацію провінціаліст. Економічному підйому провінцій сприяло також розповсюдження міського пристрою, особливо на Заході. Грунтувалися численні міста, серед яких велике місце займали колонії ветераніст. Міста ставали центрами не тільки політичного, але і економічного життя. Розповсюдження вілл, що часто спеціалізувалися в одній якій-небудь галузі господарства, сприяло пожвавленню ремесла і торгівлі. Особливо широких масштабів досягла торгівля в східних провінціях Малої Азії і Сірії.

Народ в провінціях жорстоко страждав від римського панування. У селян віднімали землю для колоністіст. Потрапляючи в залежність до лихварів, селяни часто ставали рабами. Важким тягарем була служба в армії, а також обов'язкові поставки і повинності на користь війська. Неодноразово в провінціях спалахували повстання. Неспокійно було і на території власне Риму, бо тут яскраво позначилися дві полярні сторони: рабовласники, які вели розкішне життя, змагавшися в цьому плані з імператорами, і величезна маса простого люду, що жила в ніщите.

Розглянемо круг джерел по даній темі. Для вивчення даного періоду особливий інтерес представляють твори античних авторів: Тацита («Аннали», «Історія»), Гая Светонія Транквілла («Життєписи дванадцяти Цезарів».), Йосипа Флавія ( "Іудейська війна" і " Іудейські старовини"), Веллія Патеркула ("Історія Риму").

Тацит (55-120р.н.э.) висловлює історію імперії після смерті Серпня, охоплюючу події I ст. н.е. Його роботи свідчать про всесторонню обізнаність автора про внутрішньоримські проблеми, події, відносини прінцепса з сенатом, судові процеси, інтриги, перевороти. Критично відносячись до свавілля імператорської влади, раболіпства Сенату, Тацит в той же час не бачить іншого шляху для Римської держави. До приймачів Серпня Тацит відноситься негативно. Захоплюючись мужністю окремих сенаторів, що наважилися виступити проти імператорської влади, Тацит рахує їх боротьбу даремної і закликає до співпраці на основі поступок з обох бокіст. Тацит представив панорамний опис суспільного життя Риму: придворне життя, повстання і хвилювання в провінціях, він створив яскраві образи імператорів Тіберія, Калігули, Нерона.

Гай Светоній Транквілл (нач.70-х р.н.э.- ок. 140-150рр. н.е.) мав доступ до палацових архівіст. У "Життєписах 12 Цезарів" (Від Юлія Цезаря до Діоклетіана) він майстрово використовує відомі йому факти про представників династії Юлієст. Подібно Тациту, правління більшості з Юлієв він оцінює достатньо критично.

Йосип Флавій (ок. 37-95р.н.э.). Будучи по своєму походженню іудеєм, він брав участь в повстанні іудеїв проти Риму, проте надалі перейшов на сторону римлян. Флавій достатньо детально відновлює події Іудейської війни. Його роботи також містять відомості по історії східних римських провінцій.

Документальні джерела I ст. н .э. представлені ухвалами, написами, особистими листами імператоріст. Наприклад, «Едикт об власті» Веспасиана, лист Клавдія до александрійцам. Особливої уваги заслуговують римські монети досліджуваного періоду.
2.

Система прінципата після смерті Серпня в 14 р. н.е. і його 44-річного управління переживала значні труднощі. Головна складність полягала у тому, що все ще не був зафіксований принцип спадковості верховної одноосібної влади.

В кінці свого життя Серпень призначив своїм наступником пасинка Тіберія. З нього починається перша римська династія Клавдієв, представлена чотирма імператорами:

1) Тіберієм (14-37гг н.е.);

2) Калігулой (37-41гг н.е.);

3) Клавдієм (41-54гг н.е.);

 1. Нероном (54-68гг н.е.).

Ставши імператором, Тіберій офіційно називав себе Тіберій Цезар Серпень. Від природи Тіберій був недурний, характер мав стриманий і скритний. Як писав Діон Касій, «це була людина з багатьма хорошими і багатьма поганими якостями, і, коли він проявляв хороші, то здавалося, що в ньому немає нічого поганого, і навпаки». Згідно Светонію, Тіберій відрізнявся непроникною, холодною і жорстокою вдачею. Відомий, що Серпень засуджував жорстокість Тіберія, і одного разу навіть вигукнув: «Бідний римський народ! У які повільні щелепи він потрапить! »

_З самого початку свого правління Тіберію довелося зіткнутися з неприязним відношенням як з боку військ, так і в середовищі рабовласницької знаті, сконцентрованої в Сенаті (Сергєєв, с.412-413). У перші роки свого правління Тіберію довелося подолати важку економічну і політичну кризу, яка назріла унаслідок економічних і політичних утруднень, пережівавшихся імперією останніми роками правління Серпня (Сергєєв, с.418-420).

Тіберій також вимушений усмиряти повстання рейнських і дунайських легіоніст. Солдати били нелюбимих офіцерів, вимагали виплати затриманого їм дарування, скорочення терміну служби до 16 років, пом'якшення дисципліни і відпустки воїнів, що відбули 20-річний термін служби. До того ж, розквартирована в Німеччині армія і чути не хотіла про прінцепсе, до запанування якого вона не мала ніякого відношення. Частина рейнських легіонів прагнула проголосити прінцепсом командуючого ними племінника Тіберія - Германика. Як відзначав Тацит, солдатські заколоти відкрили основну "таємницю влади", а саме те, що солдати були справжніми господарями, вершителями доль імперії. Особливо значущою була їх роль в рішенні питання про те, хто буде її главою. Для наведення ладу в армії в Паннонію відправився син Тіберія - Друз. Використовуючи будь-які засоби, деколи йдучи на вимушені поступки, йому вдалося привести в порядок війська. Після утихомирення бунтівних легіонів Германик по повчанню Тіберія зробив спробу завоювати західні райони Німеччини. Протягом трьох років (15-17 рр. н.е.) римляни зробили три походи на територію Німеччини. Проте ефективність військових дій, що проводяться ними, була низкою, бо кожного разу з настанням холодів вони вимушені йти за Рейн. Оскільки римські війська несли великі втрати, Тіберій вирішив припинити ці походи, що вимагали великих витрат, і відкликав Германика до Риму. Навряд чи тільки витрати, пов'язані з війною, були єдиною причиною відгуку Германика. Ймовірно чималу роль в цьому зіграли і особисті взаємостосунки Тіберія і Германика, а вірніша небезпека виникнення династичної боротьби: Германик користувався великою популярністю як в армії, так і в Римі. Тому незабаром Германик був відправлений з важливим дорученням на схід. У 19 р. н.е. в Антіохиі він несподівано захворів і помер. Як вважає Тацит, 34 –летний Германик став жертвою підступів з боку намісника Сірії і його дружини, був отруєний поволі діючою отрутою.

Ледве були усмирені військові повстання, як почалися рухи в середовищі провінційного населення Галії, Африки і Фракії. Розрахунки повсталих на ослаблення Італії, на ненадійність і слабкість римських військ не виправдалися, і повстання було пригнічене.

Не дивлячись на фінансові утруднення, Тіберій прагнув вести гнучку політику в провінціях. Він відмовлявся підвищувати там податки, притягав до відповідальності правителів за здирства і зловживання своєю владою. За словами Тацита, Тіберій указував в Сенаті, що Рим і Італія не можуть жити без регулярної підтримки провінцій. "Хороший пастух стрижить овець, а не здирає з них шкуру", - говорив Тіберій.

Прихід до влади Тіберія викликав опозиційні настрої серед частини Сенату. Всіляко підкреслюючи свою прихильність в імператору на словах (так, що, за словами Тацита, навіть Тіберію "було осоружне таке брудне плазування раболіпних людей"), на ділі за спиною прінцепса ті ж сенатори виголошували наклепницькі промови, ширили всякі чутки, складали пасквілі і т.д. Це ставило Тіберія у вельми небезпечне положення і викликало у нього стан постійної тривоги. Ненадійні і ті, хто повинен був охороняти імператора. Начальник преторіанськой гвардії Сіяний, організував змову проти Тіберія і намагався захопити владу в свої руки, але зазнав поразки.

У первинний період свого правління Тіберій шанобливо відносився до всіх республіканських устаност. Одним з перших його заходів було посилення влади Сенату. Після смерті Серпня виборчі коміциі зовсім перестали збиратися. Їх виборчі функції були передані Сенату, що призводило до того, що він ставав не тільки вищим законодавчим, але і виборчою установою. І, якщо в перші роки правління Тіберія спостерігалася згода між ним і Сенатом, то в подальший час воно порушилося. Не довіряючи Сенату, страждаючи крайньою підозрілістю, Тіберій все частіше передає особливо важливі справи в свою ближню раду, яка складалася переважно з ділових і досвідчених людей.

На початку 20-х років правління Тіберія придбаває риси терористичного режиму. До Риму були стягнуті всі 9 когорт преторіанцев, які отаборилися біля самих воріт столиці. Вони були загрозою для всього цивільного населення Риму. Начальник преторіанцев став другою після прінцепса особою в державі. Безліч людей піддалася арештам, тортурам і стратам по порожніх підозрах і помилкових доносах. У числі постраждалих були і близькі імператору обличчя. Переслідуваний постійним страхом, в 26 р. н.е. Тіберій залишив Рим і відправився в Кампанію, а потім на острів Капрі, де вів замкнутий спосіб життя. Як повідомляє Тацит в своїх "Анналах", "він забудував острів 12-у розкішними віллами з різними назвами. І чим більше він був зраджений раніше піклуванню про суспільні справи, тим більше вдавався до тепер відкритої розбещеності і шкідливого неробства". У 37 р. н.е. його найближчі і довірені обличчя, на чолі з новим префектом преторія макроном, самі докінчили Тіберія. Вони душили його подушками, коли, важко захворівши, він став знаходити ознаки одужання.

Слід зазначити, що обурення Сенату і плебсу в період правління Тіберія торкалося лише персони прінцепса, але не системи прінципата в цілому. Прінципат приймав все більш відвертий монархічний характер завдяки владній поведінці Тіберія, ліквідації народних зборів, централізації, що росте, і бюрократизації управління. Одним з позитивних моментів політики Тіберія був той факт, що його тверда зовнішня політика в провінціях створила враження стійкого миру, сприятливого для господарської діяльності. З часу Тіберія колишній зовнішній насильницький зв'язок між Римом і його провінціями поступово став перетворюватися на зв'язок органічний, внутрішній, і Римська держава ставала більш згуртованим політичним цілим.
Після смерті Тіберія при загальному схваленні народних мас прінцепсом був проголошений син Германика - Гай Цезарь, що прозве Калігулой (37-41 рр. н.е.), тобто солдатським чобітком, що підкреслювало його близькість до солдатської маси. Гай Калігула відрізнявся незвичайним марнотратством, довівши скарбницю імперії до повного виснаження. Величезний спадок Тіберія в 2 млрд. 700 млн. сестерциев він марнотратив протягом одного року. Він витрачав величезні засоби на театральні уявлення і споруду будівель. Щоб стати популярним в Римі, він надав повну амністію всім переслідуваним, збільшив роздачі і організацію видовищ, намагався відновити народні збори, вельми шанобливо відносився до Сенату. Проте загравання з народом продовжувалося недовго. Незабаром молодий правитель став проявляти прагнення до зловживання владою. Почалися переслідування сенаторського стану.

Політичним ідеалом Каллігули була типу еллінізму абсолютна монархія, притому в єгипетській її формі. Він вважав за краще вважати себе необмеженим монархом і зажадав по відношенню до себе божественні почесті. Светоній приписує йому наступні слова: «Хай ненавидять. Лише б боялися». Калігула публічно виступав в образі Юпітера з позолоченою бородою і блискавках в руках. Тріумфальне одіяння він носив постійно, а іноді надягав панцир Олександра Македонського, здобутого з його гробниці. Зміст пишного двору вимагав великих витрат. Щоб поповнювати скарбницю він вдавався до найрізноманітніших прийомів: конфіскації майна осуджених, пристрою примусових аукціонів, збільшенню податків в провінціях (Сергєєв, с.424). Каллігула заохочував доносительство рабів на своїх паніст. Останнє розпорядження імператора і погубило його. Проти Калігули була складена змова, і 15 січня 41 р. н.е. він був убитий офіцерами своєї ж гвардії, що напали на нього в темних переходах його палацу. Ходили чутки, що в найближчу ніч божевільний імператор призначив святкування і збирався вперше виступити перед публікою як актор.

Після смерті Калігули республіканських традицій залишалося настільки мало, що компромісну систему "прінципата" з того часу слід розглядати як пройдений етап в розвитку одноосібної імператорської влади.
3.

Вбивство Калігули було зустрінуте сенатськими кругами як звільнення від тиранення. Преторіанци проголосили нового імператора, 50 – літнього Клавдія, останнього родича будинку Юлієв (41-54 рр. н.е.) - дядька Калігули і рідного брата Германика. Вступивши на престол за допомогою преторіанцев і представників провінційної влади, Клавдій прагнув знайти в ній опору своєї влади (Про провінції Сергєєв, з. 428). Маючи намір викликати до себе прихильність знатних провінціалів, Клавдій багатьом з них дарував права римського громадянства і навіть зробив сенаторами уродженців Галії. Спочатку новий імператор прагнув правити у згоді з Сенатом. По відношенню до плебсу Клавдій продовжував політику Серпня: при ньому витрачалися великі засоби на пристрій ігор і святкувань.

Слід зазначити, що період правління Клавдія (41-54 рр.) був самим творчим в порівнянні з попереднім періодом. Діапазон державної діяльності Клавдія виявився широким. Особливу турботу проявляв Клавдій про продовольче постачання Риму (Сергєєв, с.427). Він ретельно займався судочинством, будівельною справою, при ньому з'являються нові крупні споруди: будується водопровід, прокладаються дороги, була збудована величезна нова гавань в Остії, у гирла Тібру, вироблялися обширні роботи по тому, що прориє каналу для спуску Фуцинського озера, що звільнило від боліт обширні простори, використані під поля.

Клавдій зміцнив і упорядкував апарат управління, поклавши початок новій бюрократичній системі центрального імператорського управління. Відмираючі республіканські магістрати замінювалися бюрократичними установами - канцеляріями, очолюваними і обслуговуваними вершниками, вільновідпущениками і рабами. Для роботи в цих установах Клавдій привернув освічених людей, греків, сірійців і інших. Так, при урядовій канцелярії були організовані наступні служби: рахункова (яка займалася фінансами), "служба наказів" (вирішувала внутрішні і зовнішні питання), "служба контролю", "служба слідств" (у віданні якої знаходився вищий імператорський суд у справах надзвичайної важливості), "служба прохань" і т.д. Сам імператор більш всього уваги надавав судовим справам, число яких значно зросло. Светоній згадував, що Клавдій з раннього ранку і до пізнього вечора просиджував на площі за розбором судових тяжб, скарг і кляуз.

Всі ці, знов створені бюрократичні установи, залежали особисто від імператора і виконували велику роль в державному житті. Ці заходи, які сприяли централізації влади, зміцненню військової диктатури, привели до загострення відносин з сенаторським станом. Соціальна підтримка Клавдію була забезпечена з боку вершникіст. Для них були відкриті великі можливості для військової кар'єри, з їх числа формувався весь середній командний склад. Таким чином, усередині римського суспільства згладжувалися розділяючі його старі станові перегородки, провінціали зближувалися з римлянами.

Поліпшення організації державного апарату позитивно відобразилося на стані фінансів і пожвавленні зовнішньої торгівлі. Межі Римської імперії в його правління розширилися, при ньому були завойовані і обернуті в провінції Маврітанія, Британія, Фракія. Залежно від Римської імперії виявилися Ольвія, Херсонес і Боспорськоє царство. Крім захоплення здобичі і підтримки войовничого духу армії, походи переслідували і політичну мету: вони покликані укріпити імператорську владу і затьмарити Сенат.

Правління Клавдія залишило помітний слід в історії розвитку римської імператорської влади. При ньому в основних рисах вже склався бюрократичний апарат, що одержав своє остаточне завершення в подальші сторіччя. В цілому прінципат Клавдія був часом зміцнення системи імператорського управління. Проте створення адміністративне - бюрократичного апарату, репресії по відношенню до ворожих імператору сенаторів і заохочення провінційної знаті викликали ослаблення римських аристократіст. У 54 р.н.э. Клавдій був отруєний своєю дружиною Агрипиною (племінницею), яка готувала умови для піднесення свого сина - Нерона. Клавдію були влаштовані урочисті похорони. Похвальне надгробне слово вимовив молодий Нерон, син його четвертої дружини, якого Клавдій усиновист.
Останнім імператором із заснованої Серпнем династії Юлієв - Клавдієв був семнадцатілетній Нерон (54-68гг н.е.) (Сергєєв, с.430). Фактична влада опинилася в руках його матері і її спільникіст. Вони стали грабувати провінційне населення. Наближені імператора вступили в запеклу боротьбу між собою через владу, залучаючи до неї і Нерона. В кінці - кінців їм вдалося набудувати Нерона проти матері і добитися її страти. При Нероні продовжувалися переслідування згідно із законом про образу величності, проти сенаторів збуджувалися звинувачення, що приводили до суворих покарань і конфіскації всього майна. Часто багатство і знатність були істинною причиною засудження тих або інших осіб. Переслідування знаті було одним із засобів боротьби з сенаторським станом, який перешкоджав розвитку імператорської влади.

При Нероні були випадки відкритої незадоволеності широких верств населення. З рабами розправлялися нещадно. Коли один з рабів убив префекта (градоначальника) міста Риму Педанія Секунда, сенатська знать з метою зміцнення рабовласництва застосувала в 61р.н.э. закон про страту всіх рабів, що знаходилися в будинку убитого рабовласника (Сергєєв, с.434). Не дивлячись на хвилювання бідних верств населення, всі 400 рабів убитого були страчені.

Нерон витрачав величезні засоби на видовища і роздачі, що створювало йому відому популярність серед римського міського плебсу. Нерон не стільки займався управлінням державою, скільки проводив час в неробстві (Сергєєв, с.431). У 62 р. Нерон накликав на себе загальну ненависть розправою з своєю першою дружиною добродійної Октавієй. Октавія користувалася любов'ю народу, і обвинуватила в перелюбстві і убита. Ця подія послужила сюжетом для трагедії «Октавія», авторство якої приписувалося Сенеке.

У 64р. н.е. Рим спіткала страшна біда. Пожежа продовжувалася більше тижня (Сергєєв, с.435). З 14 районів міста 3 були знищені дотла, а в 7-ми була зруйнована велика частина будівель. Тацит писав, що під час пожежі знайшлися люди, які не тільки не брали участь в гасінні пожежі, а навіть кидали факела в ще не зворушені вогнем будинки, кричучи, що вони виконували інший наказ. Бідне римське населення, що позбулося даху і прожитку, шукало захисту у імператора і виказувало явну незадоволеність, коли не одержала очікуваного. У народі виникли чутки, що Нерон сам розпорядився запалити місто, щоб на місці старого заснувати новий і назвати своїм ім'ям. Часті видовища, які влаштовував Нерон, а також нова забудова Риму вимагали величезних засобів, які імператор намагався добути шляхом збільшення поборів з провінцій, що викликало незадоволеність провінційного населення.

У 65 р. була розкрита змова проти Нерона. У причетності до нього обвинуватив Сенека, філософ і вчитель Нерона. Йому передали наказ імператора накласти на себе руки.

У первинний період своєї діяльності Нерон намагався упорядкувати управління провінціями, строго караючи намісників провінцій за зловживання, ввів обмеження діяльності відкупників, поліпшив умови для торгівлі в провінціях. Непрямі ж податки були величезні. У подальший період, унаслідок нескінченних поборів і насильства римських урядовців, контроль за якими значно скоротився, почалися народні хвилювання, що переходили в небезпечні повстання. Деякі з них загрожували цілісності держави:

 1. У 60 р. н.е. повстала більшість племен недавно скореної Британії - іцени, трінобанти і ін. Причинами незадоволеності були заборгованість, податки, а також насильство, лагоджене відносно провінційного населення римськими колоністами - ветеранами. Очолила повстання цариця іценов Бсудікка. Повсталим вдалося узяти і поруйнувати столицю римської Британії місто Камулодун, а потім і друге по значенню місто - Лондіній. Загинуло до 80 тис. римських поселенців і торговців з дружинами і дітьми. З великими зусиллями наміснику Британії Светонію Пауліну вдалося завдати поразки повсталим. У помсту римлянами також бути знищено до 80 тис. британців, що, проте, не означало остаточної поразки чинили опір. Впродовж 10 років римляни періодично скоювали каральні експедиції, оскільки Британія знаходилася в стані постійного бродіння (Сергєєв, с.432-433). Повстання в Британії відкрило собою цілу серію інших повстань;

 2. Однією з найспокійніших провінцій на сході була Іудея. Тут на початку 60-х років було далеко неспокійне. Населення Іудеї випробовувало подвійний гніт. Народ повинен був вносити храму десятину, приносити в храм перший урожай із збору хліба, плодів і меду, поставляти жертовних тварин. У 66 р. н.е. в Іудеї почалося повстання. Римська армія, послана в Іудею, спочатку зазнала поразки, і повстання загрожувало охопити всі сусідні з Іудєєй області: Сірію, Фінікію, Єгипет. У зв'язку з цим Нерон вимушений зосередити на Сході більше сили, доручивши утихомирення іудейського повстання старому досвідченому воєнначальнику Флавію Веспасиану;

 3. весною 68 р. н.е. почалося повстання в західних провінціях - Галії і Іспанії, рабовласники яких прагнули повалити Нерона, добитися рівноправного положення з італійською рабовласницькою знаттю. Таким чином, по суті до початку літа 68 р. майже всі західні провінції і війська, що стояли в них, знаходилися в стані відкритого повстання проти Нерона.

Нерон мало приділяв уваги внутрішнього життя Імперії, він був зайнятий своїм звеселянням. Нерон вів розгульний спосіб життя, і його поведінка була показником морального стану всього вищого римського рабовласницького суспільства. Як і сам імператор, так і римська знать в цей час втратила всякий інтерес до політичної діяльності. Остаточно вироджуючись, вона сама з головою пішла в насолоду життям, в захоплення цирком і театром. "На іграх, - повідомляє Светоній, - виступала як дійові особи безліч членів двох вищих станів, і чоловіків, і жінок. У амфітеатрі в рукопашному бою брало участь чотириста сенаторів і 600 вершникіст. Вони ж виходили на боротьбу із звірами і виконували різноманітні інші ролі в цирку". Своїм спортивним і театральним лаврам Нерон надавав набагато більше значення, ніж своїй славі правителя. Маючи деякі літературні і музичні здібності, він загордився себе небувалим артистичним талантом і невпинно виступав публічно як співак, музикант і навіть як наїзник і борець. З його запануванням в країні запанував хаос і фінансовий розвал. Це привело до нових повстань усередині країни. Проти Нерона повстали преторіанци, імператор вимушений бігти з Риму і покінчити життя самогубством. Армія посадила на трон Нерона, вона ж його і звела.

Із смертю Нерона (68 р.н.э.) прийшов кінець династії Юлієв -Клавдієв, заснованої Серпнем. Падіння цієї династії означало одночасно знищення пануючого положення в імперії старої римської рабовласницької знаті. Після загибелі Нерона почалася боротьба між групами провінційних рабовласників, що підтримували кандидатів, що боролися за владу, на імператорський трон. Провінційні армії також боролися між собою, прагнучи посадити на римський престол своїх ставленикіст. Протягом півтора років в Римі змінилося 3 імператори (Гальба, Отон, Вітеллій), що було свідоцтвом глибокої політичної кризи, яку переживала Римська імперія.
4.

Приймачем Нерона став легат Ближньої Іспанії - Сервій Сульпіций Гальба, якого проголосили імператором римські преторіанци. Це був знатний і багатий член Сенату, заслужений полководець 72 років від народження. Проте правління його не було довговічним, бо він не зміг добитися популярності серед сенаторського стану, а преторіанци скоро виразили свою незадоволеність їм. Річ у тому, що після смерті Нерона скарбниця була порожня. Гальба прагнув обмежити витрати і відмовився виплачувати його прихильникам грошові винагороди, а також звільнив деяких преторіанцев з командного складу і цим відштовхнув преторіанцев від себе і був убитий.

15 січня 69р. був проголошений імператором один з колишніх наближених Нерона - Сальвій Отон, який зумів шляхом підкупу схилити преторіанцев на свою сторону. Але він також протримався тільки 3 місяці, бо рейнські легіони із самого початку відмовили йому в покорі і проголосили імператором одного з своїх командирів - легато Нижньої Німеччини - Авла Вітеллія, який направив свою армію на Рим. 14 квітня 69г відбувся запеклий бій між наступаючими через Альпи німецькими легіонами і італійськими військами Отона, які зазнали важкої поразки і втратили до 40тыс.воиност. Отон покінчив життя самогубством. Армія ж Вітеллія зайнялася грабежом. Солдати відпускали на волю чужих рабів, грабували і вбивали тих, хто намагався чинити їм опір. Вітеллій не обертав на цю увагу, що відразу викликало незадоволеність серед населення, тому правління Вітеллія було недовгим (Сергєєв, с.462-463).

1 липня 69 р. в Александрії був проголошений імператором командуючий в Іудеї - Тіт Флавій Веспасиан (69-79рр. н.е.), якого підтримували легіони, що знаходилися в Сірії і Іудеї. Він був послідовником династії Флавієв, яка правила з 69 по 96 рр. н.е. В кінці 69р. Веспасиан був визнаний Сенатом, а влітку 70 р. він прибув до Риму, здавши своєму сину Тіту командування військами, що билися в Іудеї. Положення імперії у момент приходу до влади Веспасиана було непростим. У Іудеї, Малої Азії і Північної Галії ще продовжувалися повстання. Державна скарбниця була порожня, дисципліна в армії лягла дуже низько. Проте за допомогою провінційної рабовласницької знаті йому вдалося відновити сили і укріпити державний апарат Римської імперії. Все правління Веспасиана відрізнялося господарністю і ощадливістю. Шляхом посиленої економії Веспасиан відновив фінанси держави (Сергєєв, с.470 п.1), що похитнули, вжив заходи до зміцнення римського сенату, провівши в 73р.н.э. рішучу його реорганізацію (Сергєєв, с.470 п.2), укріпив дисципліну у військах. Близько тисячі багатих і знатних провінційних рабовласників, головним чином з Іспанії і Галії, були переселені до Риму і поповнили ряди римської знаті. Цей захід Веспасиана мав виключно важливі історичні наслідки. З того часу Римська імперія ставала імперією всіх рабовласників середземноморського миру, у військовій і цивільній адміністрації імперії з'явилися вихідці з середовища провінційної знаті, а державний апарат імперії став захищати права крупних рабовласників, незважаючи на їх племінне походження. Веспасиан не допускав ніякого втручання в свої розпорядження і примусив Сенат провести особливий указ з наданням йому широких повноважень - має рацію скоювати всі акти, які він знайде потрібними для користі держави (Сергєєв, с.469). Веспасиан дав право латинського громадянства і самоврядування численним міським общинам в Іспанії.

Веспасиану належали знамениті слова: «гроші не пахнуть». У роки його правління вперше в історії Риму був введений податок на суспільні убиральні. Син намагався відрадити батька від введення такого побора. У відповідь Веспасиан наказав слузі принести декілька монет з останнього податку, і піднісши гроші під самий ніс сина, вимовив: “Non olet” (не пахнуть).

З величезною напругою всіх військових сил Римської держави були пригнічені всі сепаратистські рухи в провінціях і, перш за все, повстання в Іудеї. Єрусалим був вщент зруйнований, велика частина населення міста загинула, частина була продана в рабство. Було пригнічене і повстання в Галії і на Рейні.

Наступниками Веспасиана були його сини - Тіт Доміциан (79-96г н.е.). Тіт правив всього 2 роки і в основному продовжував політику батька.

Другим з синів Веспасиана був жорстокий деспот Доміциан (81-96 рр. н.е.), який проводив режим повної єдиновладності. Він ігнорував думку Сенату і навіть вимагав, щоб його називали "владикою". Сенат був відтіснений на другий план імператорською радою, що викликало обурення в Сенаті. Вперше в провінційні міста стали призначати особливих "кураторів" тобто опікунів, ревізорів, яким доручалося піклуватися про добробут цих міст і про приведення в порядок їх фінансіст. Велику увагу Доміциан надавав зовнішньому захисту провінцій. Римські військові сили були направлені в два найбільш небезпечних місця на римських межах - на Рейн і на Нижній Дунай, звідки загрожувало варварське нашестя. Дії на Дунаї закінчилися невдало, що привело до конфлікту з сенаторською аристократією. У 90-х роках змови проти імператора слідували один за іншим. Уряд Доміциана вимушений вступити на шлях відкритого терору. Із смертю Доміциана закінчилося правління династії Флавієст. В цілому для правління Флавієв були характерні: режим економії, господарність, провінційна простота, переважання ролі провінційної знаті в політичному житті Риму.
5.

Процес розвитку прінципата в I ст. н.е. вимушував династії вирішувати однотипні проблеми.

1. Протистояння Сенатській опозиції. Опозиція вимагала повернення до порядків старої республіки. Насправді прояв її незадоволеності був пов'язаний з обмеженням її прав управління державою, безконтрольної експлуатації провінцій, з обмеженням можливостей одержувати субсидії з державної скарбниці. Сенатська опозиція приймала різні форми: від агітації до змов і замахіст. Імператори, як правило, відповідали репресіями. Проте цей терор торкався, як правило, вузького круга вищої знаті.

2. Формування соціальної бази. Широкі маси населення імперії знаходилися переважно поза зіткненнями у верхах. «Антисенаторські» імператори користувалися у народу більшою популярністю. І, хоча в правління Тіберія зникла навіть та показна участь римських народних зборів у виборах магістратів, імператори неухильно піклувалися про надання римському плебсу «хліба і видовищ», запобігаючи можливим хвилюванням.

3. Пошук діалогу з армією і забезпечення лояльного відношення армії до імператорської влади. Імператори періодично підвищували дарування солдатам і надавали пільги ветеранам. При Клавдії, наприклад, було впорядковане проходження військової служби вершниками. Згідно даній системі, армія виявлялася достатньо тісно пов'язаною з різними верствами населення і школою навчання Риму і імператору. Проте шлях своєрідного підкупу армії не забезпечував сам по собі стабільності імператорської влади. Армія була, мабуть, самою непередбачуваною частиною римського суспільства, на яку намагалися спертися імператори. І милість армії легко змінялося на ненависть, що приводило до вбивства імператорів (наприклад, Каллігули), або до їх повалення (Нерон).

4. Наведення ладу в провінціях. Тіберій неодноразово судив намісників за зловживання. Їм же був наведений деякий лад в Галії. Створена їм колонія Claudia Agrippina, стала центром романізації. Відкривши уродженцям Великої Галії доступ в Сенат, він забезпечив наявність ще однієї соціальної групи, що стала опорою імператорської влади. Клавдій, захопивши частину Британії, заснував ще одну провінцію. Політика імператорів також сприяла розвитку економіки провінцій, яка досягне максимального розквіту в наступному сторіччі.

_5. Впорядкування державного апарату. У цьому напрямі особливо багато зробив Клавдій. У основу були встановлені «договірні відносини», які в подальшому займали все більше місце в політичній діяльності.

Таким чином, час правління Юлієв - Клавдієв і династії Флавієв був не стільки часом якісного перелому прінципата, скільки часом «кількісного накопичення» змін в системі. Роль провінцій зросла, посилилося значення провінціалів в армії, державному апараті, при дворі. Рим став придбавати риси світової столиці.Скачать файл (106.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации