Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

АТП на 350 автомобилей МАЗ-500А с прицепом - файл КП по ВТБ.doc


АТП на 350 автомобилей МАЗ-500А с прицепом
скачать (2088 kb.)

Доступные файлы (7):

Зміст.doc40kb.23.03.2011 22:34скачать
КП по ВТБ.doc2660kb.19.03.2011 03:40скачать
Агрегатна дільниця.dwg
Головний корпус 2007.dwg
Деталировка.dwg
Стенд.dwg
титулка .doc22kb.24.03.2011 10:19скачать

КП по ВТБ.doc

  1   2
ВСТУП

Головною задачею автомобільного транспорту є повне, якісне і своєчасне задоволення потреб народного господарства і населення в перевезеннях при мінімальних витратах матеріальних і трудових ресурсів.

Рішення цієї задачі вимагає переважного розвитку автомобільного транспорту загального користування, підвищення вантажо- і пасажирообороту, зміцнення матеріально-технічної бази і концентрації транспортних засобів на великих автотранспортних підприємствах, поліпшення технічного обслуговування (ТО) і ремонту рухомого складу.

Істотне зростання об'ємів автомобільних перевезень в народному господарстві країни зумовлює випереджаючі темпи розвитку автомобільного транспорту в порівнянні з іншими його видами. При цьому слід мати у вигляді, що зі всіх видів транспорту автомобільний є найбільш працеємним і фондоємним, а витрати народного господарства по автомобільному транспорту перевищують витрати по всіх інших видах транспорту, разом узятих. Трудові і матеріальні витрати на підтримку рухомого складу в технічно справному стані значні і у декілька разів перевищують витрати на його виготовлення.

Так, за нормативний термін служби вантажного автомобіля середньої вантажопідйомності зразкова структура трудових витрат у відсотках від загальних витрат складає: ТО і поточний ремонт (ТР) - 91; капітальний ремонт автомобіля і агрегатів - 7; виготовлення автомобіля 2.

В основі проектування АТП лежать проектні рішення за технологією і організацією виробництва ТО і ТР, що розробляються при технологічному проектуванні підприємства.

При цьому під технологічним проектуванням підприємства розуміється процес, що включає:

- вибір і обґрунтування початкових даних для розрахунку виробничої програми;

- розрахунок програми, об'ємів виробництва і чисельності виробничого персоналу;

- вибір і обґрунтування методу організації ТО і ТР;

- розрахунок числа постів і ліній для ТО і постів ТР рухомого складу;

- визначення потреби в технологічному устаткуванні і розрахунок рівня механізації виробничих процесів;

- розрахунок площ виробничих, складських і допоміжних приміщень;

- вибір, обґрунтування і розробку об'ємно-планувального рішення зон, ділянок і підприємства в цілому;

- розробку генерального плану;

- техніко-економічну оцінку розробленого технологічного проектного рішення.

Результати технологічного проектування служать основою для розробки інших частин проекту (будівельної, сантехнічної, електротехнічної і ін.) і багато в чому визначають якість проекту в цілому [1].

^ 1 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
1.1 Обґрунтування вихідних даних проектування
Вихідні дані приведені в таблиці 1.1.

Табл. 1.1

Показник

Значення

Тип підприємства

АТП

Тип рухомого складу

МАЗ – 500А з причепом

Кліматичні умови

Помірно теплий

Категорія умов експлуатації

Д 3

Кількість ПС

350

Кількість причепів

350

Середньодобовий пробіг, км

280

Число днів роботи в році

305Габаритні розміри автомобіля МАЗ – 500А приведені в таблиці 1.2.

Табл. 1.2

МАЗ – 500А

Габаритні розміри, мм

Довжина

7310

Ширина

2600

Висота по кабіні(без вантажу)

2620


Габаритні розміри причепа МАЗ - 5207В приведені в таблиці 1.3.

Табл. 1.3

МАЗ - 5207В

Габаритні розміри, мм

Довжина(з дишлом)

6580

Ширина

2515

Висота

1520

Вантажопідйомність причепа МАЗ - 5207В складає 6000 кг, а повна маса – 9200 кг.

Коректуючі коефіцієнти представлені в таблиці 1.4.

Табл. 1.4

Показник

Значення коефіцієнта

Періодичність ТО-1 і ТО-2

К1 = 0,8; К3 = 1,0

Пробіг до КР

К1 = 0,8; К2 = 1,0; К3 = 1,1

Простій в ТО і ТР

К2 = 1,1;

Трудомісткість ЩО

К2 = 1,15

Трудомісткість ТО-1 і ТО-2

К2 = 1,15; К4 = 0,89

Трудомісткість ТР

К1 = 1,2; К2 = 1,15; К3 = 0,9; К4 = 0,89; К5 = 1,0


Нормативи пробігу представлені в таблиці 1.5.

Табл. 1.5

Показник

Значення

Пробіг до ТО-1

4000 км

Пробіг до ТО-2

16000 км

Пробіг до ТР

320000 км


Нормативи трудомісткості робіт приведені в таблиці 1.6.

Табл. 1.6

Показник

Нормативна трудомісткість,

Автомобіль МАЗ – 500А

Причеп МАЗ – 5207В

ЩОс, чол.∙год.

0,35

0,10

ТО-1, чол.∙год.

5,7

2,1

ТО-2, чол.∙год.

21,6

8,4

ТР, чол.∙год/1000км

5,0

1,15

1.2 Розрахунок програм технічного обслуговування і ремонту.
Коректування нормативів визначається наступними виразами:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

де LН1, LН2, LНКР - нормативна періодичність обслуговування відповідно ТО-1, ТО-2 і ТР;

К1, К2, К3 - коректуючі коефіцієнти періодичності ТО-1, ТО-2 і ТР в залежності від категорії експлуатації, типу РС і кліматичного району [2,3].

Розрахунок кількості технічних дій на один автомобіль за цикл:(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.7)

де lcc - середньодобовий пробіг, км;

N2, N1, NЕОс, NК - відповідно кількість ТО-2, ТО-1, ЕО і ТР за цикл, од.

Розрахунок кількості технічних дій на один автомобіль за рік.

Розраховуємо коефіцієнт технічної готовності автомобіля за цикл:

(1.8)

де Дец – кількість днів експлуатації автомобіля за цикл;

Дрц – кількість днів простою автомобіля в ремонті і технічному обслуговуванні за цикл.

(1.9)

(1.10)

де Дк – простої в КР з врахуванням часу транспортування туди і назад на авторемонтне підприємство (днів);

К2 – коефіцієнт простоїв в ТО-2 і ТР залежно від пробігу автомобіля з початку експлуатації;

ДТО-ТР – питомі простої автомобіля в ТО і ТР на 1000 км пробігу (днів).

(1.11)

де Д`к – нормативний простій автомобіля в КР на авторемонтному заводі (днів);

ДТ – число днів затрачують на транспортування автомобіля з АТП на авторемонтний завод туди і назад (днів).

Розраховуємо пробіг автомобіля за рік:

(1.12)

де ДРГ – кількість робочих днів РС на АТП в році.

Розраховуємо коефіцієнт переходу від циклу до року:

(1.13)

де Lц = Lкр =264000 км – пробіг за цикл.

Розраховуємо кількість ТО і ТР на один обліковий автомобіль за рік:

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

(1.18)

де Nк, N2, N1,NEOc, NEOt - відповідно числа до КР, до ТО-2,ТО-1 і ЩО за цикл.

Розрахуємо загальну річну програму технічних дій на весь парк даної марки автомобіля:

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(1.22)

(1.23)

де Аи – інвентарна кількість автомобілів:

(1.24)

де αи – коефіцієнт використання парку, що розраховується так:

(1.25)

де Дкг – кількість календарних днів у році;

Дрг – кількість днів роботи РС АТП у році;

αт – коефіцієнт технічної готовності автомобіля за цикл.

Розрахунок числа діагностичних дій Д1 і Д2 за рік:

(1.26)

(1.27)

Розрахунок кількості технічних дій за добу:

Добова програма по кожному виду обслуговування визначається в цілях отримання початкових даних, планування виробництва на добу і позмінно.

Кількість обслуговувань кожного і-го вигляду буде рівна:

(1.28)

Nic – кількість дій за добу;

- річна програма по кожному вигляду ТО чи діагностики окремо;

ДР.Г.І. - річне число робочих днів призначене для виконання того чи іншого виду ТО і діагностування автомобілів прийняте в АТП.

(1.29)

(1.30)

(1.31)

(1.32)

(1.33)

(1.34)

(1.35)

1.3 Розрахунок об'ємів технічних впливів
Коректування добових нормативів трудомісткості:

(1.36)

(1.37)

(1.38)

(1.39)

(1.40)

де tЕОН, t1Н, t2Н, tТРН - нормативна трудомісткість ЩО, ТО-1, ТО-2 і ТР.

К1, К2, К3, К4, К5 – коефіцієнти коректування.

Трудомісткість діагностики представлено в таблиці 1.7.

Табл. 1.7

Вид ТО і ТР

Трудомісткість, чол-год. од. на 1000 км, ti

Частка діагностики робіт, %

Рівень сполучення, %

Трудомісткість після виділення діагностики, (tприн), чол-год.

ТО-1

5,8

Д-1 = 10 %

100 %

5,2

ТО-2

22,1

Д-2 = 10 %

19,9

ТР

5,5

Д-1 = 1 %; Д-2 = 1 %

5,4


Визначаємо трудомісткість діагностики:

(1.41)

(1.42)

(1.43)

(1.44)

Розрахунок об'ємів технічних впливів для причепа.

Автомобіль МАЗ-500А працює у складі автопоїзда з причепом. Всі види обслуговування і ремонту для тягача і причепа виконуються одночасно без роз'єднання.

(1.45)

(1.46)

(1.47)

(1.48)

(1.49)

де tЕОН, t1Н, t2Н, tТРН - нормативна трудомісткість ЩО, ТО-1, ТО-2 і ТР.

К1, К2, К3, К4, К5 – коефіцієнти коректування.

Визначаємо трудомісткість діагностики:

(1.50)

(1.51)

(1.52)

(1.53)

Визначимо загальну трудомісткість автопоїзда:

(1.54)

(1.55)

(1.56)

(1.57)

(1.58)

Визначимо загальну трудомісткість діагностики автопоїзда:

(1.59)

(1.60)

(1.61)

(1.62)

Розрахунок річних об'ємів робіт по ТО і ТР:

(1.63)

(1.64)

(1.65)

(1.66)

(1.67)

(1.68)

(1.69)

Визначимо річний об'єм робіт по ТО і ТР автомобіля і причепа окремо:

(1.70)

(1.71)

(1.72)

(1.73)

(1.74)

(1.75)

(1.76)

(1.77)

(1.78)

(1.79)

Розподіл річних об'ємів робіт по ЩОс представлений в таблиці 1.8.

Табл. 1.8.

Вид робіт

Автомобіль

Причеп

Відсоток

Трудомісткість, чол.-год.

Відсоток

Трудомісткість, чол.-год.

1

2

3

4

5

Прибирання

14

7162,4

10

1279

Мийка

9

4604,4

30

3837

Заправка

14

7162,4

-

-

Контрольно-діагностичні роботи

16

8185,6

15

1918,5

Ремонт

47

24045,2

45

5755,5

Продовження табл. 1.8.

1

2

3

4

5

Всього

100

51160

100

12790


Розподіл річних об'ємів робіт по ЩОт представлений в таблиці 1.9.

Табл. 1.9.

Вид робіт

Автомобіль

Причеп

Відсоток

Трудомісткість, чол.-год.

Відсоток

Трудомісткість, чол.-год.

Прибирання

40

1415,04

40

353,76

Мийка двигуна і шасі

60

2122,56

60

530,64

Всього

100

3537,6

100

884,4


Розподіл річних об'ємів робіт ТО за видами робіт представлений в таблиці 1.10.

Табл. 1.10.

Вид робіт

Автомобіль

Причеп

ТО-1

ТО-2

ТО-1

ТО-2

%

чол.-год.

%

чол.-год.

%

чол.-год.

%

чол.-год.

Кріпильні

33

14167,3

35

19495,1

45

7489,8

60

14148,9

Регулювальні

12

5151,74

17

9469

10

1664,4

24

5659,6

Змащувальні

23

9874,17

18

10026

20

3328,8

11

2593,9

Електротехнічні

12

5151,75

9

5013

8

1331,5

1,5

353,8

Обслуговування системи живлення

6

2575,87

14

7798

-

-

-

-

Шинні

9

3863,81

3

1671

17

2829,5

3,5

825,4

Радіотехнічні

5

2146,56

4

2228

-

-

-

-

Всього

100

42931,2

100

55700,1

100

16644

100

23581,6


Розподіл річних об'ємів робіт ТР за видами робіт представлений в таблиці 1.11.
Табл. 1.11.

Вид робіт

Автомобілі

Причепи

%

чол.-год.

%

чол.-год.

В зоні:

Зварні

Д-1

Д-2

Регулювальні і розбирально-збиральні

Шиномонтажні

Жерстяницькі

^ На дільницях:

Агрегатні

Електротехнічні

Акумуляторні

Ремонт системи живлення

Вулканізаційні

Жерстяницькі

Зварювальні

Мідницькі

Ковально-ресорні

Арматурно-кузовні

Столярні

Обойні

Малярні

Слюсарно-механічні


4

1

1

35
1

3
18

5

2

4

1

1

1

2

3

1

-

1

6

10


7725,8

1931,4

1931,4

67600,4
1931,4

5794,3
34765,9

9657,2

3862,9

7725,8

1931,4

1931,4

1931,4

3862,9

5794,3

1931,4

-

1931,4

11588,6

19314,4


15

2

1

30
1

10
-

3

-

-

2

1

2

2

10

1

-

-

7

13


6609,8

881,3

440,7

13219,6
440,7

4406,5
-

1322

-

-

881,3

440,7

881,3

881,3

4406,5

440,7

-

-

3084,6

5728,5

Всього

100

193143,9

100

44065,4


1.4 Формування виробничої структури технічної служби АТП
Всі роботи ВГМ, окрім ремонту будівель і деревообробних операцій, передаємо виробничим ділянкам. З урахуванням безпеки за ВГМ закріплюємо роботи по самообслуговуванню, електротехнічні.

Враховуючи спорідненість по деяких видах робіт, об'єднуємо наступні роботи в одну ділянку:

- слюсарні і механічні;

- вулканізація, шино-монтажні, шиноремонтні;

- зварювальні, жерстяницькі, арматурно-кузовні.

З урахуванням добової програми з обслуговування (N1 – 27 і N2 – 9) ТО організуємо поточним методом.

ТР проводимо на окремих спеціалізованих постах. Спеціалізовані пости розділяються по таких видах робіт:

- ремонт двигуна і його систем;

- ремонт і регулювання гальмівної системи і рульового управління;

- заміна агрегатів.

1.5 Розрахунок об'ємів робіт по самообслуговуванню
Трудомісткість робіт по самообслуговуванню визначається з наступного виразу:

(1.80)

де Кс – обсяг робіт із самообслуговування АТП у відсотках, для АТП з кількістю автомобілів понад 400 (Аи = 491) Кс = 10%Розподіл об'ємів робіт по самообслуговуванню приводиться в таблиці 1.12.

Табл. 1.12.

Вид робіт

%

чол.-год.

Електротехнічні

25

11472,1

Механічні

10

4588,9

Слюсарні

16

7342,2

Ковальські

2

917,8

Зварювальні

4

1835,5

Бляхарські

4

1835,5

Трубопровідні(слюсарні)

22

10095,5

Мідницькі

1

458,9

Ремонтно-будівельні і деревообробні

16

7342,2

Разом

100

45888,5


1.6 Обґрунтування режиму роботи і прийнятих форм організації ремонту
Заздалегідь визначаємо такий режим роботи зон і ділянок:

Зона ТР працює у всі три робочі зміни. Це дозволяє збільшити коефіцієнт технічної готовності αт. Для виконання робіт по ТР використовуємо пости проїзного типу: універсальні, для зняття агрегатів, ремонту двигуна і його систем, ремонту і регулювання гальмівної системи і рульового управління. Виділення в окрему групу робіт по двигуну і системи живлення пов'язано з великою їх часткою в ТР і з можливістю проведення їх на автомобілі (частково). Створення спеціалізованого поста по роботах з гальмівною системою і рульовим управлінням збільшує якість робіт з системами, що забезпечують безпеку руху.

Зона ТО-2 працюватиме у дві зміни. Ці роботи будуть виконуватися поточним методом.

Зона ТО-1 працює в другу і третю зміни, оскільки в першу зміну лінія ТО-1 використовується для прибиральних робіт і дрібного об'єму робіт по ЩО. Об'єм робіт по ТО-1 виконується на потоковій лінії.

Роботи Д-1 і Д-2 необхідно виконувати в дві зміни, для забезпечення технології проведення ТО і ТР. Оскільки кількість автомобілів більше 400 (Аи= 491) то Д-1 і Д-2 проводяться на окремих спеціалізованих дільницях.

Для забезпечення готовності ПС до випуску ЩОс і ЩОт виконуємо в першу і третю зміни.

Роботи по самообслуговуванню проводимо в три зміни. При нагоді роботи проводитимуться в денну зміну.

Виробничі ділянки працюватимуть в кількості змін, які залежатимуть від завантаження. Деякі ділянки по видах робіт будуть з'єднані.

1.7 Розрахунок чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу
Розраховується технологічно необхідна Рт і штатна Рш кількість робітників.

Технологічно необхідна кількість робітників, тобто безпосередньо забезпечуючих виконання річного об'єму робіт по ТО і ТР загалом або окремо по кожному виду робіт, розраховується по формулі:

(1.81)

де ТГ - річний об'єм робіт, чол.-год. (по ділянці або зоні);

ФТ - річний (номінальний) фонд часу технологічно необхідного робітнику при однозмінній роботі, год.

Штатна кількість виробничих робітників, тобто прийняте підприємством з обліком втрат робочих днів на відпустку, захворювання і ін. причинах, визначається аналогічно попередній формулі:

(1.81)

де ФШ – річний (ефективний) фонд часу штатного робітника, год.

Результати розрахунку чисельності робітників зводяться в таблицю 1.13.

Табл. 1.13.

Види робіт

Річна трудомісткість, чол.-год.

Річний фонд робочого часу поста, год.

Необхідна кількість робочих чел. чел

Річний фонд часу штатних робочих, год.

Кількість робочих штатна, чол.


ТО і ПР

Самообслуговування

Всього


Розрахункова

Прийнята

1 зміна

2 зміна

3 зміна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Постові

ЩОс

63950

-

63950

2070

30,9

31

16
15

1860

35

ЩОт

4422

-

4422

2070

2,1

2

1
1

1860

3

ТО-1

59575,3

-

59575,3

2070

28,8

29

-

15

14

1840

33

ТО-2

79281,7

-

79281,7

2070

38,3

39

-

20

19

1840

43

Продовження таблиці 1.13.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Д-1

8085,5

-

8085,5

2070

3,9

4

2

2

-

1840

5

Д-2

6360,7

-

6360,7

2070

3,1

3

1

-

1840

4

ПР

112913,3

-

112913,3

2070

54,5

55

19

18

18

1840

61

Всього

334588,5


-

334588,5


14490

161,6

163

38

56

67

12920

184

Дільничні

Агрегатні

34765,9

-

34765,9

2070

16,8

17

9

8

-

1840

19

Електротехнічні

10979,2

11472,1

22451,3

2070

10,8

11

6

5

-

1840

12

Акумуляторні

3862,9

-

3862,9

2070

1,9

2

2

-

-

1840

2

Ремонт систем живлення

7725,8

-

7725,8

2070

3,7

4

2

2

-

1840

5

Вулканізаційні

2812,7

-

2812,7

2070

1,4

2

2

-

-

1840

2

Жерстяницькі

2372,1

1835,5

4207,6

2070

2,0

2

2

-

-

1840

2

Зварювальні

2812,7

1835,5

4648,2

2070

2,2

2

2

-

-

1820

3

Мідницькі

4744,2

458,9

5203,1

2070

2,5

3

3

-

-

1820

3

Ковальсько-ресорні

10200,8

917,8

11118,6

2070

5,4

6

3

3

-

1820

6

Арматурно-кузовні

2372,1

-

2372,1

2070

1,1

1

1

-

-

1840

2

Обойні

1931,4

-

1931,4

2070

0,9

1

1

-

-

1840

1

Малярні

14673,2

-

14673,2

1830

8

8

4

4

-

1610

9

Слюсарно-механічні

25042,9

11931,1

36974

2070

17,9

18

6

6

6

1840

20

Всього

124295,9

-

152746,8

26670


74,7

78

43

28

6

49430


86

Всього ТО і ТР

458884,4
487335,3

41160

236,3

241

81

84

73

62350

270
  1   2Скачать файл (2088 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации