Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Практическая работа - сборка свободной турбины Д-27 - файл ргр по сборке.docx


Практическая работа - сборка свободной турбины Д-27
скачать (1978.5 kb.)

Доступные файлы (6):

ргр по сборке.docx311kb.09.11.2010 22:26скачать
ргр по сборке деталировка.docx32kb.26.10.2010 00:43скачать
сборочный чертеж ТВВ Д-27.dwg
Техсхема.dwg
Техсхема.frw
ТП.dwg

содержание

ргр по сборке.docx

Мета роботи: Розробити технологічний процес складання типової складальної одиниці, вузла або агрегата і виконати апробацію його на реальних деталях ГТД.
Початкові дані:

- Складальне креслення технологічного вузла;

- Вид виробництва – серійний;

- Організаційна форма складання – операційна;

- Робочі креслення деталей складальних одиниць.
Матеріальне забезпечення роботи:

Наявність:

 • Деталей складальних одиниць;

 • Комплектуючої тари;

 • Складальних пристосувань;

 • Складального та вимірювального інструменту відповідно технології;

 • Допоміжних матеріалів;

 • Мийні та мастильні матеріали.Ознайомлення із конструкцією, принципом та умовами роботи складальної одиниці (рис.1,2)
Рис.1 Турбогвинтовий двигун Д-27(розташування вузла на двигуні)


Рис.2 Турбіна гвинтовентилятора (ТГвВ)

Загальні відомості вузла ТГвВ Д-27
Турбіна гвинтовентилятора (ТГвВ) – осьова, реактивна, чотирьохступенева, призначена для перетворення частини енергії газового потоку, поступаючого із турбіни низького тиску в механічну енергію, яка використовується для обертання двох співвісних гвинтовентиляторів. Турбіна гвинтовентилятора розташована безпосередньо за турбіною низького тиску, її статор кріпиться до статору ТНТ, опора ротора монтується в передній опорі турбіни, а ротор кріпиться до валу гвинтовентилятора.
Опис вузла
Турбіна гвинтовентилятора являє собою окремий модуль з сопловими і робочими лопатками, що не охолоджуються. Складається з ротора, статора, вала ТГвВ і обертаючихся елементів, ущільнень балансування осьової сили ТГвВ.

В корпусі статора ТГвВ розташовані соплові лопатки 2, 3 і 4 ступеней і проставки 1, 2, 3 і 4 ступеней. Лопатки закріплені у корпусі гачками і V-подібними елементами проставок. Корпус має систему охолодження, яка 

використовує швидкісний потік повітря від гвинта. Лопатки являють собою литі сектора лопаток з 4-ма лопатками на 2-ій ступені, з 5-ма лопатками на 3-ій ступені, і з 3-ма лопатками на 4-ій ступені.

Ущільнення над робочими лопатками являють собою проставки з сотовими елементами. Внутрішні ущільнення являють собою плаваючи ущільнюючі кільця, які мають можливість розширюватися радіально незалежно від секторів лопаток, з припаяними до них сотовими елементами.

Ротор ТГвВ складається із чотирьох робочих коліс, вала з роликопідшипником й елементами радіально-торцевого ущільнень балансування осьової сили ТГвВ. Лопатки литі з бандажними полками, закріплені до дисків “ялинковими” замками і фіксуються пластинами, встановленими в пази під внутрішніми бандажними полками лопаток. Пластини 1, 2 і 3 ступеней маю отвори для проходження повітря охолоджуючого виступи дисків.

Диски 1, 2 і 3 ступеней в їх обідній частині мають оболонки з фланцями. Лабіринтні гребінці на оболонках є обертаючимися елементами внутрішніх повітряних ущільнень. Оболонка до диску кріпиться спеціальними кріпильними бовтами і самоконтрячимися гайками.

Диски 1 і 2 ступеней характеризуються відносно великими діаметрами ступиць, порівняно з 3 і 4 ступенями, що дозволяють розміщувати опорний підшипник під 4 ступень, що призводить до того, що тільки диски 3 і 4 ступеней мають консоль.

Вал з ротором з’єднується довгими стяжними бовтами, що проходять через отвори в циліндричних оболонках дисків 3 і 4 ступеней. Диски 3 і 4 ступеней приєднані до валу додатковою деталлю.

Полий вал ТГвВ за допомогою шлицьового з’єднання передає потужність на редуктор гвинта.

На трактових поверхнях робочих лопаток і лопаток соплового апарату нанесено Al/Si дифузійне покриття.

При проектуванні степеней ТГвВ застосовані методи просторового профілювання з використанням трьох просторових, з врахуванням в’язкості методів розрахунку течій газа в ступені.
Робота вузла
Газ, який виходить із турбіни низького тиску і маючий підвищений тиск, температуру і швидкість попадає в міжлопаткові звужуючися канали соплового апарату 1 ступені ТГвВ.Робота 1 ступені ТГвВ аналогічна роботі одноступеневої турбіни низького тиску. Виходячи із робочого колеса 1 ступені ТГвВ, газ поступає у 2,3 і 4 ступені турбіни гвинтовентилятора робота яких аналогічна роботі 1 ступені.
^ Контроль креслення, та аналіз технологічності конструкції
Контроль креслення:
1. Рабочий чертёж ТГвВ Д-27 выполнен в масштабе 1:1, содержит все необходимые сведения: проекции и разрезы, что в свою очередь даёт полное представление о конструкции узла.

2. Необходимые размеры и их допускаемые отклонения указанны в соответствии со старыми требованиями и ГОСТами. Это вызывает необходимость привести в соответствие согласно ЕСКД допустимые отклонения размеров. Так же следует отметить, что допускаемые отклонения на «свободные» размеры оговорены в чертеже по старому стандарту – 722Т, что приводит к необходимости назначить допускаемые отклонения согласно ОСТ1.00022-80.

3. Технические требования в полной мере содержат всю необходимую дополнительную информацию о представлении конструкции детали.
Технологічності конструкції
В результаті аналізу технологічності конструкції можна зробити такі висновки:

 1. Існує можливість розділення виробу на раціональну кількість складових частин (складальних одиниць та складових конструктивно – технологічних вузлів) які дозволяють незалежне складання та випробування і подальше загальне складання виробу.

 2. Можлива компоновка зі стандартних та уніфікованих складових частин виробу.

 3. Конструкція з’єднань, деталей та інших складових частин виробу відповідає вимогам механізації складальних робіт та контролю.

 4. Є можливість забезпечення загального складання виробу без часткового розкладання складових одиниць.

 5. Наявність в складі виробу базової складової частини, яка необхідна для початку процесу складання і має достатню міцність, жорсткість, та має 

 6. надійні базові поверхні для установки на складальній приспособі та приєднання інших складових частин.

 7. Існує можливість використання типових технологічних процесів та засобів технологічного оснащення.

 8. Є можливість використання більш досконалих методів здійсненя з’єднань.

 9. В процесі складання не використовується операції мех. обробки.

 10. Можливе використання продуктивних та об’єктивних методів контролю та технологічних випробувань.

 11. При складанні використовуються методи досягнення точності на осьові розрахунку розмірного ланцюга.

 12. Конструкція виробу забезпечує умови для достатньо простого ремонту та обслуговування виробу.

 13. Конструкцією виробу передбачено елементи захвату для транспортування за допомогою під´ємно – транспортних механізмів.

З метою зменшення затрат на створення та експлуатацію двигунів виключно важливе значення має забезпечення технологічності конструкції двигуна.

У данному вузлі можливе розділення виробу на раціональну кількість складових частин, які дозволяють незалежне складання і випробування та подальше загальне складання виробу. Також є можливість компановки з стандартних складових частин виробу.

Базовою складальною частиною при складанні ротору ТГвВ являється , який установлюється на складальній приспособі, для приєднання інших складових частин.

При складанні ротору ТГвВ операції механічної обробки деталей, які входять у вузол, відсутні.

Конструкція виробу забезпечує надійність в експлуатації та умови простого ремонту та обслуговування.
^ Вибір та обґрунтування методу складання вузла.
Метод частинної (неповної) взаємозамінності. Цей метод уявляє собою складання окремих складальних одиниць окремих з’єднань виробу методом повної взаємозамінності, а інших – методами компенсації їх неточності (за допомогою підбору, пригонки або регулювання). Можливий другий варіант методу частинної взаємозамінності, коли допуски на виготовлення деталей виробу трохи збільшують, а складання виконують аналогічно методу повної взаємозамінності. Для отримання економічного ефекту від методу частинної 

взаємозамінності необхідно щоб зменшення вартості виготовлення деталей в результаті збільшення на них допусків окупало брак при складанні. Складання при частинній взаємозамінності супроводжується 100 %- вим контролем складальних одиниць.
^ Обґрунтування базової деталі та розробка технологічної схеми складання вузла (рис.3)
Базовою деталлю для технологічної схеми складання турбіни гвинтовентилятора Д-27 був обраний корпус передній (12). Він необхідний для початку складального процесу і відносно нього орієнтуються інші складові частини виробу. Також передній корпус має точні та надійні поверхні для зв’язку зі складальними приспособами, достатню жорсткість та міцність. До базової деталі згідно з технологічним процесом складання виробу послідовно примикають інші деталі та складальні складові одиниці, тобто вузли. Ці вузли мають свої базові деталі і часто також складаються з інших деталей та вузлів. Процес складання зручно зображати графічно у вигляді схеми складання. Схеми дають наглядну уяву про взаємозв’язки складальних елементів (деталей та інших складових частин виробу) та послідовність їх складання. Деталі та інші складові частини прийнято умовно позначати у вигляді прямокутників, у яких зазначається їх номер по специфікації та їх кількість у вузлі. Напрямок складання, починаючи від базової деталі, позначається горизонтальною лінією. При цьому вище лінії прийнято позначати тільки деталі, нижче її – всі інші складові частини, включаючи придбані деталі. Необхідні доповнення до операцій (дані по технічним вимогам, методи контролю) додаються у вигляді тексту.

Технологічна схема складання вузла дозволяє чітко сформувати послідовність складання виробу і визначити які операції можливо та необхідно виконувати паралельно, формує попереднє уявлення про кількість складових елементів, про кількість та зміст контрольних операцій та переходів, про трудомісткість різноманітних операцій.Розробка технологічного процесу складання вузла

Проаналізувавши складальне креслення та технічні вимоги на складання вузла, було розроблено технологічний процес складання турбіни гвинтовентилятора Д-27. Цей процес містить у собі 3 операцій, які у повному об’ємі забезпечують всі технічні вимоги складального креслення.

Для забезпечення заданих параметрів складання у технологічному процесі застосовані наступні інструменти та обладнання:

 • робочі стандартні приспособи для складання вузла та допоміжний

інструмент: приспособи, підвіски, підставки, пічка, тарировані ключі, ріжкові та накидні ключі, викрутка, молоток, редуктор, тара з хімікатами, віброолівець, клейма, молоток резиновий, технологічні заглушки, щипці, щітка волосяна, насадок, оправка, наладка, трафарет;

 • інструмент для механічної обробки: напильник лічний;

 • вимірювальний інструмент для контролю та заміру розмірів зазорів та розмірів деталей вузла: мікрометр, перевірочні та регульовочні плити, динамометри, штангенглибиномір, щупи, скоба ричажна, лупа, годинник.

Операція № 5. Підготовка деталей до складання.

Містить 6 переходів.

В процесі виконання даної операції виконується підготовка деталей до складання згідно з комплектувальною картою та розпорядженням на складання даного вузла. Проводиться огляд деталей та складальних одиниць на наявність відповідних умовних позначень (рисок, маркування), номерів та на відсутність забоїн, вм’ятин, корозії, завусин, задирів. Виконання операції пред’явити майстру та ВТК.

Операція № 10. Часткове розкладання статора ТГвВ .

Дана операція складається з 16 переходів.

В ході операції проводиться розкладання статора: починаючи зі зняття соплових апаратів(СА) 4 ступені, і по черзі закінчуючи 2 ступеню. Після зняття секторів СА їх скріплюють стяжною смужкою При виконанні застосовуються: підставка, ключі, знімач, виколотка алюмінієва, молоток, стяжна смужка, тара, бензована. Виконання операції пред’явити майстру та ВТК.

Операція № 15. Складання вузла ТГвВ.

Містить у собі 52 переходів.

Операція включає в себе складання турбіни гвинтовентилятора, замір зазорів між лопатками ротора та СА. Між торцевими гребінцями робочих лопатками та ущільненнями статора. Застосовуються приспособа, підставка, фіксатор бовтів, тельфер, ключі, оправки, вимірювальний інструмент, такий як щупи, глибиномір, штангенциркуль, динамометри, перевірочні та. Виконання операції пред’явити майстру та ВТК.

^ Нормування однієї операцій технологічного процесу складання вузла.
Операція № 015. Складання вузла ТГвВ.


 1. Встановити корпус ТГвВ на підставку для складання и закріплення технологічними закріпленнями.


Параметри нормування D=776 мм.

Тшт1=0,86 (хв.). [2. табл. 43, стор. 55.]


 1. Визначити зазор А 11.


Тшт2=0,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]


 1. Встановити колесо 1 ступені ТГвВ на посадкове місце підставки для складання


Тшт3=2,6 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]

 1. Заміряти зазор А1.


Тшт4=0,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]


 1. В корпус ТГвВ встановити сухарі.


Тшт5=1,56 (хв.). [2. табл. 89, стор. 114.]


 1. В корпус ТГвВ встановити экран та СА 2 ступені ТГвВ.


Тшт6.1=3,1 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт6.2=2,4 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт6= Тшт6.1+ Тшт6.2= 3,1+2,4=5,5(хв.).


 1. Встановити сегменти, экран і проставки 2 ступені ТГвВ.


Тшт7.1=0,56 (хв.). [2. табл. 8, стор. 23.]

Тшт7.2=3,1 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт7.3=2,4 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт7= Тшт7.1шт7.2+ Тшт7.3=0,56+3,1+2,4=6,06(хв.).


 1. Заміряти розмір Р.


Тшт8=0,32 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]


 1. У вікно огляду 2 ступені корпуса ТГвВ встановити заглушку.


Параметри нормування L=11 мм.
Тшт9=1,63 (хв.). [2. табл. 130, стор. 175.]
10. Заміряти зазор Б 1.
Тшт10=1,42 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
11. Замерить зазор В 1.
Тшт11=1,65 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
12. В отвори фланця колеса 1 ступені установити болти і встановлювати, починаючи з "нульового" і далі по маркуванню на диску колеса 1 ступені ("0", "1").
Тшт12.1=0,7 (хв.). [2. табл. 91, стор. 116.]

Тшт12.2=2,6 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]

Тшт12= Тшт12.1+ Тшт12.2= 0,7+2,6=3,3(хв.).
13. Визначити зазор А12.
Тшт13=0,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
14. Установити колесо 2 ступені ТГвВ на фланець колеса 1 ступені ТГвВ, сполучивши знаки "0" на колесах в одній вертикальній площині.
Тшт14=3,5 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]
15. Закріпити колесо 2 ступені ТГвВ гайками, попередньо змазавши різьблення гайок протипригарним змащенням.
Тшт15.1=3,2 (хв.). [2. табл. 92, стор. 117.]

Тшт15.2=2,8 (хв.). [2. табл. 101, стор. 134.]

Тшт15= Тшт15.1+ Тшт15.2= 3,2+2,8=6 (хв.).
16. Зняти пристосування для фіксації болтів.
Тшт16=1,8 (хв.). [2. табл. 181, стор. 226.]
17. Замірити зазор А2.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт4=1,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
18. Встановити в корпус ТГвВ екран і СА 3 ступені ТГвВ.
Тшт18.1=3,1 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт18.2=3,4 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт18= Тшт18.1+ Тшт18.2= 3,1+3,4=6,5 (хв.).

18а. Встановити заглушку вікна огляду 3 ступені ТГвВ.
Параметри нормування L=11 мм.
Тшт18а=1,63 (хв.). [2. табл. 130, стор. 175.]
19. Установити сухарі, екран, сегменти 3 ступені ТГвВ і проставки 3 ступені ТГвВ. При необхідності прставки допресувати.
Тшт7.1=0,56 (хв.). [2. табл. 8, стор. 23.]

Тшт7.2=3,5 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт7.3=3,1 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт7.4=2,9 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]

Тшт7= Тшт7.1шт7.2+ Тшт7.3=0,56+3,5+3,1+2,9=7,05(хв.).
20. Заміряти розмір П

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт8=0,52 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
21. Замірити зазор Б2.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт21=1,42 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
22. Замірити розмір В2.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт22=1,65 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
23. В отвори фланця колеса 2 ступені ТГвВ установити болти і зафіксувати їхнім пристосуванням від випадання.

Болти установлювати по номерах починаючи з "нульового" по маркуванню на диску колеса 2 ступені ("0", "1").
Тшт23.1=2,1 (хв.). [2. табл. 91, стор. 116.]

Тшт23.2=4,9 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]Тшт23= Тшт23.1+ Тшт23.2= 2,1+4,9=7(хв.).
24. В вал ТГвВ, який стоїть в підставці, установити болти і зафіксувати пристосуванням від випадання. Болти встановлювати починаючи з "нульового" по маркуванню на фланці вала ТГвВ ("0", "1"). Болти допресувати до упору, гайками.
Тшт24.1=2,7 (хв.). [2. табл. 91, стор. 116.]

Тшт24.2=2,5 (хв.). [2. табл. 89, стор. 114.]

Тшт24= Тшт24.1+ Тшт24.2= 2,7+2,5=5,2(хв.).
25. На підставку для зборки ТГвВ установити підпір болтів.
Тшт25=2,7 (хв.). [2. табл. 91, стор. 116.]
26. Встановити вал ТГвВ на підставку для зборки.
Тшт26=0,86 (хв.). [2. табл. 43, стор. 55.]
27. Зняти приспособу для фіксації болтів.
Тшт27=1,8 (хв.). [2. табл. 181, стор. 226.]
28. Визначити зазор А13.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт28=0,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
29. Встановити колесо 3 ступені ТГвВ на фланець вала ТГвВ, сполучивши знаки "0" на валу і колесі.
Параметри нормування К=1 шт.
Тшт29=3,5 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]

30. Допресувати колесо 3 ступені ТГвВ на болтах.
Тшт30=2,5 (хв.). [2. табл. 31, стор. 46.]
31. Закріпити колесо 3 ступені ТГвВ гайками, попередньо змазавши різьблення гайок протипригарним змащенням.

Затягування гайок виконувати протилежно з переходом через один болт (болти конусні).


Параметри нормування L=14 мм.
Тшт31.1=1,56 (хв.). [2. табл. 26, стор. 41.]

Тшт31.2=2,8 (хв.). [2. табл. 101, стор. 134.]

Тшт31= Тшт31.1+ Тшт31.2= 1,56+2,8=4,33(хв.).
31а. Замірити зазор А3.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт31а=1,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
32. Установити в корпус ТГвВ СА 4 ступені ТГвВ.

При необхідності сектори СА 4 ступені ТГвВ допресувати в корпус ТГвВ. Отвори вікна огляду всекторі 4 ступені - №8 повинне збігатися з отвором у корпусі ТГвВ.
Параметри нормування К=1 шт.
Тшт32=3,1 (хв.). [2. табл. 70, стор. 91.]
32а. Встановити заглушку вікна огляду 4 ступені ТГвВ.
Параметри нормування L=11 мм.
Тшт32а=1,63 (хв.). [2. табл. 130, стор. 175.]
33. Встановити проставки 4 ступені ТГвВ. При необхідності проставки допресувати.
Тшт33=0,56 (хв.). [2. табл. 89, стор. 114.]
34. Заміряти розмір Н

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт34=0,52 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
35. Замірити зазор Б3.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт35=1,42 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
36. Замірити розмір В3.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт36=1,65 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
37. У фланці колеса 3 ступені ТГвВ установити болти і зафіксувати від випадання стопорними кільцями.

Болти установлювати по номерах починаючи з "нульового" по маркуванню на диску колеса 3 ступені ("0", "1").
Тшт37.1=2,1 (хв.). [2. табл. 91, стор. 116.]

Тшт37.2=4,9 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]

Тшт37= Тшт37.1+ Тшт37.2= 2,1+4,9=7(хв.).
38. Зняти пристосування для допресування колеса 3 ступені ТГвВ
Тшт38=2,8 (хв.). [2. табл. 181, стор. 226.]
39. На колесо 3 ступені ТГвВ установити колесо 4 ступені ТГвВ сполучивши знаки "0" на колесах.
Параметри нормування К=1 шт.
Тшт39=3,5 (хв.). [2. табл. 59, стор. 78.]
40. На колесі 4 ступені ТГвВ установити хвостик.

На болти одягти контровки.
Тшт40.1=1,8 (хв.). [2. табл. 181, стор. 226.]

Тшт40.2=3,2 (хв.). [2. табл. 92, стор. 117.]

Тшт40= Тшт40.1+ Тшт40.2= 1,8+3,2=5(хв.).
41. Завернути й затягти гайки, попередньо змазавши різьбу гайок протипригарним змащенням. Затягування гайок виконувати протилежно з переходом через один болт (болти конусні).
Параметри нормування L=14 мм.
Тшт41.1=1,56 (хв.). [2. табл. 26, стор. 41.]

Тшт41.2=2,8 (хв.). [2. табл. 101, стор. 134.]

Тшт41= Тшт41.1+ Тшт42.2= 1,56+2,8=4,33(хв.).
42. На колесо 4 ступені ТГвВ установити кільце лабіринтове, вантажі балансувальні.

Параметри нормування К=1 шт.
Тшт42.1=1,10 (хв.). [2. табл. 89, стор. 114.]

Тшт42.2=0,56 (хв.). [2. табл. 89, стор. 114.]

Тшт42= Тшт42.1+ Тшт42.2= 1,10+0,56=1,66(хв.).
43. Завернути й затягти гайки, попередньо з різьблення гайок протипригарним змащенням. Затягування гайок виконувати протилежно з переходом через один болт (болти конусні).
Параметри нормування L=14 мм.
Тшт43.1=1,56 (хв.). [2. табл. 26, стор. 41.]

Тшт43.2=2,8 (хв.). [2. табл. 101, стор. 134.]

Тшт43= Тшт43.1+ Тшт43.2= 1,56+2,8=4,33(хв.).
44. Замірити зазор А4.

Результат пред'явити контролерові ВТК.
Тшт41=1,56 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
45. Законтрити гайки.

Оглянути місця контровки на предмет відсутності тріщин і пред'явити ВТК.
Тшт45.1=4,56 (хв.). [2. табл. 26, стор. 41.]

Тшт45.2=2,3 (хв.). [2. табл. 7, стор. 21.]

Тшт45= Тшт45.1+ Тшт45.2= 4,56+2,3=6,86(хв.).
46. Встановити пристосування для фіксації ротора сполучивши "0" на статорі й пристосуванні ТГвВ відносно статора на фланець корпуса ТГвВ і закріпити. Підтянути ротор ТГвВ до упору в приспособу.
Тшт46=2,67 (хв.). [2. табл. 46, стор. 61.]
47. Заміряти розмір К1.
Тшт47=1,42 (хв.). [2. табл. 153, стор. 198.]
48. ТГвВ перевернути валом до гори на підставку.
Тшт48=1,3 (хв.).
49. Зняти приспособу для фіксації болтів.
Тшт49=2,8 (хв.). [2. табл. 181, стор. 226.]
50. Передати ТГвВ в гр.1 для постановки на двигун. Штуцер на корпусі ТГвВ повинен бути заглушений заглушкою. М16×1.
Тшт50=5,3 (хв.).
51. Виконання операції пред'явити майстрові й ВТК.
Тшт51=2,1 (хв.). [2. табл. 206, стор. 281.]
52.ТГвВ встановити на підставку для зберігання й накрити чохлом.
Тшт52=4,2 (хв.).
Розраховуємо сумарну трудомісткість операції № 15:

Тшт.розр. = Тшт і ; (2.1)

Тшт.розр=0,86+0,56+2,6++0,56+1,56+5,5+6,06+0,32+1,63+1,42+1,65+3,3+0,56+3,5+6+1,8+1,56+6,5+1,63+7,05+0,52+1,65+2,1+7+5,2+2,7+0,86+1,8+0,56+3,5+2,5+4,33+1,56+3,1+1,63+0,56+0,52+1,42+1,56+7+2,8+3,5+5+4,33+1,66+4,33+1,56+6,86+2,67+1,42+1,3+2,8+5,3+2,1+4,2= =154,2=2,57 (год.).
За допомогою загальної трудомісткості операції Тшт.зав., визначеної заводом-виробником, визначаємо коефіцієнт жорсткості умов складання:

; (2.2)


Визначений коефіцієнт лежить в заданих межах, значить нормування операції виконано правильно.
Литература:

Научно-исследовательский институт технологии и организации производства НИАТ. Нормативы времени на сборку газотурбинных двигателей - М.: «Машиностроение» 1975Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Кафедра ТАД

^ РГЗ
з предмету: «Складання та випробування АД»
на тему: «Розробка технологічного процесу складання ТГвВ двигуна Д-27»

Виконали: студенти гр.. М-716

Дєвіцький О.С.

Фоміних Я.Г.

Сироп’ятов В.В.

Медведєва В. .


Перевірив:


2010р.


Скачать файл (1978.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации