Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа - 1 курс з аеробіки (2 модуль) - файл 1.docx


Контрольная работа - 1 курс з аеробіки (2 модуль)
скачать (129.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx130kb.04.12.2011 06:59скачать

содержание

1.docx

СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Кафедра фізичного виховання НАУ

ВІДДІЛЕННЯ ФІТНЕСУ

(2 семестр 2010-2011 н.р.)
Факультет, курс, група ГМІ 1курс 108 група

П.І.П. Філімонова Ірина Олексіївна

ВАРІАНТ №1
Питання 1.

Потреби, мотиви та інтереси занять фізичною культурою та спортом студентської молоді (характеристика понять, особливості особистої мотивації).


Питання 2.

Комплекс вправ (з вагою власного тіла) з оздоровчого фітнесу на розвиток сили м'язів рук та спини (10 вправ з малюнками)


Завдання 1.

Підрахувати кількість калорій вживаємих за добу. Скласти раціон збалансованого харчування на 2 дні відповідно до свого соматипу.


Оцінка______________ Бали___________________

Дата________________ Підпис_________________

Підпис_________________


Київ 2011


Питання 1.

Потреби, мотиви та інтереси занять фізичною культурою та спортом студентської молоді (характеристика понять, особливості особистої мотивації).
Мотив - це побудник до дії, учинку, діяльності. Будучи спо

нукальною причиною, він додає поведінці людини певний на

прямок і змушує діяти - саме так, а не інакше. Мотив не тільки визначає її поведінку, але великою мірою обумовлює кінцевий результат діяльності. Мотив є одним зі складових мотиваційної сфери студентів, це спрямованість активності на предмет, внутрішній психічний стан прямо зв'язаний з об'єктивними характеристиками пред

мета, на який спрямована активність. Якщо потреба характе

ризує готовність до діяльності, то наявність мотиву додає ак

тивності новий, більш дійсний характер. Коли мова йде про спеціально організовану рухову активність, необхідно з'ясу

вати зміст, особисту значимість цієї діяльності. Мета - це спря

мованість активності на проміжний результат, що представ

ляє етап досягнення потреби. Щоб студенти усвідомлювали мету своїх дій і співвідносили їх з мотивами фізичного самовдосконалення, ціль рухової активності може залишатися однією і тією ж, а зміст повинен змінюватися - стати чемпіоном, бути матері

ально забезпеченим, подобатися представникам протилежної статі тощо.

Перше місце як у хлопців, так і у дівчат, зай

має мотив удосконалення форми тіла, однак розвиток цього мотиву має свої особливості. У хлопців цей мотив йде паралельно зі спортивним мотивом, простежується позитивний взаємозв'язок, тобто заняття спортом асоціюються з гарною фігурою і здоров'ям. А відбувається чіткий поділ мотивів - мотив удосконалення форми тіла домінує, а спортивний мотив знижується. Дівчата починають звертати увагу на свою фігу

ру раніше, ніж хлопці. У них у 3 рази вищий мотив боротьби із зайвою вагою, ніж у хлопців. Досить стабільний в усі вікові періоди мотив зміцнення здоров'я. Мотивами рекре

аційного характеру є: "спілкування з друзями" та "активний,, відпочинок", які притаманні і хлопцям, і дівчатам.

Пріоритетними мотивами заняття фізичною культурою і спортом студентів є зміцнення здоров'я, удосконалення форми тіла, досягнення високого спортивного результату, спілкуван

ня з друзями й активний відпочинок.

Дослідження структури мотивів показали, що у сільських хлопців пріоритетним у заняттях фізичними вправами є мотив досягнення високих спортивних результатів. Це, імовірно, по

в'язано саме з місцем проживання, тому що є способом само

ствердження, самореалізації. Заняття спортом супроводжують

ся поїздками на змагання в інші міста, можливостями потрапи

ти у збірну команду, виїхати за кордон, поліпшити своє матері

альне становище і самий реальний варіант - переїхати із сільської місцевості в місто. Хлопці ставлять собі за мету і поліп

шити фігуру за допомогою фізичних вправ, а також хочуть спілкуватися з друзями під час занять. Однак меншою мірою вони займаються спортом заради зміцнення здоров'я і знижен

ня маси тіла, для них це не є стимулом.

У дівчат міських шкіл на І- ІІ місці також знаходяться моти

ви зміцнення здоров'я й удосконалення фігури, причому ці по

казники у процентному відношенні однакові з даними хлопців. Далі в них представлені мотиви зниження ваги, спілкування з друзями, активний відпочинок і досягнення високого спортив

ного результату.

У дівчат із сільської місцевості пріоритетним мотивом є удос

коналення форми тіла, який вони підкріплюють прагненням бути здоровими. Крім того, вони хочуть займатися фізичними вправами заради задоволення й активного відпочинку, щоб схуднути, й зовсім мало дівчат ставлять за мету досягнення високих спортивних результатів.

Проведений аналіз дозволяє чітко розставити пріоритети мотивів занять фізичними вправами студентів, які проживають в Україні, і зробити .висновок, що вони відрізня

ються від мотивів занять студентів які проживають в інших країнах, і особливо в США, а значить і підходи до вироблення потреби стимулювання в молоді, заняттях фізичними вправами повинні бути різними. Якщо американських студентів можна залучати до систематичних занять за допомогою спорту, тому що він є невід'ємною частиною американського способу жит

тя, то українських студентів - через інтерес до культури власного тіла, результатом якого повинна бути систематична фізич

на активність і здоровий спосіб життя.Мої особисті мотивації занять фізичною культурою та спортом пов'язані з спілкуванням з друзями ,а також активним відпочинком.

Питання 2.

Комплекс вправ (з вагою власного тіла) з оздоровчого фітнесу на розвиток сили м'язів рук та спини (10 вправ з малюнками).
^ Вправи для зміцнення м'язів спини.
Вправи для зміцнення м'язів спини впливають на правильність постави, їх називають ще випрямляючих вправами. Вправи для спини мають велике значення для жінок з сидячою роботою. Ці вправи підвищують одночасно і рухливість хребта, зміцнюючи м'язи спини, вони також попереджають виникнення дегенеративних змін і міжхребцевих дисках.
Під час вправ на спину стежте за тим, щоб хребет як можна більше навантажувався, щоб зміцнювалися ослаблі м'язи спини, а затверділі - розслаблялися.

1. Сидячи зі схрещеними ногами, зігнути руки, долоні покласти на плечі. Підняти руки вгору, робити махи руками вперед, назад, потім - глибокий нахил вперед, торкнутися передпліччями підлоги.
 

2. Встати на коліна, праву руку підняти вгору, ліву відвести в сторону. Робити кругові рухи тому. Поміняти руки.
 
3. Сидячи, ноги нарізно, зігнути руки перед грудьми, зробити мах руками назад, руки у вихідне положення, долоні повернути вгору, зробити мах назад, потім глибокий нахил

вперед, торкнутися руками підлоги.


4. Стоячи, підтягнутися на носках, руки вгору, втягнути живіт, поступово нахилитися вперед (тобто спочатку нагинається шийний, потім грудної і, нарешті, поперековий відділ хребта), руками взятися за гомілкостопи і підтягти тулуб до стегон, потім, розгинаючи 

хребет, повернутися у вихідне положення.


5. Лежачи на животі, руки витягнути вперед, долоні на підлозі, прогнути тулуб назад, зігнути руки і покласти на потилицю, витягнути руки вперед, у вихідне положення.

^ Вправи для зміцнення м'язів рук

1.Віджимання.
Обіпріться колінами об диван, крісло, лавку чи будь-яку стійку поверхню;

можна виконувати вправу на підлозі. Руки поставте на підлогу на ширині плечей.

Зберігайте пряме положення спини. Зігніть лікті і опустіть грудну клітку вниз так, щоб 

плечі й лікті розташовувалися приблизно на одному рівні. Випряміть руки і поверніться у вихіднеположення. Виконуйте по 10-15 віджимань в кожному з трьох підходів. Віджимання

виконуйте тільки на видиху, повернення у вихідне положення - вдих.


2. Візьміть стілець, поставте руки на край сидіння (як 

на мал.) Відсуньте ноги приблизно на 70-80 см від стільця,

зігнувши коліна під прямим кутом. Тримаючи нижню частину тіла і спину як можна ближче до сидіння стільця, опустіться як можна нижче, а потім 

підніміться до рівня сидіння.

Повторіть вправу 10 разів. Зробіть паузу. Повторіть ще 10 разів.
3. Прийміть початкове положення - встаньте прямо, ноги злегка зігнуті в колінах, 

стопи розгорнуті назовні, руки в замку випрямлені перед собою.З початкового положення максимально випрямити руки перед собою,злегка потягніть

їх вперед-вниз так, щоб долоні були спрямовані вперед. Відчуйте розтягнення м'язів плеча.

Затримайтеся в цьому положенні на 30 секунд і повільно поверніться у вихідне положення.
Важливі моменти: зберігайте пряме положення спини; до кінця випрямляйте  руки перед

собою; дихайте рівномірно.

4. Прийміть початкове положення: встаньте прямо, ноги злегка зігнуті в колінах, стопи розгорнуті назовні, руки у вільному положенні. 
З початкового положення підніміть праву руку вгору; зігніть її у лікті так, щоб вона розташовувалася за головою. Лівою рукою обхопіть правий лікоть і виконайте легке натискання зверху вниз на лікоть правої руки.Відчуйте розтягнення м'язів плеча.

Затримайтеся в цьому положенні на 30 секунд. Розслабте руку і поверніться у вихідне положення.Виконайте вправу на ліву руку. 
Важливі моменти: зберігайте пряме положення спини; щоб зменшити напруження м'язів шиї, не нахиляйте голову вперед; для більш глибокої розтяжки злегка нахиляйте тулуб убік; дихайте рівномірно. 

5. Прийміть початкове положення: встаньте прямо, ноги злегка зігнуті в колінах,

стопи розгорнуті назовні, руки зчеплені в замок і заведені заспину на рівні попереку.

З початкового положення максимальне розгинання рук назад-вгору.

Намагайтеся з'єднати лопатки разом. Відчуйте розтягнення м'язів рук і затримайтеся в цьому положенні на 30 секунд. Повільно поверніться у початкове положення.

Важливі моменти: зберігайте пряме положення спини, не  піднімайте вгору  плечі, 

намагайтеся одночасно розтягнути м'язи правої і лівоїруки, не опускайте підборіддя на груди; дихайте рівномірно.
Завдання 1.

Підрахувати кількість калорій вживаємих за добу. Скласти раціон збалансованого харчування на 2 дні відповідно до свого соматипу.

Мій раціон за добу:

СНІДАНОК:

1.Каша гречана з маслом (порція) 394 ккал

2.Битки телячі 50 гр. 117,5 ккал

3.Чай з молоком та сахаром 200 гр. 88 ккал

4.Бісквітне тістечко 80 гр. 275,2 ккал

ОБІД:

Борщ зі свіжої капусти (450 г.)  520ккал

Хліб пшен. із борошна I сорта( 30 гр.) 76 ккал

Какао( 200 гр.) 120 ккал

ВЕЧЕРЯ:

1.Салат «Вінегрет» (300 гр.) 180 ккал

2.Чай з лимоном та цукром (200гр.) 60 ккал
Всього кількість калорій вживаємих за добу: 1830,7 ккал
Мій соматип — Тіреоїдний (переважає щитовидна залоза)

Портрет. Фігура струнка, близька до ідеальної, злегка нагадує пісочний годинник: тонка талія, пропорційно розвинені кінцівки. Довгі стрункі ноги і руки і округлі неповні стегна є ознакою соматипу. Груди маленькі, можуть бути середні, які з віком збільшується в об'ємі. 
^ Особливості збільшення ваги. Худне і товстішає хаотично. Можна їсти- їсти і не поправлятися ні на грам, в можна раптово виявити, що потовстішали. При цьому надлишковий жировий прошарок розташовується в нижній частині черевної порожнини і стегон, тоді як верхня частина фігури залишається стрункою. Звідки беруться зайві 

кілограми. Обмінні процеси протікають дуже швидко, калорії, що надходять в організм ефективно перетворюються на енергію. Люди цього соматипу, повинні порівну (протягом усього дня) розподіляти добову калорійність. 
 Люди, які відносяться до тіреоїдного соматипу, можуть сміливо вечеряти навіть після 19.00. Головне - вибирати здорові продукти. Проміжок між прийомами їжі – 4-5 години. 

Вони - чисті м'ясоїди.
Раціон збалансованого харчування на 2 дні відповідно до тіреоїдного соматипу:

1 день:

Проміжок між їжею 5 годин.
 СНІДАНОК 166 ккал
1.Фруктовий салат (200 г) 100

2.Кефір (200 мл) 60
3.Настій червоної конюшини (200 мл) 6

ОБІД 472 ккал
1.Бульйон овочевий (250 мл) 45

2.Салат зі свіжих овочів (200 г) із заправкою

з яблучного оцту і оливкового масла (5 г) 103
3.Тюфтельки рибні (150 г), картопляне пюре (150 г) 272
4.Скибочка висівкового хліба (20 г) 51
5.Чай трав'яний (200 мл) 2
ВЕЧЕРЯ 532 ккал.
1.Відварна курка без шкіри (120 г) 127
2.Салат зі свіжих овочей (200 г) із заправкою 103

з яблучного оцту і оливкового масла (5 г)
3.Рис відварений (150 г) 145
4.Скибочка висівкового хліба (20 г) 51
5.Фруктовий салат і желе 100
6.Чай трав'яний (200 мл). 2
Всього за день 1171 ккал.

2 день:

Проміжок між їжею 5 годин.
 СНІДАНОК 202 ккал
1.Йогурт 1,5% жирності, не солодкий (200 г) 102

2.Фруктовий салат (200 г) 100

ОБІД 462 ккал
1.Суп вегетаріанський (250 мл) 54
2.Пудинг сирний з овочами (180 г) 351

3.Скибочка висівкового хліба (20 г) 51
4.Настій червоної конюшини (200 мл) 6

ВЕЧЕРЯ 615 ккал
1.Індичка відварна (120 г) 236
2.Відварені овочі (300 г), заправлені
оливковою олією (10 мл) 150
3. 2 скибочки висівкового хліба (40 г) 102
4.Фруктовий салат (200 г) з йогуртом (50 г) 126
5.Чай трав'яний (200 мл) 2
Всього за день 1280 ккал.
Список використаної літератури:
Антікова В.А., Єфімов А.О. Виховання у студентів інтере

су до занять з фізичної культури // Роль ФК у здоровому спо

собі життя: Матер. І наук.-практ. конф. - Львів. 1992. - С. 171-172.

Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. - К.: Здоров'я, 1987. - 224с.

Бондаревский Е.Я. Состояние и совершенствование физического воспитания детей и учащейся молодежи // Практич. конфер. «ФК и здоровый образ жизни». - Севастополь, 1990. -С.74.

Сухарев А.Г. Здоровье й физическое воспитание детей й подростков. - М.: Медицина, 1991. - 325с.

Дуркин П.К., Лебедева М.П. К проблеме воспитания личной физической культуры у школьников и студентов //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.-2000.- №2.- С. 50 – 53.

Кондрашова Н.М. Мотивы занятий спортом и факторы, формирующие спортивные интересы // Научные труды ВНИ

ИФК за 1970год.-Т.1.-М., 1972.-С.114-115.

Скачать файл (129.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации