Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Грошова форма вартості
Раціоналістична концепція походження грошей
Еволюційна концепція походження грошей
Чек – письмове розпорядження власника поточного рахунка банку про виплату певній особі вказаної в ньому грошової суми. 47. Депон
Акредитив відзивний
Акредитив безвідзивний
Грошовий оборот
Грошовий потік
Грошовий обіг
Грошова маса
Продаж грошей
Фінансові інструменти
Опосередковане (непряме) фінансування
Ринок цінних паперів
Відкритий ринок
Пропозиція грошей
Золотомонетний стандарт
Золотозливковий стандарт
Золотодевізний стандарт
Система кредитних грошей
Національна грошова система
Грошово-кредитна політика
Експансійна політика
Металістична (абстрактна) теорія
Номіналістична (абстрактна) теорія
Монетаристські теорії
Кейнсіанська концепція
Грошове правило М.Фрідмена
Міжнародна резервна валюта
Міжнародна торгова валюта
Кредитні відносини
Перерозподільчу функцію
Перманентний кредит
Гарантійний кредит
Кредитна лінія
Револьверний кредит
З одноразовим поверненням
Небезпечний кредит
Сумнівний кредит
Стандартний кредит
Нестандартний кредит
Паралельний (багатосторонній)
Міжгосподарський кредит
Дебіторсько-кредиторська заборгованість
Споживчий кредит
Міжнародний кредит
Процент за кредит
Банк у економічному аспекті
Емісійна функція банків
Первинна (кредитна) емісія –
Трансформаційна функція банків
Трансформація строків
Просторова трансформація
Однорівневий тип побудови банківської системи
Дворівневий тип побудови банківської системи
Пенсійні фонди
Страхові компанії
Фінансові компанії
Кредитні спілки
ЦБ як емісійний центр
ЦБ як банк банків
Облікова ставка НБУ
Обов’язкові банківські резерви
Залучені кошти банку
Активні операції
Банківські послуги
Стабільність банку
Прибутковість банку
Акціонерний капітал банку
Активи високоліквідні
Балансовий прибуток банку
Ліквідність банку
Міжнародний валютний фонд –
СДР (Special Drawing Rights)
Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути
Валютна інтервенція

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации