Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Программа - Ferheng.org. Версия от 17.08.2005 - файл svenska-sorani.txt


Загрузка...
Программа - Ferheng.org. Версия от 17.08.2005
скачать (2136.5 kb.)

Доступные файлы (2):

Ferheng.org.exe
svenska-sorani.txt66kb.24.10.2010 03:12скачать

svenska-sorani.txt


# 4080 peyv, nûkirina dawî: 2004-12-22
# Amadekar: Rashid Mujde
# Ji bo ferheng.org: Erdal Ronahî
Adam	Adem
Adam	bawkî mirov
Adam och Eva	Adem u Hewa
Avesta	Avêsta
Avesta	kitêbî pîrozî Zerdeşt
Europa	Eurupa
Fahrenheit	Ferhenhaît
Frankrike	Ferensa
Iran	Êran
Kurdistan	Kurdistan
Mellanöstern	Rojhelatî nawerast
Pakistan	Pakistan
Palestina	Felestîn
Paris	Parîs
Qatar	welatî Qeter
Sirius	estêrey gelawêj
X	horî
X	jimare dey romî
X	melayke
X-kromosom	kiromosomî X
Y-axel	tewerî Y
Y-kromosom	kromosomî Y
Yemen	yemen
Zaire	welatî Zair
Zambia	welatî Zambia
Zimbabwe	welatî Zîmbaboy
abbreviation	kurte
abbreviation	kurtkirawe
abbreviera	kurtkirdinewe
abdikera	destlêhelgirtin
abdikera	wazlêhênan
abdomen	sik
abdomen	wirg
abnorm	na asaiyî
abonnemang	abunemang
abonnemang	beşdarî
abonnera	abunekirdin
abonnera	beşdarîkirdin
aborre	qişlî
abort	lebarçûn
abrupt	lenakaw
abrupt	lepir
abscess	dûmel
abscess	qunêr
absolut	mutleq
absolut	qet
absolut	tewaw
absorbera	helmijîn
absorbera	mijîn
acceptera	qaylbûn
acceptera	razîbûn
ack	ax
ack	ay
ackord	qebale
ackord	qonterat
adaptera	guncandin
addera	kokirdinewe
adel	begzade
adel	necîbzade
adjektiv	awelnaw
adjö	xuahafîz
administration	berêweberayetî
administration	dayere
administrera	berêwebirdin
adoptera	wexogirtinî mindal
adrenalin	edrînalîn (core hurmonêke)
adress	edres
adress	nawnîşan
adverb	awelfirman
adverb	awelkirdar
advokat	muhamî
advokat	parêzer
affisch	afiş
affisch	poster
affär	bazar
affär	dûkan
affärsman	bazirgan
afghan	efxanî
afrikan	efrîqî
afton	êware
afton	şew
aga	felaqekirdin
aga	lêdan
agent	bekirêgiraw
agent	casûs
agentinare	ercentînî
agg	qîn
agg	riq
aggregat	dezga
agrikultur	cûtiyarî
agrikultur	kiştukal
aids	nexoşî aidz
aj	ay
akademi	ekadimya
akademi	korî zaniyarî
akne	cwanezewe
akne	zîpke
aktiv	bekar
aktiv	çalak
alban	elbanî
album	elbûm
aldrig	hergîz
aldrig	qet
alfabet	elfubê
alg	qewze
algebra	cebir
alkohol	kuhul
alla	gişt
alla	hemû
allehanda	hemecor
allehanda	hemereng
allergi	hesasiyet
allians	hawpeymanî
allierad	hawpeyman
allmän	giştî
allsidig	hemelayene
alltid	hemîşe
alltid	herdem
alltihop	herhemûy
aluminium	elemînyom
aluminium	fafon
amalgam	melgem
ambassad	balwêzxane
ambassadör	balwêz
ambassadör	sefîr
amerikan	emerîkî
amma	dayen
amma	şîrdan
amma	şîrder
ammoniak	emoniak
ammunition	teqemenî
amnesti	lêbûrdinî giştî
amulett	doa
amulett	nûşte
amöba	emîbîaî
analfebet	nexuêndewar
analfebetism	nexuêndewarî
analysera	şîkirdinewe
ananas	enenas (core mîweyeke)
and	mirawî
and	sone
andas	henasedan
andel	beş
andel	pişik
andning	henase
andningsorgan	koendamî henase
andra	...tir
andra	dûwem
andrake	nêremirawî
anemi	kemxuênî
anemisk	kemxuên
anfall	pelamar
anfalla	pelamardan
anförtro	pêsipardin
anförtro	rasipardin
angelägenhet	karûbar
angemän	dilgîr
angemän	xoş
angivare	casûs
angripa	pelamardan
angå	ser be
angående	derbarey
anhängare	layengir
anhålla	dawakirdin
anhålla	xuastin
anhörig	xizim
anka	mirawî
ankare	lenger
ankargrund	lengerga
ankargrund	şuênî lengergirtin
ankbonde	nêremirawî
ankel	qapereqe
ankel	qulepê
anklaga	buxtan bokirdin
anklaga	tawanbarkirdin
anknytning	peywendî
anknytning	xizmayetî
ankomma	geyştinecê
ankra	lengergirtin
anledning	ho
anlete	demuçaw
anlete	rû
annan	...tir
annars	egîna
annons	car
annonsera	cardan
annorlunda	cuda
annorlunda	cêwaz
ansikte	demuçaw
anskaffa	peydakirdin
anslå	helwasîn (poster u şitîwa)
anstränga sig	hewldan
anstränga sig	têkoşîn
ansträngning	hewl
ansträngning	teqela
anställa	damezrandin
anställa	taînkirdin
anstå	dwaxistin
ansvar	berpirsyarî
ansvara	berpirsyarbûn
ansvarig	berpirs
ansvarig	berpirsyar
ansöka	dawakirdin
ansöka	daxwazîkirdin
anta	wadanan
antal	jimare
anteckna	nûsîn
anteckna	tomarkirdin
antenn	eryel
antenn	hewayî
antibiotikum	entîbayotîk
antik	dêrîn
antik	entike
antikropp	dijeten
antikropp	entibodî
antitoxin	dijejar
antitoxin	padjar
anträffbar	destreş leberdestabû
antända	agir têberdan
anus	king
anus	kom
anus	qing
använda	bekarbirdin
använda	bekarhênan
apa	meymûn
apa efter	lasayîkirdinewe
apelsin	pirteqal
apelsinträd	dar piteqal
apotek	dermanxane
apparat	amêr
apparat	dezga
appendicit	hewkirdinî pelerîxole
appendicit	rîxolekuêre
appendix	pelerîxole
applåd	çeple
applåd	çeplerêzan
applådera	çeple lêdan
approximation	teqrîbî
aprikos	qeysî
aprikos	zerdelû
april	awrîl
april	mangî çwar
april	nîsan
aprilskämt	diroy nîsan
aptit	arezûy xuardin
aptit	îştîhas
arab	ereb
arabisk	erebî
arabiska	zimanî erebî
arameiska	zimanî aramî
arbeta	karkirdin
arbeta	îşkirdin
arbetare	kirêkar
arbete	kar
arbete	îş
arbetsam	îşker
arbetsgivare	sahêb îş
arbetsgivare	xawenkar
arbetskamrat	hawkar
arbetskamrat	hawrêîkar
arbetslös	bêkar
arbetslös	bêîş
arbetslöshet	bêkarî
arbetslöshet	bêîşî
arbetsmarknad	bazarî îş
arbetstid	katî îş
area	rûber
arg	tûre
arg	zîz
argument	belge
argument	delîl
arisk	arî
ark	keştî
arkebusera	gullebarankirdin
arkitektur	bînasazî
arkiv	erşîv
arm	bal
arm	qol
armbandsur	seatî serdest
armbåge	anîşk
armbåge	qurenîsk
armenier	ermen
armenisk	ermenî
armeniska	afretî ermenî
armeniska	zimanî ermenî
armera	çek pêdan
armera	çekdarkirdin
armod	hejarî
armod	nedarî
armè	leşkir
armè	supa
arrangera	amadekirdin
arrangera	rêkxistin
arrestera	bendkirdin
arrestera	zindankirdin
arsenal	cibexane
arsenal	emarî teqemenî
arsenik	zernîx
arsle	king
arsle	qing
art	cor
artig	berêz
artig	rêzdar
artikel	gutar
artikel	meqale
artikel	witar
artilleri	top
artist	
arton	hejde (18)
artonde	hejdehem
arv	mîrat
arvinge	mîratwergir
arvode	heqdest
arvode	zkirê
as	kelak
asfalt	esfelt
asfalt	qîr
asfaltera	qîrkirdin
asiat	asyayî
ask	paket
aska	xolemêş
askgrå	xolemêşî
assyrier	asûrî
aster	gule estêre
astma	rebû
astma	tengenefesî
astronom	estêrenas
astronomi	estêrenasî
asyl	penaberî
ateist	bêaîn
ateist	kafir
atlas	etles
atom	etom
atombomb	bombay etomî
atomkraft	hêzî etomî
atomvapen	çekî etomî
att	ke
attack	hêriş
attackera	hêrişkirdin
attrahera	rakêşan
attraktiv	serincrakêş
aubergine	baiyncan
augusti	ab
augusti	awgust
augusti	mangî heşt
auktion	herac
auktion	mezad
auktoritet	deselat
auktoritet	hêz
australier	usturalî
automatik	otomatik
automatik	xocûle
autonomi	otonomî
autonomi	xudmuxtarî
av	le
av	lelayen
avbetalning	teqsît
avbryta	birînewe
avbryta	westandin
avdelning	beş
avdrag	daşikan
avdrag	lêşikan
avdunsta	behelmbûn
avestiska	zimanî avêsta
avfolka	çolbûn
avfolka	çûlkirdin
avfyra	teqandin
avfyra	teqekirdin
avföring	gû
avföring	pêsayî
avgasrör	lûley eksoz
avgud	bit
avguda	bit perîstin
avgå	dest lêhelgirtin
avgå	wazlêhênan
avgöra	destnîşankirdin
avhysa	derkirdin
avkomling	newe
avkomling	role
avkoppling	hesanewe
avkoppling	pişû
avkoppling	îsrahet
avkorta	kurtkirdinewe
avla	beberhem hênan
avlida	ledûnya derçûn
avlida	mirdin
avliva	kuştin
avliva	mirandin
avlopp	zêrab
avlossa	pence piyanan
avlossa	teqandin
avlyssna	guêlêgirtin
avlyssna	kulgirtin
avlägsna	dûrxistinewe
avlång	dirêjkole
avlöning	meaş
avlöning	mûçe
avokado	evukado (core mîweyeke)
avsikt	mebest
avsikt	niaz
avsiktlig	be enqest
avsked	xuahafîzî
avskeda	derkirdin (le kar)
avsky	nefretlêkirdin
avsky	riqlêbûn
avsluta	kotaîpêhênan
avsluta	tewawkirdin
avslöja	aşkirakirdin
avsända	nardin
avsända	rewanekirdin
avta	kemkirdinewe
avtal	peyman
avtal	pêkhatin
avtryckare	belepîtke
avundsjuk	bexîl
avundsjuk	hesûd
avväpna	çekkirdin
ax	gulî danewêle
axel	exel (otombêl u şitîwa)
axel	şan
axla	le estogirtin
azerbajdzjan	azerbaycanî
azerbajdzjan	xelkî Azerbaycan
azerbajdzjanska	zimanî azerbaycanî
azur	lacur
azur	şînî asmanî
babian	babyan (core meymûnêke)
babysitter	kursî mindal
back	senûq
backa	beduada royştin
backe	berewjûrke
bada	melekirdin
bada	xoşiştin
badkar	banyo
badrum	germaw
badrum	hemam
badvatten	awî mele
bagage	eşya
bagage	kolubar
bagare	nanewa
bageri	nanewaxane
bagge	beran
bagge	şek
bajonett	herbe
bajonett	sungî
bajs	gû
bajs	pîsayî
bajsa	gûkirdin
baka	nankirdin
bakficka	gîrfanî piştewe
bakfram	berudwa
bakfram	berupişt
bakgrund	pêşîne
bakhåll	kemîn
baklänges	paşewpaş
bakom	lepişt
bakterie	bektirya
bakåt	boduwawe
bakåt	bopiştewe
balans	hawsengî
balkong	balkon
balkong	heywan
ballong	balon
ballong	mîzeldan
bana	rê
bana	rêga
banan	moz
band	bend
band	berg
band	kasêt
bandage	birînpêç
bandage	lefaf
banderoll	diruşm
banderoll	lafîte
banderoll	yafte
bangladeshisk	bengladişî
bank	benq
banta	ricêmkirdin
bantning	ricêm
bar	bar
bar	meyxane
bara	her
bara	tenha
barbarisk	berberî
barberare	berber
barberare	sertaş
barfota	pêpetî
barhuvad	serpetî
barn	mindal
barn	zarok
barn	zarole
barnbarn	mindalî mindal
barndom	mindalî
barnmorska	maman
barnslig	mindalane
bas	binaxe
bas	binke
basar	bazar
basilika	reyhane
basketboll	baske
bataljon	betayon
batteri	patrî
batteri	pîl
bearbeta	karlêkirdin
bedra	xeletandin
bedra	xîyanetkirdin
bedragare	xîyanetkar
bedrägeri	xîyanet
bedöma	helsengandin
befria	azadkirdin
befrielse	azadî
befrielse	rizgarî
begrava	legornan
begrava	naştin
begripa	têgeyştin
begränsa	diyarî kirdin
begränsa	sinûrbodanan
begynnelse	sereta
begära	dawakirdin
begära	daxuazîkirdin
begäran	dawa
begäran	daxuazî
begåvning	behre
behaglig	dilgîr
behaglig	xoş
behov	pêwîstî
behå	sûxmey memik
behöva	pêwîstbûn
bekant	nasyaw
bekanta sig med varandra	yektirî nasîn
beklaga	dildanewe
beklaga	serxoşy lêkirdin
bekväm	rehet
bekväm	xoş
bekymmer	narehetî
bekymmer	sexletî
bekänna	danpyanan
belasta	barkirdin
belöna	padaştdanewe
ben	laq
ben	qaç
ben	sûqan
ben	êsk
bensin	banzîn
bensinstation	banzînxane
benstomme	peykere êsk
benåda	bexşîn
benåda	lêxoşbûn
beredd	amade
beredd	hazir
berg	çya
berg	şax
bergig	şaxawî
bergskedja	zincîreşax
bergspass	derbend
bergspass	gelî
beräkna	jimardin
berätta	baskirdin
berätta	gêranewe
berättelse	çîrok
berömd	benawbang
beröva	lêsendin
beröva	lêzewtkirdin
besegra	beserîdaserkewtin
besegra	bezandin
besk	tal
besked	welam
beskrivning	baskirdin
beskrivning	wesifkirdin
beskydda	parastin
beslagta	destbeserdagirtin
beslut	biryar
beslut	qerar
besluta	biryardan
bespara	paşekewtkirdin
beställa	dawakirdin
bestämd	dîarîkiraw
besvara	welamdanewe
besviken	bêhîwa
besviken	nahumêd
besvärlig	narehet
besvärlig	zehmet
besätta	destbeserdagirtin
besök	serdan
besöka	serlêdan
beta	leweran
beteende	helsukewt
beteende	xurewîşt
betesmark	lewerga
betong	konkret
betrakta	temaşakirdin
betsel	lexaw
betydelse	mana
betydelse	wata
bevaka	parastin
bevaka	çawlêbûn
bevattna	awdan
bevattning	awdêrî
bevingad	baldar
bevis	belge
bevisa	belge bohênanewe
bevisa	selamandin
beväpna	çekdar
beväpna	çekdarkirdin
beväpna	çekpêdan
bi	mêş
bibehålla	gildanewe
bibehålla	hêştinewe
bibel	încîl
bibliotek	kitêbxane
bibliotek	pertûkxane
bikupa	pûreyî heng
bil	otombêl
bila	swar otombêlbûn
bilaga	paşko
bild	wêne
bilda	damezrandin
bilda	pêkhênan
biljett	bilît
billig	bênirx
billig	herzan
binda	bestinewe
bio	sînema
biologi	bayelocî
bisats	pariste
bistånd	yarmetî
bit	beş
bit	parçe
bita	gestin
bita	qeplêgirtin
bitsocker	şekirî kulo
bitter	tal
bjuda	bangkirdin
bjuda	dawetkirdin
björn	wirç
björnhona	wirçî mê
blad	gela
blad	kaxez
blad	pelik
blad	pere
blanda	têkelkirdin
blank	lûş
blank	poşayî
blank	saf
blankett	form
blankett	îstîmare
bleck	teneke
blek	bêreng
blek	kemreng
bli	bûn
blind	kuêr
blindtarm	rîxolekuêre
blixt	bizîzke
blixt	hewreçexmaxe
blixtlås	zincîr
blixtlås	zirîze
blod	xuên
blodbrist	kemxuênî
blodig	xuênawî
blodsugare	xuênmij
blomkol	qernabît
blomma	gul
blommig	guldar
blommig	gulgulî
blond	qijzerd
blott	her
blott	tenha
blyg	şermin
bläck	mirekeb
blå	kewe
blå	şîn
blåsa	bilq
blåsa	fûkirdin
blåsa	toqle
blöda	xuênlêçûn
blöt	ter
blöta	terkirdin
bo	hêlane
bo	jîan
bo	lane
bock	nêrî
bock	tege
bofast	nîştecê
bogsera	rakêşan
bok	kitêb
bok	pertûk
bokhandel	kitêbfiroş
bokhandel	pertûkfiroş
bokstav	pît
boll	top
bomb	bomba
bomb	qumbele
bombardemang	bombaran
bombardemang	topbaran
bombardera	bombarankirdin
bombardera	danebertop
bomull	loke
bomull	pemu
bondböna	paqle
bonde	cûtyar
boots	cizme
boots	pût
bord	mêz
borg	qela
borgensman	kefîl
borgerlig	burciwazî
borgmästare	parêzgar
borr	drêl
borste	filçe
bostad	mal
bostad	xanû
bot	çare
bota	çarekirdin
botten	bin
box	sinûq
boxa	boksweşandin
boxning	boksên
bra	baş
bra	çak
brand	agir
brasilian	berazîlî
bred	berîn
bred	pan
bredvid	le nizîk
bredvid	le tenîşit
brev	name
brevduva	kotirî nameber
brevlåda	sinûqî poste
brevväxling	namekorînewe
bricka	sînî
bricka	waşer
brinna	sûtan
bris	kizeba
brist	kemukûrî
brittisk	beritanî
bro	pird
broderskap	birayetî
broms	birêk
broms	stop
bromsa	birêkgirtin
bromsa	stopgirtin
bror	bira
brorsbarn	biraza
brorsbarn	mindalî bira
broschyr	namîlke
broschyr	sîpare
brosk	kirtênke
brott	tawan
brottare	zoranbaz
brottas	zorangirtin
brottning	zoranbazî
brottslig	tawanbar
brud	bûk
brudgum	zawa
brukbar	bekelk
brun	qaweyî
brunn	bîr
bryta	şikandin
bräka	baebaekirdin
bräka	barandin
bränna	agir tê berdan
bränna	sûtandin
bränsle	sûtemenî
bråk	demeqale
bråk	şer
bråttom	pele
bröd	nan
bröllop	zemawend
bröllop	şayî
bröst	memik
bröst	sing
bröst	sîne
bröstkorg	qefesey sing
bröstvårta	sergoy memik
bud	peyam
budget	bûce
buffel	gamêş
buga	serdanewandin
bukett	desik
bukett	çepik
bulgar	bulgarî
bulgar	xelkî Bulgaristan
bulgarisk	bulgarî
bulgariska	afretî bulgarî
bulgariska	zimanî bulgarî
buller	denge deng
buller	hera hera
bur	qefes
burk	qutû
busig	haruhac
busig	narehet
buske	binçik
buske	dewen
buss	pas
butelj	butil
butelj	şûşe
butik	dukan
butik	firoşga
butiksinnehavare	xawen dukan
by	awayî
by	dê
by	gund
by	ladê
bygga	bînakirdin
bygga	dirustkirdin
byggnad	bîna
byggnad	xanû
byrå	nûsînge
byråkrati	bîrokratî
byta	gorînewe
byxor	pantol
bäck	coga
bäck	cogele
bära	helgirtin
bärare	barber
bärare	hemal
bärare	kolkêş
bättra	baştirkirdin
bättra	çaktirkirdin
bättre	baştir
bättre	çaktir
båge	kewan
bårhus	meytxane
båt	belem
båt	papor
bödel	celad
böja	xuarkirdinewe
bön	doa
bön	nuêj
bön	paranewe
bönematta	bermal
börda	bar
bördig	bepît
börja	dest pê kirdin
början	hewel
början	sereta
böter	cerîme
böter	ceza
cafeteria	qawexane
cafeteria	çaxane
cancer	seretan
cancer	şêrpence
cell	cêl
cell	xane
cement	konkrêt
cement	çîmento
censur	riqabe
censur	sensûr
centi	sedyek
centi	sentî-
centimeter	sentîmeter
central	nawendî
centrum	nawerastî şar
ceremoni	aheng
ceremoni	merasîm
ceremoni	rêwresim
champagne	şempanya
chans	derfet
chans	hel
chans	şans
charmig	serincrakêş
chassi	şasî otombêl
chaufför	saye
chaufför	şufêr
chauvinism	şovînîzm
check	çekî banq
chef	serok
chilenare	xelkî şîle
chilenare	şîlî
chilensk	şîlî
chock	hepesan
chock	sedime
chock	tas
choke	çok
cigarett	cigere
cigarett	sigar
cigarettlimpa	glosecigere
cirka	nîzîkey
cirkel	bazine
cirkla	sûrxuardin
cirkus	sêrk
citron	lîmotirş
citrusfrukt	mîwemizrekan
city	nawşar
civil	bêçek
civil	medenî
civilisation	şaristanyet
civilstånd	cins
civilstånd	payey xêzanî
container	bermîlî zibil (xol)
cykel	dûçerxe
cykel	paskîl
cykla	paskîl ajutin
cykla	paskîl lê xurîn
cyklist	paskîl lêxur
cyklist	paskîl suar
cyklist	paskîlswar
cylinder	silinder
cylinder	îstîwane
cypress	dirextî serû
cypriot	qubrîsî
cypriot	xelkî qubrîs
cypriotisk	qubrîsî
dadel	xurma
dag	roj
dagas	rojbûnewe
dagg	şewnim
daglig	rojane
dal	dol
dal	gelî
dallra	hel lerzîn
dallra	lerzîn
dalpalm	darxurma
dam	jin
dam	xanim
dam	xatun
damm	best
damm	sed
damm	toz
damm	xol
dammig	tozawî
dammig	xolawî
dammsugare	giskî kareba
dans	helperkê
dans	sema
dansa	helperîn
dansa	semakirdin
dansare	semaker
dansk	danîmarkî
dansk	xelkî Danîmark
danska	zimanî danîmarkî
darra	lerzîn
darrning	lerz
dator	kompîuter
datum	berwar
datum	mêjû
de	ewan (biker)
december	kanûnî yekem
december	mangî duazde
defekt	heledar
defekt	nûqsan
defekt	şikaw
deferens	ciyawazî
deferens	cudayî
deg	hewîr
dekor	dîkor
del	beş
dela	beşkirdin
delta	beşdarîkirdin
deltagare	beşdarîker
dem	ewan (berkar)
demaskera	aşkirakirdin
demaskera	nîqab leserladan
demokrati	dîmokratî
demonstrant	xopîşender
demonstration	xopîşandan
demontera	lêk ajinîn
demoralisera	wireberdan
den	eme
densitet	çirî
departement	wezaret
deportera	guastinewe
deportera	şarbederkirdin
deras	hînekey ewan
dermatolog	duktorî pêst
dervisch	derwêş
desertera	helhatin
desertera	rakirdin
dessförinnan	pêş ewe
dessutom	herweha
destillera	dilopandin
det	eme
diabetes	nexoşî şekre
diabild	silayd
diafragma	nawpençik
diagnos	dest nîşankirdinî nexoşî
dialekt	lehce
dialekt	zarawe
dialog	danûstan
dialog	giftugo
diamant	elmas
diameter	tîrey bazne
diapositiv	silayd
diarré	rewanî
diarré	sikçûn
dibarn	mindalî şîrxor
dieselolja	dîzil
dieselolja	gaz
diet	parêz
diffus	nadiyar
diffus	şarawe
difteri	difterîa
difteri	wenaq
dig	xot
digestion	xordin hereskirdin
dika	xeneq lêdan
dika	çal helkendin
dike	xeneq
dike	çal
dikt	helbest
dikt	sîîr
diktamen	îmla
diktare	hozanvan
diktare	şaîr
diktator	dîktator
diktatorisk	dîktatorî
diktatur	rigêmî dîktatorî
dill	şiwît
dill	şûte
dimma	tem
dimma	temumij
dimmig	temawî
din	hî to
din	hînekey to
dingo	dingo (core segêkî Osturalîye)
dinosaurie	dînosaurî (ajelêkî qirtêkewtûe)
diod	dayod
diplom	dîplom
diplom	gewahîname
diplomat	dîplomat
diplomatisk	dîplomasî
direkt	rasewxo
direkt	yekser
direktör	berêweber
direktör	serok
dis	tem
disig	temawî
diska	qap şiştin
diskare	qap şor
diskmaskin	mekîney qap şiştin
diskmaskin	xesaley qap şiştin
diskmedel	taiyt
diskotek	dîsko
diskotek	merqeş şuênî semakirdin
diskussion	danustan
diskussion	giftugo
dispyt	demeqale
dispyt	şere qise
distans	dûrkewtinewe
distans	dûrî
distribuera	bilawkirdinewe
distribuera	pexişkirdin
distrikt	nawçe
disträ	xeyalbilaw
dit	bo ewê
ditt	hî to
ditt	hînekey to
dittills	ta ewhele
dittills	ta ewkate
dittintill(s)	ta ewhele
dittintill(s)	ta ewkate
ditåt	berew ewê
diverse	hemecor
diverse	hemereng
dividera	dabeşkirdin
djungel	cengil
djungel	daristan
djup	gûlî
djup	qûl
djur	ajel
djur	giyanleber
djurpark	baxçey ajel
djurplågeri	azardanî ajel
djärv	aza
djärv	becerg
djävul	îblîs
djävul	şeytan
docka	bûkeşûşe
doft	bon
doft	bên
dofta	bonhatin
doktor	diktor
doktor	pizîşk
doktorinna	jine diktor
dokument	belgename
dold	nadiyar
dold	şarawe
dolk	xencer
dollar	dolar
dolma	dolme
dom	biryarî dadiga
dom	hûkim
domare	hakim
domare	hekem
domare	qazî
domedag	qeyamet
domedag	rojî heşir
dominans	zal
domino	domîne
domkraft	cek
domna	sirbûn
domna	tezîn
domslut	bîryarî mehkeme
domslut	hûkim
domstol	dadga
dotorera	diktora kirdin
dotter	kiç
dotter	mindalî mêîne
dra	kêşan
dra	rakêşan
drabba	beserdahatin
drabba	tuşbûn
draga	kêşan
draga	rakêşan
dragon	terxûn
dragskedja	zincîr
dragskedja	zirîze
dragspel	okordîon
drake	hejdîha
drake	kolare
drake	teyarequşî
dricka	noşîn
dricka	xuardinewe
dricks	bexşîş
dricksvatten	awî xuardinewe
drill	amêrî kunkirdin
drill	drêl
drink	mey
drink	meşrûb
drink	xuardinewey kuhulî
drog	dermanî sirker
drog	heşîşe
dromedar	wiştirî yek kopare
droppa	dilopandin
droppa	tikekirdin
droppe	dilope
droppe	tike
droska	erebaney tirîşqe
drottning	jinî melîk
drottning	şajin
drucken	serxoş
drunkna	xinkan
druva	trê
drypa	dilopandin
drypa	çikandin
dräkt	ciluberg
dräng	werzêr
dränka	xinkandin
dräpa	kuştin
dråp	kuştin
dråp	qetil
dråpare	piyawkuj
dråpare	qatil
dröja	dirêjekêşan
dröja	xaiyandin
dröm	xew
dröm	xewn
drömma	xewbînîn
dröppel	sûzenek
du	etu
du	to
dubba	doblackirdin
dubbel	debil
dubbel	dû ewende
dubbel	dûhend
dubbelmoral	dûrûyî
dubbning	doblac
duell	şerî tak be tak
duga	bekelk hatin
dugg	nimenimî baran
dugga	nimenim barîn
duglig	bekelk
duglig	bekelkhatû
duk	sermêz
duk	sifreyî serêz
duktig	aza
duktig	zîrek
duktighet	azayî
duktighet	zîrekî
dum	bê eqil
dum	gêl
dunder	nale
dunder	zirme
dunk	debe
dunkel	tarîk
dunuge	sûleqete
durkslag	pilawpalêw
dusch	dûş
dusch	reşaş
duscha	dûşkirdin
duscha	melekirdin
duscha	xoşiştin
dussin	derzen
dussin	duazde dane
dussinvis	bederzen
dussinvis	derzenderzen
duva	kemotir
duva	kotir
duvslag	kulaney kotir
dvärg	kurtebala
dvärg	kurtebine
dvärg	qezin
dy	herik
dy	qur
dygn	şew u roj
dyka	qutxuardin
dyka	çûnejêraw
dyna	piştî
dyna	serîn
dynamo	dînemo
dynga	pişqil
dynga	tepale
dyr	giran
dyrbar	benirx
dyrbar	giranba
dyrka	peristin
dysenteri	dêzantirî
dysenteri	zehîrî
dyster	dilteng
dyster	naxoş
dyster	tarîk
däck	taiye
däck	çerx
däggdjur	ajelî şîrder
där	ewê
därför	leber ewey
därför	çûnke
därmed	legel emeda
därmed	legel eweda
därpå	duay ewe
därpå	paşan
därtill	herweha
då	ewca
då	ewsa
dålig	xirap
dåre	dêwane
dåre	şêt
dårhus	şêtxane
dö	mirdin
död	mirdû
döda	kuştin
dödlig	bikuj
dödlig	kujer
dödsdom	hukmî kuştin
dölja	penhankirdin
dölja	şardinewe
döma	hukim beserdadan
döma	hukimdan
döpa	nawlênan
döpa	nawnan
dörr	derga
dörr	qapî
döv	ker
döv	kuêgran
dövblind	kerukuêr
dövhet	keriyetî
dövhet	kerî
dövstum	kerulal
dövstumhet	kerulalî
ecuadorian	ekwadorî
ecuadorian	xelkî Ekwador
ecuadorisk	ekwadorî
ecuadoriska	aftretî ekwadorî
ed	suênd
effekt	wize
efter	dway
efter	le paş
efterapa	demelaskêkirdinewe
efterapa	lasayîkirdinewe
efterbliven	dwakewtû
eftermiddag	paşnîwero
efternamn	paşnaw
eftersom	leber ewey
eftersom	çûnke
efterträda	cêgirtinewe
egen	hîxo
egen	taybet
egendom	darayî
egendom	saman
egendomlig	semere
egendomlig	seyr
egenkär	xoperist
egennamn	nawîtaybetî
egenskap	taybetmend
egenskap	xasiyet
egentligen	lerastîda
egoist	xoperist
egyptier	mîsirî
egyptier	xelkî mîsir
egyptisk	mîsirî
egyptiska	afretî mîsirî
ejakulation	awhatinewe
ek	darberû
eko	dengdanewe
eko	seda
eko	zayele
ekollon	berû
ekonom	abûrîzan
ekonomi	abûrî
ekorre	simore
eksem	bîro
eksem	ekzîma
ekvation	hawkêşe
elak	dilreq
eld	agir
elda	agirkirdinewe
eldstad	kiwanû
eldstrid	şereteqe
eldtång	meqaş
elefant	fîl
elektricitet	berq
elektricitet	eletirîk
elektricitet	kareba
elektron	elektron
element	parçe
elev	qutabî
elev	xuêndkar
elfte	yazdehem
eljest	egîna
elkraft	hêzî kareba
eller	ya
eller	yan
elva	yangze
elva	yazde
emalj	mîna
embryo	awleme
emellanåt	carubar
en	yek
en efter en	yek ledwaî yek
en gång till	carêkîtir
en gång till	dûbare
ena	yekgitin
enande	yekgirtinewe
enastående	bêhawta
enbart	her
enbart	tenha
endast	her
endast	tenha
energi	hêz
engelsk	înglîzî
engelska	afretî înglîzî
engelska	zimanî înglîzî
engelsman	înglîz
enhet	yeke
enig	yekgirtû
enkel	asan
enkel	sade
enkel	sakar
enkelhet	asanî
enkelriktad	yesaiydî
enkelrum	jûrî yekkesî
enligt	beguêreî
enligt	bepêî
enorm	gewre
enorm	mezîn
enrummare	yekjûrî
ensam	tenya
ensamhet	tenyayî
ensidig	yeklayene
ental	yekan
envar	herkes
envis	eks
envis	înkar
envishet	eksî
envishet	înkarî
enögd	yekçaw
epidemi	peta
epilepsi	fê
epilepsi	perkem
epileptiker	fêdar
epileptiker	perkemdar
er	êwe (berkar)
erfaren	lêzan
erfaren	şareza
erfarenhet	lêzanî
erfarenhet	şarezayî
erhålla	destkewtin
erkänna	danpyanan
erkänna	pesendkirdin
ersätta	heqbokirdinewe
ersätta	padaşdanewe
ersättare	cêgir
ess	bilî
etablera	damezrandin
etapp	qonax
etik	exlaq
etik	rewişt
etiopier	esyupî
etiopier	xelkî Esyupia
etiopisk	esyupî
etiopiska	afretî esyupî
ett	yek
europeisk	eurupayî/K>
europeiska	afretî eurupayî
europé	eurupayî
europé	xelkî Eurupa
evakuera	betalkirdin
evakuera	çolkirdin
evig	hemîşeyî
examin	taqîkirdinewe
examin	îmtîhan
exempel	nimûne
exil	awareyî
exil	penahendeyî
expedit	dukandar
expedition	pirisge
experiment	taqîkirdinewe
expert	pispor
expert	şareza
explodera	teqînewe
extern	derewe
extremism	tundrewî
extremist	tundrew
fabel	efsane
fabricera	dirustkirdin
fabricera	pêkewenan
fabrik	karge
fabrik	karxane
fabulös	efsaneyî
fabulös	xeyalî
fackförening	niqabe
fackförening	sendika
fackla	meşxel
fader	bab
fader	bawik
faderskap	bawikayetî
faktura	hîsab
falk	baz
falla	berbûnewe
falla	kewtin
fallskärm	pereşût
falsk	qelb
falsk	saxte
falsk	tezwîr
familj	binemale
familj	xanewade
familj	xêzan
famn	amêz
famn	baweş
famna	leamêzgirtin
famna	lebaweşgirtin
famös	nawbangxirap
fan	îblîs
fan	şeytan
fana	beydax
fantasi	endêşe
fantasi	xeyal
fantastisk	bêwêne
fantastisk	nayab
fantisera	xeyalkirdin
far	bab
far	bawik
far	tate
fara	tirs
fara	xeter
farbror	biraî bawik
farbror	mam
farfar	bapîre
farfar	bawikî bawik
farhåga	dilerawkê
farhåga	dûdolî
farlig	metirsîdar
farlig	xeter
farmakologi	dermanzanî
farsa	bab
farsa	bawik
fart	xêrayî
fartyg	papor
farväl	xuahafîz
farväl	xuahafîzî
farynx	gerû
farynx	qurig
fascism	faşîzm
fascist	faşîst
fast	qayîm
fast	req
fast	çesip
fasta	berojû bûn
fasta	rojû
faster	mîmik
faster	pilk
faster	pûr
faster	xuşkî bab
fastighet	xanûbere
fastighetsmäklare	delalî xanûbere
fastna	gîrbûn
fastna	gîrxuardin
fastslå	selmandin
fastän	herçende
fastän	legel eweşda
fat	bermîl
fat	qap
fattas	diyarnebûn
fattas	natewawbûn
fattig	dest kurt
fattig	hejar
fattigdom	dest kurtî
fattigdom	hejarî
fattigdom	nedarî
feber	ta
feber	tê
februari	mangî dû
februari	şûbat
federal	fîdralî
feg	tirsinok
feg	xuêrî
fejd	dûberekî
fel	hele
fel	xelet
fel	çewt
fela	helekirdin
fela	xeletkirdin
felfri	bêhele
felfri	bêxelet
fem	pênc
femhundra	pêncsed
femhundratusen	pêncsedhezar
feminism	jinane
femte	pêncem
femtio	penca
femton	pangze
femton	pazde
femtonde	pazdehem
fena	perî masî
feodal	fîodalî
fertil	bepît
fertil	berdar
fest	aheng
fest	cejin
fest	hefle
festa	ahenggêran
fet	estûr
fet	qelew
fetma	qelewî
fett	bez
fett	çewrî
fez	fês
ficka	baxel
ficka	gîrfan
ficklampa	laiyt
ficktjuv	gîrfanbir
fickur	saatî berbaxel
fiende	dûjmin
fiende	nahez
fiendskap	dûjminayetî
fientlig	dûjminane
figur	wêne
fika	qawexuardinewe
fikon	hencîr
fil	birben
fil	mewre
fil	saiyd
fil	xet
fila	birbenlêdan
filippinare	filîpînî
filippinare	xelkî Filîpîn
filippinsk	filîpînî
filippinska	afretî filîpînî
film	flîm
filosof	feylesuf
filosofera	felsefekirdin
filosofi	felsefe
filt	betanî
filt	petû
filter	filter
filtrera	lefilterdan
filtrera	palawtin
fimp	axzecîgere
fimp	kingecîgere
fimpa	cîgerekujandinewe
fin	cwan
final	kotayî
finans	darayî
finger	engust
finger	pence
fingeravtryck	pencemor
fingerborg	engustîley dûrman
fingerborg	qoçeke
fingertopp	nûkîpence
fingertopp	sereîpence
finländare	fînlendî
finländare	xelkî Fînlenda
finländsk	fînlendî
finländska	afretî fînlendî
finna	dozînewe
finna	dîtinewe
finna	peydakirdin
finnas	bûn
finnas	hebûn
finnas	lêbûn
finne	cwanezewe
finne	fînlendî
finne	xelkî Fînlenda
finne	zîpke
finnig	zîpkawî
finnig	zîpkedar
finsk	fînlendî
finska	afretî fînlendî
finska	zimanî fînlendî
fiol	keman
fiol	kemançe
fira	ahenggêran
firma	şerîke
fisa	tislêdan
fisa	tisîn
fisk	masî
fiska	rawemasîkirdin
fiskare	masîgir
fiske	rawemasî
fitta	kuz
fitta	quz
fix	destnîşankiraw
fix	diyarîkiraw
fixa	cêbecêkirdin
fjorton	&ccediL;warde
fjortonde	çwardehem
fjäder	per
fjäll	gird
fjäll	herde
fjäll	şax
fjärde	çwarhem
fjäril	pepûle
fjäril	perwane
fjärran	dûr
fjärt	tir
fjärta	tirlêdan
fjättra	pêwedkirdin
fjättrar	pêwend
fladder	pirtepirt
fladdermus	şemşemekuêre
fladdra	pirtepirtkirdin
flagga	ala
flagga	alahelkirdin
flagga	beydax
flamma	blêse
flamma	gir
flaska	butil
flaska	şûşe
fler	firetir
fler	ziyatir
flertal	beşîzor
flertal	zorbe
flicka	dot
flicka	kinaçe
flicka	kiç
flicka	kîj
flickjägare	mêbaz
flickvän	hawrêkiç
flimra	pirtepirtkirdin
flinga	kulû
flintskallig	serrûtawe
flitig	karguzar
flitig	îşker
flock	gel
flock	ran
flock	rewe
flod	rûbar
flod	zê
flod	çom
flodhäst	espî deriya
flotta	hêzî deryayî
flotte	kelek
fluga	megez
fluga	mêş
flugsmälla	mêşkuj
fluor	florîn
fly	helhatin
fly	rakirdin
fly	xoşardinewe
flyg	firoke
flyg	teyare
flyga	firîn
flyga	helfirîn
flygblad	beyan
flygblad	bilawkirawe
flygplan	firoke
flygplan	teyare
flygplats	firokexane
flykting	aware
flykting	penaber
flykting	penahende
flyta	qumnebûn
flyta	serawkewtin
flytta	barkirdin
flytta	guastinewe
fläck	leke
fläck	pele
fläckfri	bêpele
fläckig	pelawî
fläckig	peledar
fläcktyfus	reşegiraneta
fläkt	baweşên
fläkt	panke
fläktrem	qaîşpenke
fläsk	goştî beraz
fläta	pelke
fläta	pirç
flöjt	flût
flöjt	şimşal
flört	destbazî
flörta	destbazîkirdin
fnask	cinde
fnask	qehpe
foder	alif
foder	alîk
foder	aster
foder	ber
fodral	kîf
folk	gel
folk	xelk
folkbokföring	serjimêrî
folkdräkt	cilubergî netewayetî
folklor(e)	folkilor
folkomröstning	rêfrandom
fonetik	fonetîk
fonetik	zanistî deng
fontän	feware
fontän	nafûre
forell	masiye xatûne
form	cor
form	qalib
form	şêwe
formell	şêweyî
forn	dêrîn
forn	kon
forskare	bahîs
forskare	lêkolerewe
forskning	behis
forskning	lêkolînewe
fort	pele
fort	xêra
fort	zû
fortfara	berdewambûn
fortfarande	ta êstaş
fortfarande	yeşta
fortplanta sig	zauzêkirdin
fortplanta sig	ziyadkirdin
fortplanta sig	zorbûn
fortsätta	berdewambûn
fortsätta	dirêjepêdan
fosfor	fosfor
foster	awleme
foster	cenîn
foster	mindalî nawsik
fosterfördrivning	lebarbirdin
fosterland	nîştiman
fosterländsk	nîştimanî
fostra	bexêwkirdin
fostra	perwerdekirdin
fostra	terbêtdan
fot	pa
fot	pê
fotboll	fitbol
fotboll	yarî topîbê
fotbollspelare	yarîkerî fitbol
fotgängare	piyadero
fotknöl	qapereqe
fotled	qulepê
fotnot	perawêz
foto	resim
foto	wêne
fotogen	newtî sipî
fotogenkök	peremêz
fotograf	resimgir
fotograf	wênegir
fotografera	resimgirtin
fotografera	wênegirtin
fotografi	resim
fotografi	wêne
fotokopia	kopî
fotokopia	îstînsax
fotsoldat	serbazî piyade
fotsula	jêrpê
fotvalv	çalî jêrpê
foul	fawil (le werzişda)
frakta	barguastinewe
fraktion	fraksuên
fraktur	şikanî êsk
fram	ber
fram	pêş
framfall	dakewtin
framför	le pêş
framför allt	ber lehemû şitê
framför allt	le pêş hemûşitêkda
framföra	pêşkeşkirdin
framföra	xistinerû
framgång	pêşkewtin
framifrån	lepêşewe
framkalla	bûnbehoy
framsäte	kuşinî pêşewe
framtand	birer
framtand	didanî pêşewe
framtid	ayende
framtid	dahatû
framtid	duaroj
framåt	bopêşewe
framöver	lemewdwa
framöver	lemewpaş
frankera	pûlpêwenan
frans	rîşik
fransk	ferensî
franska	zimanî ferensî
fransman	ferensî
fransman	xelkî Ferensa
fransyska	afretî ferensî
fred	aştî
fredag	heynî
fredlig	aştiyane
fredlig	aştîxuaz
fredsduva	kotirî aştî
fredspris	xelatî aştî
frekvens	fîrkans
frekvens	zebzebe
fri	azad
fri	serbest
fria	azadkirdin
fria	dawakirdin
fria	xuazbênîkirdin
friare	xuazbênîker
frid	asaîş
frid	hêminî
frige	azadkirdin
frige	berelakirdin
frihet	azadî
frihet	serbestî
frikostig	sexî
frimärke	pûl
frisersalong	sertaşxane
frisk	sax
frisk	tendurist
friskna	saxbûnewe
friskna	çakbûnewe
fristad	penage
fristad	şuênî penabirdin
frisyr	modêlî qij
frisyr	tesrîhe
frisör	berber (piyaw)
frisör	sertaş
frisörska	cwankar (jin)
frisörska	sertaş
fritid	katî betalî
fritid	katî bêîşî
front	bere
frossa	lerz
frossa	zorxorîkirdin
frossare	firexor
frossare	zorxor
frosseri	firexorî
frosseri	zorxorî
fru	jin
fru	xêzan
frukost	nanî beyanî
frukost	têşt
frukt	mîwe
frukta	lêtirsan
fruktaffär	dukanî mîwefiroş
fruktan	metirsî
fruktan	tirs
fruktansvärd	diltezên
fruktansvärd	naxoş
fruktbar	bepît
fruktbar	berdar
fruktträd	darî mîwe
fruktträdgård	baxî mîwe
fruntimmer	afret
fruntimmer	jin
frustendöme	mîrnişîn
frys	firêzer
frysa	bestin
frysa	sermabûn
frysbox	firêzer
frysbox	mucemîde
fryspunkt	xalî bestin
främling	bêgane
främling	nenas
främling	xerîb
främmande	bêgane
främmande	nenas
fråga	mesele
fråga	pirs
fråga	pirsyar
fråga	pirsyarkirdin
frågeord	amrazî pirsyar
frågeställare	pirsyarker
frågetecken	nîşaney pirsyar
från	le
frånskild	telaqdiraw
frånskild	telaqwergir
frånvarande	amadenebû
frånvarande	lewênebû
frö	tow
frö	tuxim
fröken	mamostaî jin
fröken	xatûn
fukt	ritubet
fukt	şê
fuktig	ritubetdar
fuktig	şêdar
ful	naşirîn
ful	êskqurs
full	mest
full	pir
full	serxoş
full	tijî
fullmakt	wekalet
fullständig	betewawî
fundamental	binçîneyî
fundera	bîrlêkirdinewe
fungera	karkirdin
fungera	îşkirdin
fura	dirextî kaj
fusk	qopê
fusk	xeş
fuska	qopêkirdin
fuska	xeşkirdin
futurum	demî dahatû
fylla	pirkirdin
fylla år	salpirkirdinewe
fylld	pir
fylld	pirkiraw
fyra	çwar
fyrahundra	çwarsed
fyrbent	çwarpê
fyrkant	çwargoşe
fyrkant	çwarla
fyrtio	çil
fyrtionde	çilhem
fyrväxlad	çwargêrî
fysik	fîzya
fysiker	fîzyawî
fädernesland	nîştiman
fälg	ring
fälg	wîl
fälla	daw
fälla	rimandin
fälla	tele
fälla	xistin
fält	kêlge
fält	meyan
fängelse	bendixane
fängelse	zîndan
fängsla	girtin
fängsla	zîndankirdin
fängslad	bendî
fängslad	zîndanî
färdig	amade
färdig	hazir
färg	boyax
färg	boye
färg	reng
färga	boyekirdin
färga	rengkirdin
färgad	reşpêst
färgblind	rengkuêr
färja	papor
färs	qîme
färsk	nuê
färsk	taze
fästa	qaîmkirdin
fästing	gene
fästman	dezgîran (piyaw)
fästmö	dezgîran (jin)
fästning	qela
få	bohebûn
få	wergirtin
fågel	baldar
fågel	balinde
fågel	mel
fågelbo	hêlaney balinde
fågelskrämma	dahol
fånga	girtin
fånga	zîndankirdin
fånge	bendî
fånge	gîraw
fånge	zîndanî
får	mer
får	mê
får	pez
fåtölj	mobile
fåtölj	qenefey yekkesî
föda	bijîw
föda	mindal bûn
föda	xorak
föda	zaîn
födas	ledaykbûn
född	ledaykbû
födelsedag	rojî ledaykbûn
föl	caş
föl	cwanû
föl	noma
följa	bedwadaçûn
följa	dwakewtin
följa	şiwênkewtin
föna	lemucefîfedan
fönster	pencere
för	bo
för	leradebeder
för	yekcar
för att	leber ewey
för att	çûnke
för den skull	leber ewe
förakt	kîne
förakt	riq
förare	lêxur
förare	şofêr
förarga	narehetkirdin
förarga	tûrekirdin
förband	birînpêç
förband	lefaf
förband	sarxî
förbannelse	nefret
förbannelse	nehlet
förbereda	amadekirdin
förbereda	hazirkirdin
förbi	belada
förbi	betenîşda
förbilliga	herzankirdin
förbinda	pêkewebestin
förbinda	çwbestin
förbindelse	peîwendî
förbise	çawlêpoşîn
förbiseende	çawpoşî
förbjuda	qedexekirdin
förbjuden	qedexe
förbjuden	yasax
förblinda	kuêrkirdin
förbruka	bekarhênan
förbruka	mesrefkirdin
förbrytare	tawanbar
förbrytare	yasaşikên
förbrytelse	tawan
förbrytelse	yasaşikandin
förbund	yekêtî
förbättra	baştirkirdin
fördel	kelk
fördel	qazanc
fördel	sûd
fördelaktig	bekelk
fördelaktig	besûd
fördjupa	qûlkirdinewe
fördriva	derkirdin
fördröja	dwaxistin
fördröja	tacîlkirdin
fördyra	girankirdin
fördöma	retkirdinewe
före	berle
före	pêş
förekomma	pêşhatin
föremål	şit
förena	yek xistin
förening	komele
förenkla	asankirdinewe
föreslå	pêşniyarkirdin
förespå	pêşbînîkirdin
föreställning	bîruboçûn
föreställning	niwandin
företag	şerîke
företal	pêşekî
förevändning	biyanû
förfalska	tezwîrkirdin
författare	daner
författare	nûser
förfäder	bawbapîran
förfölja	dwakewtin
förfölja	rawnan
förgasare	kabrêter
förgifta	dermanxuardkirdin
förgifta	jarawîkirdin
förgylla	rûkeşkirdin bezêr
förgäves	bexorayî
förgäves	bêakam
förhandla	lêdwan
förhandla	witûwêjkirdin
förhållande	dox
förhållande	helumerc
förhållande	peywendî
förhöra	lêpirsînewe
förinta	qirkirdin
förkasta	berperçdanewe
förkasta	retkirdinewe
förklara	rûnkirdinewe
förkläde	berhelbêne
förkläde	berwanke
förkorta	kurtkirdinewe
förkortning	kurte
förkortning	kurtkirawe
förkyld	helametdar
förkyld	pesêwdar
förkylning	helamet
förkylning	pesêw
förkämpe	têkoşer
förkämpe	xebatgêr
förlag	dezgaî çapemenî u bilawkirdinewe
förlama	seqetkirdin
förlama	îflîckirdin
förlamad	seqet
förlamad	îflîc
förlamning	seqetî
förlamning	îflîcî
förlamning	şelel
förlora	danan
förlora	dorandin
förlora	ledestdan
förlorare	doraw
förlossning	ledaykbûn
förlossning	mindalbûn
förlova sig	marebirin
förlova sig	marekirdin
förlovad	marebir
förlovad	marekiraw
förlust	zerer
förlust	ziyan
förlåta	lêbûrdin
förlåta	lêxoşbûn
förmiddag	pêşnîwero
förminska	biçûkkirdinewe
förmåga	twanayî
förmån	qazanc
förmån	sûd
förmögenhet	darayî
förmögenhet	saman
förmögenhet	serwet
förnamn	naw
förnamn	nawî kesî
förnedra	sûkayetî pêkirdin
förneka	danpiyanenan
förneka	înkarkirdin
förnya	nuêkirdinewe
förnya	tazekirdinewe
förolämpa	birîndarkirdin
förolämpa	şikandinewe
förord	pêşekî
förorena	pîskirdin
förort	qerax şar
förpackning	beste
förpackning	buxçe
förr	pêşû
förr	zûtir
förra veckan	heftey pêşû
förra året	par
förra året	salî par
förrträda	nuênerayetîkirdin
förrädare	xiyanetker
förrän	heta
förrän	taku
förråd	emar
förråd	zexîre
försena	dwaxistin
försiktig	leserxo
försiktig	wirya
förskola	baxçey sawayan
förskräcklig	besam
förskräcklig	tirsêner
förskräcklig	toqêner
förslag	pêşniyar
försommar	seretaî hawîn
försona	aştbûnewe
första	yekem
första gången	yekem car
förstavelse	pêşgir
förstfödd	nuêbere
förstfödd	nuêza
förstoppning	gîrî
förstoppning	qebzî
förstora	gewrekirdinewe
förstärka	behêzkirdin
förstärkare	behêzker
förstärkare	emplîfayer
förstå	halîbûn
förstå	têgeyştin
förstås	bêguman
förstås	helbete
förstöra	têkdan
förstöra	xirapkirdin
försumma	piştguêxistin
försumma	îhmalkirdin
försvaga	bêhêzkirdin
försvaga	lawazkirdin
försvar	bergirî
försvara	bergirî lêkirdin
försvinna	diyarneman
försvinna	winbûn
försädelse	nardirawî postî
försäkra	dilniyakirdin
försäkra	taminkirdin
försäkring	bîme
försäkring	dilniyayî
försäkring	tamin
försäljare	firoşyar
försämra	xirapkirdin
försöka	hewldan
försöka	teqelakirdin
försörja	bexêwkirdin
försörja	xercîkêşan
förtala	bexirapebaskirdin
förtala	xeîbetkirdin
förtjänst	destkewt
förtjänst	qazanc
förtroende	bawer
förtroende	mitmane
förtryck	sitem
förtryck	zordarî
förtryck	zulm
förtrycka	sitemlêkirdin
förtrycka	çewsandinewe
förtryckare	sitemkar
förtryckare	zordar
förtryckare	çewsêner
förtunna	tenikkirdinewe
förut	pêşûtir
förut	zûtir
förutom	bê...
förutom	cigele
förutsäga	pêşbînîkirdin
förvalta	berêwebirdin
förverkliga	bedîhênan
förverkliga	hênanedî
förvirrad	gêj
förvirrad	kas
förvirrad	serlêşêwaw
förvånad	hepesaw
förvånad	sersurmaw
förvånad	waqwirmaw
föräldralös	bêdakubab
föräldrar	daykubab
förälska sig	aşiqbûn
förälska sig	ewîndarbûn
förälskad	aşiq
förälskad	ewîndar
förälskelse	eşiq
förälskelse	xoşewîstî
förångas	bûnbehelim
förödmjuka	sûkayetîpêkirdin
förödmjuka	şikandinewe
föröka	ziyadkirdin
föröka	zorbûn
gadd	çizû
gaffel	maşe
gaffel	çetal
gagn	kelk
gagn	qazanc
gagn	sûd
gagna	bekelkhatin
gagna	sûdbexşîn
gagnlös	bêkelk
gagnlös	bêsûd
gala	qûlandin
galen	dêwane
galen	şêt
galenskap	dêwaneyî
galenskap	şêtî
gall	bêber
gall	nezok
galla	awî ziraw
galla	sefra
gallblåsa	kîsey sefra
gallblåsa	ziraw
gallium	galêom
gallko	mangaî nezok
gallon	galon
gallsten	berdî ziraw
galopp	xarxarên
galoppera	xardan
galt	berazî nêr
gam	dalekerxor
gambier	gambî
gambier	xelkî Gambiya
gambisk	gambî
game	gêm
gamling	pîrejin
gamling	pîrepiyaw
gammaglobulin	gamaglobolîn
gammaglobulin	pirotînî xuên
gammal	kon
gammal	pîr
gapa	demdaçeqan
gapskratta	qaqa pêkenîn
garage	gerac
garanti	girentî
garde	pasewan
gardin	perde
garn	oye
garn	samtin
garva	debaxkirdin
garva	xoşekirdin
garvare	debaxçî
garveri	debaxxane
gas	curcêt
gas	gaz
gasa	benzînpêdan
gasa	gazpêdan
gasell	asik
gasell	mamiz
gasformig	leşêwey gaz
gasol	corêke le newt
gata	cade
gata	şeqam
ge	pêdan
ge sig	bezîn
ge sig	wazhênan
ge upp	teslîmbûn
ge upp	xodanedestewe
genast	desbecê
genast	her êsta
genast	yekser
general	jeneral
genom	behoî
genom	le rêgaî
gerillasoldat	pêşmerge
get	bizin
gevär	tifeng
gift	bemêrd
gift	jar
gift	jehir
gift	jindar
gift	şûkirdû
gifta	jehir
gifta sig	jinhênan
gifta sig	şûkirdin
giftig	jehirdar
giftig	jehrawî
glad	dilxoş
glad	dolşad
glas	gilas
glas	perdax
glas	şûşe
glasögon	çawîlke
glob	go
glädje	xoşî
glädje	şadî
glänsa	birîqedanewe
glänsa	şewqdanewe
glömma	lebîr&ccdil;ûn
glömma	leyadneman
gnägga	hîlandin
god	baş
god	xoş
god	çak
godhet	başî
godhet	çakî
grammatik	rêziman
granat	narincok
granatäpple	henar
grav	gor
gravsten	kêl
gren	liq
gren	pel
gren	çil
grilla	birjandin
gripa	girtin
gris	beraz
grotta	eşkewt
grund	binaxe
grund	binçîne
grund	esasî
grupp	deste
grupp	grup
grupp	taqim
gruva	kan
grym	zalim
grym	zordar
gryning	kazêwe
gryning	tarîkurûn
gräla	demeqalebûn
gräla	şerkirdin
gränd	kolan
gräs	giya
gräsmatta	herêz
gräsmatta	çîmen
gräva	helkendin
grå	xolemêşî
gråta	giryan
grön	kesik
grön	sewiz
grönsaker	sewze
grönsaker	tere
ha	hebûn
hacka	hencinîn
hacka	wirdkirdin
haka	çenage
halm	bûş
halm	ka
hals	gerû
hals	mil
hals	qurig
halt	leng
halt	şel
halta	lengîn
halta	şelîn
halv	nîme
halv	nîw
halvera	dûletkirdin
halvera	letkirdin
halvera	nîwkirdin
halvö	nîwçedûrge
han	ew (bo nêr)
hand	dest
handel	bazirganî
handelsman	bazirgan
handflata	berî dest
handflata	lep
handflata	nawlep
handgjord	destkird
handskrift	destnûs
hane	nêr
hatt	şepqe
hav	derya
hejda	bergirtin
hejda	ragirtin
hemlig	nihênî
hemmel	beheşt
henne	bo mê)
henne	ew (berkar
himmel	asman
hinder	berbest
hinder	tegere
hinder	tegere têxistin
hjul	pêçke
hjul	wîl
hjul	çerx
hjälp	komek
hjälp	yarmetî
hjälpa	komekkirdin
hjälpa	yarmetîdan
hjälte	palewan
hjälte	qareman
hjärna	mox
hjärna	mêşk
hjärta	dil
hon	ew (bo mê)
honom	bo nêr)
honom	ew (berkar
hopp	baz
hopp	hîwa
hopp	ûmêd
hoppa	bazdan
hoppas	hiwa hebûn
hoppas	ûmed hebûn
horisont	aso
horisontell	asoyî
horn	qoç
horn	şax
hos	le kin
hos	le lay
hosta	koke
hosta	kokekirdin
hosta	kokîn
hosta	qife
hosta	qifîn
hotell	mîwanxane
hotell	otêl
hund	seg
hundra	sed
hunger	birsêtî
hungrig	birsî
hur	çon
hus	xanû
hustru	jin
hustru	xêzan
huvud	ser
huvudstad	paytexit
huvudvärk	janeser
huvudvärk	serêşe
hyman	sirûd
hyra	bekirêgirtin
hyra	kirê
hyra ut	bekirêdan
hälsa	silawkirdin
hälsa	tendurustî
hämta	hawirdin
hämta	hênan
händelse	rûdaw
hänga	helwasîn
hänglös	qifil
här	êre
häst	esip
hål	kun
hål	çal
håna	galte pêkirdin
håna	sûkayetî pêkirdin
hår	mû
hår	qij
hår	tûk
hård	req
hårig	mûdar
hårig	tûkîn
hög	berz
hög	bilind
höjd	berzayî
höjd	berzî
höna	mamir
höna	mir
höna	mirişkî sere
höra	bîstin
höra	guê lêbûn
höra	jineftin
hörn	goşe
hörn	quşbin
hörn	sûç
höst	paiyz
ibland	carcar
ibland	carubar
idag	îmro
ideologi	aydolocî
ideologi	bîrubawer
igen	carêkîtir
igen	dîsan
igen	dûbare
igenom	benaw
igenom	pêda
igår	duêke
igår	duênê
imorgon	beyanî
imorgon	sibeynê
imorse	em beyaniye
inbjuda	dawetkirdin
inbjuda	mîwandarîkirdin
information	agadarî
information	zaniyarî
informera	agadarkirdin
informera	zaniyarîpêdan
informerad	agadar
informerad	be aga
ingen	hîçkes
ingen	kes
ingenting	hîç
ingenting	hîçşitêk
intelligens	aqilî
intelligens	hoşyarî
intelligens	zirekî
intelligent	aqil
intelligent	hoşyar
intelligent	zîrek
intresse	berjewendî
intrig	desîse
intrig	firufêl
intrig	pîlan
inuti	le naw
iransk	êranî
iranska	afretî êranî
is	befir
is	bûz
is	sehol
istället för	le batî
istället för	le ciyatî
isvatten	befraw
isvatten	seholaw
ja	a
ja	belê
jack	pilakî telefon
jacka	qemsele
jag	az
jag	emin
jag	min
jaga	rawkirdin
jakt	raw
jakt	şikar
jama	miyawandin
jama	miyawmiyawkirdin
jamaican	xelkî Camaîka
januari	kanûnî dûem
januari	mangî yek
japan	xelkî Yaban
japan	yabanî
japansk	yabanî
japanska	afretî yabanî
japanska	zimanî yabanî
jaså	awa
jaså	bemcore
jeans	pantolî kaboy
jeep	cêb
jobb	kar
jobb	îş
jobba	karkirdin
jobba	îşkirdin
jobbig	narehet
jobbig	naxoş
joker	coker
joller	girugal
jollra	girugalkirdin
jord	erz
jord	xak
jord	zewî
jordanier	erdenî
jordanier	xelkî Erden
jordansk	erdenî
jordbruk	kiştukal
jordbrukare	cûtiyar
jordbävning	bûmelerze
jordgubbe	şilîk
jordnöt	fistiq
jourhavande	xefer
jourhavande	êşikgir
journalist	rojnamenûs
journalistik	rojnamenûsî
jude	cû
jude	cûleke
judendom	cûlekeyî
judinna	afretî cûleke
jugoslav	xelkî Yoguslaviya
jugoslav	yoguslavî
jugoslavisk	yoguslavî
jugoslaviska	afretî yoguslavî
juice	şerbetî pirteqal
juli	mangî hewt
juli	temmûz
jultomte	babenoîl
juni	huzeyran
juni	mangî şeş
jurist	dadperwer
jurist	huquqnas
justitieminister	wezîrî dad
juvel	xişil
juvel	zêruzîw
juver	guan
jäförelse	berawird
jägare	rawker
jägare	rawçî
jämföra	berawirdkirdin
jämlik	yeksan
jämlikhet	yeksanî
jämn	saf
jämn	texit
jämna	safkirdin
jämna	texitkirdin
jämra	nalandin
jämställa	yeksankirdin
jämt	berdewam
jämt	hemîşe
järn	asin
järnväg	hêlî asin
järnväg	rêgay asin
järnvägsstation	êstigey şemenefer
jäsa	helhatin (hewîr u şitîwa)
jäst	hewîrtirş
jäst	xemîre
kadaver	kelak
kadaver	laşe
kafeteria	qawexane
kaffe	qawe
kall	sard
kam	şane
kamel	huştir
kamma	şanekirdin
kamp	têkoşan
kamp	xebat
kamrat	hawrê
kamrat	heval
kanin	kerwêşk
kanon	top
kanske	lewaneye
kanske	renge
kant	kenar
kant	palêm
kant	qerax
kapital	sermaye
kapitalism	sermayedarî
kapitalist	sermayedar
kapitulera	teslîm bûn
kappa	paltû
kappa	qaput
karavan	karwan
karta	nexşe
kasta	firêdan
kasta	hawîştîn
katastrof	bela
katastrof	karasat
katt	pişîle
kedja	zincîr
kedja	zirîze
kikare	dûrbîn
kikärter	nok
kikärter	nuxit
killing	gîsk
killing	kar
kilo	kîlo
kind	gona
kind	rûmet
kiosk	koşk
kjol	tenûre
klaga	gileyî kirdin
klaga	sikala kirdin
klagan	gileyî
klagan	sikala
klan	hoz
klan	tîre
klar	amade
klar	pak
klar	rûn
klass	klas
klass	pol
klasse	bol
klasskamrat	hawpol
klia	xurandin
klippa	birîn
klocka	katjimêr
klocka	seat
klocka	zeng
klä av sig	cil dakendin
klä på sig	cil leberkirdin
kläder	ciluberg
klänning	dişdaşe
klänning	ezye
klänning	kiras
klåda	aloş
klåda	xuran
knippe	desik
knippe	deste
kniv	çeqo
knuffa	pal pêwenan
knyta	bestin
knyta	girêdan
knä	ejno
knä	ziranî
knä	çok
ko	manga
ko	çêl
kock	çêşt lêner
koka	kulandin
kokett	benaz
koloni	dagîrkiraw
komma	hatin
komma tillbaka	geranewe
komma tillbaka	hatinewe
kommittè	komîte
kommittè	lêjne
konst	huner
konstnär	hunermend
konsulat	qunsil
konsulat	qunsilxane
koppar	mis
kopparslagare	misger
korg	sebete
kort	kul
kort	kurt
kraftig	behêz
kraftig	çwarşane
krig	ceng
krig	şer
kropp	beden
kropp	leş
kroppsdel	endamî leş
kroppsdel	pel
krossa	filîqandinewe
krossa	şikandin
kruka	încane
krångel	alozî
krångel	narehetî
krånglig	aloz
krånglig	dijwar
kula	fîşek
kula	gulle
kund	bikir
kund	kiryar
kung	melîk
kung	paşa
kung	şa
kunna	twanîn
kupp	fincan
kupp	kup
kurd	kurd
kurdiska	kurdî
kusin	...
kusin	amoza
kusin	pûrza
kusin	xaloza
kvarn	aş
kvart	çarek
kvart	çwaryek
kvinna	afret
kvinna	jin
kvinnlig	afretane
kvinnlig	jinane
kvinnlighet	jinayetî
kvinnlighet	jinêtî
kvittra	cirîwandin
kväll	êware
kyckling	mirîşk
kyrka	klêse
kyrkogård	goristan
kyss	maç
kyssa	maçkirdin
källa	serçawe
källa	çawge
känd	benawbang
känd	nasraw
känna	hest pêkirdin
känna	nasîn
kännetecken	nîşane
kännetecken	taybetmend
känsla	hest
känsla	soz
käpp	dardest
käpp	goçan
kär	aşiq
kär	ewîndar
kärlek	dildarî
kärlek	xoşewîstî
köpa	kirîn
köpa	sendin
köpman	bazirgan
köra	ajutin
köra	lêxurîn
köra bil	otombêl lêxurîn
köra ut	derkirdin
körkort	îcazey lêxurîn
körsbär	gêlas
kött	goşt
köttfärs	qîmey goşt
laga	lênan
laga	tamîrkirdin
laga	çakkirdinewe
lamm	berx
lampa	glop
lampa	lempa
lampa	çira
land	welat
land	xak
landa	dabezîn
landa	nîştinewe
lat	temel
lat	tewezel
ledare	pêşewa
ledare	serkirde
ledare	serok
ledsen	dilteng
ledsen	xembar
lejon	şêr
lek	geme
lek	kaye
lek	wazî
lek	yarî
leka	gemekirdin
leka	kayekirdin
leka	wazîkirdin
leka	yarîkirdin
lera	qur
leva	jiyan
lida	azarkêşan
lika	wekyek
lila	mor
lillebror	birabiçûk
limma	çesip lêdan
listig	fêlbaz
liten	biçûk
litteratur	edeb
litteratur	wêje
liv	jiyan
liv	jîn
ljud	deng
ljus	mom
ljus	rûnakî
luft	ba
luft	hewa
lugn	aram
lugn	asûde
lugn	hêmin
lukt	bon
lura	fêl lêkirdin
lura	xeletandin
lurig	fêlawî
lurig	fêlbaz
lycka	bexit
lycka	xoşbextî
lycka	xoşî
lyckas	serkewtîn
lyda	guêrayelîkirdin
lydig	guêrayel
lyfta	berzkirdinewe
lyfta	helgirtin
lyssna	guêgirtin
läder	qayîş
läder	çerm
lägga	danan
läkare	diktor
läkare	pizîşk
läkemedel	derman
läkemedel	dewa
längd	drêjî
läpp	lêw
lära	fêrkirdin
lära känna	naskirdin
lära känna	nasîn
lära sig	fêrbûn
lära sig	xofêrkirdin
lärare	mamosta
läsa	xuêndin
läsa	xuêndinewe
läsare	xuêner
lätt	asan
lätt	sûk
lätthet	asanî
lätthet	sûkî
läxa	ders
läxa	erkî malewe
låg	nizim
lång	drêj
långsam	hêwaş
långsam	leserxo
lår	ran
lår	simt
löfte	belên
löfte	peyman
lögn	diro
lögnare	dirozin
lök	piyaz
lön	mangane
lön	meaş
lön	mûçe
lördag	şemme
lösa	helkirdin
lösa	çareserkirdin
lösning	hel
lösning	rêgaçre
lösning	çareser
mage	gede
mage	sik
mage	wirg
maka	jin
maka	xêzan
make	mêrd
make	şû
makt	deselat
makt	hêz
maktlös	bêdeselat
mala	harîn
mamma	daiye
mamma	daiyk
man	piyaw
man	yal
man	zelam
mandel	badem
manlig	piyawane
martyr	şehîd
mat	xorak
mat	xuardemenî
mat	çêşt
matolja	ronî çêşt
matta	ferş
matta	mafûr
matta	qalî
med	legel
medan	le katêkda
medarbetare	hawkar
meddela	agadarkirdinewe
meddela	rageyandin
medicin	derman
medicin	dewa
medicin	nujdarî
medlem	endam
medlidande	bezeyî
medveten	beaga
medveten	huşyar
mellan	le nêwan
men	belam
mer	ziyatir
mer	zortir
middag	nîwero
midnatt	nîweşew
miljon	milwên
mindre	kemtir
minnas	kewtinebîr
minnas	le yadbûn
minne	bîr
minne	yad
misslyckas	sernekewtin
mista	ledestdan
mittemot	beramber
mjuk	nerm
mjöl	ard
mjölk	şîr
mjölka	doşîn
mjölnare	aşewan
mod	azayetî
mod	netirsî
modig	aza
modig	becerg
modig	dilêr
mogen	pêgeîştû
moln	hewr
molnig	hewrawî
mor	dak
mor	dayk
morbror	lale
morbror	xal
morbror	xalo
morfar	bapîr (bawkî dayk)
morgon	beyanî
mormor	nenik (daiykî dayk)
mortel	hawen
moskè	mizgewt
mot	berew
mot	dij
motsats	pêçewaney
motstånd	bergirî
motstånd	berhelistî
mottagande	pêşwazî
mulla	mela
mulåsna	hêstir
mulåsna	qatir
mun	dem
mun	zar
munsbit	parû
munsbit	tîke
mur	dîwar
mus	mişk
musik	mosîqa
musik	muzîk
musikinstrument	amêrî mosîqa
mycket	fire
mycket	zor
myndighet	karbedest
mynt	pare
myra	mêrûle
mäktig	behêz
mäktig	deselatdar
människa	ademîzad
människa	mirov
mänsklig	mirovane
mänskliga rättigheter	mafekanî mirov
mästare	palewan
mästare	qareman
mätt	têr
mål	amanc
mål	gol
mål	mebest
måla	boyekirdin
måltid	jem
målvakt	golçî
månad	mang
måndag	dûşemme
måne	mang
måste	debêt
måste	pêwîste
mögel	kerû
möjlig	deşê
möjlig	lewaneye
mörda	kuştin
mördare	piyawkuj
mörk	tarîk
nacke	esto
nacke	piştmil
nagel	naxun
nagel	nînok
naken	rût
namn	naw
nation	netewe
natt	şew
nej	ne
ni	êwe (biker)
nio	no
niohundra	nosed
nittio	newed
nitton	nozde
nittonde	nozdehem
nog	bes
nomad	koçer
norr	bakûr
nu	henuke
nu	êsta
ny	nuê
ny	taze
nyckel	klîl
nyhet	dengubas
nyhet	hewal
nytta	kelk
nytta	qazanc
nytta	sûd
nyttig	bekelk
nyttig	sûdbexş
när	key
näsa	kepû
näsa	lût
näsborre	kunelût
nästa	..tir
nästa	aynde
nästa	dahatû
nål	derzî
nödvändig	pêwîst
nöjd	murtah
nöjd	razî
oavbruten	bêbiranewe
obarmhärtig	bêbezeyî
obarmhärtig	dilreq
obefintlig	bêbayex
obegränsad	bêhed
obegränsad	bêsinûr
obekväm	narehet
obekväm	naxoş
oberoende	bêlayen
oberoende	serbexo
obestämd	diyarî nekiraw
obestämd	nenasraw
obeväpnad	bêçek
och	u
också	herweha
ockupant	dagîrker
ockupera	dagîrkirdin
officer	efser
offra	bexitkirdin
offra	qurbanîdan
offra sig	xobexitkirdin
ofullständig	natewaw
okunnig	naşî
okunnig	nezan
olika	ciya
olika	cuda
olja	newt
olja	ron
olja	zeyt
olycka	karesat
olycka	rûdaw
olycklig	bedbext
olycklig	dilteng
olycklig	xembar
olycklig	çarereş
om	..tir
om	eger
om en månad	mangêkîtir
om en vecka	hefteyekîtir
omgivning	dewruber
omgivning	dewrupişt
onsdag	çwarşemme
ordbok	ferheng
ordna	rêkxistin
ordspråk	bendîpêşînan
orm	mar
ormgift	jehrîmar
oroa sig	dilerawkêkirdin
oroa sig	narehetbûn
oroa sig	nîgeranbûn
orättvisa	naheqî
oskyldig	bêtawan
ost	penîr
oxe	ga
oxeltand	kakîle
oxygen	oksîcîn
oäkta	qelb
oäkta	zol
packa	pêçanewe
packe	buxçe
packe	kolubar
paket	beste
paket	paket
pakistansk	pakistanî
pakt	peyman
palestinsk	felestînî
palm	darxurma
panna	naw¸awan
panna	tawe
panna	tuêl
papegoja	tûtî
pappa	bawik
pappa	bawke
papper	kaxez
papper	pere
papperskorg	sebetey xol
papperskorg	tenekey xol
paprika	bîber
par	cût
para	cûtbûn
para	cûtgirtin
paradis	beheşt
paraply	seywan
paraply	çetir
parasit	mişexor
parasol	seywan
parasol	çetrî berhetaw
parentes	kewane
parfym	bon
parfym	etir
park	baxçe
parlament	perleman
parlamentariker	endamî perleman
parning	cûtbûn
parning	cûtgirtin
parti	partî
partikel	amraz
partikel	partîkil
partiledare	serokî partî
partisan	partîzan
partisan	pêşmerge
party	aheng
party	hefle
parvis	cûtcût
pass	paseport
passagerare	nefer
patient	nexoş
patriot	nîştimanperwer
patron	fîşek
patron	gulle
paus	pişû
paus	îsrahet
pedal	payder
pederast	hetîwbaz
pederast	nêrbaz
pengar	pare
pengar	pûl
penis	endamî nêrîne
penis	kêr
penna	pênûs
period	mawe
permenent	daiymî
permenent	hemîşeyî
pil	tîr
pil och båge	tîr u kewan
plats	cêga
plats	şuên
plocka	kokirdinewe
plocka	çinînewe
plommon	alubalu
plommon	helûje
plundra	talankirdin
plåga	azardan
plåga	ezyetdan
plöja	kêlan
plötslig	lenakaw
plötslig	lepir
poesi	hondrawe
poesi	şîir
poet	hozanvan
poet	şair
pojke	kur
polis	polîs
politik	ramyarî
politik	siyaset
politiker	siyasetmedar
portvakt	dergawan
potatis	petate
pris	beha
pris	nirx
problem	gîrugirift
problem	tenguçeleme
promenad	geran
promenad	piyase
promenera	geran
promenera	piyasekirdin
propeller	perwane
prov	taqîkirdinewe
prov	îmtîhan
prova	perawekirdin
prova	taqîkirdinewe
pryda	nexşandin
pryda	razandinewe
pärm	berg
pärm	fayl
päron	hermê
på	le
på	leser
på grund av	behoy
på grund av	leber
qatarier	qeterî
qatarier	xelkî Qeter
qatarisk	qeterî
quisling	bêganeperist
quisling	xofiroş
raka sig	rîştaşîn
rakapparat	mekîney rîştaşîn (karebayî)
rakblad	fener
rakblad	guêzan
rakblad	tîx
rakhyvel	mekîney rîştaşîn
ram	çwarçêwe
rapport	raport
rebell	yaxî
redan	awa zû
redan	le êstawe
regering	hukûmet
regering	mîrî
regn	baran
regna	baran barîn
rektor	berêweber
religion	aiyn
religion	bawer
ren	pak
ren	xawên
rep	gurîs
rep	hebil
rep	pet
representant	nuêner
republik	komar
resa	geşt
resa	sefer
resa sig	helsane serpê
restaurang	loqente
restaurang	çêştxane
resväska	cantay sefer
rida	suarî esipbûn
rik	dewlemend
rikedom	darayî
rikedom	saman
ring	engustîle
ring	helqe
ring	kilkewane
ris	birinc
roll	dewr
roll	rol
ropa	bangkirdin
ropa	gazkirdin
ros	gulebax
rosa	pemeyî
rost	jeng
rostig	jengawî
rostig	jengdar
rot	reg
rot	rîşik
rum	jûr
rund	xir
rutten	genîw
rutten	rizîw
ruttna	bogenkirdin
ruttna	genîn
ryckte	nawbang
rygg	pişt
ryggrad	birbirey pişt
ryttare	suar
rädd	tisinok
rädsla	tirs
räkna	jimardin
rätt	dirust
rätt	rast
rättighet	heq
rättighet	maf
rättvis	dadperwer
rättvis	heqnas
räv	rewî
rå	xaw
råd	amojgarî
råd	nesîhet
röd	sûr
rör	lûle
röra	cûlandin
rörelse	axêz
rörelse	cûle
röst	deng
rösta	dengdan
rösträtt	heqî dengdan
rövare	rêgir
rövare	çete
saft	awî mîwe
saft	şerbet
saga	metel
saga	çîrok
sak	şit
salt	xuê
samla	kokirdinewe
samma	heman
samtal	giftugo
samvete	wîjdan
sann	dirust
sann	rast
schakal	çeqel
se	bînîn
se	dîtin
sedan	dwayî
sedan	paşan
seger	serkewtin
sekund	çirke
serie	zincîre
sex	şeş
sexhundra	şeşsed
sextio	şest
sexton	şazde
simma	melekirdin
simmare	melewan
simning	mele
situation	bar
situation	halet
sju	hewt
sjuhundra	hewtsed
sjuk	nasax
sjuk	nexoş
sjukhus	nexoşxane
sjunga	goranî witin
sjuttio	hefta
sjutton	hevde
själ	giyan
själ	roh
självstyre	otonomî
skam	şerm
skapa	dirustkirdin
skapa	pêkhênan
skatt	bac
sked	kewçik
sked	milak
skelett	peykerî êsk
skicka	nardin
skicka	rewanekirdin
skillnad	ciyawazî
skillnad	cudayî
skinn	pêst
skinn	çerm
skjorta	kiras
sko	pêlaw
sko	qondere
skog	daristan
skola	qutabxane
skola	xuêndinge
skomakare	pînedoz
skomakare	pîneçî
skratta	pêkenin
skrika	hawarkirdin
skrika	qîjandin
skriva	nûsîn
skrytsam	fişeker
skrytsam	xohelkêş
skrämma	tirsandin
skrämma	toqandin
skyldig	tawanbar
skägg	rîş
skälla	hepehep kirdin
skälla	werîn
skämt	galte
skämt	geme
skära	birîn
skådespelare	ekter
skål	cam
skål	defir
skål!	noş!
skåp	dolab
skönhet	ciwanî
slaktare	qesab
slav	bende
slav	koîle
sluta	kotayî pêhênan
sluta	tewawkirdin
släkt	kesukar
släkt	xizim
slå	lêdan
slå sönder	şikandin
smaka	tamkirdin
smal	lawaz
smal	ler
smed	asinger
smugglare	qaçaxçî
smuts	pîsî
smutsig	poxil
smutsig	pîs
smälta	twandinewe
smärta	azar
smärta	jan
smärta	êş
små	wird
smör	kere
smörgås	sandewîc
snabb	pele
snabb	xêra
snart	bemzuane
snorig	çilmin
snäll	berehim
snäll	dilnerm
snö	befir
snöre	ben
snöre	dezû
socker	şekir
sol	hetaw
sol	roj
sol	xor
soldat	serbaz
solig	xoretaw
solros	guleberoje
som	ke
som	wek
sommar	hawîn
son	kur
soppa	şile
soppa	şorba
sorg	xefet
sorg	xem
sort	cor
sort	çeşin
sova	nûstin
sova	xewtin
spade	bêl
spade	xakenaz
speciell	taybetî
spegel	awêne
spets	nûk
spinna	ristin
spinna	rêsan
spott	tif
spricka	dirz
spricka	şeq
sprida	bilawkirdinewe
springa	rakirdin
springa	xardan
språk	ziman
språkrör	qiseker
stad	bajêr
stad	şar
stanna	ragirtin
stanna	westandin
stark	behêz
stat	dewlet
stat	hukûmet
staty	peyker
steg	hengaw
stege	peyje
stek	sûrewekiraw
steka	sûrkirdinewe
stekpanna	tawe
sten	berd
sten	kuçik
stenig	berdelan
stiga av	dabezîn
stiga av	hatinexuarewe
stiga på	serkewtin
stiga på	suarbûn
stjäla	dizîkirdin
stjäla	dizîn
sto	mayîn
stol	kursî
stol	sendelî
stoppa	ragirtin
stoppa	westandin
stor	gewre
stor	mezin
stork	hacîleqleq
stork	leqleq
straff	ceza
straff	siza
strid	ceng
strid	şer
strida	cengîn
strida	şerkirdin
stråle	tîşk
ström	tewjim
ström	teyarî kareba
student	qutabî
student	xuêndkar
studera	xuêndin
stum	lal
stycke	dane
stycke	denik
stycke	qil
styrka	hêz
styvfar	bawepiyare
styvfar	zirbab
styvmor	bawejin
styvmor	zirdak
ställe	cê
ställe	şuên
stämpel	mor
stämpel	temxe
stämpla	morkirdin
stänga	daxistin
stänga	pêwedan
stål	pola
stål	stîl
stöd	layengîrî
stöd	piştîwanî
stöld	dizî
stöna	nalandin
suck	ax
sucka	ax helkêşan
suga	mijîn
sund	sax
sund	tendirust
sur	tirş
svag	bêhêz
svag	kiz
svag	lawaz
svar	welam
svara	welamdanewe
svart	reş
svett	areq
svettas	areq kirdin
svälja	qutdan
svärfar	xezûr
svärmor	xesû
svärson	zawa
svåger	jinbira
svårighet	girugirift
svårighet	tenguçeleme
svårt	giran
svårt	qurs
svårt	zehmet
syfte	amanc
syfte	mebest
syn	bînayî
synlig	diyar
synlig	leberçaw
syster	xuşk
systersbarn	xuşkeza
säga	bêjan
säga	witin
säkerhet	asaiyş
sälja	firoştin
sällan	bedegmen
sällan	kemcar
sända	nardin
sända	rewanekirdin
säng	qerewêle
säng	sîsem
särskild	taybetî
sätt	cor
sätt	şêwe
sätta	danan
sätta sig	danîştin
såg	here
såg	mişar
sång	goranî
sångare	goranîbêj
sångerska	goranîbêj (afret)
sår	birîn
sår	zam
såra	birîndarkirdin
såra	zamdarkirdin
sårad	birîndar
sårad	zamdar
söder	başûr
sömmerska	cildrû (jin)
sömn	xew
sönder	şikaw
söt	şîrîn
ta	birdin
ta	wergirtin
ta bort	labirdin
ta plats	cêgirtin
tack	supas
tacka	supaskirdin
tal	witar
tala	qisekirdin
tallrik	dewrî
tallrik	qap
tand	didan
tandläkare	duktorî didan
tandpetare	çîlkey didan
tappa	berbûnewe
tappa	xistîn
tapper	aza
tapper	becerg
tapperhet	azaiyetî
tavla	tablo
te	ça
tehus	çaxane
tekanna	qorî
telegram	birûske
tid	kat
tid	wext
tidig	zû
tidning	rojname
tiger	piling
tigga	sualkirdin
tiggare	sualker
tik	deleseg
till	bo
till	ta
tillfriskna	çakbûnewe
tillfälle	derfet
tillfälle	firset
tillfälle	hel
tillsammans	pêkewe
tillstånd	îcaze
tillstånd	îqame
tillverka	dirustkirdin
tillåta	rêgadan
tio	de
tionde	dehem
tisdag	sêşemme
titta	bînîn
titta	seiyrkirdin
tittare	bîner
tittare	temaşaker
tjock	estûr
tjock	qelew
tjugo	bîst
tjugonde	bîsthem
tjuv	diz
tjänst	xizmet
tjänsteman	fermanber
tokig	dêwane
tokig	şêt
tolv	dwazde
topp	lûtke
topp	nûk
torka	wişîkkirdinewe
torr	wişîk
torsdag	pêncşemme
trasa	pero
tre	sê
tredje	sêhem
trehundra	sêsed
trettio	sî
tretton	sîazde
trevlig	dilgîr
trevlig	xoş
tro	bawer
trots att	egerçî
trots att	herçende
trä	dar
trä	texte
träd	dar
träd	dirext
trädgård	baxçe
trädgårdsmästare	baxewan
tråd	dezû
tråd	tel
trång	teng
trång	tesik
trött	hîlak
trött	mandû
tröttna	hîlakbûn
tröttna	mandûbûn
tugga	cawîn
tuggummi	binêşt
tuggummi	caçke
tulpan	lale
tung	giran
tung	qurs
tunn	tenik
tunnel	tunêl
tupp	kelebab
tupp	keleşêr
tur	bexit
tur	şens
tusen	hezar
tusenfoting	hezarpê
tvillingar	cimg
tvillingar	dwane
tvinga	naçarkirdin
tvivel	dûdilî
tvivel	guman
tvungen	naçar
tvätta	şiştin
två	dû
två och två	dûdû
tvåhundra	dûsed
tvål	sabûn
tyngd	qursayî
tyran	zalim
tyran	zordar
tyst	bêdeng
tystna	bêdengbûn
tyvärr	bedaxewe
täcka	dapoşîn
tält	dewar
tält	çadir
tälta	çadir heldan
tända	dagirsandin
tända	helkirdin
tändare	çerx
tändare	çexmax
tändstickor	şiqalte
tår	eşk
tår	firmêsk
tår	rundik
törst	tînwêtî
törstig	tînû
uggla	kunepepû
ull	xurî
under	lejêr
under	lemawey
underlig	seyrusemere
underlig	xerîb
undervisa	dersdan
undervisa	fêrkirdin
undkomma	derbazbûn
undkomma	qutarbûn
ung	genc
ung	law
universitet	zanistga
universitet	zanko
unversum	cîhan
uppenbar	aşkira
uppenbar	iyar
uppförande	rewişt
uppmuntra	galdan
uppmuntra	handan
uppmärksam	hoşyar
uppmärksam	wirya
uppnå	pêgeyştin
uppror	şoriş
upptäcka	dozînewe
urin	mîz
ursäkt	lêbûrdin
ursäkta mig!	lêm bibûre!
utan	bebê
utan	bê
utflykt	seyran
utflyktsmål	seyranga
utge	bilawkirdinewe
utseende	rûwalet
utseende	rûxsar
utveckla	perepêdan
vacker	cwan
vad	pûz
vaka	çawdêrî kirdin
vaken	beaga
vaken	bexeber
vaksam	hoşyar
vapen	çek
var	kêm
var	lekwê
var	çilk
vara	bûn
varför	boçî
varg	gurg
varje	hemû
varje	heryek
varm	germ
varsågod	fermû
varuhus	firoşgay gewre
varuhus	supermarket
vatten	aw
vattna	awdan
vaxa	boyaxkirdin
vecka	hefte
vem	kê
veta	zanîn
vete	genim
vetemjöl	ardî genim
vetenskap	zanist
vetenskaplig	zanistî
vi	ême
vidd	pan
viktig	giring
vild	dirînde
vild	kêwî
vilja	wîstin
vilja	xuastin
vilken	kam
vin	mey
vin	şerab
vind	ba
vindruva	trê
vinge	bal
vinkel	goşe
vinst	qazanc
vinst	sûd
vinter	zistan
vinthund	tancî
virvelvind	gerdelûl
virvelvind	gêjelûke
visa	nîşandan
visa sig	derkewtin
visa sig	xo pîşandan
vissla	fîkelêdan
vit	sipî
vit	çermû
vitlök	sîr
väg	rê
väg	rêga
vägg	dîwar
välja	helbijardin
välta	qilpbûnewe
välta	wergeran
vän	birader
vän	hawrê
vänster	çep
värde	bayex
värde	beha
värde	nirx
värld	cihan
värld	dunya
värld	gêtî
värme	germî
väska	canta
väska	sak
väster	rojawa
våg	terazû
våga	wêran
våning	nihom
våning	qat
vår	behar
x-axel	tewerî x
xenofobi	lebêganetirsan
yard	yarde
yemenit	xelkî yemen
yemenitisk	yemenî
yl	lûrelûr
yla	lûrandin
yngling	genc
yngling	law
youghurt	mast
yr	gêj
yrka	dawakirdin
yrke	pîşe
yrsel	kêjî
yrsel	sersûrxuardin
yta	rûber
ytterligare	...tir
ytterligare	herweha
yttra	derbirîn
yttra	witin
yttrandefrihet	azadî derbirîn
yxa	tewr
zebra	kerekêwî
zebra	zêbra
zigenare	qerec
zigenerska	afretî qerec
zink	tutya
zink	zînk
zionism	sehyonism
zon	nawçe
zoo	baxçey ajel
zoolog	ajelnas
zoologi	ajelnasî
ädel	benirx
äga	hebûn
äga	xawenbûn
ägare	sahêb
ägare	xawen
ägg	hêlke
äggformig	hêlkeyî
äggplanta	baiyncan
äggstock	geradan
äggstock	hêlkedan
äggula	zerduêney hêlke
äggvita	sipêney hêlke
äggvita	çermêney hêlke
ägna	terxankirdin
äkta	eslî
äkta	puxit
äkta	rasteqîne
äktenskap	jinumêrdayetî
älska	hezlêkirdin
älska	xoşwîstin
älskad	xoşewîst
älv	rûbar
ämbetsman	karbedest
ämne	kerese
ämne	madde
än	hêşta
än	le
ändamål	mebest
ändamål	nîaz
ände	kotayî
ändelse	paşgir
ändra	gorîn
ändring	gorankarî
ändtarm	kom
ändå	legel eweşda
ängel	mêrg
ängslan	dilerawkî
ängslan	nîgeranî
änka	bêwejin
änkeman	bêwepiyaw
änkling	bêwepiyaw
ännu	ta êstaş
ännu	yeşta
äpple	sêw
ära	abrû
ära	namûs
ärende	karubar
ärftlig	kinêtî
ärftlig	wîrasî
ärftlig	îrsî
ärlig	rastgo
ärlig	serrast
ärm	qol (hî kiras u şit)
ärr	cêbirîn
ässja	kûrey asînger
äta	xuardin
ättika	sirke
ättling	newe
ättling	role
även	herweha
även	tenanet
å	cogele
åder	xuênber
åhöra	guêlêgirtin
åhörare	guêgir
åka	suarbûn
ål	marmasî
ålder	temen
ålderdom	pîriyetî
ålderdom	pîrî
åldras	pîrbûn
ånga	helm
ångest	nîgeranî
ångest	pejareyî
ångra	peşîmanbûnewe
år	sal
åra	sewl
årder	gasin
årder	qureme
århundrade	sede
århundrade	çerx
årlig	salane
årskurs	pol
årskurs	salî xuêndin
årstid	werz
åsikt	bîrura
åsiktsfrihet	azadî bîrura
åska	hewre çexmaxe
åskåda	temaşakirdin
åskådare	temaşaker
åsna	ker
åsna	xer
åsneföl	caşeker
åsninna	maker
åt	berew
åt	bolay
åta sig	le estoy xogirtin
åter	carêtir
åter	hemdîsan
återförena	yekxistinewe
återvända	geranewe
återvända	hatinewe
åtminstone	belayenî kemewe
åtminstone	hîçnebê
åtrå	arezû
åtrå	hewes
åtta	heşt
åttahundra	heştsed
åttio	heşta
åttonde	heşthem
ö	dûrge
öbo	dûrgenîşîn
öde	nisîb
öde	qezawqeder
öde	çarenûs
öde	çol
ödla	marmêlke
öga	çaw
ögla	helefe
ögla	helqe
ögonbryn	biro
ögonbryn	ebro
ögonfrans	birjang
ögonfrans	mujgan
ögonkast	çawpiyaxişan
ögonlock	pêlû
ögonvita	sipêney çaw
ögonvita	çermêney çaw
ögrupp	komele dûrge
ök	bargîr
öka	ziyadkirdin
öka	zorbûn
öken	biyaban
ökänd	nawbang xirap
ökänd	nawziraw
öl	awco
öl	bîre
ölflaska	şûşey bîre
öm	nasik
önska	arezûkirdin
önska	xuastin
önskan	arezû
önskan	xuast
öppen	kirawe
öppen	wala
öppna	kirdinewe
öppna	wala kirdin
öra	guê
öra	guêçke
örfil	zille
örfil	şeqazle
örhänge	goşware
örhänge	guare
örn	dal
örngott	bergeserîn
örsnibb	nermey guê
ört	giya
ösregn	lêzemey baran
öster	rojhelat
österrikare	nemsawî
österrikare	xelkî Nemsa
österrikisk	nemsawî
österrikiska	afretî nemsawî
österut	berew rojhelat
öva	meşiqkirdin
över	leser
överallt	le hemû şuênê
överdriva	mubalexekirdin
överdriva	xistineser
överenskommelse	pêkhatin
överenskommelse	rêkkewtin
överge	becêhêştin
överge	destlêhelgirtin
övergrepp	destdrêjî
överkast	sercêga
överkast	çerçef
överläggning	danûstan
överlägsen	bêhawta
överlägsen	lewênenebû
övernatta	şewmanewe
överraska	hepesandin
översvämning	lafaw
översätta	wergêran
översättare	wergêr
övertala	qaiylkirdin
övertala	razîkirdin
övertid	katî ziyade
övertid	overtaîm
övertyga	qenaethênan
övervinna	beserîda serkewtin
övervinna	bezandin
överväga	lêkdanewe

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации