Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Організація роботи станції Промислова ІнГЗК. Спеціальна частина: Розробка технології роботи станції - файл 3 часть.docx


Організація роботи станції Промислова ІнГЗК. Спеціальна частина: Розробка технології роботи станції
скачать (452.2 kb.)

Доступные файлы (10):

3 часть.docx74kb.15.06.2011 11:34скачать
діагама.vsd
Заг. част..docx47kb.15.06.2011 11:25скачать
ЗМІСТ.docx23kb.30.08.2011 12:53скачать
коса таблиця(6).docx18kb.15.06.2011 02:44скачать
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА.docx26kb.11.05.2011 08:57скачать
ОХОРОНА ПРАЦІ .docx30kb.15.06.2011 11:27скачать
Реферат.docx19kb.15.06.2011 08:41скачать
Спецчастина.docx146kb.15.06.2011 11:17скачать
СТАНЦІЯ.vsd

содержание
Загрузка...

3 часть.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...
3. Організація виробництва

3.1 Оперативне планування і керівництво роботою станції

Найважливішою умовою забезпечення чіткої і безперебійної роботи кожної станції являється організація її за планом. Добовий план вантаження і розвантаження вагонів УЗ, що містить, план маршрутизації станція отримує від служби руху. Начальник станції або його заступник на підставі завдань, отриманих від служби руху, даних про положення на станції на початок планованого періоду і інформації про підхід потягів детальніше планують роботу станції на зміну. Змінний план встановлює загальні кількісні завдання на зміну і передбачає об'єм вантаження по кожному виду вантажу і відправнику, об'єм вивантаження по фронтах, номери вагонів для забезпечення перевозок. Не пізніше чим за 30 мін до початку зміни план вручається черговому по станції і оголошується усім працівникам зміни.

Керівництво операціями по прийому, відправленню, пропуску поїздів, а також маневровими пересуваннями по ст. Вантажна і Промислова здійснюють чергові по станціях.

Складачі, не закріплені за локомотивами, відповідності з планом і вказівками, що отримуються від чергового по станції, перевіряють правильність формування потягів, виконання вимог безпеки при маневрах, вживають заходи по забезпеченню своєчасного відправлення потягів.

Локомотиво-складатьскі бригади (машиніст і його помічник) безпосередньо виконують маневрову роботу.

Працівники технічної контори - оператори, прийомоздавачі приймають документи і склади від машиністів локомотивів і вручають документи на відправленні вагони, перевіряють натурні листи, приймають і передають попередню інформацію, них.^ 3.2 Розробка добового плану – графіка станції

Добовий план – графік роботи станції складається на основі графіку руху поїздів, плану формування, технологічного процесу роботи станції та норм часу на виконання технологічних операцій. Добовий план - графік дозволяє виявити завантаженість всіх елементів станції, визначити потрібність в маневрових і технічних засобах, організувати найкращі умови взаємодії в роботі основних елементів станції, нормувати основні показники і простої вагонів на станції. Це основний документ єдиного технологічного процесу станції примикання і заводських.Форма добового плана - графіка залежить від колійного розвитку, наявність маневрових, технологічних засобів і вантажних пристроїв, прийнятої степені деталізації. Розробляється він на базі діючого графіка руху, контактного графіка,плана формування поїздів і технологічного процесу. Крім того, на основі статистичної обробки звітних даних встановити час прибуття кожного поїзда, число вагонів в них, і призначення.У верхній частині добового плана - графіка розташовується схема станції, під якою дається масштабна сітка часу на 24 години, розділена но десятихвилинні періоди. Горизонтальними лініями на сітці позначаються парки, колії й інші станційні пристрої, а також перегони,які прилягають до станції. При побудові добового плана - графіка спочатку наносять лінії ходу поїздів згідно діючого графіка їх руху. Потім для всіх поїздів, від їх категорії, вказуються операції у відповідності з графіком технологічного процесу обробки.

Одночасно з побудовою добового плана-графіка розробляється графік роботи локомотивів. Умовними знаками на ньому відмічається вся робота, яка виконується локомотивами. Кількість працюючих локомотивів визначається по кількості рядків.
^ 3.2.1 Розробка графіку руху поїздівДля побудови графіка руху поїздів по перегонам, що приймають до станції, необхідно визначити час руху поїздів по перегонам з формули:

tх. = 60∙L V+ τр + τс , (1.11)

де L- довжина перегону, км;

V- швидкість руху, км/год;

τ р - час на розгін поїзда, хв.;

τс - час на сповільнення поїзда.
Перегін станція Промислова – станція Навантажувальна
tх = 60∙225 + 1 + 1 = 7 (хв)
Перегін станція Промислова – станція Інгулець
tх = 60∙425 + 1 + 1 = 9 (хв)
3.2.2Розрахунок станційних інтервалів
Станційними інтервалами називаються мінімальні проміжки часу на виконання операцій по прийому, відправленню і пропуску поїздів через станцію.

Для рівномірного прокладання поїздів на графіку, розраховуємо інтервал між поїздами, що надходять на станцію:

J = 1440N (1.12)
де N – число поїздів, що прибувають за добу з кожного перегону.Визначаємо інтервал між поїздами на перегонах за формулою (1.12):
Перегін станція Інгулець – станція Промислова
J = 144014 = 102 (хв)
Перегін станція Навантажувальна – станція Промислова
J = 144023 = 62 (хв)


Час, витрачений на прийом поїзда, розраховуємо за формулою:
tпр. = tм + 0.06Lвх V , (1.13)


Для побудови добового плану графіку розраховуємо норми часу на виконання технологічних операцій.

де t мпр - час підготовки маршруту i відкриття вихідного сигналу, хв;

V - швидкість проходу поїздом розрахункової відстані км/год;

Lвх – вхідна відстань, м, яка розраховується за формулою:
Lвх = Lm + Lв + 0.5Ln +Lгр, (1.14)Рис. 2.1 – розрахункова відстань вхідного світлофору

Вхідну відстань розраховуємо за формулою:
Lгр = 0.5ln + lвх, (1.14)
Lгр = 0.5 (17 + 58 · 14) + 300 = 714.5 (м)

Lвх = 200 + 50 + 0.5 (17 + 58 ·14) + 714.5 =1379 (м)

Визначаємо час витрачений на прийом потягу за формулою (1.13):
tпр = 1 + 0.061379 25 = 5 (хв)
Час, витрачений на відправлення поїзда, розраховуємо за формулою:
tвід = tмвід + 0.06Lвих V (1.15)
де tмвід - час выд початку приготування маршруту і відправлення поїзда до момента його зрушення з місця, хв;

Lвих – вихідна відстань, м;

V – швидкість проходу поїзда розрахункової відстані.

Вихідну відстань розраховуємо за формулою:Рис. 2.2 – Розрахункова відстань вихідного світлофору
Lвих = 0,5Lп + Lгр, (1.16)
де Lп - довжина поїзду, м;

Lгр. - відстань від oci до меж1 станції, м.

Визначаємо вихідну відстань за формулою (1.16):
Lвих = 0,5(17+58•14) + 714.5 = 1129 (м)
Визначаємо час на відправлення поїду за формулою:
tвід = 1+ 0.061129 25 = 4 (хв)

Час зайняття колії маневровими пересуваннями визначаємо за формулою:
tм. = tмм + 0.06∙Lм V , (2.1)

де t м .м - час підготовки маршруту i відкриття сигналу для маневрового пересування, хв;

LM - відстань маневрового пересування з урахуванням довжини складу;

V - швидкість проходу складу маневрового пересування, км / год.


1м=1п+250 (2.2)
1м= (17 + 47 ∙ 14) + 250 = 908 (м)

Визначаємо час зайняття колії маневровими пересуваннями за формулою

tм =1+ 0.06 ∙ 90815 =5(хв.)

Технологічний час на розформування формування складів на витяжних коліях, розраховується за формулою:

Tр .ф .= А·go+Б·mс (2.8)
де А,Б- нормативні коефіцієнти, значення яких приймаємо з таблиці А=,041, Б=0,32

go- кількість відчепів в розформованому складі.

mc- кількість вагонів у складі.

Визначаємо час на розформування формування складів за формулою 2.3.6 враховуючи, що склади розформуються на витяжних коліях, ухил яких 3%, маневри виконуються поштовхами:

t р.ф.= 0.41·3+0.32·47=16 хв.
Час закінчення формування складів на витяжних коліях для одногрупних поїздів розраховуємо за формулою:

Тз.ф= Тпте + Тn (2.9)
де Тпте- технологічний час на виконання операцій, пов`язаних з розтановкою вагонів у складі по ПТЕ, який розраховується за формулою:Тпте=В+Е·mф (2.10)
де В,Е- нормативні коефіцієнти, що залежать від середньої кількості операцій по відчепленню:

Тn- час на підтягування вагонів з бокового витяжних колій, котрі розраховується за формулою:
Тn=0,08·mф (2.11)
За формулою 2.10 визначаємо технологічний час на виконання операцій

пов`язаних з розстановкою вагонів складі по ПТЕ
Тпте=1.6+0.1·51=7хв.

^ 3.3 Розрахунок показників роботи станції

Добовий план – використовується для норм часу перебування на станції вагонів транзитних без переробки і з переробкою та місцевих. По добовому графіку встановлюють коефіцієнти використання елементів станції на завантаження локомотивів.

Завантаження елементів станції розраховуємо по формулі:
КЗ=ΣТ/1440 (3.11)

де ΣТ – сумарний час зайнятості елемента станції всіма видами робіт, хв. ;

1440 – кількість хвилин на добу.

Розраховуємо коефіцієнти завантаження елементів станції за формулою (2.12):Кз(1 колії) =428/1440 = 0.29

Розрахунок для інших колії виконуэться аналогічно і привединий в добовому плану графіку.

Розраховуємо коефіцієнти завантаження для непарної горловини за формулою (3.11):

Кз(1,3,5,7,9,13) =332/1440= 0.23

Розрахунок для інших непарних горловин виконуэться аналогічно і привединий в добовому плану графіку.

Розраховуємо коефіцієнт завантаження для парної горловини за формулою (3.11):

Кз(2,4,8,10) =134/1440 = 0.09

Розрахунок для інших парних горловин виконуэться аналогічно і привединий в добовому плану графіку.

Коефіцієнт використання маневрового локомотиву знаходимо за формулою:

(3.12)

де – сума часу, затраченого на маневрову роботу (лок/год);

– кількість локомотивів, які працюють;

– час затрачений на екіпіровку локомотивів та зміну локомотивних бригад, хв..

Розраховуємо коефіцієнт використання маневрового локомотива за формулою (3.12):
2355/3∙(1440 - 60) = 0.56

Середній час простою вагонів кожної окремої категорії знаходимо діленням загальних витрат часу на число відправлених вагонів усіх категорій за формулою:
(3.13)

де – вагоно часи;

– число відправлених вагонів даної категорії.

Знаходимо час використання вагонів що виконуються однією операцією, вагони які прибувають під навантаження або розвантаження та після їх навантаження або розвантаження повертаються на станцію відправлення розраховуємо за формулою (3.13):

tм = 125·3·12+90·10·15/12·3+10·15= 97хв.

Знаходимо час використання вагонів без переробки що прибувають під вивантаження та після вивантаження подаються під навантаження та відправляються на станцію відправлення розраховуємо за формулою (3.13):

tм = 370·2·15/15+15= 370хв.

Знаходимо загальний простій усіх категорій вагонів за формулою (3.13):
tм = 13500+4500+370·2/186+30 = 87хв.

^ 3.4 Організація роботи станції в зимових умовах

Підготовка станцій до зими виконується за спеціально розробленому плану, який передбачає порядок і терміни підготовки до зими господарства станції, навчання кадрів, а також проведення організаційно – технічних підприємств по підвищенню рівня експлуатаційної роботи скорочення парка, та зниження простоїв вагонів, зміцненню технологічної дисципліни, точне дотримування графіка руху і контактного графіку, дотримання плану формування поїздів.Особливий розділ плану передбачає порядок проведення снігоборотьби та снігозахисту станції. Важливе значення для прискорення обробки поїздів в зимових умовах має підготовка до зими пунктів технічного огляду, а також запас зимових мастил. В планах підготовки до зими достовірно визначаються всі заходи, терміни виконання і відповідальні особи.

Заходи по підготовці на станції кадрів передбачають: укомплектування штатів станційних працівників, організацію навчання людей за професіями виконання виробничого процесу в різних метеорологічних умовах підготовку і надання робітником станції розрахункових даних по застосуванню способу виробництва маневрів в залежності від температури швидкості вітру товщині снігового покрову.

На зимовий період часу встановлюється відповідна спеціалізація колії. На гіркових станціях для вагонів, які мають більш гірші ходові якості виділяються колії, на яких менше кривих та стрілок. При розробці спеціалізації колій на зиму передбачається кілька варіантів оперативних їх змін, щоб робота по снігоприбиранню проводилось без затримання і знижувала темп формування і розформування поїздів, встановлюється порядок використання різних другорядних колій, тупиків та віток для обробки поїздів та вагонів та визволення від вагонів не працюючого парка станційних колій, які можуть бути задіяні для прийому, відправлення або формування поїздів. Технологія маневрових робіт в зимових умовах повинна враховувати підвищення основного опору вагонів руху зміни сил і направлення вітру, дію снігового покрову. Для цього рекомендується виконувати слідуючи організаційно – технічні заходи: підвищувати горби гірки, будувати витяжки з уклоном, використовувати гарячі мастили. Крім цього необхідно використовувати і особливо технологічні прийоми прискорення маневрів: скорочення простою составів до їх початку; виробництво маневрів при низький температурі або сильно снігопади.

Меншими групами вагонів; регулювання сили товчка з урахуванням умов погоди; розкопування складів та обкатка ліній перед початком 

маневрів. Підготовка до снігоборотьби починається до початку зими і включає такі заходи, як захист станційної території від снігу, проведення в налагоджений стан снігоприбирального інвентарю. Вся територія вичислюється від непрацюючих вагонних деталей, сміття шлаку, шпал, рейсів залишених після ремонту колії. Ремонтуються водовідвідні канали і колодязі. Начальник районів разом з начальником служби колії своєчасно розробляють детальний план очищення від снігу з вказівкою: черги очищення стрілок і колій, розставлення маючих машин і порядку призначення їх на роботу, способом вичищення і вивозу снігу, місця видачі працівникам інструментів та спец одягу.

Основним способом механізованого очищення станційних колій від снігу з допомогою снігоочисника або колійного стругу є прибирання снігу з колій на зазначених між коліях . З останніх колій сніг вичищають під одкіс. На станціях, які мають механізовані гірки, стрілки вичищають пневматичним способом. До них підводяться, та зжате повітря під тиском подається від компресорів механізованих гірок. Від льоду та снігу стрілки вичищають спеціальними щіточками. Для прибирання снігу зі стрілок і колій в районі сортувальних гірок використовуються дрезини та мотовози з навісними нерухомими металевими щітками і сталевої проволоки. Можливе проведення також теплове очищення стрілок з допомогою електрообігрівачів керосинових горілок та пару.


Скачать файл (452.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации