Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій з дисципліни Основи аудиту - файл 1.docx


Конспект лекцій з дисципліни Основи аудиту
скачать (272.9 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx273kb.04.12.2011 15:28скачать

содержание

1.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “ОСНОВИ АУДИТУ”

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

КРАМАТОРСЬК 2002МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ
Укладач ст.викладач

Л.О.Кадуріна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “ОСНОВИ АУДИТУ”

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання

Затверджено на засіданні

Кафедри “Облік і аудит”

Протокол № від

КРАМАТОРСЬК 2002

УДК

Конспект лекцій з дисципліни “Основи аудиту” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання /Укладач ст. викладач Л.О.Кадуріна. – Краматорськ: ДДМА, 2002. - /


Укладач Л.О.Кадуріна, ст.викладач


Відповідальний за випуск О.В.Акімова, к.е.н., доцент

зав.кафедрою”Облік і аудит”ЗМІСТ
Тема № 1. СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ.7

  1. Сутність аудиту і його історичні аспекти розвитку..................................7

  2. Сучасний стан аудиту в Україні і перспективи його розвитку..............14

  3. Закон України “Про аудиторську діяльність”.........................................18

  4. Аудиторська палата України та її функції...............................................21

  5. Союз аудиторів України............................................................................29

  6. Професійна етика аудиторів, їх права й обов’язки.................................31

  7. Аудитор і аудиторські фірми....................................................................33

Тема № 2 АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ, ЙОГО ОБ’ЄКТИ

І МЕТОДИ.......................................................................................................39

2.1 Задачі, принципи й основні функції аудиту............................................39

2.2 Види аудиту. Відмінність внутрішнього і зовнішнього аудиту............41

2.3 Предмет аудиту, його об’єкти..................................................................51

2.4 Метод і методичні прийоми аудиту.........................................................57

2.5.Відмінність аудиту і ревізії.......................................................................59

Тема № 3 ПРОЦЕДУРИ ВИЯВЛЕННЯ ОБМАНУ І ПОМИЛОК........64

^ 3.1 Процедури виявлення помилок і обману, їх різновиди і причини

виникнення.......................................................................................................64

3.2 Відхилення в обліку, їх наслідки..............................................................70

3.3 Технологія визначення істотності помилки............................................71

Тема № 4 ВИБІРКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В АУДИТІ............................73

^ 4.1 Необхідність вибіркового дослідження в аудиті та передумови

його застосування............................................................................................73

4.2 Статистичні і нестатистичні виборки. Етапи вибіркового

дослідження.....................................................................................................75

Тема № 5 АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК.......................................................81

5.1 Суть аудиторського ризику......................................................................81

5.2 Поняття власного ризику..........................................................................87

5.3 Поняття ризику контроля.........................................................................88

5.4 Поняття ризику невиявлення...................................................................94

5.5 Методика визначення величини аудиторського ризику.......................95

Тема № 6 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ.......................................................1006.1 Сутність аудиторських доказів..............................................................100

6.2 Структура аудиторських доказів та основні вимоги до них...............101

6.3 Класифікація аудиторських доказів......................................................108

6.4 Джерела одержання аудиторських доказів...........................................111

6.5 Методи одержання аудиторських доказів.............................................116

Тема № 7 ПЛАНУВАННЯ, СТАДІЇ І ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ..........125

^ 7.1 Підготовка до укладання договору на проведення аудиту та

його структура...............................................................................................125

7.2 Основні етапи аудиту..............................................................................130

7.3 Порядок розробки плану і програми аудиторської перевірки............132

Тема № 8 АУДИТОРСЬКЕ ДОСЬЄ.........................................................141

8.1 Різновиди аудиторських доказів.............................................................141

^ 8.2 Загальні поняття та принципи складання робочих документів

аудиту..............................................................................................................143

8.3 Види та склад робочих документів.........................................................147

8.4 Вимоги до робочих документів аудитора..............................................148

8.5 Класифікація й оформлення робочих документів.................................152

Тема № 9 АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ І ВИСНОВОК.................................154

9.1 Поняття та склад аудиторського звіту....................................................154

9.2 Структура та види аудиторського висновку..........................................158

Тема № 10 МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ АКТИВІВ

ПІДПРИЄМСТВА........................................................................................168

10.1 Аудит основних засобів.........................................................................168

10.2 Аудит нематеріальних активів..............................................................170

10.3 Аудит виробничих запасів.....................................................................171

10.4 Аудит грошових коштів.........................................................................173

10.4.1 Аудит касових операцій............................................................175

10.4.2 Аудит банківських операцій.....................................................176

10.4.3 Аудит валютних операцій..........................................................177

10.5 Аудит готової продукціх і її реалізації...............................................179

Тема № 11 МЕТОДИКА АУДИТОСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ.............................................................181

11.1 Основна мета аудиту розрахункових операцій..................................181

11.2 Аудит розрахунків з постачальниками, покупцями, різнимидебіторами та кредиторами...........................................................................183

11.3 Аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці...............................185

11.4 Аудит розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами...........187

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................190

Тема№ 1

^ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ
Сутність аудиту і його історичні аспекти розвитку.

Сучасний стан аудиту в Україні і його перспективи.

Закон України «Про аудиторську діяльність».

Аудиторська палата України і її функції.

Союз аудиторів України (САУ)

Професійна етика аудиторів, їх права та обов'язки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Скачать файл (272.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации