Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

НАПБ Б.07.029-2007 Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення - файл 1.doc


НАПБ Б.07.029-2007 Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення
скачать (43.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc44kb.16.11.2011 10:47скачать

содержание

1.doc

НАПБ Б.07.029-2007
Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

Порядок распределения субъектов хозяйствования по степени риска их хозяйственной деятельности для безопасности жизни и здоровья населения, окружающей природной среды относительно пожарной безопасности

Затверджено: Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 р. № 1324
Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 803,
від 21 жовтня 2009 року № 1109


Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки.

^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2007 р. N 1324

Київ
Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 2008 року N 803,
 від 21 жовтня 2009 року N 1109


Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки, що додається.

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".


 Прем'єр-міністр України                      В. ЯНУКОВИЧ

Інд. 33


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2007 р. N 1324


ПОРЯДОК
розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про пожежну безпеку", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері пожежної безпеки.

3. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки здійснюється за такими критеріями:

порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин;

категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та приміщення;

важливість для національної безпеки країни та забезпечення життєдіяльності населення;

кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об'єкті;

поверховість або висота будівель;

розташування споруд під землею;

наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних цінностей;

рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;

кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність настання негативних соціальних, екологічних та матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі;

дотримання ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з наданням послуг і виконанням робіт протипожежного призначення.

(пункт 3 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р. N 1109,
 у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються згідно з НАПБ Б.03.002-2007, порогова маса небезпечних речовин, категорії та групи небезпечних речовин - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357), потенційно небезпечні об'єкти - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1694).

(абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 803)

4. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.

5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки;

промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі, та промислові і складські будівлі, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та більше;

підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443);

об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;

висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);

підземні споруди різного призначення;

пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри, банківські установи державного та обласного значення;

тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;

об'єкти нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного переоснащення;

об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання та/або заготівлі ранніх зернових і озимих культур.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р. N 1109)

До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать також суб'єкти, що надають послуги і виконують роботи протипожежного призначення. Під час проведення планової перевірки зазначених суб'єктів органи державного пожежного нагляду вибірково перевіряють якість наданих ними послуг (виконаних робіт) на об'єктах.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р. N 1109)

6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

промислові та складські будівлі, які належать до категорії "В" за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;

об'єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як 1000 голів тварин або менш як 100 тис. голів птиці, сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання робіт в яких залучаються наймані працівники;

об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як 50 осіб, зокрема об'єкти торгівлі, громадського харчування, підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних форм);

будинки науково-дослідних установ, проектних та конструкторських організацій;

музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства зв'язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії районних представництв банків;

будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5 метра до 47 метрів включно);

багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних приміщеннях будинків різного призначення.

7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику належать суб'єкти, у сфері управління (власності, володінні, користуванні) яких перебувають:

державні, відомчі та кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних);

дачні, садівницькі та гаражні кооперативи (крім багатоповерхових та підземних);

невеликі одноповерхові пересувні споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і за зовнішнім контуром мають площу до 30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;

інші суб'єкти господарювання, які не увійшли до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

8. Планові перевірки суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику проводяться щороку, з середнім - один раз на три роки, з незначним - один раз на п'ять років.


Скачать файл (43.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации