Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Образцы (Зразки) - Збірник зразків цивільно-правових документів (2009-2010) - файл Agreement.doc


Образцы (Зразки) - Збірник зразків цивільно-правових документів (2009-2010)
скачать (3982.3 kb.)

Доступные файлы (565):

Agreement.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Contract.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Contract for crude oil in bulk, f.o.b.terms.doc45kb.28.09.2011 12:58скачать
Contract with buyer.doc47kb.28.09.2011 12:57скачать
Автобiографiя.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Автобіографія_2.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Авторський договiр на лiтературнi твори.doc28kb.28.09.2011 12:58скачать
Авторський договiр на твори образотворчого мистецтва.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт.doc29kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт вiдбору зразкiв (проб).doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів.doc39kb.28.09.2011 12:56скачать
Акт звіряння розрахунків.doc30kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт інвентаризації наявності коштів.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі_2.doc92kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі.doc80kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт інкасації (обліку) жетонів (інших замінників гривні).doc32kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні.doc61kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.doc61kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт оцiнки вартостi майна.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Акт оцiнки вартостi незавершеного будiвництва.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Акт оцiнки наявностi обiгових коштiв.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт передачi матерiальних цiнностей однiєю матерiально вiдповiдальною особою iншiй.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт-повiдомлення на нестачу.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт-претензiя з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт приймання продукцii (товарiв) за кiлькiстю.doc46kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт приймання продукцii (товарiв) за кiлькiстю та якiстю.doc46kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт приймання продукцii (товарiв) за якiстю.doc47kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт про виведення ЕККА з експлуатації_2.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт про виведення ЕККА з експлуатації.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА.doc26kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт про оформлення заборгованність векселями.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт про передачу переказних акцептованих векселів.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт про передачу простих авальованих векселів.doc31kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт про передачу простіх авальованіх векселів.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт про повну вiдмову вiд акцепту.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт про результати iнвентаризацii.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт про результати дооцiнки ТМЦ.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт про часткову вiдмову вiд акцепту.doc20kb.28.09.2011 12:56скачать
Акт ревiзii каси.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Акт реєстрації ремонту ЕККА.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона).doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Акт установлення обладнання.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Алфавітна картка.doc38kb.28.09.2011 12:58скачать
Баланс підприємства.doc142kb.28.09.2011 12:58скачать
Бланки документiв на отримання авторських прав.doc75kb.28.09.2011 12:58скачать
Брокерська записка.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Бухгалтерський звіт малого підприємства.doc139kb.28.09.2011 12:58скачать
Вiдповiдь на лист.doc20kb.28.09.2011 12:58скачать
Вiдповiдь на претензiю.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість.doc42kb.28.09.2011 12:56скачать
Відомість.doc31kb.28.09.2011 12:57скачать
Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до ПФУ.doc40kb.28.09.2011 12:57скачать
Відомість на поповнення постійного запасу інструментів.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.doc33kb.28.09.2011 12:57скачать
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Відомість про облік балансової вартості матеріальних активів.doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів.doc37kb.28.09.2011 12:58скачать
Відомості про балансову вартість товарних запасів.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору.doc62kb.28.09.2011 12:58скачать
Відомості про працюючих інвалідів.doc74kb.28.09.2011 12:57скачать
Відомості про суми виплачених пенсій за віком на пільгових умовах.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Гарантiйний лист.doc21kb.28.09.2011 12:57скачать
Декларація про валютні цінності, доходи та майно.doc119kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про доходи.doc47kb.28.09.2011 12:57скачать
Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру.doc85kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня _____ року або за інший період звітного року.doc58kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про доходи страховика.doc118kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про податок на додану вартість і акцизний збір за імпортні товари.doc39kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про прибуток банківської установи.doc391kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про прибуток підприємства.doc473kb.28.09.2011 12:58скачать
Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції.doc724kb.28.09.2011 12:58скачать
Державний акт про викуп майна державного пiдприємства.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Довiдка з мiсця роботи.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Довiдка про вiдсутнiсть за межами україни валютних цiнностей та майна.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Довідка.doc22kb.28.09.2011 12:56скачать
Довідка про взяття на облік платника податків.doc32kb.28.09.2011 12:56скачать
Довідка про взяття на облік платника податків.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про виконання статей 17 і 18 закону «про основи соціальної захищеності інвалідів в україні».doc37kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами україни.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Довідка про доходи_2.doc36kb.28.09.2011 12:56скачать
Довідка про доходи_3.doc36kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про доходи.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка про зняття з обліку платника податків.doc36kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка про місцеві податки.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про плановий розподіл прибутку.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість.doc30kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка про розподіл прибутку за звітний рік.doc43kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про сплату страхових зборів до пенсійного фонду україни.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування.doc40kb.28.09.2011 12:57скачать
Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами.doc37kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідкапро суми виплачених доходів та утриманих з них податків.doc94kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідкапро суму нарахованого доходу і утриманого податку.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка про утримання податку з вийграшу.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Довідка - розрахунок митної вартості.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр безвiдсотковоi цiльовоi позики.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр доручення на ведення справ в арбiтражному судi.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр комiсii на продаж продукцii.doc48kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр консигнацii на продаж продукцii.doc51kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр купiвлi-продажу акцiй акцiонерного товариства вiдкритого типу.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр купiвлi-продажу валюти.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр купiвлi-продажу житлового будинку.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр купiвлi-продажу квартири мiж пiдпрємствами.doc29kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр купiвлi-продажу ноу-хау.doc32kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр купiвлi-продажу (оптовоi партii товару).doc57kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр купiвлi-продажу (поступки) пайових часток в тов.doc34kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр лiзингу обладнання.doc37kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр мiж мiською адмiнiстрацiєю та пiдприємством.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр мiни.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр на iнформацiйно-довiдкове обслуговування.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на брокерське обслуговування.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на виготовлення полiграфiчноi продукцii.doc34kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на виготовлення та встановлення зовнiшньоi реклами.doc34kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр на виконання робiт.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр на здiйснення кредитно-розрахункового обслуговування.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр на надання iнформацiйних послуг.doc33kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр на надання брокерських послуг.doc49kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр на посередницькi послуги.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр на проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.doc38kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на проведення товарообмiнноi операцii.doc61kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на продаж продукцii.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на створення видавничоi продукцii.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc39kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр на супровiд касира з грошима та документами.doc29kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр на технiчне обслуговування та ремонт технiки.doc30kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр на участь у комерцiйнiй виставцi.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр на участь у пайовому будiвництвi.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр оренди будинку, споруди.doc46kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр оренди квартири у приватноi особи.doc42kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр оренди легкового автомобiля у приватноi особи.doc36kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр оренди майна з правом викупу.doc36kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр оренди обладнання.doc36kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр оренди офiсу малого пiприємства.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр пiдряду.doc50kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр пiдряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво (2).doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр поручництва.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр постачання.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр постачання товару.doc57kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про депозитний вклад.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр про заставу будiвлi, споруди, будинку (iпотека).doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про заставу валютних коштiв.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про заставу депозитного вкладу.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про заставу майна.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про заставу майна з передачею майна.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про заставу прав на промислову власнiсть.doc30kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про заставу товарiв в обiгу.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр про заставу товарiв у переробцi.doc30kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про захист комерцiйноi iнформацii.doc36kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про колективну матерiальну вiдповiдальнiсть.doc37kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про надання гарантii (субсидiарноi).doc33kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про надання посередницьких послуг кооперативам.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про обслуговування комерцiйним банком.doc40kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про охорону виробничих (господарських) обєктiв.doc45kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр про пайовий внесок.doc26kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть_2.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть_3.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про спiльну дiяльнiсть_2.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про спiльну дiяльнiсть.doc50kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр про створення i дiяльнiсть спiльного пiдприємства.doc62kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр про франшизiнг.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр страхування майна.doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр суборенди.doc33kb.28.09.2011 12:56скачать
Договiр щодо надання маркетингових послуг.doc37kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр щодо надання рекламних послуг.doc32kb.28.09.2011 12:57скачать
Договiр щодо надання юридичних послуг (2).doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Договiр щодо надання юридичних послуг.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір доручення на ведення справ в арбітражному суді.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір доручення на продаж продукції.doc48kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір комісії 1999.doc41kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір комісії.doc41kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір комісії на продаж продукції.doc51kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір консигнації на продаж продукції.doc54kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу.doc34kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір купівлі-продажу валюти.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір купівлі-продажу ноу-хау.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів).doc60kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в тов між підприємствами.doc38kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір міни.doc33kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами.doc40kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг.doc36kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір на переробку давальницької сировини.doc38kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір на право тимчасового користування землею.doc33kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір на проведення товарообмінної (бартерної) операції.doc69kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір на супровід касира з грошима та документами.doc32kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір оренди будинку‚ споруди.doc49kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір оренди державного майна.doc54kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір оренди квартири у приватної особи.doc45kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи.doc39kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір оренди майна з правом викупу.doc39kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір оренди обладнання.doc39kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір підряду.doc53kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір підряду на капітальне будівництво.doc39kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір поручництва.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір постачання товару.doc60kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір про врахування векселів.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека).doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про заставу депозитного вкладу.doc32kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про заставу майна.doc32kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір про заставу майна з передачею майна.doc34kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір про заставу прав на промислову власність.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір про заставу товарів в обігу.doc34kb.28.09.2011 12:56скачать
Договір про заставу товарів у переробці.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір про інкасування векселів.doc33kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про колективну матеріальну відповідальність.doc40kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про надання гарантії (субсидіарної).doc36kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про наміри щодо співпраці.doc30kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Договір щодо надання маркетингових послуг.doc40kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір щодо надання рекламних послуг.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Договір щодо надання юридичних послуг.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаткова угода до договору на проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаткова угода до контракту.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаткова угода до контракту з заступником директора пiдприємства.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаток 1 до договору на брокерське обслуговування.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаток 1 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Додаток 2 до договору на брокерське обслуговування.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаток 2 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Додаток 3 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаток 4 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Додаток 5 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc25kb.28.09.2011 12:58скачать
Додаток до акту оцiнки вартостi основних засобiв, що пiдлягають викупу (продажу).doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Додаток до договору на обслуговування комерцiйним банком (2).doc22kb.28.09.2011 12:56скачать
Додаток до договору на обслуговування комерцiйним банком.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Додаток до податкової накладної.doc46kb.28.09.2011 12:57скачать
Дозвiл на здiйснення дiяльностi щодо випуску та обiгу.doc21kb.28.09.2011 12:56скачать
Дозвіл на використання символіки.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Доповiдна записка.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Доповнення до контракту.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Доручення.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Доручення на здiйснення угоди.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Доручення на отримання грошей.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Доручення на право розпоряджатися грошовим вкладом.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Доручення на представництво iнтересiв.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Журнал використання ЕККА.doc40kb.28.09.2011 12:57скачать
Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Журнал реєстрації екка.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Журнал реєстрації перевірок.doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.doc27kb.28.09.2011 12:56скачать
Задоволення претензii.doc20kb.28.09.2011 12:58скачать
Замовлення на виготовлення продукцii.doc20kb.28.09.2011 12:56скачать
Замовлення на купiвлю-продаж цiнних паперiв.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв).doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Запис бесiди.doc22kb.28.09.2011 12:56скачать
Записка спецiалiста.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Запрошення_2.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Запрошення.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява в ДПА (для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності).doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Заява взяття на облік в дпа.doc45kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява до дпа.doc87kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява-зобовязання на надання кредиту.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява на видачу ліцензіі.doc711kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява на зарахування студентом.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява на звiльнення.doc20kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.doc35kb.28.09.2011 12:56скачать
Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.doc29kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява платника податку - юридичної особи щодо нарахування та сплати консолідованого податку на прибуток.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку.doc34kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява про встановлення податкового (звітного) періоду.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про дострокове розiрвання контракту.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про зняття з обліку як платника податків.doc36kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про зняття з обліку як платника податків.doc25kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява про прийняття на роботу.doc20kb.28.09.2011 12:56скачать
Заява про припинення зобов’язання зарахуванням.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про реєстрацію екка.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про реєстрацію екка при розрахунках готівкою у сфері торгівлі громадського харчування та послуг.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Заява про реєстрацію платником зборів.doc29kb.28.09.2011 12:56скачать
Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в україні як платника податку на прибуток.doc69kb.28.09.2011 12:58скачать
Заява про реєстрацію постійногопредставництва нерезидента в україні як платника податку на прибуток.doc159kb.28.09.2011 12:58скачать
Заявка на ліцензію на експорт.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Заявка на ліцензію на імпорт.doc25kb.28.09.2011 12:58скачать
Звiт про педагогiчну практику.doc30kb.28.09.2011 12:57скачать
Зведений акт інвентаризації товарних залишків.doc72kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт.doc20kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт нарахування коштів на дорожні роботи.doc50kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт по використанню екка.doc37kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про використання екка.doc33kb.28.09.2011 12:56скачать
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ.doc51kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за звітний (податковий) період.doc98kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про використання коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків.doc94kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про власний капітал.doc78kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість.doc140kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про заборгованість бюджетних установ.doc99kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи.doc45kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду.doc108kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів пенсійного фонду.doc95kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів пенсійного фонду.doc96kb.28.09.2011 12:56скачать
Звіт про прибутки та збитки.doc43kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів.doc38kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про рух грошових коштів.doc83kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про рух коштів в іноземній валюті.doc109kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів.doc42kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів.doc55kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про фінансовий стан підприємства.doc75kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про фінансові результати.doc118kb.28.09.2011 12:57скачать
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість.doc93kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства.doc213kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи.doc48kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку.doc45kb.28.09.2011 12:58скачать
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку в період.doc43kb.28.09.2011 12:57скачать
Змінний звіт роботи автомобіля-таксі на лінії.doc43kb.28.09.2011 12:57скачать
Зразковий договiр оренди.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Зразковий договiр оренди з правом викупу.doc34kb.28.09.2011 12:56скачать
Зразковий договiр продажу майна державних пiдприємств громадянам (групi громадян).doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Зразковий договiр продажу майна державних пiдприємств, установ, органiзацiй юридичним особам.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих на відповідальне зберігання.doc85kb.28.09.2011 12:57скачать
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків.doc92kb.28.09.2011 12:57скачать
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахунки.doc92kb.28.09.2011 12:57скачать
Інструкція.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Інформація про надходження і використання коштів податку на додану вартість на дотації до цін на молоко та м.doc32kb.28.09.2011 12:57скачать
Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.doc31kb.28.09.2011 12:57скачать
Картка реєстрацii угоди.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Квитанція до прибуткового касового ордера.doc39kb.28.09.2011 12:56скачать
Класифікатор видів митних платежів.doc61kb.28.09.2011 12:57скачать
Класифікатор видів транспорту.doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Класифікатор документів.doc109kb.28.09.2011 12:56скачать
Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом.doc79kb.28.09.2011 12:58скачать
Класифікатор звільнень від сплати акцизного збору.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Класифікатор звільнень від сплати вивізного мита.doc32kb.28.09.2011 12:56скачать
Класифікатор звільнень від сплати податку на додану вартість.doc41kb.28.09.2011 12:58скачать
Класифікатор митних органів україни.doc277kb.28.09.2011 12:57скачать
Класифікатор основних фондів.doc518kb.28.09.2011 12:58скачать
Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон україни.doc85kb.28.09.2011 12:58скачать
Класифікатор способів розрахунку.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Класифікатор умов поставки.doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Класифікатор характерів угод.doc39kb.28.09.2011 12:58скачать
Класифікація основних фондів.doc518kb.28.09.2011 12:58скачать
Книга обліку доходів і витрат.doc64kb.28.09.2011 12:57скачать
Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Книга приходу товарів.doc33kb.28.09.2011 12:56скачать
Книга реєстрації журналів використання ЕККА.doc30kb.28.09.2011 12:58скачать
Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій.doc34kb.28.09.2011 12:57скачать
Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу.doc61kb.28.09.2011 12:57скачать
Комерцiйний акт.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Компенсационный контракт.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт безвiдсотковоi цiльовоi позики в iноземнiй валютi.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт з начальником.doc107kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт на виконання обовязкiв.doc64kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт на купiвлю-продаж.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт на органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку у товариствi.doc134kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт на управлiння пiдприємством (2).doc108kb.28.09.2011 12:58скачать
Контракт на управлiння пiдприємством.doc101kb.28.09.2011 12:58скачать
Контракт (рус.язык).doc52kb.28.09.2011 12:57скачать
Контракт (укр.мова).doc48kb.28.09.2011 12:58скачать
Кредитна угода с дпа.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Кредитний договiр.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Лiзингова угода.doc44kb.28.09.2011 12:57скачать
Лист-вiдмова.doc20kb.28.09.2011 12:58скачать
Лист-згода.doc21kb.28.09.2011 12:57скачать
Лист органiзацii - гаранта одержувача кредиту.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Лист-погодження на ввезення товару, що підлягає обов’язковій сертифікації і на який відсутні сертифікати відповідності.doc28kb.28.09.2011 12:58скачать
Лист-прохання.doc22kb.28.09.2011 12:56скачать
Наказ_2.doc21kb.28.09.2011 12:57скачать
Наказ.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Наказ керiвника пiдприємства про забезпечення прав для укладання i розiрвання трудових i пiдрядних договорiв.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Наказ по особовому складу.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Наказ про прийняття на роботу за контрактом.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Наказ про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки тмц.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Наказ про розiрвання контракту у звязку з закiнченням термiну дii контракту.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Наказ (розпорядження) про надання відпустки.doc78kb.28.09.2011 12:58скачать
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу на роботу.doc58kb.28.09.2011 12:58скачать
Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).doc72kb.28.09.2011 12:57скачать
Накладна.doc50kb.28.09.2011 12:57скачать
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей.doc59kb.28.09.2011 12:56скачать
Обороти по дебету.doc96kb.28.09.2011 12:58скачать
Оголошення.doc20kb.28.09.2011 12:58скачать
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту.doc95kb.28.09.2011 12:58скачать
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для виробничої діяльності.doc91kb.28.09.2011 12:58скачать
Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання.doc85kb.28.09.2011 12:57скачать
Опис інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів.doc103kb.28.09.2011 12:58скачать
Особова картка № обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.doc41kb.28.09.2011 12:58скачать
Особова картка спеціаліста.doc66kb.28.09.2011 12:57скачать
Пiдтвердження отримання листа.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Пiдтвердження отримання претензii.doc20kb.28.09.2011 12:56скачать
Пенсійний фонд - довідка для банку.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Переказний вексель.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Перелік вільних вакансій для працевлаштування.doc41kb.28.09.2011 12:56скачать
Перерахунок сум податкових зобов’язань по завершеному довгостроковому договору (контракту).doc43kb.28.09.2011 12:57скачать
План рахунків.doc402kb.28.09.2011 12:58скачать
Платіжне доручення.doc36kb.28.09.2011 12:57скачать
Повiдомлення.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Повідомлення про взяття на облік платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження.doc42kb.28.09.2011 12:58скачать
Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку.doc62kb.28.09.2011 12:56скачать
Повідомлення про захід.doc21kb.28.09.2011 12:56скачать
Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг).doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Повідомлення про наявність обов’язків по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів).doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Повідомлення про погашення заборгованісті векселямі.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Повідомлення про реєстрацію платником зборів.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток.doc43kb.28.09.2011 12:58скачать
Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток.doc40kb.28.09.2011 12:57скачать
Повний перелік послуг які належать до побутових і підлягають патентуванню.doc353kb.28.09.2011 12:58скачать
Податкова декларація з податку на додану вартість.doc151kb.28.09.2011 12:58скачать
Податкова накладна.doc101kb.28.09.2011 12:58скачать
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни.doc128kb.28.09.2011 12:58скачать
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи.doc106kb.28.09.2011 12:57скачать
Подорожний лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні.doc171kb.28.09.2011 12:58скачать
Подорожній лист вантажного автомобіля.doc106kb.28.09.2011 12:56скачать
Подорожній лист службового легкового автомобіля.doc58kb.28.09.2011 12:58скачать
Позовна заява_1.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Позовна заява_2.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Позовна заява.doc25kb.28.09.2011 12:58скачать
Позовна заява до вантажовiдправника та управлiння залiзниць.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Позовна заява про стягнення вартостi нестачi вантажу.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Позовна заява про стягнення вартостi продукцii (товару).doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів).doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Позовна заява про стягнення штрафу та збиткiв.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Положення.doc51kb.28.09.2011 12:57скачать
Попереднiй договiр.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Попередній договір.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Порядок денний..doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Постанова.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Пояснювальна записка.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Пояснювальна записка про порушення.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Пояснювальна записка про порушення навчальноi дисциплiни.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Претензiя_2.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Претензiя.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Претензiя до автотранспортного пiдприємства про нестачу.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Претензiя до управлiння залiзниць та постачальника.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Претензiя на суму_2.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Претензiя на суму.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Претензiя про виплати штрафу за затримку постачання товарiв.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Претензiя щодо несвоєчасностi доставки вантажу залiзницею.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Претензiя щодо сплати вартостi забракованоi продукцii.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Претензiя щодо сплати вартостi продукцii (товарiв).doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Претензiя щодо сплати неустойки за недопоставку.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Претензiя щодо сплати штрафу за прострочку.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Претензiя щодо стягнення штрафу за поставку некомплектноi.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Претензiя щодо стягнення штрафу та збиткiв за постачання немаркованоi продукцii.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Претензійний лист.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Прнимірна угода на використання держмайна.doc41kb.28.09.2011 12:57скачать
Про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки тмц.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Протокол адміністративного правопорушення.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол намiрiв до створення спiльного пiдприємства.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол про залiк взаємних вимог.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол про залік взаємних вимог.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол розбiжностей.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол розбiжностей до договору.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Протокол розбiжностей узгодження по договору.doc27kb.28.09.2011 12:58скачать
Протокол розбіжностей до договору.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол розбіжності.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Протокол розподiлу винагороди мiж учасниками.doc26kb.28.09.2011 12:57скачать
Протокол узгодження розбіжностей по договору.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Рахунок-фактура.doc66kb.28.09.2011 12:57скачать
Реєстраційна заява платника податку.doc56kb.28.09.2011 12:58скачать
Реєстраційне посвідчення екка.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Реєстраційне посвідчення екка у торгівлі та громадському харчуванні.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Реєстр до договору поданих до врахування векселів.doc45kb.28.09.2011 12:56скачать
Реєстр до договору поданих до інкасування векселів.doc45kb.28.09.2011 12:57скачать
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог.doc31kb.28.09.2011 12:57скачать
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування.doc33kb.28.09.2011 12:56скачать
Рішення про надання відстрочки (розстрочки).doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Рішення про перерахування з транзитного рахунка управління державного казначейства.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Рішення про стягнення платежу .doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Розписка_2.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Розписка.doc22kb.28.09.2011 12:57скачать
Розпорядження.doc23kb.28.09.2011 12:56скачать
Розпорядження про відновлення операцій на рахунках в установах банків.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків.doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування.doc140kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.doc69kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок акцизного збору.doc112kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок бюджетного відшкодування.doc69kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій учасникам ліквідації аварії на чаес.doc67kb.28.09.2011 12:56скачать
Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента.doc82kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок внесків в інноваційний фонд.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок внесків до фонду охорони праці.doc33kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок земельного податку.doc58kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.doc75kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок коригуванням сум пдв.doc53kb.28.09.2011 12:56скачать
Розрахунок коригування сум пдв.doc62kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам.doc32kb.28.09.2011 12:56скачать
Розрахунок платежів до бюджету готельного збору.doc42kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок плати за користування водами для потреб водного транспорту.doc37kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин.doc107kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики.doc55kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями.doc39kb.28.09.2011 12:56скачать
Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок податку з власників транспортних засобів.doc38kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок показників прибутковості акцій.doc31kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок по рентній платі за нафту і природний газ, що видобуваються на території україни.doc95kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок приросту податку на прибуток для платників податку, які подають декларації про прибуток підприємств.doc48kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок розміру плати за використання радіочастот.doc27kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок сплати єдиного податку суб.doc39kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктам малого підприємництва.doc44kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою.doc39kb.28.09.2011 12:56скачать
Розрахунок сплати збору за право на використання символіки.doc35kb.28.09.2011 12:56скачать
Розрахунок сум збору до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального.doc35kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань.doc54kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок суми комунального податку.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок суми податку з реклами.doc32kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом.doc49kb.28.09.2011 12:58скачать
Розрахунок сум, що вносяться до бюджету підприємством-монополістом у зв’язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці.doc49kb.28.09.2011 12:57скачать
Розрахунок частки бюджетного відшкодування.doc90kb.28.09.2011 12:58скачать
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.doc24kb.28.09.2011 12:58скачать
Свідоцтво про реєстрацію постійного представництва як платника податку на прибуток.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Службова записка.doc20kb.28.09.2011 12:56скачать
Службові листи.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Список осіб, які працювали в надурочний час.doc91kb.28.09.2011 12:58скачать
Список про надання відпустки.doc53kb.28.09.2011 12:57скачать
Статут.doc62kb.28.09.2011 12:57скачать
Статут акцiонерного товариства.doc63kb.28.09.2011 12:58скачать
Статут закритого акцiонерного товариства.doc86kb.28.09.2011 12:56скачать
Статут колективного пiдприємства.doc70kb.28.09.2011 12:56скачать
Статут малого пiдприємства.doc58kb.28.09.2011 12:58скачать
Статут орендного пiдприємства.doc73kb.28.09.2011 12:57скачать
Статут спiльного пiдприємства, створюваного на територii украiни.doc69kb.28.09.2011 12:58скачать
Статут товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.doc56kb.28.09.2011 12:56скачать
Супровiдний лист до договору.doc21kb.28.09.2011 12:58скачать
Супровiдний лист до проекту договору.doc30kb.28.09.2011 12:57скачать
Супровідний лист до договору.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Супровідний лист до проекту договору.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Табель обіку використання робочого часу.doc57kb.28.09.2011 12:58скачать
Табель обліку використання робочого часу.doc78kb.28.09.2011 12:58скачать
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.doc206kb.28.09.2011 12:58скачать
Талон замовника до подорожнього листа.doc43kb.28.09.2011 12:57скачать
Телеграма.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Телефонограма.doc23kb.28.09.2011 12:57скачать
Трудова угода_2.doc25kb.28.09.2011 12:57скачать
Трудова угода.doc28kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про дострокове розiрвання контракту.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про завдаток.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про замiну договору (новацiя).doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про заміну договору (новація).doc29kb.28.09.2011 12:57скачать
Угода про змiну i доповнення договору.doc25kb.28.09.2011 12:56скачать
Угода про змiну порядка виконання договору.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про зміну і доповнення договору.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Угода про зміну порядку виконання договору.doc25kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про переказ боргу.doc26kb.28.09.2011 12:57скачать
Угода про погашення боргу.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Угода про поступку договору.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Угода про поступку права на вимогу.doc29kb.28.09.2011 12:56скачать
Угода про припинення зобов’язання зарахуванням.doc30kb.28.09.2011 12:56скачать
Угода про розiрвання договору.doc23kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про розірвання договору.doc26kb.28.09.2011 12:58скачать
Угода про спiвробiтництво та органiзацiю взаємовiдносин.doc28kb.28.09.2011 12:57скачать
Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин.doc32kb.28.09.2011 12:56скачать
Установчий договiр закритого акцiонерного товариства.doc112kb.28.09.2011 12:58скачать
Установчий договiр про створення асоцiацii.doc28kb.28.09.2011 12:56скачать
Установчий договiр про створення на пайових засадах комерцiйного банку.doc33kb.28.09.2011 12:56скачать
Ухвала.doc22kb.28.09.2011 12:58скачать
Ухвала ради пiдприємства.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діяльності.doc96kb.28.09.2011 12:58скачать
Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності.doc140kb.28.09.2011 12:57скачать
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку.doc41kb.28.09.2011 12:58скачать
Форма розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку.doc46kb.28.09.2011 12:57скачать
Форма товарного чека.doc50kb.28.09.2011 12:57скачать
Характеристика_2.doc24kb.28.09.2011 12:56скачать
Характеристика.doc24kb.28.09.2011 12:57скачать
Щомісячний звіт по використанню таксометрів.doc35kb.28.09.2011 12:57скачать

содержание

Agreement.doc

AGREEMENT
Kiev "__"_________199
______________________, hereinafter called "the Principal",

on the one part, and ______________________________, hereinafter

called "the Agent", on the other, have herein agreed as follows:
I.
The Principal grants the Agent an exclusive right to sell,

on the territory _________ hereinafter called "the agreed

territory", the following equipmenf and mashinery bought from the

principal, hereinafter called "the equipment":______________

Any sale by the Agent of the equipment on any territory

other than the agreed territory may take place only with the

written consent of the Principal.

The Principal will have the right to sell the equipment on

the agreed territory directly to the third parties, if:

1. The transaction is concluded on the basis o( an offer

made by the Principal prior to the conclusion of this Agreement;

2. The Agent has refused to buy the equipment offered by the

Principal;

3. The equipment is part of a barter transaction;

4. The equipment is a component part of equipment supplied

by the Principal to another customer;

5. This Agreement has terminated under Articles VI and IX;

6. The equipment is supplied to governmental bodies or

organizations situated on the agreed territory.

Such sales will not constitute an infringement of the terms

and conditions of this Agreement, and the Agent will have no

right to commission.

Exept for the cases mentioned above, when the Principal

sells the equipment on the agreed territory directly to the third

parties the Agent will have the right to receive commission the

amount of which will be fixed in each case by special

arrangements between the Principal and the Agent depending on the

volume of the sale.
II.
In pursuance of this Agreement the parties will conclude

contracts between themselves for the delivery of the equipment

and spare parts.
III.
The equipment bought from the Principal will be sold by the

Agent to third parties in this own name, but factory marks and

signs on the equipment must be left intact.
IV.
Prices to be paid by the Agent for the equipment bought from

the Principal will be fixed in contracts concluded between the

parties under Article II of this Agreement.

The difference between the price, at which the Agent buys

the equipmenf from the Principal, and the price, at which he

sells the equipment, will constitute the Agent's commission and

will cover all overhead expenses connected with advertising and

selling the equipment.

The Agent undertakes to sell the equipment, bought from the

Principal, at prices not detrimental to the sales of the

equipment due to the prices being too high.
V.
Within the period of operation of this Agreement and

contracts concluded between the parties the Agent undertakes;

1. To guard, bona fide, the interests of the Principal,

constantly increasing the purchases of the equipment.

2. Each quarter, not later than the 15th day of the

following month, to submit to the Principal reports on his

activities in the marketing of the equipment sold under this

Agreement, attaching copies of the bills drawn on his purchasers,

and, within the same period of time, to send the Principal

informatiom on market conditions and on the activities of the

Principal's competitors, in particular on price, terms and

conditions, in their sales of similar equipment.

3. Not to represent, either directly or indirectly, on the

agreed territory, without the Principal`s consent, any firm

competing with the Principal.

4. To systematically organize, at his own expense, the

advertising of the equipment in such form and to such extent that

successful marketing of the equipment on the agreed territory

should be ensured, using for this purpose the press, radio,

cinema, catalogues and other means of advertising on the basis of

printed material provided by the Principal: to return to the

Principal, after the expiration of this Agreement, advertisement

samples and materials, should these be in the possession of the

Agent, or to deal with them according to the Principal's

instructions.

5. To provide consultation and technical service for and

have supervision of proper exploitation of the equipment sold,

organizing for this purpose, at this own expense, necessary

workshops and service stations.

6. With the view of ensuring proper exploitation of the

equipment, to buy (rom the Principal the necessary quantity of

spare parts, to keep warehouses and shops at his own expense, as

well as to organize uninterrupted supplies of spare parts to

purchasers of the equipment.

7. In case the Principal participates in international fairs

and exhibitions on the agreed territory, to render the Principal

every assistance in the marketing of the equipment.

8. To inform the Principal of governmental purchases

announced on the agreed territory, to participate in them, and to

advise the Principal of their results.

Should need arise, the Principal will, at the Agent's

request and under a separate contract, give technical advice to

purchasers in the installation of the equipment sold by the Agent

and in its exploitation by means of deputing the Principal's

specialists.
VI.
The Principal has the right to cancel this Agreement before

the expiration of the period of its duration without prejudice to

his rights and without the Agent's right to claim any

compensation, if:

1. The Agent, despite the Principal's notice, does not

comply with an important condition of this Agreement, especially

as to payment;

2. On the expiration of eight months from the day of signing

this Agreement the value of the equipment sold by Agent will be

less than _____________

3. The financial position of the Agent considerably

deteriorates or procedure in bankruptcy is initiated;

4. The Agent's acts contradict the Principal's interest on

agreed territory.
VII.
The Principal and the Agent will take all measures to settle

amicably any disputes which may arise from this Agreement or from

contracts made hereunder.

In case of the parties being unable to arrive at an amicable

settlement, all disputes without application to legal courts are

to be submitted for the settlement by _________ in accordance

with the Rules of Procedure of the said Commission.

The Arbitration Award will be final and binding for both

parties.
VIII.
1. All negotiations and correspondence between the parties

that have taken place prior to the signing of this Agreement

shall be considered null and void as from the day of its signing.

2. Any amendments and/or supplements to this Agreement shall

be valid only if they are made in writting and signed by duly

authorized representatives of both parties.
IX.
This Agreement is operative as from the day of its signing

by both parties and will be valid for ___________________________

If, one month before the expiration of the above period of

time, neither party notifies in writing of its desire to

terminate this Agreement or to alter its terms and conditions,

the Agreement is automatically extended for _____________________

months.

Irrespective of the expiration of this Agreement or its

cancellation the parties are to fulfill their C obligations under

contracts made prior thereto.
Legal addresses of the parties
The Principal:
The Agent:
For and on behalf _____________________________
For and on behalf _____________________________


Скачать файл (3982.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации