Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П. Соціальна робота: навчальний посібник. Книга 2 - файл 1.doc


Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П. Соціальна робота: навчальний посібник. Книга 2
скачать (3168 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3168kb.04.12.2011 18:03скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Інститут вищої освіти АПН України

Державний центр соціальних служб для молоді


Соціальна

робота


Навчальний посібник


Книга друга

К


ИЇВ 2002

Зміст


Зміст 3

ПЕРЕДМОВА 9

Розділ І.
Предмет соціальної роботи.
Структура і завдання курсу 12


1.1. Соціальна робота в Україні і світі 12

1.2. Сутність поняття “соціальна робота” 15

1.3. Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи 22

1.4.Функції та принципи соціальної роботи 31

1.5 Соціальна робота як наукова галузь
та навчальна дисципліна 38

Резюме 49

Розділ 2.
Генеза соціальної роботи
у вітчизняній теорії та практиці 50


2.1. Соціокультурне підгрунтя виникнення
соціальної роботи в Україні 50

2.2. Соціальна робота як наукова галузь:
становлення в Україні 66

2.3. Вітчизняні теорії соціальної роботи:
парадигми допомоги 74

Резюме 78

Розділ 3.
Основні теорії соціальної роботи. 80


3.1. Сучасні теорії соціальної роботи:
від позитивізму до постмодернізму. 80

3.2. Людина в соціальній роботі:
системний підхід 90

3.3. Соціалізаційні та адаптивні процеси
в соціальній роботі 102

3.4. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи 121

Резюме 127

Розділ 4.
ПРИРОДА, СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ФОРМА
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 130


4.1. Діяльнісна природа соціальної роботи 130

4.2. Сутність соціальної роботи 139

4.3. Зміст соціальної роботи 145

4.4. Форма соціальної роботи та її види:
морфологічна та процесуальна 147

4.4.1. Процесуальна форма соціальної роботи 149

4.4.2. Морфологічна форма соціальної роботи 151

Резюме 154

Розділ 5.
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 156


5.1. Історичний аналіз використання ідеї
системності у соціальній роботі 156

5.2. Світоглядна платформа розбудови
системи соціальної роботи 171

5.3. Ідеологічні основи теоретичного осягнення
системи соціальної роботи 175

5.4. Методологічні засоби теоретичного відтворення
системи соціальної роботи 182

5.5. Методологічні вимоги до проектування повної моделі системи соціальної роботи 207

Резюме 212

РОЗДІЛ 6.
ЕЛЕМЕНТИ повної СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 215


6.1. Поняття “повна система соціальної роботи” 216

6.2. Елементи системи соціальної роботи 219

6.2.1. Особистість людини як сукупність потреб 228

6.2.2. Громадянське суспільство або соціальні спільноти 231

6.2.3. Кадри соціальних працівників 233

6.2.4.Технологія соціальної роботи 239

6.2.5. Матеріал задоволення потреб людини
(речовина, енергія, інформація) та його грошова форма 246

6.2.6. Соціальна інфраструктура 249

6.2.7. Орган управління 259

6.2.8. Нормативна база соціальної роботи 273

6.2.9. Комунікаційні канали 292

Резюме 293

РОЗДІЛ 7.
СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 294


7.1. Структура системи соціальної роботи 294

7.2. Механізм функціонування та розвитку
системи соціальної роботи 298

Резюме 304

РОЗДІЛ 8.
СИСТЕМА СОЦіАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ОРГАН
СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ КРАЇНИ.
ЗАКОН САМОРУХУ ВИДОВОГО (АНТРОПОГЕННОГО) СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ 305


8.1. Система соціальної роботи
як видовий (антропогенний) соціальний організм 305

8.2. Закон саморуху системи соціальної роботи 313

Резюме 315

РОздІл 9
ВИДИ, НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 317


9.1. Види соціальної роботи 317

9.2. Напрями соціальної роботи 321

9.2.1. Стратегія визначає основні шляхи подолання бідності 323

9.2.2. Оцінка рівня та масштабів бідності населення в Україні 324

9.2.3. Етапи реалізації Стратегії 325

9.2.6. Соціальне страхування
як спосіб захисту особи від втрат доходу 328

9.2.7. Запровадження консолідованої системи
адресної соціальної допомоги та соціальних послуг 330

9.2.8. Соціальна підтримка осіб
з обмеженими фізичними можливостями 331

9.2.9. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей,
позбавлених батьківського піклування 332

9.2.10. Поліпшення житлових умов
соціально вразливих верств населення 332

9.2.11. Моніторинг реалізації стратегічних напрямів
подолання бідності 333

9.3.  Методи соціальної роботи 334

Резюме 348

РОЗДІЛ 10
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА 350


10.1. Соціальна робота у світлі ідеологічного виміру 350

10.2. Методологічні аспекти гуманітарної політики 354

10.3. Суть, зміст, структура та головні напрямки
реалізації гуманітарної політики в Україні 362

10.4. Першочергові завдання
державної гуманітарної політики 368

Резюме 375

Розділ 11
СВІТОВИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 379


11.1. Об’єктивні умови інституціоналізації
соціальної роботи в Західній Європі й Україні 379

11.2. Соціальна робота у постсоціалістичних країнах 385

11.3. Теоретичні витоки і сучасні політико-правові засади
соціальної роботи за рубежем 397

11.4. Європейські моделі практичного навчання
спеціалістів у галузі соціальної роботи 422

11.5. Соціальна держава і соціальний захист населення:
аргументи “за” і “проти” 425

Резюме 431

РОЗДІЛ 12
Сучасний стан соціальної роботи в США 432


12.1. Історія соціальної роботи в США 432

12.2. Професійні організації соціальних працівників 434

12.3. Теоретичні основи підготовки
соціальних працівників і моделі практики 435

12.4. Види професійної діяльності
та рольові моделі соціального працівника 435

12.5. Підготовка фахівців 439

12.6. Види соціальних агентств і служб
та практика соціальної роботи 443

Резюме 445

ПІСЛЯМОВА 447

Найважливіші міжнародні правові акти
з соціальної роботи 449


СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 1945 РОКУ 449

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 1948 РОКУ 449

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ
РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 1965 РОКУ 449

МІЖНАРОДНІ ПАКТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 1966 РОКУ 450

МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ
ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 1966 РОКУ 450

ДЕКЛАРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
ТА РОЗВИТКУ 1969 РОКУ 450

ПРАВИЛА ЩОДО ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ
ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ 451

ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ
З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 1972 РОКУ 451

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ
ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК 1979 РОКУ 452

ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ 452

КОНВЕНЦІЯ ПРОТИ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРСТОКИХ,
НЕЛЮДСЬКИХ ЧИ ПРИНИЖУЮЧИХ ГІДНІСТЬ
ВИДІВ ПОВОДЖЕННЯ І ПОКАРАННЯ 1984 РОКУ 453

МІНІМАЛЬНІ СТАНДАРТНІ ПРАВИЛА
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ
ПРАВОСУДДЯ ВІДНОСНО НЕПОВНОЛІТНІХ 1985 РОКУ 454

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ 1989 РОКУ 454

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
ВСІХ ТРУДЯЩИХ МІГРАНТІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ 1990 РОКУ 455

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 455

КОМІСІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 456

МІЖНАРОДНА РАДА З СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ (ICSW) 456

ДИТЯЧИЙ ФОНД ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ЮНІСЕФ) 457

МІЖНАРОДНІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 457

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 458

^ ПОКАЗНИК ТЕРМІНІВ 459
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52Скачать файл (3168 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации