Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. Соціальна робота: Хрестоматія. Книга 3 - файл 1.doc


Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П., Бех І.Д., Лукашевич М.П. Соціальна робота: Хрестоматія. Книга 3
скачать (2265.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2266kb.04.12.2011 18:03скачать

1.doc

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
^

8.5.  Види та напрямки соціальної роботи


«В отчественной практике социальной работы… в нормативных документах о деятельности социальных служб, и в должностных обязанностях социальных работников… в них фигурируют такие виды деятельности, как оказание гражданам квалифицированной социально-психологической помощи, в частности: осуществление консультирования; помощь клиентам в конфликтных и психотравматирующих ситуациях; расширение у клиентов диапазона социально и личностно приемлемых средств для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; помощь клиентам в актуализации их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного состояния; стимулирование самоуважения клиентов и их уверенности в себе и др.».

Шапиро Б.Ю. «Психосоциальное консультирование как технология социальной работы» / Вестник психосоци­альной и коррекционно-реабилитационной работы, № 3, 2001.— 96 с. — С.13–14.

«Види соціальної роботи: обслуговування, супровід, профілактика, реабілітація».

Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. / Науково-методичні матеріали для працівників соціальних служб, учителів, соціальних педагогів, студентів педагогічних вузів. — К.: УДЦССМ, 2000.— 88 с. — С.65

«Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю базується на точному визначенні сфер та напрямів її здійснення. Серед них провідними є: соціальна профілактика, соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальна допомога, соціальна реабілітація.

Соціальна профілактика ґрунтується на виявленні несприятливих психо-біологічних умов, психолого-педагогічних чинників, які зумовлюють відхи­лення у психічному та соціальному розвиткові дітей, підлітків, молоді, в їхній поведінці, стані здоров’я тощо, а також в організації життєдіяльності й дозвілля молоді».

Звєрева І. Д.,. Козубовська І. В., Керецман В.Ю., Пічкар О.П. «Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти), частина I: навчально-практичний посібник для дистанційного навчання, Ужгород, 2000.— 192 с. — С.38.

«Соціальне обслуговування — вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, соціальних служб для молоді, об’єднань громадян та інших соціальних інституцій щодо надання безкоштовного чи на пільгових умовах, на компенсаційних або благодійних засадах різноманітних соціальних послуг для задоволення духовних, естетичних, моральних, освіт­ніх, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних, матеріальних та інших потреб дітей та молоді».

Звєрева І. Д.,. Козубовська І. В, Керецман В.Ю., Пічкар О.П. «Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти), частина I: навчально-практичний посібник для дистанційного навчання, Ужгород, 2000.— 192 с. — С.48.

«Соціальні послуги — це комплекс дій держави, відповідних громадських і приватних організацій, спрямованих на створення і поліпшення умов життєдіяльності молоді, розширення можливостей її самореалізації; реалізацію особистісних, політичних, соціальних і культурних прав молодої людини.

Соціальна допомога (підтримка) — вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, спрямованої на здійснення заходів для забезпечення гарантованого державою матеріального рівня дітей та молоді та сімей з дітьми з урахуванням їхнього матеріального та фізичного стану, складу сім’ї, віку, здоров’я, участі в суспільному та іншому виробництві.

Це допомога окремим людям, соціальним групам або верствам населення з метою задоволення їхніх потреб, необхідних для нормальної життєдіяльності в умовах конкретного суспільства, конкретної ситуації, а також створення умов для їхньої самореалізації».

Звєрєва І. Д., Козубовська І. В., Керецман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти), частина I: навчально-практичний посібник для дистанційного навчання, Ужгород, 2000. — 192 с. — С.56–57.

«Соціальна реабілітація — це вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави, соціальних служб для молоді, об’єднань громадян та інших соціальних інституцій, спрямованої на здійснення системи організаційних, економічних, правових, культурних, освітніх, лікувальних, оздоровчих та інших соціальних заходів щодо відновлення фізичного стану, честі, гідності, прав і свобод дітей і молоді; вплив, що визначається соціальною допомогою і соціальним захистом людей, які їх потребують через соціальну незахищеність, хворобу, соціальні дисфункції або інші соціальні причини».

Звєрева І. Д., Козубовська І. В., Керецман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти), частина I: навчально-практичний посібник для дистанційного навчання, Ужгород, 2000.— 192 с.— С.60.

«В. Ковалев в концептуальную схему социальной работы включает различные виды деятельности — социально-реабилитационную, медико-терапев­тическую, психолого-педагогическую, консультационную и другие виды поддержки».

^ Фирсов М.В. «История социальной работы в России», Москва, 1999.— 256 с.— С.203.

«Стрижневі напрями соціальної роботи.

У загальному масиві змістовної діяльності ми вважаємо необхідним вирізнити два стрижневі напрями: актуальний (по-іншому — кризове втручання) та перспективний (превентивне втручання).

1. Актуальний напрям полягає у своєчасному забезпеченні необхідною допомогою людей, котрі відчувають гостру потребу в ній, перебувають у біді; ця допомога може бути названа «кризовим втручанням».

2. Перспективний напрям полягає в здійсненні програм, орієнтованих на профілактику життєдіяльності більшості людей, цілеспрямований розвиток у них первинних умінь та навичок самодопомоги, непрофесійної взаємодопо­моги. Напряму відповідає також назва «превентивне втручання».

Косянчук С., Сидоров В. «Вступ до курсу «Соціальна робота»: частина 1. Інтерв’ю як один із основних методів індивідуальної соціальної роботи». — Донецьк-Херсон, 1997. — 47 с.— С.13–14.

«Найбільш поширені види роботи з даною категорією дітей та молоді – психологічні консультації, виїзні консультації, психотренінги, арттерапія, спеціалізовані лінії на «Телефоні Довіри», консультації з правових питань та питань працевлаштування, групи взаємодопомоги, клуби спілкування, «Пошта Довіри», служба знайомств, спеціалізовані служби працевлаштування для інвалідів, центри реабілітації, літні реабілітаційні табори, залучення їх до театрально-мистецьких свят, виставок, конкурсів і фестивалів творчості тощо.

… реалізації таких напрямів діяльності, як організація інформаційних кампаній з проблем інвалідності, проведення «круглих столів», конференцій, благодійних радіо- і телемарафонів, висвітлення проблеми у мас-медіа, реалізація волонтерських програм «Діти — дітям», «Молодь — інвалідам», «Разом з вами» та ін.

… пріоритетні напрями соціальної роботи, які забезпечують максимальну активність і самостійність інвалідів: активізація життєдіяльності за місцем проживання, створення центрів трудової діяльності, допомога в організації власного бізнесу, налагодження контактів з ровесниками».

^ Капська А.Й. «Соціальна робота: деякі аспекти роботи
з дітьми та молоддю».— К.: УДЦССМ, 2001.— 220 с. — С.84–88.


«Одним з видів соціальної роботи з дітьми-сиротами є соціальна реабілітація.

Важливим напрямом діяльності центрів ССМ є робота консультативних пунктів при притулках для неповнолітніх».

Капська А.Й. «Соціальна робота: деякі аспекти роботи
з дітьми та молоддю».— К.: УДЦССМ, 2001.— 220 с. — С. 93–94.

^

РОздІл iX
Правове регулювання соціальної роботи

9.1.  Перелік нормативних актів, що регламентують соціальну
роботу та захист нас
елення України


1. Закони України:

 1. Конституція України;

 2. Загальна декларація прав людини. Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 10.12.48 р.

 3. Міжнародний пакт від 12.09.91р. «Про економічні, соціальні і культурні права»;

 4. Міжнародний пакт від 12.09.91р. «Про цивільні і політичні права»;

 5. Закон України від 21.05.97 р. № 280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 6. Закон України від 07.06.01 р. № 2493-14 «Про службу в органах місце­вого самоврядування»;

 7. Закон України від 09.04.99 р. № 586-14 «Про місцеві державні адміністрації»;

 8. Закон України від 16.12.93 р. № 3723-12 «Про державну службу»;

 9. Закон України від 02.10.96 р. № 393/96 «Про звернення громадян»;

 10. Проект Закона України «Про соціальні послуги»;

 11. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2801-12;

 12. Кодекс України «Про шлюб та сім’ю» (зі змінами і доповненнями за станом на 01.01.99 р.);

 13. Закон України від 05.11.91 р. № 1788-12 «Про пенсійне забезпечення»;

 14. Закон України від 01.07.92 р.№ 2532-12 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи»;

 15. Закон України від 22.10.93 р. № 3551-12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту»;

 16. Закон України від 21.03.91 р. № 875-12 «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні»;

 17. Закон України від 16.12.93 р. № 3721-12 «Про основні принципи соціаль­ного захисту ветеранів праці й інших громадян літнього віку в Україні»;

 18. Закон України від 17.04.91 р. № 962-12 «Про реабілітацію жертв політич­них репресій на Україні»;

 19. Закон України від 20.12.91 р. № 2011-12 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх родин»;

 20. Закон України від 06.12.91 р. № 1934-18 «Про Збройні сили України»;

 21. Закон України від 25.02.92 р. № 2232-12 «Про загальну військову повинність і військову службу»;

 22. Закон України від 12.12.91 р. № 1975-12 «Про альтернативну (невійсь­кову) службу»;

 23. Закон України від 04.11.91 р. № 1774-12 «Про національну гвардію України»;

 24. Закон України від 04.11.91 р. № 1779-12 «Про прикордонні війська України»;

 25. Закон України від 26.01.92 р. № 2235-12 «Про внутрішні війська Мініс­терства внутрішніх справ»;

 26. Закон України від 16.06.92 р. № 2460-12 «Про об’єднання громадян»;

 27. Закон України від 23.04.91 р. «Про свободу совісті і релігійні організації»;

 28. Закон України від 01.12.98 р. № 281-14 «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

 29. Закон України від 16.09.97 р. «Про добродійність і благодійні органі­зації»;

 30. Закон України від 02.02.94 р. № 3904-12 «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподатковування»;

 31. Закон України від 19.09.91 р. № 576-12 «Про господарчі товариства»;

 32. Закон України від 10.04.92 р. № 326/95 «Про оренду державного і комунального майна» (у редакції від 14.03.95 р.);

 33. Закон України від 03.07.92 р. № 2535-12 «Про плату за землю» (у редакції від 19.09.96 р.);

 34. Основи законодавства України від 14.01.98 р. № 16/98 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

 35. Закон України від 23.09.99 р. № 1105-14 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності»;

 36. Закон України від 05.10.00 р. № 2017-14 «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

 37. Закон України від 02.03.00 р. № 1533-14 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

 38. Закон України від 01.06.00р. № 1768-14 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

 39. Закон України від 16.11.00 р. № 2109-14 «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

 40. Закон України від 22.03.01 р. № 2334-14 «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

 41. Закон України від 01.03.91 р. № 803-12 «Про зайнятість населення»;

 42. Закон України від 05.02.93 р. № 2998-12 «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

 43. Закон України від 21.06.01р. № 2558-14 «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»;

 44. Закон України від 18.01.01р. № 2240-14 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і втратами, обумовленими народженням і похованням»;

 45. Закон України від 22.03.2001 р. № 2334-14 «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

 46. Закон України від 26.04.01 р. № 2402-3 «Про охорону дитинства».

2. Укази Президента України, декрети Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження Президента України та Кабінету Міністрів України, накази:

 1. Указ Президента України від 03.06.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва»;

 2. Указ Президента України від 04.07.98 р. № 738/98 «Про гуманітарну допомогу, що приходить в Україну»;

 3. Указ Президента України від 25.12.00 р. № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 4. Указ Президента України від 26.03.01 р. № 203/2001 «Національна програма «Репродуктивне здоров’я 2001–2005»;

 5. Указ Президента України від 17.10.97 р. № 1153/97 «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

 6. Указ Президента України від 25.12.00 р. № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 7. Указ Президента України від 12.11.99 р. № 1460/99 «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей»;

 8. Указ Президента України від 23.06.01р. № 467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»;

 9. Указ Президента України від 24.01.2001 р. № 42/2001 «Національна програма «Діти України» на період до 2005 р.»;

 10. Указ Президента України від 25.12.00 р. № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 11. Указ Президента України від 18.03.98 р. № 200/98 «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві»;

 12. Указ Президента України від 24.01.2001 р. № 42/2001 «Національна програма «Діти України»;

 13. Указ Президента України від 18.03.98р. № 200/98 «Комплексні заходи щодо профілактики безпритульності і правопорушень серед дітей, їхньої соці­альної реабілітації в суспільстві»;

 14. Указ Президента України від 24.01.2001 р. № 42/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України до 2005 р.»;

 15. Указ Президента України від 08.02.2001 р. № 78/2001 «Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001–2005 роки»;

 16. Указ Президента України від 26.03.2001 р. № 203/2001 «Про Національ­ну програму «Репродуктивне здоров’я 2001–2005»;

 17. Указ Президента України від 29.03.2001 р. № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;

 18. Указ Президента України від 25.04.2001 р. № 283/2001 «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні»;

 19. Указ Президента України від 16.05.2001 р. № 316/2001 «Про заходи щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій»;

 20. Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики»;

 21. Указ Президента України від 22.06.2001 р. № 461/2001 «Про оголошення в Україні 2002 року Роком боротьби зі СНІДом»;

 22. Розпорядження Президента України від 24.01.2001 р. № 18/2001 «Про стипендії для найбільш обдарованих студентів»;

 23. Розпорядження Президента України від 22.03.2001 р. № 67/2001 «Про організацію проведення в Україні у 2001 році Міжнародного року волонтерів»;

 24. Розпорядження Президента України від 29.06.2001 р. №173/2001 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді»;

 25. Постанова Верховної Ради України від 03.12.98 р. № 291-14 «Про заходи, спрямовані на поліпшення соціального захисту інвалідів»;

 26. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. №56-93 «Про місцеві податки і збори»;

 27. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. «Про прибутковий податок із громадян» (зі змінами від 30.04.93 р.);

 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2000 р. № 1370 «Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2001 році основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року»;

 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. № 1697 «Націо­нальна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства»;

 30. Постанова Кабінету Міністрів України від 6.05.01 р. № 479 «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001–2005 роки»;

 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.98 р. № 525 «Про негайні заходи по погашенню заборгованості по виплаті заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій і інших соц. виплат»;

 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.95 р. № 736 «Націо­нальна програма планування сім’ї»;

 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.99 р. № 1768 «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми»;

 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.01 р. № 790 «Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001–2003 роки»;

 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.96 р. № 837 «Про розмір допомоги на поховання»;

 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.99 р. № 2066 «Про зат­вердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. № 129 «Про порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога»;

 38. Поставнова Кабінету Міністрів України від 24.01.01 р. № 40-2001 «Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці»;

 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.01 р. № 14-2001 «Про розміри державної допомоги сім’ям з дітьми у 2001 році»;

 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.01 р. № 243-2001 «Про затвердження програми «Українська родина»;

 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. «Про Національний план дій на 2001–2005 роки щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві»;

 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. № 478-2001 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сімейної політики»;

 43. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.01 р. № 703-2001 «Про присудження премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави»;

 44. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.01 р. № 703-2001 «Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001–2003 роки»;

 45. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 950-2001 «Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендійного забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів»;

 46. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р. № 1091-2001 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»;

 47. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.95 р. № 295 «Про розмі­ри платежів на оплату житлово-комунальних послуг»;

 48. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.95 р. № 504 «Про зміни розмірів платежів населенням на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»;

 49. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.01 р. № 1291 «Про розви­ток центрів соціальних служб для молоді»;

 50. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.95 р. № 848 «Про порядок призначення і надання /населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання зрідженого газу, твердого, грубного побутового (рідкого) палива»;

 51. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.98 р. № 525 «Про негайні заходи по погашенню заборгованості по виплаті заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій і інших соц. виплат»;

 52. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.95 р. № 798 «Про припинення стягування пені за несвоєчасне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги»;

 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.95 р. № 959 «Про встановлення єдиних норм забезпечення електроенергією і природним газом, що оплачуються через субсидії»;

 54. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.96 р. № 39 «Про зміну розмірів відшкодування населенням вартості житлово-комунальних послуг»;

 55. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.96 р. № 541 «Про удосконалення механізму призначення населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання зрідженого газу, твердого і грубного побутового (рідкого) палива»;

 56. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.96 р. № 839 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту населення в умовах, реформування системи платежів за житлово-комунальні послуги»;

 57. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98 р. № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання зрід­жен­ного газу, твердого і грубного побутового (рідкого) палива»;

 58. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.92 р. № 431 «Довгострокова програма поліпшення положення жінок, родини, охорони материнства і дитинства»;

 59. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.01 р. № 380-р «Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року»;

 60. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.01 р. № 92-р «Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім’ї»;

 61. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.01 р. № 380-р «Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року»;

 62. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 22.01.2001 р. № 99 «Про рішення спільної колегії» та на виконання Указів Президента України від 18 березня 1998 року № 200/98 «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві» та від 28 січня 2000 року № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності»;

 63. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 23.07.99 р. № 117 «Про затвердження заходів Держкомсім’ямолоді» на виконання Постанов Верховної Ради України від 6.07.99 р. № 822-XIV «Про рекомендації парламентських слухань з питань практичної діяльності органів місцевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері молодіжної політики» та Кабінету Міністрів України від 18.06.99 р. № 1059 «Про стан реалізації державної молодіжної політики»;

 64. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 14.02.2001 р. № 293 «Про реалізацію Указу Президента України від 25.12.2000 року № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 65. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 16.05.01 р. № 1387 «Про організацію виконання Указу Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;

 66. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.07.2000 р. № 1175 «Про затвердження галузевої Програми соці­альної адаптації кримськотатарської молоді»;

 67. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 18.09.2000 р. № 1762 «Про заходи щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. № 306-р «Про затвердження заходів щодо здійснення політики ефективної підтримки самостійно зайнятого населення, сімейного підприємництва, малого та середнього бізнесу, вдосконалення системи надання допомоги безробітним та їх професійно-психо­логічної реабілітації, збільшення обсягів громадських робіт»;

 68. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 09.04.99 року № 3 «Про галузеву програму «Студентська сім’я»;

 69. Наказ Мінагропрому, Міносвіти та Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 31.01.2000 р. № 13\467\16–Л «Про затвердження Програми «Сільська молодь»;

 70. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 26.01.2001 р. № 173 «Про затвердження комплексних програм центрів соціальних служб для молоді»;

 71. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 26.04.2001 р. № 1132 «Про виконання Указу Президента України від 26 березня 2001 року №203/2001 «Про Національну програму «Репродуктивне здоров’я 2001–2005»;

 72. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 27.02.2001 р. № 468 «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 18.01.2001 р. № 20/2001 «Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку»;

 73. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 07.02.2001 р. №262 «Про реалізацію Указу Президента України від 24.01.2001 року № 42/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на період до 2005 року»;

 74. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 22.03.2001 р. №710 «Про подальше удосконалення роботи з обдарованою молоддю»;

 75. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 27.02.01 р. № 469 «Про виконання Указу Президента України від 30 грудня 2000 року № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»;

 76. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 14.02.2001 р. № 293 «Про реалізацію Указу Президента України від 25.12.2000 року № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 77. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 14.02.2001 р. № 293 «Про реалізацію Указу Президента України від 25.12.2000 року № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 78. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 26.04.2001 р. № 1133 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 р. №243 «Про Програму «Українська родина»;

 79. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 23.07.99 р. № 117 «Про затвердження заходів Держкомсім’ямолоді» на виконання Постанов Верховної Ради України від 6.07.99 р. № 822-XIV «Про рекомендації парламентських слухань з питань практичної діяльності органів міс­цевого самоврядування щодо реалізації законодавства у сфері молодіжної політики» та Кабінету Міністрів України від 18.06.99 р. № 1059 «Про стан реалізації державної молодіжної політики»;

 80. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 22 жовтня 1999 року № 245/1 «Про затвердження заходів Держкомсім’ямолоді щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 ро­ку № 1768 «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми»;

 81. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 16.05.01 р. № 1387 «Про організацію виконання Указу Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».

 82. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.12.2000 р. № 2610 «Про заходи на виконання рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні»;

 83. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 27.02.2001 р. № 468 «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 18.01.2001 р. № 20/2001 «Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку;

 84. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 14.02.2001 р. № 293 «Про реалізацію Указу Президента України від 25.12.2000 року № 1376/2000 «Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки»;

 85. Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 07.02.2001 р. № 262 «Про реалізацію Указу Президента України від 24.01.2001 року № 42/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на період до 2005 року»;

 86. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України № 43 від 01.04.97 р., що затвердив «Типові положення про будинки-інтернати для громадян літнього віку, інвалідів і дітей»;

 87. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України № 44 від 01.04.97 р., що затвердив «Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян»;

 88. Лист Міністерства фінансів України від 03.05.95 р. №16-102-55 «Про спеціальні служби по наданню населенню субсидій на оплату житлово-кому­нальних послуг».
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28Скачать файл (2265.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации