Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
4) план упр-ня фірмою, спрямований на закріплення її позиції задоволення потреб та досягнення визначених цілей 5)
6) комбінація із запланованих дій та швидких рішень стосовно адаптації до нових досягнень та нової диспозиції на полі конкурентн
8) набір правил для прийняття рішень, якими орг-я керується у своїй діяльності 9)
10) комплексний план, сформований для здійснення місії орг-ї та досягнення її цілей 10. Види стратегій
Розділ 2. діагностика зовнішнього середовища організації
IV етап: визначення компаній, які мають найсильніші та найслабкіші конкурентні позиції. V етап
Заключний етап
Помірна – більшість фірм отримує достатньо середній по галузі прибуток. Слабка
Варіанти позиціонування.
Карта стейкхолдерів
Розділ 3: діагностика організації, підприємства, фірми
Організація (підприємство, фірма)
Характеристика елементів системи
Матеріальні ресурси
Розділ 4: swot - аналіз
4.3. Визначення рівня впливу факторів на діяльність організації
41. Оцінка внутрішнього середовища за допомогою SWOT аналізу
Оцінка факторів внутрішнього середовища організації
42 Оцінка зовнішнього середовища методом SWOT аналізу
43. Матриця SWOT аналізу
СлМ» - стратегії, які дозволяють мінімізувати слабкі сторони організації, використовуючи можливості зовнішнього середовища; поле
Розділ 5: конкуретноспроможність організації та методи її визначення
Конкурентоспроможність організації
ККО - коефіцієнт конкурентоспроможності організації;ЕО
Технічні параметри
Ергономічні параметри
Естетичні параметри
Економічні параметри
Одноразові витрати
Поточні витрати
Нормативні параметри
Зовнішня конкурентка перевага
Внутрішня конкурентна перевага
Оцінка конкурентоспроможності організації
51.Особливості впровадження бенчмаркінгу.
Конкурентний (зовнішній)
Функціональний (на рівні галузі)
Третій крок
Четвертий крок
П’ятий крок
Шостий крок
55.Матриця Бостонської консультаційної групи, її значення та недоліки
Стратегія вдосконалення діяльності.
64.Ділова стратегія та її сутність.
Функціональна стратегія
Головні функціональні стратегії
Операційна стратегія
Делегування повноважень
Спільний (колабораціоністський) підхід
67.Розробка цілі та стратегії в системі ієрархічних зв’язків в організації
68.Три основних підходи до вироблення стратегії поводження фірми на ринку за М.Портером
Спеціалізація у вир-ві продукції
69. Групи еталонних стратегій
71.Оцінка обраної стратегії
72. Використання концепції ланцюга цінностей для вироблення конкурентних стратегій.
73. Види конкурентних стратегій.
Стратегія лідерства за витратами
Стратегія оптимальних витрат
Стратегія ринкової ніші (стратегія фокусування)
Стратегія упередження
Недоліки стратегії
Ключем до успіху
Перший підхід
Другий підхід
76. Стратегія оптимальних витрат
77. Стратегія ринкової ніші (або сфокусована стратегія)
78. Стратегія упередження
79. Позиції фірми в конкурентному середовищі.
Відстоюючи свої ведучі позиції на ринку, лідер може застосувати одну з чотирьох стратегій конкурентної боротьби.
83. Фінансове планування і бюджетування в процесі реалізації стратегії
Сітьовий аналіз
1. Чи сумісна запланована стратегія з існуючою корпоративною культурою?
4. Якщо менеджмент не бажає йти на істотні організаційні зміни, як і раніше, чи він орієнтований на реалізацію даної стратегії?
Під опором розуміють багатогранне явище, що викликає непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу страте
87. Методика подолання опору змінам
Крок 2. Формування стилю поведінки, орієнтованого на лідерство
Крок 3. Навмисне використання символів і термінології зміни
Крок 4. Визначення точок стабільності
Крок 5. Створення почуття незадоволеності поточним станом
Крок 6. Залучення співробітників у планування і здійснення перетворень
Крок 7. Формування системи винагороди в підтримку змін
Крок 8. Надання часу
Крок 9. Формування чіткого уявлення відносно майбутнього стану фірми і доведення його до відома всіх співробітників
Крок 10. Використання інтегрального (системного) підход
Крок 11. Розробка спеціальних трансформаційних програм
План трансформації.
Менеджер трансформації.
Ресурси для трансформації.
Трансформаційні структури.
Крок 12. Формування системи зворотного зв'язку
90.Причини невдач при реалізації корпоративної стратегії

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации